CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 27. 6.

27. 06. 2021

Pondělí
👩‍💼👨‍💼mimořádná Rada KHK v souvislosti s námitkami proti výběrovým řízením v rámci nákupu zdravotnické techniky do nemocnice Náchod
👨‍💻👩‍💻jednání Zastupitelstva KHK s projednáním a schválením mimo jiné bodů, kterým již udělila souhlas také rada kraje:
📓konečná účetní závěrka krajského rozpočtu pro rok 2020, který skončil schodkem 1,1 miliardy korun. Kraj loni zvýšil investice o čtvrtinu na rekordních 3,51 miliardy korun z 2,8 miliardy korun z roku 2019.
🏨financování projektu modernizace Rychnovské nemocnice za více jak 850 milionů korun. Na investici přislíbil v minulosti přispět stát 300 miliony korun. Pokud by ale vláda slib nenaplnila, i tak je kraj připraven hledat na uskutečnění projektu jiné finanční zdroje. (více – viz můj úterní příspěvek)
🎭🎨🎻město Broumov získalo podporu kraje v kandidatuře o titul Evropské hlavní město kultury roku 2028. Město plánuje podat přihlášku v roce 2022.
📝schválena byla též strategie rozvoje kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví pro roky 2022 až 2030, kterou kraj připravil ve spolupráci s regionálními kulturními aktéry.
🌉financování oprav tří mostů v Temném Dole v Krkonoších na hlavní přístupové silnici do Pece pod Sněžkou, na které kraj uvolní letos a příští rok 170 milionů korun.
🏭🗿v podvečer příjemné setkání ve staré trutnovské elektrárně, která se díky manželům Kasperovým postupně mění na umělecké centrum, které jak záměr napovídá bude stejně jako měla původní tepelná elektrárna před první světovou válkou výsadní postavení v aglomeraci severovýchodních Čech mezi elektrárnami, výsadní postavení mezi českými a možná i evropskými galeriemi. Umělci zde budou moci nejenom vystavovat, ale i nějakou dobu pobývat a tvořit. Díky manželům Kasperovým za další počin, který zvýší povědomí o tom, že umění v našem regionu má své nezastupitelné místo a obohatí i turistickou atraktivitu našeho kraje.

Úterý
… ⛑️🛷zasedání správní a dozorčí rady Horské služby ČR na ministerstvu pro místní rozvoj, kam jsem byl jako člen dozorčí rady coby hejtman kraje, jehož jsou hory významnou součástí ,a také zřejmě i díky své předchozí profesi, nominován. Dlouhodobě vnímám problém ve financování a řízení (používají se prostředky dvou ministerstev, nedostatečně řešená otázka o začlenění do IZS apod.) horské služby, a tak mou snahou bude přispět svojí zkušeností k transformaci a nové legislativě potřebné pro její další rozvoj. Na pořadu tohoto setkání byl investiční plán pro rok 2021. Rozhodli jsme o stavbě nové budovy místo nevyhovujících prostor na Božím Daru, doporučil jsem vedení horské služby, jak postupovat v soudním sporu, diskutovalo se o výsledcích auditu HS a o kontroly NKÚ.
…operativa na KÚ - mnoho nezbytné administrativy, vyhodnocení a další záměry v oblasti školství, plánované změny ve zdravotnickém holdingu, finalizace programu návštěvy německého velvyslance apod.
🎊školková zahradní slavnost, která byla první společenskou akcí našeho 4,5 letého Toníka, kde byl sám jedním z hlavních aktérů. A bez ohledu, jam moc se způsob tohoto školního roku zdá býti podivný, patří velké poděkování paní učitelkám a lektorům z Magické školky nejenom za to, jak hezký program na slavnost s dětmi připravili, ale i to, jak pomáhají po celý rok bez ohledu na situaci rozvíjet jejich schopnosti způsobem, který dětem přináší i pestré zážitky.

Středa
🖥️💰videokonference Asociace krajů ČR se zástupci ministerstev zdravotnictví a místního rozvoje o dotačních výzvách pro zdravotnictví v souvislosti s investicemi a vybavením pro nemocnice a zdravotní záchranné služby. V obou výzvách (98 a 97) je náš kraj úspěšný, ale s ohledem na potřebu uspokojit aktuální žádosti všech krajů, padlo (snad už konečné) rozhodnutí, že objem financí do těchto výzev bude navýšen na úkor dalších původně plánovaných výzev například v sociální oblasti apod., které budou uplatněny pouze s ohledem na peníze, které zbydou, popřípadě budou k dispozici z nového programovacího období EU.
💉stále pravidelně komunikuji s našimi krajskými koordinátory pro očkování, abychom společně co nejrychleji řešili případné problémy vznikající se změnami v dodávkách vakcín a v návaznosti na to aktualizovali plán očkování v letních měsících. Stále také zdůrazňuji, že týden co týden naočkujeme téměř všechny dávky vakcín, které máme k dispozici.
Celkové počty dávek k 22. 6. 2021: Pfizer 358.995, Moderna 43.000, AstraZeneca 48.500, Johnson & Johnson 8.050, Dohromady 458.545. Druhých dávku dostalo již 153.291 osob.
Ve věkové kategorii 16 a více let očkováno alespoň jednou dávkou 54,8 % obyvatel KHK.
👩‍🏫💐dvě dlouholeté ředitelky krajských škol odcházejí do důchodu - Alena Žalská řídila průmyslovku v Jičíně a Olga Talášková v Novém Městě nad Metují. Společně s náměstkyní Martinou Berdychovou a ostatními kolegy z odboru školství nám bylo ctí poděkovat a ocenit jejich dlouholetou a obětavou práci a rozvoj svěřených škol. Do dalších let jsem jim popřáli hodně štěstí a mnoho dalších let i sil, aby je, byť na zaslouženém odpočinku, mohly prožít aktivně a ve zdraví.
☕a po dlouhé době opět Pražírna Martina Červíčka, která byla na konkrétní pozvání ze strany náchodských diabetiků v restauraci Reduta (samozřejmě při dodržování všech stanovených protiepidemických opatření). Odpovídal jsem na dotazy – jak jinak hodně z oblasti dopravy, kdy jsme diskutovali například proč není možné nákladní dopravu alespoň z části převést z kamionů na železnici (protože stát v posledních 30 letech stejně jako do oprav silnic, tak do modernizace železnice dostatečně neinvestoval, a tak se např. mim jiné na stávající tratě se prostě další nákladní vlaky mezi ty osobní nevejdou, nehledě na technické zabezpečení tratí atd.). Diskutovali jsme ale také o uplynulé epidemické krizi, ne/dodržování opatření a očkování. Osobně jsem přesvědčen, že stejně jako o dodržování opatření, také o významu a benefitech očkování je třeba lidi primárně přesvědčovat věrohodnou a fakty podloženou argumentací, nikoliv příkazy nebo lákadly, a očkování by mělo zůstat stále dobrovolným aktem. Zákazy, represe a manipulace nikdy nevedou k nějaké trvalé pozitivní změně (která může nastat pouze na základě pochopení a přijetí), ale k často spíše k odporu a snaze je obejít. V diskusi jsme se dotkli také sociální oblasti a plánů kraje v oblasti Náchodska. Děkuji za velmi milé přijetí, početnou účast i diskusi. Určitě nebyla poslední. Doufám ale, že epidemická situace bude nadále v pozitivním trendu a brzy se budeme moci u dobré kávy potkat s občany zase v jiném koutu našeho kraje.

Čtvrtek
👩‍💼👨‍💼pracovní setkání se starosty mikroregionu Rychnovska a diskuze nejen o posledním půl roce (epidemie, očkování, omezení ve fungování obcí a kraje), ale hlavně o dalších plánech rozvoje kraje (investice a podpora obcí) se zaměřením na problémy se silniční infrastrukturou, o záměru modernizace nemocnice Rychnov nad Kněžnou, dokončení průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-RK nebo také o nové veřejné autobusové dopravě a připravovaných změnách na železnici. Všechny zúčastněné starostky a starosty jsem také informoval, jak se kraj připravuje na zvládnutí podzimu v souvislosti s dalším vývojem epidemie a očkování.
🇩🇪🇨🇿přijetí německého velvyslance Christopha Isranga na krajském úřadě a povídání o zkušenostech se zvládáním a průběhem epidemické situace, ale i o dalších oblastech možné česko-německé spolupráce z pohledu regionální úrovně.
🚧🛣️setkání s generálním ředitelem a ministrem dopravy na D11. Dostavba dálnic je pro náš kraj velkou prioritou a v posledním období spolupracujeme s ŘSD zejména na úseku HK – Jaroměř téměř na denní bázi, abychom dle možnosti co nejlépe zkoordinovali a vyřešili i další návazné problémy se souvisejícími stavbami – jako jsou např. sjezdy a na dálnici se napojující komunikace.
Dokončení úseku HK – Jaroměř bylo přislíbeno do konce tohoto roku a dle prozatímní přípravy věřím, že stále také platí také zahájení stavby úseku z Trutnova na státní hranici v roce 2023. Rád bych také věřil tomu, že stát v naplňování svého slibu k rozvoji dálniční infrastruktury v našem kraji bude intenzivně pokračovat. (viz můj čtvrteční příspěvek).

Pátek
🌪️s ohledem na tragické události v souvislosti s ničivým tornádem, které ve čtvrtek napáchalo největší škody zejména na Břeclavsku a Hodonínsku, jsem pochopitelně namísto původně plánované pracovní cesty do Polska hned ráno zamířil na KÚ řešit koordinaci pomoci našeho kraje tomu Jihomoravskému. A protože vím, že v takovýchto situacích je nejdůležitější v prvé řadě nechat pracovat systém (ten, který je pro krizové situace legislativně i realizačně stanoven v naší zemi, je jede z nejlepších na světě), soustředil jsem v rámci porady bezpečnostní rady kraje zejména na shromáždění relevantních informací o možné pomoci ze strany složek našeho krajského integrovaného záchranného systému.
🚑🚓🚒Ředitelé jeho krajských složek komunikovali s jihomoravskými partnery už během čtvrtečního večera. Z kraje do postižených obcí vyrazilo šest desítek policistů, kteří jsou vybaveni například termovizní a další technikou, a pomáhají zde s dopravou, zajištěním bezpečnosti a také ochranou majetku. Odjel také odřad 36 profesionálních a dobrovolných hasičů, kteří zde budou pomáhat především s prvními likvidačními pracemi. Vybaveni budou také potřebnou technikou a kontejnerem pro ubytování. Hasiči by měli na jižní Moravě působit zhruba pět dní, v neděli by měla být celá skupina vystřídána. Předpokládá se, že zde budou dále potřeba zejména tzv. interventi z řad policie i záchranné služby, kteří budou lidem poskytovat psychickou podporu a další pomoc. Na požadavky, které obdržíme v následujících dnech, budeme reagovat operativně a případně zkoordinujeme dobrovolnickou pomoc, kterou lidé nabízí. Do pomoci se zapojují také některé další krajské organizace a nabízí dle svých kapacitních možností např. ubytování seniorům, kteří díky devastaci domova seniorů v Hodoníně přišli o střechu nad hlavou. Zároveň je Královéhradecký kraj připraven pomoci nejpostiženějším obcím finančně, což probereme na pondělním jednání rady kraje. Pro účely shromažďování podnětů a nabídek pomoci je nyní možné využít i tel. linku 495 817 110, zřízenou krajem pro očkování. Zároveň s tím zveřejňujeme dostupné informace na webových stránkách a sociálních sítích KHK.
😔Cítím s rodinami, které postihla nejenom velká až fatální škoda na majetku, bylo znehodnoceno jejich mnohaleté úsilí, ale bohužel si tato událost vyžádala v několika případech i daň nejvyšší na zdraví a životech lidí. To nelze zmírnit žádnými proslovy, ale snad projevem obyčejné lidskosti a možné pomoci dle možností každého z nás, můžeme dát najevo vzájemnou solidaritu a poskytnout vedle materiální a řemeslné pomoci útěchu a pocit, že v tom nejsou sami, že v neštěstí nikdy jeden druhého nenecháme. Vlna této solidarity, která se téměř obratem v celé naší zemi zvedla, mne naplňuje nadějí, že se stále ještě umíme semknout, vystoupit z povrchnosti a být bez ohledu na jakoukoliv svou osobní angažovanost prostě všichni zase v prvé řadě lidmi, kteří umí pomoc druhému nebo společnou věc postavit nad osobní pohodlí. A rád bych věřil tomu, že i vláda najde co nejrychleji skutečně efektivní způsob ekonomické pomoci.
💁‍♂‍V KHK během předešlých dnech naštěstí v souvislosti s počasím nedošlo k zásadním škodám a podle předpovědí meteorologů se mimořádné klimatické události ve východních Čechách neočekávají ani v příštích dnech.


Sobota, neděle
🚆🚌🚲v sobotu GW Train Regio, CDS Náchod a AUDIS BUS spustí od soboty 26. června provoz mezinárodních linek do Polska. Pro cestující budou k dispozici do konce září. Vlaky budou jezdit na dvou linkách, a to z Trutnova přes Královec a Lubawku do Sędzisławi. V té je také možnost přestupu na osobní vlaky ve směrech Jelení Hora a Wroclaw. Další variantou pro přepravu vlakem je také linka z Adršpachu přes Meziměstí a Walbrzych do Wroclawi.
Turisty vyhledávanými místy v Polsku jsou například Křešov, Kamenná a Jelení Hora, zámek Książ, železniční muzeum Slezská Javořina či Wroclaw. Cestovat z Královéhradeckého kraje do Polska lze i s využitím cyklobusů z Nového Města nad Metují přes Náchod, Kudowu Zdroj, Zieleniec, Orlické Záhoří a Šerlich do Deštného v Orlických horách a také z Náchoda do Karlówa.
V souvislosti s aktuálně platnými protiepidemickými pravidly je pro vstup do Polska nutné mít buď potvrzení o dokončeném očkování proti covid-19, od něhož uplynulo nejméně 14 dní nebo potvrzení o negativním antigenním či PCR testu, od kterého uplynulo maximálně 48 hodin.
Bližší informace o mezinárodních spojích do Polska najdete na portálu www.dopravakhk.cz.
🤷‍♂‍Můj víkend tentokrát sice nebyl o výletech, protože s ohledem na koordinaci pomoci jsem stále v pohotovostním režimu i ve dnech volna, ale věřím, že to v brzké době napravím. Kdo ale můžete, neváhejte si první letní dny užít – třeba právě na kole nebo vlakem či autobusem za novým poznáním. Do příštího týdne přeji všem nebe bez mraků a bouřek, a to doslova i obrazně.🌞