CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 28.11.

28. 11. 2021

Pondělí
💰jednání s náměstkem pro ekonomiku k detailním přípravám rozpočtu na rok 2022, a to zejména s ohledem na připravované zásadní investice ve zdravotnictví (nemocnice Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Dvůr Králové nad Labem apod.), do sociální oblasti nebo do dopravy, kde bych chtěl i pro příští rok zachovat na opravy silnic průměrný objem z pěti předešlých let ve výši cca 1 miliardy korun.
📈porada vedení, která byla o připravované struktuře a dílčích změnách ve školství (Lázně Bělohrad, Červený Kostelec a Opočno) v období 2022-2023, o krajském rozpočtu na příští rok, o koordinaci při výstavbě cyklostezek, a také o předložených žádostech na individuální dotace.
👩‍💼👨‍💼Rada KHK se 100 body programu tradičně zejména z investiční a majetkové oblasti, ale také například o důležitých informacích, které byly následně v průběhu týdne také zveřejněny - smlouva s ŘSD nebo datový portál.
🩺zasedání zdravotního výboru KHK k vývoji epidemie v našem kraji
🤔Myslím, že tohle vysvětlení ty, které k vůli nefunkční aplikaci v pondělí nepustili do restaurace nebo neodletěli, opravdu zajímá🤦‍♂️Bohužel, takovéto "drobnosti", už tak hodně velkou, nedůvěru ve stát jenom prohlubují.
Úterý
🤷‍♂️Na základě každodenního vyhodnocování vývoje epidemické situace v našem kraji, se snažíme operativně reagovat, a proto 🧪jsme začali rozšiřovat kapacity laboratoří v krajských nemocnicích a FN HK, které se oproti jarnímu stavu nyní zdvojnásobily a hledat možnosti v externích laboratořích. 🚐Zaktivovali jsme mobilní testovací tým a v případě, že by plošné testování ve školách odhalilo velký nárůst pozitivních případů a tím i větší potřebu PCR testů, pomohou s testováním vojáci. 🪖
🏥Odlehčujeme nemocnicím, kde je oproti jarní vlně mnohem více necovidových pacientů, potřebujících intenzívní péči. Aby v důsledku toho nedocházela nemocniční lůžka, snažíme se pacienty s covid-19, kteří jsou již ve fázi doléčení, překládat do jiných zařízení, která jim budou schopna potřebnou péči v potřebné kvalitě poskytnout. 💉Rozšiřujeme očkovací kapacity.
💊A v neposlední řadě, vidíme jako důležitý prostředek k předcházení těžkého průběhu nemoci (a tím dalšímu i zvyšování zátěže nemocnic) monoklonární protilátky či léky, které zejména u rizikových skupina při jejich nasazení hned v počátečním stádiu nemoci, mohou takovému průběhu zabránit. Proto se snažíme, aby bylo možné jejich aplikaci využívat v maximální možné míře.
🚜navštívil jsem tři rodinné zemědělské farmy a zúčastnil se diskuse i s dalšími se sedláky na Náchodsku 💁‍♂️ Témata, která jsme v průběhu celého dne probírali, považuji nejenom pro rozvoj našeho regionu, kde zemědělství tvoří významnou část našeho hospodářství, ale i pro celou naši zemi, za velmi důležitá a naléhavá. 🌾Patří sem například alespoň dílčí potravinová soběstačnost, kterou bychom ocenili nejenom v případě možných krizových situací – (např.i takových, jako je současná epidemický krize), ale i v souvislosti s ohleduplným a odpovědným přístupem k životnímu prostředí, abychom nevozili produkty, které můžeme vypěstovat doma, přes půl planety.
Je třeba ochraňovat zemědělskou půdu, která patří k tomu nejcennějšímu, co máme.
🤔Musíme hledat rozumný způsob ochrany přírody. A protože Královéhradecký kraj je krajem, kde má zemědělství významnou roli, chceme-li v něm být dobrými hospodáři, musíme se o podmínky našich zemědělců a jejich problémy zajímat. Osobě se proto v rámci svých cest po regionu s nimi často setkávám a uvedená témata diskutuji.
💰Probírali jsme otázky kolem zemědělských dotací a také problémy s výskytem vlka. Vyslechl jsem také podněty na návrhy pro případnou novou legislativu u tzv. rodinných farem, problémy kolem zemědělské bezpečnosti, řešili jsme i tzv. jednotnou zemědělskou politiku v Evropě v návaznosti na naše národní zájmy. 💁‍♂️Jako hejtman se zajímám a věnuji krajské podpoře našich zemědělců, a to ať už kvůli rozvoji regionu, podnikání v této oblasti, ochraně přírody i z důvodu naší soběstačností a bezpečnosti. 👨‍💼Současně se jako senátor snažím a chci se i nadále zaměřovat na související zemědělskou legislativu, na společenskou lobby ve vztahu k vládě apod. (více – viz můj středeční příspěvek)
Středa
💬absolvování mnoha a mnoha videokonferencí, setkání s odborníky a telefonátů k vývoji při nastavování opatření v návaznosti na vývoj epidemie v našem kraji se stalo každodenní a značnou součástí mého pracovního programu. Přesto jsem se snažil věnovat i jiným problémům.
🐺například i v návaznosti na setkávání s našimi zemědělci mohu hned uvést, jak může kraj pomáhat – například individuálními dotacemi (na něž jsme vyčlenili celkem 3 miliony korun) se snažíme kompenzovat výpadek státních peněz na podporu budování pasivní obrany proti útokům proti predátorům. Např. na vybudování plotů proti vlkům, neboť s ohledem na to, že letos v srpnu přestal stát chovatelům kompenzovat náklady na ochranu stád před vlky a nový dotační program začne fungovat pravděpodobně až v prvním čtvrtletí příštího roku, jinou možnost příspěvku v boji s vlkem v současné chvíli chovatelé nemají.
📑do konce roku kraj uzavře smlouvu s ŘSD, vztahující se k výstavbě strategických dopravních staveb v našem regionu. Jsem rád, že jsme se po mnoha mých intervencích a společných jednáních shodli na pravidlech, která zlepší koordinaci při dostavbě D11 a D35 a na pravidlech pro užívání silnic nižších tříd, které jsou touto výstavbou dotčeny.🛣️ Jedná se především o extrémní zátěž krajské silniční sítě při budování liniových staveb a je tedy nezbytné se dohodnout, za jakých podmínek se budou krajské silnice využívat a následné kompenzaci jejich opotřebení či poškození během stavební činnosti státu.
📝To bude nyní možné vždy na základě uzavření protokolu na počátku stavby, který bude obsahovat přesný rozsah využívání krajské silniční sítě během stavby, rozsah případných úprav před zahájením stavby a také oprav stavbou dotčených komunikací po jejím dokončení.
Čtvrtek
🦠opět mnoho jednání, ověřování dat a konzultací s odborníky v kraji v souvislosti s epidemií a vládou projednávanými opatřeními
💻veřejnosti začal sloužit nový krajský datový portál www.datakhk.cz, který přehledně a srozumitelně zpřístupňuje nejen takzvaná otevřená data, ale nabízí i analýzy, grafy, infografiky a datové výstupy a je také užitečným rozcestníkem pro další krajské portály a aplikace. Data zde obsažená mohou také například využívat studenti pro své práce, statistické údaje mohou usnadnit různé rozhodovací procesy, najdete tu však i důležité informace k regionálnímu rozvoji, dotacím či územním plánům apod.
Pátek
📜vláda oznámila nová omezení a vyhlásila nouzový stav, k čemuž chci říci, že považuji přesunutí většiny odpovědnosti za rozhodování o epidemických opatření z krajů do centra, za rozhodnutí vlády učiněné bez ohledu na odlišnou aktuální situaci v jednotlivých regionech. 🤷‍♂️Vyhlášení nouzového stavu respektuji, ale jak jsem řekl již v pondělí , z pohledu současné situace v našem kraji, nepovažuji zde jeho vyhlášení za nutné. A znovu také opakuji, že se přikláním k řešení epidemie prostřednictví regionálních opatření – třeba přesahující i území více krajů, pokud na základě vyhodnocení situace v těchto krajích vyplyne. Ale vláda se rozhodla k plošným opatřením a vyhlásila nouzový stav, a tak i v našem kraji se tedy budeme řídit všemi aktuálně platnými opatřeními.
👨‍💼a na závěr týdne shrnutí toho nejpodstatnějšího k vývoji epidemie v KHK a krokům, které realizujeme na základě konkrétní krajské situace, nikoliv až v návaznosti na opatření vyhlašovaná vládou.
Stále patříme ke třem nejméně zasaženým krajům, ale i zde sledujeme nárůst (aktuálně v pátek 938, sobota 913 nových případů na 100 tisíc obyvatel, tedy cca 5150 nových případů týdně). Osobně odhaduji, že tohle by mohl být hraniční nárůst v dalších dnech, na němž by se mohl růst zastavit
🦠 Nejvíce je zatížena kategorie do 18 let a jejich rodiče, je proto z mého pohledu důležité být obezřetní a rozumní ve svém chování a udělat maximum pro to, aby se onemocnění zbytečně nepřeneslo do kategorie lidi v seniorním věku!
💁‍♂️Proto každý den s kolegy z pracovní skupiny sleduji vývoj, abychom situaci v rámci možností a včas tam, kde je to právě nejvíce třeba, dílčími opatřeními stačili vybalancovat. (více – viz můj páteční příspěvek)
Sobota, neděle
🎂oslava narozenin našeho malého Toníka, i když vzhledem k aktuální situaci v trochu komornějším pojetí, než jsme původně plánovali. Ale myslím, že i tak si své první kulatiny užil a my s ním. Pět let uteklo jako voda.🤷‍♂️
… a protože ani o víkendu nepřestávám sledovat vývoj situace, potěšila mne dnes jedna mírně optimistická informace, dle níž lze pozorovat náznak brzdění strmého nárůstů nových případů.🙏
…Přeji Vám krásný zbytek první adventní neděle🕯️, a v příštím týdnu užívejte každého dne, aby Vám mezi prsty jako voda neprotekl ani jediný.🙂