CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 28.6.

28. 06. 2020

Pondělí
 👨‍💼👩‍💼Zastupitelstvo KHK s 85 body programu, a přestože většinou zmiňuji především body, které byly schváleny, tentokrát začnu naopak stažením bodu ke zdravotnictví, jenž popisoval další postup směřující k fúzi krajských nemocnic.🏨 Připomínám, že gesce zdravotnictví dostala zhruba před dvěma lety za úkol vypracovat – novou koncepci krajského zdravotnictví a plán strategického řízení krajských nemocnic. 💁‍♂️Proto bych rád, aby se o koncepčních změnách rozhodovalo na základě odborně vydiskutovaných materiálů, eliminujících jakékoliv pochybnosti, a ne jednotlivě, bez tohoto kontextu.
▶️Schválena byla změna rozpočtu, kterou chceme řešit následky povodní 💦z minulého týdne v obcích našeho kraje. Finanční prostředky 3 mil budou poskytnuty obcím a jejich SDH na úhradu nákladů vzniklých při záchranných akcích. Současně byla v tomto týdnu s ohledem na povodně odsouhlasena také pomoc po 100 tisících korun💰 12 obcím (Velichovky, Dobrá Voda u Hořic, Bačalky, Valdice, Markvartice, Zelenecká Lhota, Libošovice, Tutleky, Šárecká Lhota, Holohlavy, Rybná a Lupenice).
▶️Schválena byla i ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě. Jsme prakticky jediným krajem, který se o to pokusil, a vytvořil akční plán.

Úterý
… u ranní kávy jsem si přečetl👀: https://www.idnes.cz/…/bezpecnostni-agentury-legislativa-za…
👏Konečně! Dlouhodobě volám po legislativě, jež by jasně definovala fungování bezpečnostních agentur – profesionalita, odbornost, kompetence, odpovědnost a nastavila podmínky alespoň částečně srovnatelné s podmínkami bezpečnostních sborů. Rovněž je třeba diskutovat o začlenění bezpečnostních agentur do zajišťování dílčích záležitostí veřejného pořádku – např. ochrany měkkých cílů a spolupráce s IZS.
🎊slavnostní otevření přestupního parkoviště u autobusového nádraží v Polici nad Metují - odstavné plochy pro cca 50 vozidel🚗, případně kol či elektrokol 🚴, dobíjecím systémem pro obojí a včetně sociálního zařízení a kamerového systému. Zúčastnil jsem se hlavně proto, abych poděkoval všem, kteří za nápadem i jeho realizací stáli, a popřál hodně spokojených uživatelů.
👨‍💼👩‍💼výjezdní porada vedení kraje v Hostiném. Díky, Karle Klímo, za možnost posedět do pozdních večerních hodin v příjemném prostředí a povídat si i méně formálně o pracovních věcech.

Středa
…Regionální stálá konference KHK, na níž byli mimo jiné oceněny nejlepší projekty🏅 v rámci soutěže "Buďte inspirací" pro rok 2020. Gratuluji místní akční skupině Hradecký venkov za projekt „O krok napřed“ v programu zaměstnanost, městu Dvůr Králové nad Labem za vybudování sdílené učebny informatiky a robotiky, městu Hradec Králové za revitalizaci Muzea východních Čech a městu Vrchlabí za ocenění „Atraktivní město“ našeho kraje. Dalším bodem bylo vyhodnocení podnětů a usnesení k dalšímu programovému období národních/evropských dotací💰, přičemž přítomní zástupci MMR informovali o tom, jakých oblastí se bude toto období týkat (např. výzkum a inovace, zdravotnictví, doprava, bydlení, životní prostředí, sociální oblast...).
💁‍♂️s vedoucím odboru dopravy jsem diskutovali o problémech kolem případné přeložky/obchvatu Nového Města nad Metují, abych se mohl připravit na čtvrteční jednání právě tam.
…odpoledne mne čekalo v Praze zahájení celostátní kampaň Občanské demokratické strany do letošních krajských voleb 🗳️a do 27 senátorských obvodů. Velmi si vážím, důvěry, kterou ve mne vložili nejenom kolegové z ODS, ale i partneři hnutí STAN a Východočeši, s nimiž do krajských voleb Královéhradeckém kraji jdeme SPOLEČNĚ🤝, a zvolili mne lídrem kandidátky.👨‍💼 (Více – viz můj středeční příspěvek.)

Čtvrtek
…den „na silnici“🛣️ - zahájení přípravných prací (skrývka ornice a provedení záchranného archeologického výzkumu) výstavby obchvatu Domašína na Rychnovsku. Stavební práce na téměř dvoukilometrovém úseku potrvají více jak rok, přičemž celkové náklady na výstavbu obchvatu činí téměř 135 milionů korun💰. Stavba spočívá ve vybudování přeložky komunikace II/321 na území Černíkovic na Rychnovsku.
...👷A pokračoval jsem avizovaným jednáním v Novém Městě na d Metují s vedením města, ředitelem ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a ŘSD k současným technickým problémům násilníci I. třídy, která prochází historickým centrem města (podrobněji - viz můj čtvrteční příspěvek).
…a také jsem si zaznamenal👀: https://denikn.cz/…/hamacek-obvinil-senatory-ze-kvuli-tcha…/ Příklady, zdá se, táhnou – už i místopředseda vlády neváhá veřejně svými nepodloženými domněnkami, jež vydává za fakta, osočovat ty, kteří se odváží kritizovat. 🤷‍♂️Snadná cesta – místo vysvětlení útok, místo pravdy populismus. 🤔Ale opravdu chceme, aby se toto stalo společenskou normou názorových autorit naší země?

Pátek
… s kolegy jsme probírali závěry z dopravní komise Asociace krajů, na níž jsme byli např. informováni, že se bohužel nepřipravuje se žádná kompenzace za výpadek příjmu z jízdného, a tudíž jej budou muset kraje nahradit ze svého rozpočtu. 🤔Nechci se s tím smířit, a proto se chystám na podvýboru pro dopravu interpelovat ministra dopravy na toto téma. Naopak vítám začátek debaty na téma integrace dálkové a regionální železniční dopravy. Je patrné, že je zde ještě mnoho otazníků, především s ohledem na požadavky dopravní obslužnosti v jednotlivých krajích, a také je třeba stále usilovat o pokud možno co nejefektivnějším využití všech finančních zdrojů, které lze nyní ze státního či případně krajského rozpočtu využít. Nicméně alespoň pro střednědobé plánování, je tato debata přínosem.
🚌jednání o hradeckém autobusovém terminálu, a to nejen o platbách, ale i o službách od roku 2021, jejichž zajištění na jednotlivých nádražích požadujeme.
…setkání v Jaroměři k havarijnímu stavu silnice 🛣️přes Josefov směr Nový Ples a dále na Třebechovice. Společně s kolegy jsme si prohlédli situaci na místě, byli jsme i v chodbách Josefova pod silnicí a je zřejmé, že havarijní místa je třeba dát dohromady. Prozatím jsme začali s přípravou na několika úsecích směrem na Třebechovice, ale musíme urychleně začít i s přípravou na průjezdu Josefovem.🚧 Bohužel reálný odhad projektování a případné stavby vidím na 3 až 4 roky. Se starostou Jaroměře Josefem Horáčkem jsme se proto dohodli na bezodkladném průzkumu a posudku vybraných problémových míst, abychom měli alespoň možnost např. požádat o omezení nákladní dopravy z důvodů technického stavu vozovky.

Sobota, neděle
…odpočinkový čas s rodinou👨‍👩‍👦‍👦. Věřím, že letní počasí vylákalo na výlety i řadu z Vás, a pokud se chcete nechat inspirovat na další, po zajímavých místech v našem kraji, využijte brožuru, kterou jsme s kolegy z odboru dopravy připravili v loňském roce, ale která svou platnost neztrácí ani v tom letošním. Nabízí místa, kam Vás zavezeme naší veřejnou dopravou🚌🚆 a nebudete se tak muset zabývat tím, kam zaparkovat své auto. Pokud ji ještě nemáte z naší loňské distribuce na vybraných nádražích a kontaktních místech, a máte o ni zájem, stačí, když požádáte a pošlete svou adresu prostřednictvím zpráv na FB stránce: Veřejná doprava Královéhradeckého kraje, a my Vám ji zašleme zdarma.📦 Přeji Vám do příštího – prvního prázdninového – týdne hodně šťastných cest za odpočinkem i poznáním😉.