CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 27. 1.

27. 01. 2019

CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 👈

Pondělí 
👨‍💼👩‍💼Rada kraje - standardní program a opět cca 80 bodů na programu. Za mě jedním z nejdůležitějších bylo seznámit kolegy s dalším postupem při jednání s dopravci o smlouvách, které se budou muset uzavřít od 1. 4. 2019 tak, abychom zajistili autobusovou dopravu v našem kraji.🚧 Také musíme letos rekonstruovat silnici Žacléř – Královec, a proto bylo nutné, abychom upřesnili vypsanou soutěž (resp. zrušili stávající a vypsali novou s upřesněním, umožňujícím zahájení stavby již letos)👍. 
…v podvečer Výkonná rada ODS - hlavním bodem programu bylo schvalování strategie a kandidátní listiny pro letošní volby do Evropského parlamentu. Za náš kraj je na 7. místě bývalý rektor UHK prof. RNDr. Josef Hynek, MBA Ph.D., který se mimo jiné zasloužil o vznik Přírodovědecké fakulty, významně se podílel na rozvoji mezinárodních styků celé vysoké školy a jeho práci ocenila např. i společnost Microsoft v rámci celosvětového projektu Heroes Happen Here. Budu jemu i ostatním našim kandidátům držet palce.🙂

Úterý
🎤🎥tisková konference na kraji, na níž jsme novináře seznámili s informacemi ke stavu mostů v našem kraji a stanovisky k aktuálnímu vývoji situace krajského zdravotnictví. 🌉Velmi stručně k mostům – v loňském roce bylo realizováno 15 akcí v hodnotě zhruba 150 milionů korun (některé z nich – např. most ve Svinarech za 80 mil. korun přecházejí i do letošního roku). V rámci pravidelných prohlídek bylo aktuálně vyhodnoceno z celkového počtu 872 mostů 30 ve velmi špatném stavu a 1 (na silnici III/2868 v Železnici na Jičínsku) v havarijním stavu (před rokem byly takové mosty čtyři). Evidujeme 110 mostů, které chceme zrekonstruovat. Dalších osmdesát je vytipováno pro neinvestiční opravy, jako jsou výměny mostních a dilatačních závěrů nebo opravy odvodňovacího systému, říms či zádržného systému. Na tento rok jsou připraveny opravy 11 mostů v celkové hodnotě 112 milionů korun. Obnovou by měl projít např. most v Hostinném na Trutnovsku za 41 milionů a most ve Velké Úpě v Krkonoších za 28 milionů korun.
🏨K aktuálnímu vývoji, respektive realizovaným dílčím změnám ve zdravotnictví a zejména situaci v Náchodské nemocnici jsem se vyjadřoval již mnohokrát a stejně tak jsem se snažil opakovaně seznámit s konkrétními problémy, jejich příčinami a v rámci mnoha jednání i nalézt možnosti jejich řešení. Přestože jsme se téměř před rokem ve vedení kraje shodli na základních krocích, které je třeba ke stabilizaci a změně provést, v současné chvíli jsme ve stavu, kdy byly realizovány pouze dílčí - z mého pohledu ty ne zcela zásadní – změny. Ale vzhledem k tomu, že zdravotnictví není mé v gesci a kolegové, kteří je mají ve své kompetenci, jsou s dosavadními změnami srozuměni, nezbývá, než ponechat nastávající stav i na jejich zodpovědnosti. Můj názor na to, že pro nápravu stavu musí nastat tyto zásadní kroky👉: 1. otevřená komunikace se zdravotníky, 2. změna ve vedení Náchodské nemocnice, 3. změna ve vedení a systému fungování Zdravotnického holdingu, 4. příprava koncepce krajského zdravotnictví ve spolupráci se všemi zainteresovanými odborníky, která nastaví systém fungování zdravotnictví od roku 2020 dále a 5. přijetí bezodkladných opatření ke stabilizaci jednotlivých nemocnic se nezměnil. Budu tedy velmi netrpělivě očekávat vyhodnocení nastávajícího období, závěry, které vyplynou z připravované koncepce a jaká z nich vzejdou opatření k nezbytné stabilizaci a fungování jednotlivých nemocnic.🤷‍♂
🚌dopoledne Dopravní výbor kraje a jednání o veřejné autobusové dopravě a připravovaných rekonstrukcích silnic včetně výhledu na dalších 5 let. 
👨‍💼odpoledne rychlý přesun do Prahy do Senátu PČR, kde mne čekala porada klubu ODS před projednáváním bodů schůze senátu v příštím týdnu.

Středa
👨‍💻zasedání Ústavně-právního výboru nad mnoha návrhy úprav a změn zákonů, ke kterým budou finální stanoviska odsouhlasována na schůzi Senátu PČR v následující týden . Bodů bylo mnoho, mne mezi nejzásadnější patřilo: projednávání 1) návrhu změn zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách projednáno a doporučeno k odsouhlasení navýšení příspěvku na péči osobám závislým na pomoci jiné fyzické osobě - ve stupni IV na částku 19.200 korun a ve stupni III na částku 13.900 korun - tedy navýšení cca o 45% původní částky.💰 2) návrh změn v zákoně č. 561/2004 Sb., Školský zákon, kde předmětem projednání byl záměr na znovuotevření přípravných tříd pro všechny předškoláky - tedy i pro děti bez odkladu povinné školní docházky. Ztotožňuji se s resumé, které bude postoupeno k závěrečnému odsouhlasení - nechme na rodičích a školách, zda umístí dítě do nultého školního ročníku nebo do mateřské školy pro tzv. „podzimní děti“💼. 3) bez námitek prošel návrh novely zákona o rejstříku trestů = modernizace procedur spojených se žádoucím rozvojem elektronické komunikace občanů s veřejnou správou a adaptace českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání veřejných listin v EU.💻 
4) návrh změn zákona o zpracování osobních údajů – v tomto případě je třeba spíše apelovat na vládu, aby připravila celkovou novelu. K současnému návrhu bych přivítal schválení minimálně dvou pozměňovacích návrhů – zejména ve smyslu osvobození od sankcí pro orgány veřejné moci a vyjmutí zakotvení ÚOOÚ jako ústředního správního úřadu pro oblast práva na informace a připravované změny struktury úřadu. 🔏

Čtvrtek
📰cestou do práce jsem si mimo jiné přečetl: https://www.novinky.cz/…/495353-vlada-bude-moci-odvolavat-s…
A snad bych jenom dodal, že slova "depolitizace" a "transparentní" z úst některých současných politiků zní jako řeč kozlů, kteří se tváří být dobrými zahradníky. Škoda, že opakovaná lež už přestává v mnohých budit zaslouženou ostražitost a stává se pohodlným považovat ji za pravdu.🙈
😉a tady se nabízí konstatovat, že ze „švédského stolu“ nakonec zůstala "sekyrková polévka" aneb když se místo Honzy stal králem Andrej.https://www.euro.cz/…/reforma-dani-zapomente-vzkazal-premie… 
🚌v průběhu dne jsem absolvoval řadu jednání společně s kolegy z odboru dopravy o okolnostech a průběhu veřejné soutěže na autobusovou dopravu v našem kraji pro období následujících deseti let. Ale také jsme společně s kolegy náměstkem Dernerem a náměstkyní Berdychovou jednali o situaci zdravotně postižených studentů na Rychnovsku a jejich dopravy do škol.🤔 Cílem je vytvoření smysluplného systému dopravy handicapovaných žáků v tomto regionu, a proto jsme se dohodli na dalších jednáních, ke kterým budou přizváni zástupci škol, rodičů a dopravce.🤝

Pátek 
👨‍🏫cesta do hlubin študákovy duše nebo spíše do hlav mých studentů na SŠIS při pololetním zkoušení.😉
👨‍💼👩‍💼jednání představenstva ÚDRŽBY SILNIC k hospodaření a průběhu zimní údržby, ale také už k přípravě na letní stavební sezónu. Na tu zimní jsme zatím vynaložili 144 milionů korun, rozsypali 15,7 t soli a 6,5 t inertního materiálu a jsme připraveni průběžně doplňovat zásoby tak, abychom letošní zimu mohli silnice v našem kraji udržovat v co největší možné míře sjízdné. Nevím, jak jinde v republice, ale u nás v kraji jsme sníh očekávali už v prosinci a jsme na něj připraveni i v dalších zimních měsících.🤗 Možná se opakuji, ale přesto si neodpustím připomenout, že sjízdnost – respektive plynulost a bezpečnost dopravy v zimě na silnicích nezáleží opravdu jenom na silničářích, ale také na přizpůsobení našich řidičských dovedností aktuálním klimatickým podmínkám a vzájemné ohleduplnosti v aktuálním provozu.🙏 A ještě jedná malá poznámka – i silničáři pochopitelně jsou jenom chybující lidé a v případě opodstatněných podnětů, za které děkuji, je prioritou mou i mých kolegů z údržby jejich náprava. Je ale třeba si současně uvědomit, že například jeden sypač spravuje okruh až 60 km silnic a opravdu nemůže být na všech místech svého okruhu do deseti minut po začátku sněžení.🤷‍♂

Sobota, neděle
📝opravuji testy svých studentů a jinak takové zimní „Déjà Vu“ - opět lopata na sníh, neustále s košem pro dřevo, nedělní hokej 🏒se starším synem v Trutnově a alespoň jedno skoro „půlmaratonové“ proběhnutí. 🏃‍♂
…A trochu přemýšlení o tom, co týden dal a vzal na našem veřejném „jevišti“ – například při přečtení: https://www.seznamzpravy.cz/…/mynar-stahl-zalobu-na-nbu-kvu…
💁‍♂mne napadá, zda náhodou není správný výklad Mynářova gesta ten, že cítil předem minimální šanci na úspěch, respektive získání bezpečnostní své prověrky, a proto zneužil současnou přestřelku o justici, aby odůvodněním stažení své žaloby - vlastně takříkajíc „zabil dvě mouchy jednou ranou“?😏
… Do nadcházejícího týdne Vám přeji radost z dobrých známek nebo alespoň rozvahu a nadhled při hodnocení pololetních výsledků svých ratolestí, méně „švédských stolů“ a víc rozumných „receptů“ z úst politiků a vládních představitelů a hlavně hodně příjemných chvil a inspirujících setkání.😎