CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 28.4.

28. 04. 2019

Pondělí
🥚Velikonoční jsme poprvé s malým Toníkem strávili u příbuzných, a byť nejsem zrovna nadšeným vykonavatelem obvyklých tradic, které se k tomuto dni vztahují, i tak jsme si sváteční a hlavě slunečný den užili.👪
…večer jsem si stačil ještě přečíst💡:
https://echo24.cz/…/nejde-jen-o-nejvyssiho-zalobce-ve-hre-j…
💁‍♂Demonstrativní změny jsou jedna věc a možná v tuto chvíli nejsou na programu dne. Nebezpečnější je však nenápadný, avšak neustálý tlak, navozující pocit, že jistý si nikdo nemůže být ničím. Taktika, která se směrem k státním zastupitelstvím může velmi hodit!
…a také tuto ne zrovna pozitivní zprávu😒: https://eurozpravy.cz/…/255666-tragicke-velikonoce-na-siln…/
🚨Policejní hlídky na silnicích a represe nestačí ke snížení počtu tragických nehod. Od r. 2007 tvrdím, že "šťastný" dopravní🍀tvoří: 1. kvalitní dopravní infrastruktura, 2. smysluplná legislativa, 3. prevence ve smyslu výchovy všech účastníků silničního provozu a 4. viditelná policie zaměřující se na řešení závažných dopravních přestupků, které jsou příčinou život ohrožujících situací.

Úterý
…kratší pracovní týden nemusí vždy znamenat méně práce 🙂– zahájil jsem tedy velmi časným a obsáhlým jednáním se zástupci obcí Policka, a jak jsem již uvedl ve svém úterním příspěvku, probrali jsme toho hodně. Přičemž za důležité považuji projednání:
👉1. jaký bude další postup k požadavku na opravu silnic při výjezdech z Police nad Metují: Ledhujská – způsob provedení nutné opravy v délce 300 m bude možné naplánovat, ale až po té, co si město vyjasní záměr vybudování chodníků.  Žďárská – oprava povrchu 300 m dlouhého úseku komunikace – sice nebyla ještě zařazena do letošního plánu, ale s hledem na stav a současně nevelký úsek, uvidíme, zda zbude nějaký prostor. Přechod pod penzionem Adler - jakmile město, připraví projekt, řekneme si možnosti proveditelných úprav. Ostašská - úprava výjezdu ze zálivu zastávky včetně úpravy značení cyklopruhu, bohužel toto nebylo řešeno v rámci projektu a přináší to problém ve vztahu k udržitelnosti projektu v kontextu financování z evropských peněz. Ddohodli jsme se, že město bude řešit návrh změn s policií a potom případně budeme jednat o povolení výjimky v rámci stávající rekonstrukce silnice. Pěkov a požadavek na posunutí svodidla v zatáčce více do římsy opěrné zdi v zatáčce na zrekonstruované silnici II/303 - počítáme s úpravou svodidel v průběhu léta.
👉2. Machov: nekvalitně provedené opravy silnic v úsecích Bezděkov Mýto - Vysoká Srbská jsme za kraj nepřevzali a požadujeme letos od dodavatele sjednání nápravy doložených nedostatků. Se zástupci Machova jsme také dohodli vyčištění koryta potoka pod silničním mostem, který je na krajské silnici, ostatní mosty, respektive řešení zanešení průtoku vody pod nimi, je na správci toku, kterým je Povodí Labe. 👉3. Velké Petrovice:  stavební úpravy zvyšující bezpečnost na přechodu pro chodce na komunikaci II/303. Dohodli jsme se na pokračování jednání se starosty Velkých Petrovic a Police nad Metují především o komplexních změnách dopravního značení a bezpečnostních prvků. 👉4. Problémy v obcích Bukavice a Bezděkova nad Metují, u kterých jsou návrhy řešení zatím v obecnější rovině, jsme projednali zejména, jaký bude další postup v jednáních. Diskutovali jsme také o aktuálních záměrech v autobusové a železniční dopravě, které se dotknou např. České Metuje i dalších obcí Policka - a věřím, že se všemi zainteresovanými obcemi najdeme společnou řeč.💁
👨‍💼přesun do Prahy na jednání senátorského klubu ODS, v jehož rámci jsme řešili primárně přípravu na schůzi Senátu PČR v příštím týdnu – např. k bodům jako jsou kvóty pro ekonomickou migraci a dílčí změny v regulaci pobytu cizinců nebo zřízení nového ústředního správního úřadu (Národní sportovní agentura), atd..

Středa
…byl jsem členem konkurzní komise v rámci dvou výběrových řízení na ředitele škol🌲České lesnické akademie v Trutnově a 💻Střední odborné školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem. Připraveností a odbornou úrovní jednotlivých uchazečů jsem byl příjemně překvapen. Vybraným potencionálním ředitelům držím palce v jejich nastávajícím úsilí rozvíjet obě zmíněné školy.
…zdolání hory papírů v kanceláři souvisejících s rozpracovanými zejména „silničními“ projekty a potom opět rychlý přesun do Prahy 
👨‍💼Organizační výbor Senátu PČR a rozdělní úkolů pro přípravu podkladů na schůzi 2. a 3. 5. 2019

Čtvrtek
👨‍💻👩‍💻Pracovní setkání LIGA LIBE (bezpečnostně-lidskoprávní platforma, vzniklá z výboru petice Nové 2018 proti odzbrojení, podepsané mimo jiné i českým prezidentem, premiérem a předsedou Senátu PČR) - v souvislosti nejen s předpokládaným zamítnutím žaloby ČR proti zákazové bruselské směrnici v oblasti legálních soukromých zbraní, ale i ve spojitosti s chystaným odevzdáním petice Nové 2018 s téměř 100 tisíci podpisy českých občanů, byla na půdě Senátu PČR vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců zmíněné LIGY LIBE a skupiny senátorů - napříč celým politickým spektrem. 💁‍♂Osobně jsem přesvědčen, že očekávané zamítnutí žaloby ČR proti zákazové směrnici EU v oblasti legálních soukromých zbraní, je nepřijatelným zásahem do našeho funkčního zákona upravujícího mimo jiné i v této oblasti pravidla vnitřní bezpečnosti naší země. Proto jsem přijal účast v pracovní skupině a věřím, že se nám podaří navrhnout kroky a legislativní úpravy v duchu zachování základních lidských práv a svobod, mezi které možnost přiměřené ochrany života a majetku určitě patří.
🛣🚧debata představenstva ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. o smlouvách upravujících spolupráci zmíněné akciové společnosti s Královéhradeckým krajem. Přípravě jsme se věnovali již několik předchozích týdnů.

Pátek 
🚧Pamatuji si, jak mě cca před měsícem v jedné z diskuzí pod příspěvky na FB kdosi ze Dvora Králové nad Labem rozzlobeně připomínal opravu silnice na Palachově mostě. Odpověděl jsem mu tehdy, že přestože stavba není kraje (resp. kraj vede o most jednání s městem v souvislosti s návaznou opravou silnice), prověřím jeho podnět. Stalo se a při své páteční cestě do SŠIS na výuku jsem registroval, že se rozběhly již i vlastní práce. Nafotil jsem tedy a publikoval😉….. děkuji za nové připomínky k této stavbě, které se pod mou fotografií objevily, a jenom znovu opakuji, že stavba není v kompetenci kraje, ale opět prověřím a upozorním zodpovědné osoby.🤷‍♂ 
…ve škole poměrně tradiční vyučovací hodiny a moc mě baví energie studentů i chuť si povídat nejen o bezpečnosti. Děkuji Vám, moji studenti!
🛣představenstvo ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje – pravidelná zpráva o hospodaření a plnění úkolů.
blíží se začátek turistické sezóny v Adršpašsko-teplických skálách, která pro místní znamená příval tisíců českých i polských turistů a s nimi i velké problémy, kdy po naplnění kapacity parkovišť návštěvníci svými vozy blokují silnici mezi Teplicemi nad Metují a Adršpachem🚨🚗. Proto jsem se již po několikáté sešel se zastupiteli obou míst, abychom spolu vymysleli opatření, proti turisty způsobenému dopravnímu kolapsu v tomto regionu. Pomoci by mělo i navýšení počtu spojů na trase Walbrzych – Meziměstí – Teplice nad Metují – Adršpach – letos jsme ke dvěma stávajícím přidali jeden spoj navíc.🚆 Zároveň jsme domluvili sezónní posílení vlaků, které umožní dopravu z nově zřízených odstavných parkovišť od Teplic do Adršpachu železniční spojení každou půlhodinu. Čeká nás první velký nápor turistů během svátků 1., 8. a v Polsku též 3. května. Po té uvidíme, jak se navýšení spojů osvědčilo. Se starosty obcí v regionu budeme i nadále hledat další řešení dopravní situace a náš kraj je připraven pomoci - od konzultací po poskytnutí dotace.

Sobota, neděle
…kromě obvyklých víkendových aktivit s rodinou jsem v sobotu rád přijal pozvání pana Jaroslava Michálka na motorkářskou vyjížďku s cílem na Merklově statku Skalička u Hradce Králové🏍. Mnohdy mne žádáte, abych se přijel podívat na stav silnic ve Vašem městě, obci...🛣 Rád bych Vás ujistil, že jezdím po celém našem kraji, a to nejenom autem, ale jak patrno - i na motorce. Vím, že se opakuji, ale přesto si to neodpustím ani tentokrát - stav našich krajských silnic je dlouhodobě zanedbaný a není jiné cesty, než se snažit každý rok zajistit co možná největší možný finanční objem a systémově plánovat opravy tak, abych byli schopni alespoň v každém okrese našeho kraje část opravit.🚧 Poslední tři roky se mi daří získat 2 – 3 x větší objem peněz oproti předchozím letům, ale je to díky využití všech reálných možností a každý rok s obavou, zda dostaneme deklarovanou výši peněz i ze strany státu. 💰 A bude třeba zajistit takový objem financí ještě alespoň v průběhu dalších 8 let, abychom celý kraj z pohledu silnic dostali na dobrou úroveň. 
🙂Přeji Vám úspěšný nadcházející týden a prosím, upalujte „čarodějnice“🧙‍♀, které Vám kazí dobrou náladu, jenom ve své mysli a 1. máj oslavte hezky po „Máchovsku“😉.