CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 27. 11.

27. 11. 2022

Pondělí
🏥jednání ve FN HK, na němž jsme spolu s radním pro zdravotnictví a ředitelem nemocnice řešili odborné personální zajištění fungování krajské protialkoholní záchytné stanice a snad se nám podaří zajistit výpomoc lékařů z nemocnice.
⛪s Ing. Štěpánkou Tryznovou jsem probíral složitosti a problémy při záchraně kostela sv. Šimona a Judy ve Starém Rokytníku. Obdivuji lidi, kteří mají vůli a ochotu pomáhat věcem kolem nás a jedním z nich je právě Štěpánka (mimochodem učitelka z naší lesnické akademie v Trutnově), která se prostě nemohla dívat na chátrající kostel, a společně s ostatními jej oživila setkáváním při různých kulturních příležitostech. Pro potřebnou rekonstrukci hledá různé možnosti financování. Přislíbil jsem dílčí pomoc v rámci našich aktivit při záchraně památek.
👩‍💼👨‍💼porada a mimořádná schůze Rady KHK, na níž jsme například řešili proces likvidace společnosti CEP,
vypořádaní závazků Královéhradecké Labské společnosti v návaznosti na odvody a penále nařízená za využití krajských peněz, majetkové vypořádání mezi obcí Kuks a krajem, a také záměry v provozování dětských ozdravoven apod.
⛷️jednání se Svazem lyžařů ČR k přípravě světového poháru v alpském lyžování (v ženském slalomu), který se bude konat ještě před mistrovstvím světa ve Špindlerově Mlýně. Jsme partnery akce a nepochybuji, že stejně jako zimní olympiáda dětí a mládeže, bude i tato akce významnou sportovní událostí pro náš region, jež podpoří i jeho propagaci. V rámci přípravy společně řešíme mnoho organizačních věcí včetně spolupráce s Integrovaným záchranným systémem.
… 🏚️ rád jsem využil příležitosti moci osobně poblahopřát všem, kteří uspěli v letošním 19. ročníku soutěže Stavba roku 2022 Královéhradeckého kraje. 🎉Stavbou roku stala přestavba bývalé porodnice a chirurgie na nedávno otevřený domov pro seniory v Opočně, 🎉krajskou Dopravní stavbou roku 2022 se stala rekonstrukce ulice Hlavní v Hradci Králové, 🎉Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR získala rekonstrukce bývalé koželužny na obytný komplex s 22 bytovými jednotkami v hradeckých Kukelnách, 🎉Čestné uznání pak získaly obchvat Domašína a rezidence Nerudovka v Novém Městě nad Metují a 🎉Zvláštní cenu poroty si odnesla zvláště úsporná budova základní školy v Černíkovicích. Královéhradecký kraj se vždy pyšnil řadou významných osobností a jimi vytvořených architektonických děl, jež se zasloužily nejen o vžitý přívlastek Salon republiky pro naše krajské město, ale setkáváme se s nimi na území celého kraje. A mne nemírně těší, že i v současné době se máme čím pyšnit. (Více -viz můj pondělní příspěvek)

Úterý
🚗jednání s vedením závodu Škoda Auto, jehož hlavním tématem byla budoucnost průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Projekt „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ se realizuje od roku 2015 na základě několika vládních usnesení a také memoranda podepsaného mezi vládou, krajem a společností Škoda Auto. Usnesením z roku 2020 se investice z veřejných prostředků navýšily na osm miliard korun. Automobilka na Rychnovsku od roku 2015 investovala zhruba 11 miliard korun a vytvořila tisíce nových pracovních míst. Škoda Auto loni v Česku vyrobila přes 886 tisíc vozidel, závod v Kvasinách se na produkci podílel zhruba 35 procenty.
V rámci jednání jsme kromě dopravních staveb důležitých pro další rozvoj průmyslové zóny, jsme probrali i další významné investice jako například 850 milionů korun do modernizace rychnovské nemocnice, a také jsme si s přítomnými kolegy z vedení kraje v rámci programu jednání prohlédli provoz montážní linky s denní produkcí 1200 nových automobilů. V současnosti jsou to modely Škoda Kodiaq, Karoq, Superb a Seat Ateca.
Diskutovali jsme také další možnosti rozvoje spolupráce v oblasti školství. Kraj je otevřen debatě o pokračování a zvyšování propojení automobilového průmyslu a krajských zejména průmyslových středních škol, což by mohlo přinést otevření nových specializovaných učebních oborů v reakci na vývoj výroby aut.
Ve shodě s vedením závodu, jehož dosavadní výborné spolupráce si velmi cením, chceme nadále společně věnovat maximální úsilí pro zlepšování kvality života v celém okolí průmyslové zóny.
☕má 40. Pražírna se uskutečnila tentokrát v Kafé Bohatka v České Skalici. 🛣️Začali jsme již tradičně silnicemi. Zásadním tahem, který ovlivňuje dopravu zde v České Skalici je samozřejmě silnice směrem na Červený Kostelec. Aktuálně máme v plánu a mohl jsem ji tedy také přislíbit rekonstrukci její část směrem do Ratibořic, který je z pohledu svého vytížení i s přihlédnutím k tomu, že se jedná o turistické centrum prioritní. Stavba bude spojena i s rekonstrukcí chodníků, které jsou sice v kompetenci města, ale kraj přispěje v rámci rekonstrukce silnice i na ně a obě realizace proběhnou souběžně. A místní jsem mohl ještě potěšit informací, že kraj kromě rekonstrukce zmíněné silnice a chodníků přispěje v případě, že se městu podaří získat na tento projekt i dotační peníze, rovněž na vybudování cyklostezky a také na sportoviště. Probrali jsme i řadu dalších oblastí a dvě hodiny společného povídání utekly jako voda. Byl to příjemný podvečer a moje poděkování patří nejenom hostitelům, ale i všem, kteří přišli a věcně diskutovali.👏 (více viz můj středeční příspěvek)

Středa
👨‍💼👩‍💼briefing Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR k vývoji válečného konfliktu na Ukrajině a problematice dopadu agrese Ruské federace na vnitřní bezpečnost. V této souvislosti je třeba udělat inventuru potřebných legislativních změn, zpracovat novou bezpečnostní strategii ČR, a také přijmout změny v činnosti výkonných útvarů při prověřování bezpečnostních rizik a mimořádností. Zabývali jsme se rovněž návrhem na působení sil a prostředků AČR v roce 2024 (Irák, Kuvajt, Kosovo) a souhlasem s výcvikem příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny na území ČR.

Čtvrtek
📝dopoledne operativa a administrativa na KÚ spojená s řadou dílčích jednání a řešení úkolů v souvislosti s přípravou na zimní olympiádu dětí a mládeže (marketing, autobusová doprava, zajištění občerstvení na sportovištích apod.) a průběhem a stavem procesu ukončení činnosti Centra evropského plánování.
👩‍💼👨‍💼odpoledne schůze Senátu PČR, na níž jsme se věnovali projednání:
▶️Návrhu zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), jež se se týká odvodu z nadměrných příjmů u energetických firem a bank, kdy se předpokládá výběr ve výši cca 80 miliard Kč, přičemž👇:
▪️poplatníkem odvodu z nadměrných příjmů budou výrobci a případní zprostředkovatelé účastnící se velkoobchodních trhů s elektřinou jménem výrobců
▪️předmětem odvodu z nadměrných příjmů bude nadměrný příjem, kterým se rozumí kladný rozdíl mezi tržním příjmem a stropem tržního příjmu za odvodové období
▪️předmětem odvodu nebude nadměrný příjem z prodeje elektřiny vyrobené: ve výrobně elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem do 1 MW včetně výroby z podporovaného zdroje energie, z přečerpávací vodní elektrárny nebo z biometanu
▪️odvod bude činit 90 % nadměrného příjmu
▪️strop tržního příjmu se stanoví v eurech na 1 MWh a to v závislosti na způsobu výroby elektrické energie; z větru, slunečního záření, geotermální energie, energie z vody a z rašeliny 180 EUR/MWh; palivo z biomasy plynné/pevné 240 EUR/210 EUR; jaderná energie 70 EUR; z hnědého uhlí 230 a 170 EUR dle výkonu; při zvýšení ceny povolenky nad 90 EUR za povolenku může vláda stanovit vyšší strop příjmu
▪️prvním odvodovým obdobím odvodu z nadměrných příjmů je prosinec 2022; druhým pak kalendářní rok 2023
▪️správu odvodu z nadměrných příjmů bude vykonávat Energetický regulační úřad, který bude postupovat podle daňového řádu.
Vláda může v mimořádné tržní situaci současně se stanovením cen stanovit nejvyšší přípustný rozsah majetkového prospěchu, který může účastník trhu s elektřinou nebo plynem získat dodávkou nebo odběrem elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu“, {návrh by měl umožnit stropovat ceny i pro velké firmy - není to dvojí zdanění neboť o co bude větší odvod, o to menší bude zdanění.
▶️Návrh zákona o dani z přidané hodnoty zahrnující daňový balíček k ulehčení života malých podnikatelů plus daň z neočekávaných zisků (windfall tax)
▶️Změnu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jíž se👇:
▪️zvyšuje se limit pro povinnou registraci DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč (obratu);
▪️dochází k parametrickým změnám kontrolního hlášení; prodlužuje se doba podání následného kontrolního hlášení z 5 na 17 kalendářních dnů; snižují se možné pokuty, a to na polovinu pro (a) plátce fyzické osoby; (b) plátce společností s. r. o., která má jednoho společníka; (c) pro plátce, jejichž zdaňovacím obdobím je čtvrtletí, a to na polovinu.
▶️Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jejímž prostřednictvím se:
▪️zvyšuje se limit paušální daně pro příjmy z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč; zavádí se 3 pásma paušálního režimu do 1 mil. Kč, do 1,5 mil. Kč a 2 mil. Kč; do nižších limitů se mohou dostávat i činnosti z vyšších pásem příjmů, pokud je na ně možné uplatnit z větší části (75%) výdaje ve výši 80% resp. 60%; paušální záloha pro prvé pásmo zůstává ve stejné výši jako dosud;
▪️osvobozují se příjmy v podobě bezúplatného nabytí spoluvlastnického podílu na nemovité věci od obce, pokud na tuto výstavbu byla přijata dotace mezi lety 1995 a 2007;
▪️zvyšuje se částka ročního příjmu, kdy se nemusí podávat daňové přiznání; stávající 15 tis. Kč; vláda navrhovala 25 tis. Kč; PN-A garančního rozpočtového výboru 50 tis. Kč; podobně u poplatníka, který má jen přímé zaměstnání; od daně z příjmu se osvobozuje odměna za výkon funkce člena volební komise;
▪️prodlužují se mimořádné odpisy i na zdaňovací období 2022 a 2023;
▪️daň z neočekávaných zisků (windfall tax [WFT]) [PN]; této dani podléhá daňový zisk převyšující průměrný základ daně z minulých let valorizovaný o 20% u vybraných právnických osob; sazba daně je 60% a uplatní se vedle standardní sazby daně; minulým obdobím se rozumí všechna období, která započala od 1. ledna 2018 a skončila do 31. prosince 2021; další podmínkou je minimální výše rozhodného příjmu; daň se uplatní na kalendářní roky 2023 až 2025; rozhodnými činnostmi pro tuto daň jsou těžba (uhlí, ropa, zemní plyn), rafinérská činnost a energetické obory; za zdaňovací období r. 2022 se vypočítá tzv. Fiktivní daň, která bude použita jako záloha na WFT v roce 2023;
▪️fyzické osoby, které nepodnikají a musí podávat daňové přiznání, jej nemusí podávat prostřednictvím datové schránky;
▪️odstraňuje se povinnost podat daňové přiznání, pokud by vzniklo jenom z důvodu uplatnění odpočtu na dar zastupitelskému úřadu Ukrajiny; příspěvek domácnostem, které ubytovaly ve svém bytě nebo ve svém volném bytovém prostoru ukrajinské uprchlíky, se nebude počítat do příjmu manžela.
💁‍♂️OBA DVA ZÁKONY MAJÍ ZA CÍL NEZVYŠOVAT DEFICIT A NEZADLUŽOVAT SE DÍKY NUTNOSTI ZAJISTIT KOMPENZACE A ZASTROPOVÁNÍ CEN ENERGIÍ. 🤷‍♂️Přesto se musím přiznat, že pro první návrh jsem hlasoval, ale pro druhý návrh windfall tax jsem nehlasoval, protože mi vadí princip přístupu ke zdanění a neochota diskutovat u druhého návrhu o vlivu na obecný přístup k RUD. Nicméně oba dva návrhy byly schváleny a já jen dodávám, že kromě toho je ale NEZBYTNÉ KONEČNĚ SNÍŽIT NÁKLADY NA FUNGOVÁNÍ STÁTU, ODSTRANIT ZBYTNÉ MANDATORNÍ NÁKLADY A POŽADAVKY NA STÁTNÍ ROZPOČET A EFEKTIVNĚ ZAJISTIT PŘÍJMY STÁTU - PRIMÁRNĚ ZA STÁVAJÍCÍ DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ, a teprve pokud to nebude možné, hledejme politickou shodu o daňové úpravě pro vyšší příjmy státu.

Pátek
🥾jednání s náměstkyní pro cestovní ruch o dalších plánech centrály cestovního ruchu.
⚖️setkání s právníky ohledně odstoupení od smlouvy za neplnění povinnosti dodavatele Nemocničního informačního systému pro naše krajské nemocnice
...🏥jednání správní rady Oblastní nemocnice Náchod, na němž jsme např. souhlasili s výstavbou fotovoltaiky, řešili důsledky jednoho právního sporu v personální oblasti, probrali jsme výsledky hospodaření apod.
🏒a nejdůležitější z dnešního dne byla gratulace našemu malému Toníkovi k šestým narozeninám, jejichž oslavy jsme zahájili „chlapsky“ spolu na hokeji v Hradci Králové.

Sobota, neděle
🎂víkend s rodinou, který se z části ještě nesl v duchu narozeninových oslav, pro mne i přípravy na další týden a trochu rozjímavého nastavení na nadcházející advent. Za tradicí zapalování adventních svíček možná trochu překvapivě nehledejme duchovní pohnutky, ale vznikla prý kvůli nedočkavým studentům v Hamburku, kteří se nemohli každý rok dočkat Vánoc, a tak jim v roce 1839 učitel vyrobil takové „odpočítávadlo“, kdy na dřevěné kolo připevnil 19 červených a čtyři bílé svíčky, které studenti zapalovali postupně. Později pak začali svíce na věnci zapalovat i ostatní domácnosti, ale už jen se čtyřmi svícemi. 🕯️Svíčku, která na adventním věnci symbolizuje naději, zapalujeme právě dnes. A myslím, že je zejména v dnešní době důležité , abychom v naději věřili a uchovali si ji i na dobu poté, co adventní svíčka dohoří. Krásný nadcházející týden Vám všem.🙂