CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 28. 3.

28. 03. 2021

Pondělí
👩‍💼👨‍💼💰jednání Zastupitelstva KHK se 79 body programu a jak jsem již uvedl ve svém úterním příspěvku, jedním z nejdůležitějších bodů bylo schválení dalších dotací nad prvotní „krizový“ plán. Jsem rád, že jsme i díky ní, již mohli o 22 milionů korun navýšit finance pro dotační programy - např. do programu obnovy venkova je to +11 mil Kč nebo do programu investic a materiální podpory dobrovolným hasičům +7 mil Kč. Obnovili jsme i nový dotační program pro podporu místních částí obcí. Kromě toho jsme schválili novou směrnici pro prodej zbytného majetku kraje, další podporu studentů zdravotnických škol, hodnotící zprávu vzdělávání v našem kraji, všichni zastupitelé byli seznámeni s aktuálním vývojem epidemické situace a průběhu očkování v našem kraji.

Úterý
🥼setkání s ředitelem nemocnice Dvůr Králové nad Labem, na němž jsme se shodli, že nové laboratoře a připravovaná výstavba operačních sálů jsou základním předpokladem pro další rozvoj nemocnice. Zároveň je ale potřeba přesvědčit ministerstvo zdravotnictví o zařazení nemocnice do tzv. sítě urgentních příjmů, a to především s ohledem na vznikající strategii, která spočívá v podpoře státu do této základní sítě zdravotnických zařízení.
💉s krajským koordinátorem pro očkování jsme se zabývali problémy s distribucí vakcín, protože na stát na některé vakcíny rozvoz vůbec nezajistil, a dále předpokládaným plánem. Jsme znepokojeni nestabilitou dodávek i toho mála, co zatím máme. Nelze smysluplně plánovat přerozdělování mezi praktiky a nemocnice, ale i přes nedostatek vakcín budeme při plánování různých kategorií očkování nadále upřednostňovat seniory a rizikové pacienty.
🦠🛌💉videokonference Asociace krajů s vládou a stále stejná písnička … 🤦‍♂‍jenom už mám při opakované snaze vlády navodit dojem, že vše funguje pocit „a mně se chce něco říct“!!! 🙅‍♂‍Slibovat, co nejste schopni naplnit nebo hledat zástupné argumenty – to si dělejte za zdmi úřady vlády. To není laciná kritika, ale vzbudili jste svými prohlášeními a mediálními polopravdami očekáván, neustále všem všechno slibujete, ale realita - 85 tisíc dávek pro náš kraj - prostě NEMŮŽE uspokojit potřebu a zájem o očkování! 💁‍♂‍Takže ještě jednou, milá vládo, dejte nám potřebné množství vakcín (minimálně 150 tisíc měsíčně), a nechte to na nás. My vše a správně naočkujeme!
🚆jednání dopravního výboru k dosavadnímu průběhu vyjednávání o uzavření smlouvy s dopravci na provozování železniční dopravy v našem kraji. V tuto chvíli se už řeší jen tzv. staniční obslužnost, záměr rozpojování vlakových souprav ve stanici Starkoč s ohledem na zajištění přímého spojení nejen do Trutnova i do Náchoda ve směru na Meziměstí a sankční součást smlouvy. Konečné doladění finanční nabídky bude předmětem mého jednání s generálním ředitelem ČD a GW Train Regio.

Středa
🛣️s radním pro dopravu jsme prošli vyhodnocení náběhu nové autobusové dopravy v kraji, výsledky jednání o koordinaci dopravních staveb mezi krajem a ŘSD, jednání s PČR ohledně žádostí na omezení tranzitu na vytipovaných silnicích II. a III. třídy. Také jsme se dohodli o nutnosti v nejbližší době definitivně schválit výrobní plán práce na silnicích v letním období, uzavřít smlouvy o dalším provozování autobusového nádraží v Hradci Králové a intenzivně pracovat na změnách v systému řízení veřejné dopravy v našem kraji.
🏨zúčastnil jsem se porady v Jičínské nemocnici – poděkoval jsem zdravotníkům za skvělou péči, pomoc při zvládání epidemické situace a plusové hospodaření nemocnice. V souvislosti s řešením vlekoucí se problematické personální situace jsem uvedl, že řešení problémů v personálním zajištění některých oddělení, v odměňování i v komunikaci s vedením na odděleních je plně v kompetenci a odpovědnosti vedení nemocnice. Ale přivírat oči nad tím rozhodně nebudu. Znovu jsem všechny požádal, aby se především soustředili především svoji práci, důležitou a obtížně nahraditelnou lékařskou profesi. Aby komunikovali otevřeně s vedením nemocnice o problémech, a mohli jsme všichni společně hledat možná řešení, odbornou i společenskou spolupráci bez jakýchkoliv předsudků a vypjatých emocí. Mou odpovědností v následujících měsících bude, aby zdejší nemocnici její vedení řídilo správně ve všech souvislostech. Při jednání s ním jsem se jasně formuloval svoje představy zřizovatele, jak bude dále Jičínská nemocnice fungovat a budu se tomu dále také osobně věnovat.
…a kromě hromady vyřizování nezbytné administrativy jsem také zaznamenal👀https://www.novinky.cz/.../hrozi-kolaps-zakladnich...
💁‍♂‍Centrální registry jsou, stejně jako policie a hasiči, součástí bezpečnosti a fungování státu, a tak se ptám, opravdu poslední dva ministři vnitra nedostali do rozpočtu prostředky na jejich modernizaci? A co si na její přípravě konkrétně za těch 8 let odpracovali?!

Čtvrtek
💰s náměstkem pro finance jsme hovořili o vývoji příjmů a výdajů v letošním rozpočtu, modifikaci investic a dalších potřeb nejen v letošním roce. Už čtvrt roku vedeme debatu o možnosti případného úvěrování potřebných investic (výstavba Jičínské a Rychnovské nemocnice a přestavba jedné budovy Náchodské nemocnice). Předpokládám, že do konce dubna budeme mít vyhodnoceny nabídky a potom bude také možné rozhodnout o dalším postupu.
…každotýdenní jednání se starosty ORP k🦠 aktuálnímu vývoji epidemie, stavu v nemocnicích a očkování. 🐯🐵🐊Dotkli jsme se však i situace v zoologické zahradě ve Dvoře Králové n. Labem, které se stejně jako řady dalších ZOO citelně dotkla vládní opatření, jež pro některé menší mohou být i likvidační. Safari park Dvůr Králové finančně podporuje kraj roční vyrovnávací platbou na základě závazku veřejné služby (v loňském roce to bylo ve více jak 61 milionů korun). 💰K tomu s ohledem na ztráty vzniklé vlivem protiepidemických opatření kraj své ZOO poslal dalších 13,43 milionu korun nad rámec každoroční vyrovnávací platby. Utrácet zvířata se zde nebudou. Situaci ale musí řešit i vláda, která prostřednictvím ministerstva životního prostředí zoologické zahrady podporuje. Jsem rád, že ministerstvo životního prostředí navýšilo podporu a KHK společně se sponzory na pomoc Safari parku nebude sám. Budeme dále apelovat na ministerstvo, aby zoologické zahrady podpořilo dostatečně, aby řešení v této situaci nebylo jen na nás a darech milých příznivců zoo. My naši zoologickou zahradu padnout nenecháme, ale stát musí kompenzace směřovat i do této oblasti.
🧫🦆Dalším bodem setkání bylo zhodnocení průběhu likvidace ptačí chřipky v našem kraji. Velké poděkování za likvidační práce především hasičům a veterinární službě. Ale i součinnost policie, krizového týmu a jednotlivých obcí přispěla k zvládnutí situace. Objevila se však i další ohniska, proto se bude pokračovat i příští týden.
🚧🛣️jednání se starosty Třebechovic pod Orebem a Výravou k havarijnímu stavu silnic. Ujistil jsem je, že se příprava rekonstrukcí nebo oprav částí silnice a mostku nezastavila. Dohodli jsme se na vzájemné spolupráci a časovém harmonogramu.
⚽setkání s představiteli fotbal. akademie FAČRu - Karlem Poborským a Petrem Koubou o založení fotbalové akademie v našem kraji, díky níž se následně může KHK zařadit k 8 regionům, z nichž budou vyhledávány nové fotbalové naděje pro reprezentaci (více viz můj čtvrteční příspěvek).
🏂⛷️zajímavé setkání s představiteli lyžařského svazu, kteří mne přijeli seznámit s plánem tří významných světových akcí, které mají v plánu organizovat v následujících letech u nás v Krkonoších. V roce 2024 světový pohár ve snowboardingu (Ledecká), v roce 2023 světový pohár v klasickém lyžování v obřím slalomu (Ledecká, Dubovská) a v roce 2022 slopestyle. (Punčochářová). Uvidíme, jak budou úspěšní v získání pořadatelství, a případně budeme dále jednat o regionálním partnerství takovýchto akcí.

Pátek
🖥️🚗videokonference s vedením společnosti Auto Škoda, která byla o pravidelné vzájemné informovanosti – rozvoj společnosti, záměry a podpora při prosazování investic v rámci průmyslové zóny. Společně po vládě chceme další investice do dopravní infrastruktury (například dokončení obchvatu Opočna) nebo do obslužnosti zóny (například Rychnovská nemocnice). Probírali jsme i připravenost na očkování a spolupráci na jeho zajištění i mimo závody v Kvasinách a ve Vrchlabí.
⛑️setkání se zástupci Horské služby, ve které nejenom zastupuji zájmy Asociace krajů, ale s ohledem na svou profesní minulost se také velmi zajímám o současnou organizaci a financování této záchranářské činnosti. Nabídl jsem pomoc při vyjednávání systémového financování prostřednictvím státního rozpočtu s cílem zajistit peníze pouze s jednoho ministerstva. Deklaroval jsem i svou podporu horské službě v Krkonoších a Orlických horách.
🇨🇿🇵🇱na setkání s naším velvyslancem ve Varšavě jsme se shodli, že spolupráce s Dolnoslezským vojvodstvím nesmí být pouze formální a pouze na regionální úrovni. Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci v Polsku, jsme si vyměnili informace i k tomuto tématu. Zpřísněná pravidla pro překročení státních hranic nemají zásadní vliv na přejíždění zaměstnanců, zejména díky testování zahraničních pracovníků ve firmách (viz Škodovka apod.). Pro náš kraj je prioritou nejen cestovní ruch, ale především rozvoj dopravní infrastruktury a spolupráce ve zdravotnictví (železnice, D11, možnosti léčby v příhraničních nemocnicích). K propagaci našeho regionu jsem přislíbil zpracovat videodokument. Od velvyslanectví jsem dostal nabídku spolupráce pro podnikatele v příhraničních oblastech (upřesníme si pobídky Polské strany) a také jsem jako bývalý policejní prezident dostal informace k bezpečnostní spolupráci. Navzájem jsme se informovali o připravovaných kulturních a společenských akcích v obou zemích a dohodli jsme se na společné návštěvě některých akcí jako např. slavnosti v Kudowa Zdroj, Dny Česko-polské kultury apod. Slíbil jsem podporu snahy vytvořit stezku sv. Vojtěcha na Broumovsku.
🦠pravidelně setkání AntiCovid ke zhodnocení vývoje epidemické situace, kdy za posledních 7 dnů se snížil nárůst nových případů oproti nejkritičtějším dnům o více jak 65 %.
🛌Kapacita volných lůžek v nemocnicích - k pátku je 19 covidových intenzivních lůžek z celkového počtu 131 a 202 standardních covidových lůžek z celkového počtu 525.
🧪Pokračuje intenzívní testování, trasování a dle možností dodaného počtu vakcín i očkování. Celkově zdravotníci v kraji aplikovali za necelé tři měsíce 80 tisíc dávek. Vše, co v průběžných týdenních dodávkách dostáváme.
💉Od dubna jsme připraveni očkovat až 160 tisíc dávek měsíčně. A dodrží-li vláda alespoň jednou slib, předpokládáme, že bychom na konci léta měli v Královéhradeckém kraji přes 350 tisíc osob naočkovaných.
🏨návštěva Náchodské nemocnice a prohlídka očkovacích míst v nové budově (kapacita v rozsahu 15-30 tisíc očkování za měsíc). Chtěl jsem se osobně seznámit i s přípravou na stěhování (začíná se ortopedií) a zajímal jsem se o spolupráci s Trutnovskou nemocnicí (především s ohledem na fungování gynekologie, porodnice a dětského).
🤷‍♂‍v průběhu dne jsem také registroval páteční jednání v poslanecké sněmovně o nouzovém stavu a nemohu se ubránit alespoň jednomu komentáři – k dalšímu z „úžasných“ nápadů vlády, který jde za ministrem vnitra. Aneb - vláda přišla za rok, co začala v souvislosti s epidemií platit karanténní opatření na to, že chce jejich dodržování kontrolovat. Je ale opravdu normální (32 let "poté") k tomu využívat policii? Ještě bych pochopil kontrolu veřejných prostranství, ale návštěvy policie u nás doma?

Sobota, neděle
🌱začalo jaro a tím pádem doma zahrádkářská sezóna. Nejsem zrovna Béda Trávníček😉 – pro mě je to spíše o podej, přines apod., ale v zahrádkářské centru u pana Hrabíka v České Skalici jsem přišel na úplně jiné myšlenky. Klobouk dolů, jak se toto centrum za 30 let proměnilo👏. A chci věřit, že s příchodem jara se začne proměňovat nejenom příroda kolem nás. Přeji Vám krásný zbytek Květné neděle a do dalšího týdne hodně slunečných chvil bez ohledu na to, zda na obloze budou i tu a tam mraky.