CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 28. 2.

28. 02. 2021

Pondělí
👨‍💼👩‍💼Rada KHK se sty především investičními a majetkovými body, ale také např. vše potřebné pro zajištění mezikrajové veřejné dopravy, náhrady škod chovatelům, dotační programy a příjem financí do rozpočtu na zajištění sociální oblasti. Jsem rád za finance na odvody studentů z jejich odměn za pomoc ve zdravotnictví a sociálních zařízeních. Neumím si představit, že by to měli ze svých odměn za práci, jejichž výše na počátku tyto odvody nezohledňovala, sami platit.
💉po mnoha týdnech dohadování s ministerstvem zdravotnictví a neustálých změnách v podmínkách v souvislosti se zapojením PL do očkování jsem se sešel s řediteli nemocnic a zástupci praktických lékařů z 5 okresů v našem kraji k diskusi o přípravách na očkování. Za nejdůležitější považuji, že zapojením praktických lékařů:
💁‍♂‍mnoho lidí upřednostní před centralizovanými očkovacími místy návštěvu svého lékaře
💁‍♂‍praktici tím pomohou zatíženému zdravotnictví (naše nemocnice od jara testují, pečují intenzivně o Covid pacienty a od začátku roku očkují)
💁‍♂‍pro veřejnost se rozšíří počet míst na očkování a budou pro ně dostupnější
💁‍♂‍naše nemocnice jsou podle vyjádření ředitelů připraveny na zajištění očkování ve zdravotnických zařízení kraje
💉👨‍⚕‍v KHK již postupně praktici začínají zkušebně očkovat – doposud mezi ně bylo rozděleno 2 500 a 500 vakcín, které na Hradecku a Trutnovsku očkují ve svých ordinacích. Se zástupci Sdružení praktických lékařů ČR jsme se dohodli na zapojení zhruba 200 praktiků v KHK do další fáze očkování. Od 1. dubna by mohli měsíčně očkovat až 45 tisíc dávek vakcíny, což společně s očkovací sítí zdravotnických zařízení v regionu vytvoří kapacitu až 145 tisíc očkování měsíčně (vše bude záviset na reálně dodaném množství vakcín).
🤷‍♂‍Tak předně mluvme o nesmyslném trvání min. zdravotnictví na kategorizaci očkovaných (např. u Astry Zenecy, kdy hledáme, komu to „tajně“ naočkovat) a o týdny trvajících debatách s neustále se měnícími podmínkami pro zapojení praktiků! A hned potom si můžeme připomenout, že u ostatních vakcín každý týden o nové dodávky žadoníme, abychom vůbec mohli v očkování pokračovat!
Úterý
🤦‍♂‍den jsem začal tématem, kterým jsem ten předchozí skončil a nechápu, že si mohou naší vládní představitelé takto rozporuplná stanoviska v rozmezí pár hodin dovolit
….🤷‍♂‍opravdu někdo může věřit tomu, že:
❓vakcíny jsou dlouho ve skladu, protože je nemá kdo rozvést (asi nikdo s předstihem neplánoval, že se to bude třeba?!)
❓poté, co se ozvou soukromé firmy, že to samy rozdistribuují, se dozvíme, že za to, že se neočkuje více, mohou kraje (kraje by, pane ministře, očkovaly, mají na to připravené kapacity, ale nemají vakcíny!!!)
❓a nakonec to byl vlastně prozíravý záměr držet vakcíny, protože se se využijí pro učitele?! (o tom, že kdyby učitelé nastoupili do škol v původně vládou avizovaném termínu, tak by byli očkováni až po té, co už ve školách mezi žáky byli,…snad ani nepřemýšlím)
🦠videokonference s krajským AntiCovid týmem, v jehož rámci jsme zhodnotili aktuální vývoj pandemické situace v kraji a připravenost zdravotnictví zejména s ohledem na kapacity lůžek. Tématem byl tak průběh očkování, plán přerozdělování, snaha zkušebně, alespoň v malém množství zapojit praktiky v našem kraji - bohužel máme málo vakcín. A probrali jsme fungování IZS, zejména policie při zajišťování kontrol okresu Trutnov a HZS v souvislosti s jejich pomocí při testování mobilních týmů.
🖥️videokonference Asociace krajů a vlády k obdobným tématům. Dale se řešil záměr vlády zpřísnit stávající opatření s ohledem na zhoršující epidemickou situaci. Místo nadějné diskuze z posledních dnů, kdy se dalo očekávat vyhodnocení funkčnosti stávajících opatření, příprava jejich změny související například s návratem dětí do škol, postupným otevřením maloobchodů, popřípadě služeb apod. (samozřejmě se srozumitelnými a logickými režimovými podmínkami), jež by mohly vrátit důvěru veřejnosti, bohužel vláda opět začíná připravovat zpřísnění se snahou omezit mobilitu v celé ČR.🤦‍♂‍
🤷‍♂‍s ohledem na kritickou obsazenost nemocnic a v kontextu prognóz na příští týdny bych potřebu snížení mobility obyvatel i pochopil, ale v okamžiku, kdy víme, že největšími ohnisky šíření nákazy jsou především pracoviště (zejména velkých firem), a ty necháme otevřená, zatímco budeme maximálně omezovat běžný pohyb, který se v průběhu dne rozprostře v prostoru i čase, to k pochopení moc není (je to obdobná paralela jako nechat otevřené supermarkety a malé obchody zavřené). A co postrádám stále nejvíce, je naděje - jasný plán, co bude kdy a za jakých okolností následovat, a na základě jakých skutečností (a ne pocitů, polopravd a domněnek). Po roce, kdy se situace jenom zhoršuje, pro většinu, která se nařízeními řídí a vidí, že nemohou takto realizovaná fungovat bez souběžného smysluplného konání vlády, už jenom další příkazy a zákazy nepomohou ani situaci řešit ani získat důvěru pro jejich dodržování.
Středa
👨‍💼👩‍💼schůze Senátu PČR, kdy jsme po více jak 5 hodinách jednání schválili Pandemický zákon (vláda ve své odpovědnosti za zvládání epidemie a nedůvěryhodnosti způsobila rozdělení v názorech nejen ve veřejnosti...)
🤷‍♂‍Bohužel, místo toho, abychom vše řádně zrevidovali a změnili vše potřebné již po jarní vlně, tak se narychlo a po problémech s nouzovým stavem zavádí speciální krizový stav pouze v souvislosti s touto konkrétní epidemií. Pro použití i v jiných krizových situacích by tento zákon jistě potřeboval více změn (nesmyslné sankce, navazující změny v trestním zákoně apod.), ale s ohledem na zmatky a současnou situaci jsme řešili pouze minimalistický pozměňovací návrh senátního zdravotního výboru, který umožňuje platnost mimořádných opatření jen v případě vyhlášení pandemické pohotovosti, a zároveň ukládá vládě povinnost kontrolovat veškerá opatření vydaná krajskými hygienami.
Ale aktuálně mění stav krizové legislativy a mimo jiné nově přináší:
💁‍♂‍jasnou parlamentní kontrolu nad vládními opatřeními
💁‍♂‍povinnost vlády návrhy jakýchkoliv opatření před jejich zavedením odůvodňovat PS PČR
💁‍♂‍možnost jasného soudního přezkumu
💁‍♂‍odškodňovací institut (pro prokazatelné propady tržeb, jež nepokryjí poskytované kompenzace, lze podat následně na MF žádost o odškodnění s možností případného soudního rozhodnutí).
💁‍♂‍a v neposlední řadě je možností, jak se místo debat o legislativě bavit o správných a efektivních opatřeních
V rámci diskuse jsem reagoval na vystoupení ministra zdravotnictví – zajímá-li vás to moje, naleznete jej pod tímto odkazem cca ve 4 h28 min – 4h 46 min 👉https://www.ceskatelevize.cz/.../221254002410004-prenos.../
Čtvrtek
…před odpoledním pokračováním schůze v senátu, mne na úřadu čekala ještě agenda k dotacím z kraje, administrativa a příprava Krajského úřadu KHK na pravidelné testování zaměstnanců apod.
👨‍💼👩‍💼pokračování schůze Senátu PČR s těmito body:
▶️zákon o mimořádném příspěvku při nařízené karanténě, tedy aby byl zaměstnancům přiznán příspěvek ve výši 370 Kč za každý kalendářní den na prvních 10 dnů nařízené karantény - schválen s pozměňovacím návrhem (navrhli jsme 14 dní)
▶️příspěvek zaměstnavatelům bude kompenzován možností odečtu plateb za sociální pojištění a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti
▶️příspěvek je osvobozen od daně z příjmů
▶️nesmyslné návrhy (viz povinnost zaměstnavatele ohlašovat OSSZ nástup do zaměstnání na základě dohod o pracovní činnosti apod. a povinnost ohlašovat příslušné krajské pobočce Úřadu práce vytvoření, uvolnění nebo obsazení pracovního místa – aby mohli přijmout nového zaměstnance, a navíc v této době, když by spíše měl stát zaměstnavatelům pomoci odpuštěním daní nebo odvodů..) byly pozměňovacím návrhem zamítnuty.
🗳️vyjednávání novely zákona o volbách. I já bych v návaznosti na existenci krajů zachoval 14 volebních obvodů, kvórům pro koalice, a hlavně jsem pro jednodušší přepočet mandátů. Resp. celkový počet hlasů znamená 200 mandátů, bude jasné kolik hlasů se rovná jeden mandát, podle zisku hlasů politických stran se nejdříve napočítá konkrétní počet mandátů a v dalším kole přepočítávání se podle počtu hlasů v krajích rozdělí v konkrétní politické straně regionálně mandáty. Ale ještě uvidíme.
💰návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021
✔️kompenzační bonus zvýšen na 1000 Kč
✔️pro dohodáře zůstává na 500 kč
✔️bonusová období nebudou vázána na nouzový stav, ale na kalendářní měsíc
✔️začíná se únorem a březnem
✔️kombinace možná s programem Antivirus a nájemným
✔️podmínkou pro vyplácení kompenzačního bonusu je významné dotčení výdělečné činnosti (výše příjmů poklesne o 50 % se srovnatelným období)
✔️kompenzační bonus bude opět spravován správcem daní a bude znamenat zásah (cca 80 % výpadek příjmů) do veřejných rozpočtů (oceňuji systémový přístup, protože reaguje na nově nastavené rozpočtové určení daní a nemusíme se zase neustále jako kraje a obce dohadovat)
🤦‍♂‍Tragédií by se ovšem dala nazvat skutečnost, že my jsme například schválili poslední úpravy kompenzací na konci ledna, ale výše uvedená úprava byla vyhlášena ve sbírce zákonů až včera, takže čerpání potřebných kompenzací začalo až po měsíci. Skoro se mi chce dodat, že dvojnásobek kompenzací navrhovaných v tomto zákoně vlastně není milosrdný dar vlády, ale opožděná reakce na průšvih s čerpání schválených kompenzací.
Pátek
🚆🚌řešení veřejné autobusové a vlakové dopravy v návaznosti na očekávané rozhodnutí o uzavření škol (od 8. 3. budeme přecházet na prázdninový režim). K tomuto datu se budou měnit jízdní řády a také dojde k dlouho očekávanému zahájení autobusové dopravy v nových podmínkách (nové autobusy, informační a uživatelsky servis apod.), což vzhledem k uvedeným okolnostem není jistě pro potřebné odzkoušení v maximálním provozu zrovna ideální rozjezd.
🏗️řešil jsem i záměr státu ve spolupráci s kraji více opravovat mosty - hned jsme poslali žádost na realizaci rekonstrukcí mostů ještě v tomto roce za cca 50 mil Kč.
✒️A jenom bych poznamenal, že finalizujeme jednání s ČD a věřím, že se dohodneme na nové smlouvě od prosince tohoto roku a díky tomu tyto vlaky budou jezdit i u nás.
👨‍💼dílčí jednání - se starostou jedné obce a řešení stížnosti občana na problémy kolem výstavby tlakové kanalizace, také jedno zajímavé setkání s občanem, který mě přišel upozornit na problematickou tzv. Istanbulskou smlouvu. A mnoho nikdy nemizejících papírů.
🦠💉zhodnocení epidemické situace a průběhu očkování v našem kraji, kdy očkujeme neprodleně všechny vakcíny, které dostaneme, a to na 7 místech, přičemž od dubna počítáme z jejich rozšířením a zapojením více jak 200 praktických lékařů. Budu o tom průběžně informovat.
🦠K vývoji epidemie v HKH za uplynulý týden lze říci, že situace v nemocnicích se přeci jen trochu stabilizovala (už 5 dní jsme nemuseli nikoho nikam mimo kraj převážet, naopak jsme ve čtvrtek přijali 2 pacienty z jiného kraje), zatížení personálu je však nadále obrovské. Náš kraj dostal možnost zkušebně použít nový lék Bamlanivimab (20 dávek - protilátky, které se mají podat hned po zjištění pozitivity u velmi rizikových pacientů – např. s ohledem na silnou nadváhu, graviditu apod.)
💉Od soboty 27. 2. mají i učitelé a zaměstnanci škol a školských zařízení možnost registrace v centrálním systému k očkování proti onemocnění covid-19.
(více viz můj páteční příspěvek)
👨‍💼s ředitelem nemocnice ve Dvoře Králové n. Labem jsme řešili další potřeby pro rozvoj (není to jen o laboratořích a operačních sálech, které pevně věřím letos začneme stavět), ale i o potřebné zdravotní technice a investicích do vybavení.
Sobota
💉🧑‍🏫registrace učitelů k očkování probíhá bez problémů – v našem kraji se týká více než 17 tisíc zaměstnanců škol a školských zařízení všech zřizovatelů, z nichž jsem 41 škol pověřil, že budou pečovat o děti rodičů zařazených do složek IZS a dalších krizových profesí, stanovených vládou na základě vyhlášení nového nouzového stavu (seznam pověřených škol naleznete na webu a FB kraje. Péče bude zajištěna zpravidla převážně v době, kterou si zaměstnavatelé domluví na základě požadavků dotčených zaměstnavatelů a po dohodě rodičů s vedením školy. Ve všech určených zařízení mají děti zajištěno stravování zdarma. Maximální počet ve skupinkách je 30 dětí ve věku 2 - 10 let. Pověřená zařízení podle svých možností pomáhají školákům zajistit i distanční výuku, neboť z rozhodnutí vlády jsou pro prezenční vzdělávání školy uzavřeny. V provozu nebudou ani mateřské školy.
👏Děkuji a velice si vážím práce všech zaměstnanců ve školách, které jsem po dohodě s vedením měst pověřil proto, aby se postarali o děti rodičů těch profesí, které nutně potřebujeme ke zvládnutí pandemie. Jejich nepřítomnost na pracovišti by při už maximálně zatíženém personálu v nemocnicích, sociálních zařízeních, ve složkách integrovaného záchranného systému i v dalších krizových profesích vážně ohrozila jejich chod tolik potřebný ke zvládnutí pandemie.
Neděle
...👨‍👩‍👦‍👦konečně také trochu času na rodinu a odpočinek.
💁‍♂‍Do příštího týdne Vám přeji pevné zdraví a vůli v sobě najít snad ještě trochu pokory, kterou možná již sotva hledáme v některých těžko odůvodnitelných situacích. Já budu dělat vše, co je v mých silách proto, abychom měli vždy připravena řešení pro aktuální vývoj epidemie v našem kraji a vyvíjet dále tlak na vládu, abychom mohli co nejvíce pokročit v očkování.