CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 28. 1. - 3. 2.

03. 02. 2019

Pondělí 
👨‍💻Zastupitelstvo kraje - pro mne s úkolem informovat kolegy zastupitele o doposud nasmlouvaném rozsahu autobusové a železniční dopravy v našem kraji pro rok 2019. V průběhu zasedání jsem nemohl neregistrovat zprávu - resp. každoroční hru vlády s kraji ohledně spolufinancování oprav krajských silnic. 👉https://ct24.ceskatelevize.cz/…/2717873-stat-da-mozna-kraju…
💁‍♂Pominu-li, že při převodu silnic od státu na kraje, na nich byl jenom v našem kraji dluh cca 9 miliard korun a mělo být tedy primárním zájmem státu, aby svůj dluh alespoň v rámci ročně přidělovaných „almužen“ vyrovnal, tak „žebravý“ způsob, který musí kraj pro jejich přidělení každý rok absolvovat, je podivný více, než Vančurovo Rozmarné léto. Nemluvím ani o velkorysých slibech při návštěvách vlády v krajích, kdy žádný milion nebyl problém, a prezentované problémy se řešily (tedy slovně) téměř samy. A najedou – patrně, když sliby přerostly reálný objem státní pokladny – se dozvídám, že vlastně nejsou ani ony původní 4 miliardy vlastně jisté?! 💰Podotýkám, že 4 miliardy z rozpočtu státu milostivě přidělované krajům = pro KHK cca 259 milionů (kraj dává ročně do oprav silnic cca 1 miliardu)! Na to nelze přistoupit!
…odpoledne v senátorské kanceláři v Náchodě domluvená setkání s občany - mimo jiné i o problémech a budoucích plánech obce Vysokov 🙂

Úterý 
🗃Dopoledne agenda k rozpracovaným úkolům na úřadu Královéhradeckého kraje a potom přesun do Prahy. Cestou se dozvídám o krizi na stavbě úseku HK – Smiřice na D11😨. Z mého pohledu jsou jasná tato fakta💁‍♂: jde o opakované selhání ŘSD (státu) v roli investora a také supervizora stavby, který MUSÍ BÝT SCHOPEN řešit jak stavební přípravu, tak dohlédnout na to, aby se v termínu začalo stavět. Pokud se v průběhu přípravy vyskytnou komplikace, je investor povinen je řešit ihned, když nastanou, a ne až v okamžiku odhalené krize. 
…další zpráva, která mne přivedla k zamyšlení 👉 https://eurozpravy.cz/…/247583-v-cr-se-mene-vrazdi-a-krade-…
Směrem k veřejnosti nepochybně dobrá zpráva👍. A dalo by se v jejím kontextu předpokládat, že je-li spácháno téměř o 1/3 méně trestných činů, mají policisté o stejný objem méně administrativy, která s jejich řešením souvisí a mohou tedy více plnit své preventivní a operativní poslání v terénu. Bohužel, neustálý odliv mnoha zkušených policistů demotivovaných byrokracií, nedostatečným vybavením a nesystémovým řízením, této skutečnosti nenasvědčuje.🤷‍♂
…odpoledne a podvečer porada Organizačního výboru Senátu PČR a následně klubu ODS před jednáním Senátu PČR - poměrně vzrušená diskuze zejména o změnách souvisejících se zákonem o svobodném přístupu k informacím a GDPR.

Středa
👨‍💼hned z rána jednáme na Podvýboru pro energetiku a dopravu - vyžádal jsem si projednání situace kolem D11. 🚧Nelze než konstatovat opakované selhání ŘSD a žádat vyvození odpovědností a nalezení bezodkladného řešení.
…na programu 5. schůze Senátu PČR byly mimo jiné zařazeny např. i tyto body : projednávání zákona souvisejícího s omezením použití klasického zubního amalgámu, s čímž jsem souhlasil, zařazení rysa balkánského do kategorie přísně chráněného živočicha s cílem omezit pytláctví zejména v zemích🐅 Balkánu – hlasování vyšlo kladně.👍 Nejzásadnějšími projednávanými body, byly👉:
 změny v zákonu o zpracování osobních údajů. Za mě bylo nejdůležitější odstranit z ustanovení ÚOOÚ jako správního úřadu pro oblast ochrany osobních údajů a práva na informace a ve změnové části vypuštění celé části XV. týkající se zákona tzv. 106/1999 Sb.. Poslanecká sněmovna se bohužel zabývala účelově jinými přílepky a dílčími změnami v legislativě ovlivňujícími obecně fungování státu a povinnosti občanů v rámci svobodného přístupu k informacím namísto toho, aby se v zákonu řešily pouze změny týkající se adaptace GDPR. V legislativním procesu ze strany garanta Ministerstva vnitra ČR je komplexní novela zákona č.106/1999Sb.. O to více nechápu snahu Poslanecké sněmovny o tzv. přílepky. Tohle je přesně role Senátu - dohlížet na čistotu legislativního procesu v ČR.
tajná volba kandidátů pro místo zástupkyně ombudsmana.🗳 Zvolena byla Markéta Selucká, děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Eliška Wágnerová, bývalá ústavní soudkyně a senátorka.
daňový balíček měnící 10 zákonů. Senát přijal několik pozměňovacích návrhů, které snižují DPH -například i nižší spotřební daň na pivo🍺. Pozitivní změnou je také prodloužení lhůty na podání daňového přiznání o jeden měsíc (v případě elektronického podání). Tyto návrhy na snížení daní vycházejí z novely zákona o EET, který bude projednáván v Poslanecké sněmovně.
novela zákona o rejstříku trestů - jde modernizaci procedur spojených se žádoucím rozvojem elektronické komunikace občané vs. veřejná správa a zajišťuje adaptaci českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání veřejných listin v EU. Předložené návrhy byly odsouhlaseny.

Čtvrtek
…1. bodem druhého dne zasedání Senátu bylo jednání o petici podporující nemedicínskou biotroniku – schválena nebyla. 
...2. přivítal jsem schválení změny zákona o státních svátcích včetně zařazení nového Památného dne sokolstva, který připadne na 8. října. Ale hlasování o změně názvu státního svátku – 17. listopadu Den boje za svobodu a demokracie – mě nepotěšilo.😕
...3. schválena byla novela školského zákona se záměrem na znovu otevření přípravných tříd i pro děti bez odkladu povinné školní docházky👩‍👩‍👧‍👦, která ponechává na svobodném rozhodnutí rodičů, zda umístí dítě do nultého školního ročníku nebo do mateřské školy pro tzv. podzimní děti.
...4. odsouhlasena byla i novela zákona o sociálních službách - navýšení příspěvku na péči osobám závislým na pomoci jiné fyzické osobě ve stupni IV na částku 19.200 korun a ve stupni III na částku 13. 900 korun. 💰
…před návratem domů jsem byl večer ještě hostem pořadu ČT📺 – Události, komentáře - na téma doprava👉: https://ct24.ceskatelevize.cz/…/2721959-vysokorychlostni-tr… 
…a snad ještě jednou pro doplnění: 💁‍♂Budu rád, naplní-li se předpoklad vyřešení nastalé krize na D11🛣, i když nejsem ale zcela přesvědčen, že rychlá finanční kompenzace, která byla komunikována jako pravděpodobné vyústění dohody mezi státem a dodavateli, je opravdu řešením v pravém slova smyslu. Nevzniká tím spíše precedens pro podobné situace, a prostor pro další obdobná "selhání“ které je možné v případě jejich provalení takto promptně vyřešit? A na druhé straně jsem také přesvědčen, že dodavatelské firmy, by měly být schopny zrealizovat dílo za vysoutěžené ceny. Rád bych se byl zeptal pana ministra, zda nelze očekávat stejné komplikace na ostatních připravovaných dálničních úsecích, ale bohužel nepřišel. Přesto chci toto téma se ještě znovu otevřít při dalším jednání Podvýboru Senátu PČR pro energetiku a dopravu. Nedodržení stanovených a státem deklarovaných termínů tak zásadních staveb jako jsou dálnice, ve svém důsledku ohrozí dodržení termínů realizací systémově naplánovaných krajských staveb – občanům v kraji to ale budu potom vysvětlovat já a ne pan ministr. Nechci být bez vlastního zavinění tím, který slibuje a sliby neplní. 🚄 Budování vysokorychlostních železničních tratí bych určitě podpořil, ale v prvním kroku bych od státu očekával zejména investice do modernizace stávajících tratí, na kterých doposud nelze zvýšit rychlost ani četnost spojů z důvodu jejich technické nedostatečnosti ani cestovní komfort s ohledem na zastaralé vlakové soupravy. 🙏K novele zákona pro provozování lodní dopravy malých plavidel🛶 – věřím v moc zdravého rozumu a jeho účinku na pozměňovací návrhy. Myslím, že na převozníka si snad i raději mávnu, než abych sledoval jeho pohyb pomocí přístroje. 🙈

Pátek 
…obvykle bych v tento den stát za katedrou ve své třídě na SŠIS ve Dvoře Králové, ale vysvědčení byla rozdána ve čtvrtek. Ze 30 známek jsem pouze v 10 případech musel dát horší známku než za 1, tak snad na mě mojí studenti o prázdninovém volnu nemyslí ve zlém😉
…s kolegou z odboru dopravy a opozičním partnerem jsme řešili další rozvoj železniční dopravy, jízdní řády a investice v našem kraji.🚉

Sobota, neděle
…tentokrát cesta nikoliv do hlubin študákovy duše, ale spíše hladová pouť v rámci přípravy na dlouho odkládané, ale nutné - a doufám, že stále ještě preventivní – vyšetření😒. V rámci poměrně jednotvárné náplně sobotního odpoledne a večera🙂 ve snaze se trochu rozptýlit, zamýšlel nad mediálně 💻prezentovanými úvahami a názory. Některé mne vedly malinko k zamyšlení – například při čtení tohoto👉: https://nazory.aktualne.cz/…/r~5152fd84261e11e9b869ac1f6b2…/
mne napadá, že sice nezbývá, než souhlasit s tím, že společnost je v současné době spíše rozštěpená než rozdělená, a že jsou nastavena skutečně nová kritéria dělení🤔. Ale to ještě neznamená, že se s tím musím spokojit. Už jsem to říkal – chci být politikem, který hledá součinnost a spolupráci namísto snahy nejvíc křičet.🤷‍♂
👉https://www.novinky.cz/…/496247-vlada-zjistila-ze-je-treba-…
💁‍♂Zdálo se, že populismus nezná limity, ale jak je vidět, prázdná pokladna přeci jenom nějaké nastavuje. „Cokoliv kdykoliv“ se začíná měnit na „nechci slevu zadarmo“. Teď ještě jenom kdo zaplatí dluh s úroky i daní?! 🤗
Držím nám všem do příštího týdne palce, abychom slyšeli jenom ty dobré a smysluplné zprávy a nepotkaly nás žádné krize a selhání. Krásný týden Vám všem!🌞