CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 27. 8. - 2. 9.

03. 09. 2018

Pondělí
 v návaznosti na poslední jednání, které jsme vedli se zástupci města Třebechovice pod Orebem při mé nedávné návštěvě, jsme se zde tentokrát sešli i se zástupci ŘSD v souvislosti s připravovanou cyklostezkou pod silnicí I/11 . Pokračovali jsme v jednáních o přípravě a financování projektu. V tomto ohledu se u tohoto projektu budeme orientovat především na možnosti, které nabízí SFDI.
 ve studiu Českého rozhlasu jsem se snažil v 60 a 30 sekundových limitech pro odpovědi, říci co možná nevýstižněji, proč kandiduji do Senátu. Ale doufám, že spíše než odpovědi v rámci připravovaného pořadu ČRo, jsou pro rozhodování voličů důležitější moje odpovědi v podobě toho, co reálně dělám

Úterý
 kontrola prací končící první etapy rekonstrukce silnice II/298, která přinesla po odkrytí starého povrchu vozovky i drobná neočekávaná překvapení pro silničáře. Oprava přesto pokračuje dle plánu. Druhá navazující etapa by měla být hotova do konce letošního roku a věřím, že nový jízdní komfort na této důležité spojnici do Pardubic ocení nejenom řidiči Třebechovicka a nejbližšího okolí. 
 “přepadovka“ na stavbě nového Svinarského mostu. Také zde pokračují práce dle plánu a množství ručně naohýbaného železa i v jednom „tahu“ litého betonu v základech budí velký respekt a věřím, že bude i zárukou pevnosti nového mostu na mnoho let.
 Pražírna v Josefově – v překvapivě domácké atmosféře restaurace Beseda byla stejně jako všechny předchozí velmi příjemná, ale zdaleka jsme jen tak domácky neklábosili. Prvním tématem byla – jak jinak – opět doprava. V současnosti se soustředíme zejména na opravu silnice z Hradce Králové do Josefova a z Jaroměře do Nového Města nad Metují. Aktuální stav hlavního průtahu městem bude nutné posoudit společně se Správou silnic. Napsal jsem si jako úkol – zajistit, aby posouzení proběhlo bez zbytečného odkladu. Velkým tématem k zamyšlení je budoucí rozvoj města v souvislosti s možnostmi nového využití – bohužel v tuto chvíli značně „vybydlených“ - objektů, které město zdědilo po armádě. Padly velmi konkrétní návrhy jako například vrátit původní vojenské nemocnici její účel přebudováním na rehabilitační středisko pro ty, kteří slouží a mnohdy riskují své zdraví a životy pro ochranu či záchranu ostatních (vojáci, policisté, záchranáři…). Je to ale velmi široké téma související zejména se společenskou odpovědností státu, jednotlivých státních úředníků atd.. Téma, o kterém je třeba a nejenom v Josefově hodně veřejně mluvit.

Středa
...https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/deti-zeme-a-rsd-uzavrely-dohodu-stavba-useku-d11-zacne-v-rij/r~13b0d698ab9b11e89271c1f6b220ee8/?
 Asi není třeba dlouhého komentáře – snad jenom – rád bych věřil tomu, že konečně zvítězil zdravý rozum a za náš kraj díky všem, kteří se podíleli na jednáních znamenající dohodu. 

Čtvrtek
   setkání Regionální stálé konference - jednání o zajišťování finančních prostředků z evropských či národních zdrojů a plánování rozvoje regionu v oblastech dopravy, infrastruktury, školství, sociální oblasti, zdravotnictví i podpory cestovního ruchu. RSK rozhodně nemá být žádným dalším rozhodovacím orgánem. Za rozvoj konkrétního území odpovídá stát, kraje potažmo města a jejich volené orgány. Ale je pro nás důležité mít v tomto subjektu partnera, který potvrdí důležitost námi vybraných projektů pro rozvoj regionu, případně bude jejich seznam připomínkovat a vznášet vlastní návrhy. 
 v podvečer cyklistické „výjezdní zasedání“ našeho zastupitelstva obce s konečnou zastávkou v „občerstvovně“. Ukončili jsme tak čtyři roky vzájemné spolupráce v aktuálním složení. Hodilo se tedy neformálně si popovídat o tom, co se nám snad povedlo, zavzpomínat na veselé i méně veselé okamžiky, ale i o tom, co bude u nás v obci v dalších letech potřeba udělat 

Pátek
…jednání s vedením ÚDRŽBY SELNIC Královéhradeckého kraje a.s. o průběhu údržbových prací v letošním roce a nad dalším výrobním plánem. A ano už i připravenosti na zimní údržbu. Bohužel se k tomu hodí přečíst si s hořkým úsměvem na rtech následující....
http://denikreferendum.cz/clanek/28206-kraje-v-pristim-roce-nedostanou-na-opravy-silnic-ii-a-iii-tridy-ani-korunu
Každoroční nekonečné diskuze o financování oprav krajských silnic. I proto chci bojovat v Senátu za systémové financování podle určených pravidel, které umožní skutečné systémové plánování oprav. Abychom každý rok „na kolenou a s prosíkem“ nečekali na milostivé rozhodnutí státu, zda, kdy a kolik nám odměří ze svého státního měšce.
…a přečetl jsem si i toto: https://neovlivni.cz/ruseni-urednickych-mist-za-dve-miliardy-dve-mouchy-jednou-ranou/
 Je lehké populisticky říkat a určitě hezké i poslouchat o přidávání peněz a škrtech zbytečných míst ve státní správě. Ovšem realita a opravdové odhodlání naplnit podobné sliby poněkud pokulhává. Nemluvě o tom, že s ohledem na budoucnost, třeba díky ekonomickým podmínkám nebudou už podobné hrátky ani možné.

Sobota, Neděle
 poslední „prázdninový“ víkend. Do školy sice už mnoho let nechodím, ale vzhledem k nadcházejícímu předvolebnímu času, kterému nebude možné se patrně vyhnout, ať už budeme na straně voličů nebo kandidátů, si tak trochu jako na konci prázdnin připadám. Navíc do té školy se přeci jenom vlastně chystám  – i když za katedru a ne do lavice - ale nervozita je na místě. Snažil jsem se v těchto dvou dech tedy věnovat hlavně příjemným povinnostem doma nebo rodinnému setkání na oslavě sedmých narozenin neteře Natálky, abych načerpal co nejvíce pozitivní energie do týdnů, které přijdou.
 do toho následujícího přeji všem prvňáčkům i ostatním školákům hezký start do nového školního roku, rodičům, aby zvládli nákupy pomůcek a nápor zápisů svých ratolestí do všech mimoškolních aktivit, a nám všem abychom v tom předvolebním čase neztratili zdravý rozum, soudnost, slušnost a nepodléhali planým slibům.