CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 27. 2.

27. 02. 2022

Pondělí
👩‍💼👨‍💼Rada KHK s 88 body na programu týkajícími se zejména majetkové, investiční, sociální a školské problematiky. Jednání bylo ale také v jednom ohledu výročním z pohledu vyhodnocení uplynulého 10letého období, v jehož průběhu kontrolní výbor radě uložil a kontroloval plnění 20 570 úkolů. Splněn nebyl doposud pouze jeden, a to záměr studie tzv. čtvercových kasáren v Josefově z důvodu obezřetnosti při neplnění příslibů dotace 600 mil ze strany státu.
💰v průběhu dne mne čekala ještě celá řada operativních jednání na KÚ, a to například o rozpočtu a naplňování dosavadních předpokladů v souvislosti s ním a připravovanými investicemi.
Úterý
🤝brzy ráno jsem ve své náchodské senátní kanceláři jednal o možné spolupráci ODS, STAN a Východočechů v nastávajících komunálních volbách do města neb jsem pro, opakovat regionální spolupráci, která se osvědčila v krajských volbách 2020.
🏒🥅🤸‍♀️na jednání na výboru pro sport, spadajícího pod zastupitelstvo kraje, jsme projednali záměry rozvoje podpory sportu v našem kraji, finanční možnosti v rozpočtu, diskutovali jsem nad žádostmi o individuální dotace a poděkoval jsem také kolegům za jejich dosavadní práci ve výboru.
🏘️jednání výboru pro regionální rozvoj, v jehož průběhu jsme se věnovali i diskuzi o standardních dotačních výzvách, dalších záměrech, jako například posílení programu pro obnovu venkova a informoval jsem o svém zájmu více se věnovat podpoře dlouhodobě sledovaným miniregionům, jako je Kopidlnsko nebo Broumovsko apod.
💁‍♂️svolal jsem i romské představitele našeho kraje (cca 15 zástupců jednotlivých lokalit), abychom zhodnotili současný stav v této národnostní komunitě, problémy a jednotlivé aktivity, které je třeba řešit. V tomto mi velmi pomáhá moje předchozí profesní zkušenost policisty a znalost bezpečnostního prostředí. Domluvili jsme se na vytvoření platformy zástupců, v jejímž rámci se budeme pravidelně scházet a řešit některé záležitosti (oproti minulosti) systémově - alespoň s ohledem na zájmy našeho regionu.
...🥅Přestože oficiality tohoto druhu příliš nevyhledávám, zúčastnil jsem se slavnostního zahájení stavby nové fotbalové arény v Hradci Králové. Stadion bude naplňovat nejenom požadavky pro mezinárodní utkání s možností účasti až 8tisíc diváků, ale součástí souvisejícího areálu budou také dvě běžecké dráhy, 7 víceúčelových sálů, 6 tělocvičen, občerstvení, 12 skyboxů, občerstvení a ubytování s kapacitou 60 osob. Kromě fotbalových a dalších sportovních akcí, zde bude možné uspořádat koncerty🎸 (až pro 25 tisíc lidí), festivaly či veletrhy. Přál bych si, aby se stejně jako se v její stavbě spojí prostřednictvím původních lízátek to nejlepší ze starého s novým, spojilo také v srdcích těch, kteří zde budou hledat formu pro své sportovní výkony a proměňovat ji v zápasech v menší či větší úspěchy, opravdové sportovní nadšení, odvaha a vytrvalost se smyslem pro fair play, novými možnostmi a velkou fanouškovskou podporou (více viz můj úterní příspěvek).
Středa
🛣️jednání o situaci ohledně plánu na oprav/rekonstrukcí silnic v kraji. Jen co jsme minulý týden oficiálně oznámili záměr rekonstrukcí za cca 1,4 miliardy, v tomto týdnu jsme byli informováni, že nedostaneme od SFDI slíbené peníze na opravy mostů ve vyšší cca 100 mil. Kč. Nezbývá tedy, než přehodnotit stávající plány (například rekonstrukce silnice a opěrné zdi cca 40 mil Kč ve Vrchlabí přesuneme na příští rok) a některé stavby rozložit v čase apod.
🌾🐄další z řady jednání s představiteli regionální Agrární komory k řešení současné situaci v poskytování zemědělských dotací. Z mého pohledu však neexistují malí nebo velcí, ale pouze dobří nebo špatní zemědělci, přičemž těch dobrých je v našem kraji drtivá většina. Také proto je pro mě důležité, aby zemědělci obhospodařující průměrně cca 2000 hektarů na současný systém nedoplatili
⛪návštěva kostela sv. Václava v Kozojedech v okrese Jičín, jenž byl před rokem 1988 zapsán do státního seznamu kulturních památek. Přijel jsem na pozvání skupiny dobrovolníků, kteří se společně s obcí snaží kostelík ve velmi špatném technickém stavu zachránit. V posledních 5 letech sehnali různým způsobem cca 1,5 milionu a objekt zajistili, ale obnos prozatím stačí pouze na drobné opravy a údržby. Nákladový odhad záchrany této kulturní památky se pohybuje cca kolem 15 milionů. Kraj sám nemá možnost památku zachránit, ale synergie stát (ministerstvo kultury), kraj, obec, spolek, a hlavně církev, může při společném postupu v dalších letech pomoci záchranu objektu zvládnout. A protože si velmi vážím iniciativy dobrovolníků, kteří investují svůj volný čas a často i finanční příspěvky na záchranu této památky, přislíbil jsem další jednání se subjekty, které by se v dané věci mohly rovněž zapojit.
Čtvrtek
🇺🇦v reakci na ukrajinskou situaci jsem svolal jednání krajské pracovní skupiny krizového štábu a probrali jsme připravenost kraje na pomoc v důsledku konfliktu na Ukrajině. Krajská zdravotnická zařízení jsou připravená v součinnosti se státem zajistit péči pro zraněné a další osoby, které budou vyžadovat zdravotní péči v případě zhoršení situace. Jsou vytipovává místa možného ubytování uprchlíků i dočasné výuky pro ukrajinské studenty.
Zabývali jsme se také situací, jak v případě potřeby pomoci v našem partnerském regionu v Zakarpatské oblasti. Kraj rovněž podporuje veřejnou sbírku, jíž vyhlásila Charita ČR pro obyvatele zasažené válečným konfliktem na Ukrajině, a je připraven poskytnout státu a jeho institucím maximální součinnost. (viz můj čtvrteční příspěvek)
👨‍🏫přijal jsem pozvání na besedu se studenty střední školy TRIVIS v Třebechovicích pod Orebem k tématům bezpečnosti, která je zajímají nejen v souvislosti se studiem oboru Bezpečnostně právní činnost.
Tento obor, blízký mé předchozí profesi, jsem také pomáhal před několika lety prosadit například do portfolia studijních oborů ve střední škole ve Dvoře Králové nad Labem, kde se dle svých časových možností snažím své zkušenosti předávat studentům v průběhu výuky. 💁‍♂️Myslím, že zejména v dnešní době si čím dále více uvědomujeme, že bezpečnost, to nejsou jen policisté a vojáci, ale bezpečnost se dotýká téměř všech oblastí našeho života. A také to, jak velmi důležité je mít dobře fungující bezpečnostní strategii, systém i fungující jednotlivé složky, které se na zajišťovaní jakéhokoliv druhu bezpečnosti podílejí. (více viz můj páteční příspěvek)
🇺🇦po zbytek dne jsem se opět věnoval organizaci a pomoci s její koordinací ředitelům našich nemocnic, sociálních zařízení a dalších organizací. Požádal jsem rovněž součinnost při komunikaci se zaměstnanci, kteří mají ukrajinské občanství. Chápeme, v jak těžké situaci nyní jsou, a proto jim nabízíme co největší míru podpory při získávání informací, vydávání víz, případně při potřebě vycestování zpět do své země.
Pátek
👨‍💼🧑‍💼mimořádná schůze Senátu PČR k aktuální situaci na Ukrajině, na níž krom ministrů vlády vystoupil i velvyslanec Ukrajiny Jevhen Perebyjnis se zhodnocením současné situace, kdy konstatoval, že již pouhá vyjádření solidarity nestačí a požádal o pomoc zejména prostřednictvím dodávek vojenského materiálu a pohonných hmot či další humanitární pomoci.
🇨🇿Česká republika již vytvořila informační kanály pro pomoc Ukrajincům, zahájila přípravu na migrační uprchlickou vlnu (zaveden tzv. oranžový stupeň pro cca 5000 uprchlíků), Armáda ČR počítá s nasazením pohotovostních sil pod jednotným velení NATO na území členských zemí tj. 180 chemiků a 400 vojáků rychlých sil, snahou je omezit působení tajných služeb Ruska v Evropě a soustředit se na kyberbezpečnost.
🤝Po projednání bylo přijato usnesení, kde mimo jiné Senát vyzval k vyloučení Ruské federace z platebního systému SWIFT a mezinárodní trestní soud k tomu, aby se situací na Ukrajině, za níž nese odpovědnost ruský prezident, zabýval.
Já osobně jsem přesvědčen, že kromě slov solidarity s 🇺🇦 je třeba docílit účinného tlaku pro dialog o míru, a toho lze dosáhnout pouze zásadními ekonomickými restrikcemi, společenskou izolací Ruska (diplomacie, sport...), zrychlením dodávek potřebného vojenského a zdravotnického materiálu a přítomností pohotovostních sil NATO na hranicích členských zemí. A je třeba to učinit bez zbytečné prodlevy a společnou silou.
👨‍💼na KÚ jsem odpoledne pokračoval v koordinaci přípravy a pomoci Ukrajině zatím v současné rovině spontánní pomoci lidí, organizací a jednotlivých měst i obcí našeho regionu.
⚽v podvečer jsem absolvoval setkání s představiteli Fotbalové asociace KHK a jednotlivými oddíly připravujícími se na krajské soutěže. Přestože už 16 let už nejsem ve fotbalu aktivní, zůstává jednou z mých životních lásek a vždy jej a konkrétní projekty na jeho rozvoj (zřízení fotbalové akademie v kraji, podpora trenérů mládeže v našem regionu a podpora FK HK…) budu podporovat.
Sobota, neděle
👨‍💼i v průběhu celého víkendu jsem pokračoval v jednáních spojených s koordinací činností souvisejících s pomocí Ukrajině, 👨‍👦ale zvládl jsem i s naším malým Toníkem oblíbené „kontrolní“ cesty vlakem. A s ohledem na poměrně velkou obsazenost vlaků do HK, lze po útlumu v důsledků epidemických opatření usuzovat na návrat cestujících do železniční dopravy, což mne těší. 🚂Nicméně, absolvovali jsme cestu bez kontroly jízdenek, na což se budu muset patrně pozeptat😊
🇺🇦🤝na závěr bych ještě rád uvedl několik informací k nejčastěji se opakujícím dotazům v souvislosti s pomocí ukrajinským uprchlíkům. Kromě přípravy spuštění krajského asistenčního centra (více viz můj dnešní dopolední příspěvek), jsou všechny dostupné informace dostupné na: https://www.mzv.cz/.../ukrajina_informace_pro_ceske...
💁‍♂️Kraj v tuto chvíli řeší zejména spuštění provozu zmiňovaného centra, které bude řešit základní potřebný styk uprchlíků s ČR (potřebné dokumenty, umístěnky, zdravotní péči) a shromáždění humanitární pomoci (ve spolupráci se městy a obcemi). Co se týká dobrovolníků – v tuto chvíli nejsme ještě ve fázi, abychom mohli definovat budou-li, případně kdy a jaké dobrovolnické činnosti potřeba. Proto pokud chce kdokoliv nabídnout svou pomoc, může telefonicky či e-mailem svou nabídku sdělit na KÚ, budeme ji zde evidovat a v případě potřeby, budeme příslušné dobrovolníky kontaktovat, či zveřejníme databázi potřebných dobrovolnických činností a míst, kde budou využívány. Situaci průběžně sledujeme a ve spolupráci se státem budeme přijímat případná další opatření.
🙏Do příštího týdne bych si pro nás všechny moc přál, abychom se dozvídali, pokud možno pozitivnější zprávy o vývoji situace, která se dotýká nejenom zasažených oblastí Ukrajiny, ale každého, pro koho je respektování státní suverenity, svoboda a lidskost na prvních příčkách hodnotového žebříčku.