CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 28.7.

28. 07. 2019

Pondělí
🚌v Rychnově nad Kněžnou jsme se zástupci dopravců, řidičů, samospráv a školních zařízení dohodli o pokračování krajské podpory dopravy handicapovaných osob v této oblasti. Současně jsme se shodli ve snaze zajistit do budoucna systémovost těchto doplňkových služeb v rámci dopravy, což doposud vzhledem nestabilnímu financování v jednotlivých letech nebylo zcela možné. O to více si vážím dosavadní vzájemné spolupráce.🤝
…cestou na další jednání jsem si stihl mimo jiné přečíst💡: https://ct24.ceskatelevize.cz/…/2874668-babis-chtel-vedle-s…
Zvláštní🤔 - premiér má své kompetence, ministři vnitra a obrany kromě kompetencí i odpovědnost za bezpečnostní a zpravodajské služby, máme vládní orgán Bezpečnostní radu státu na koordinaci, systém odpovědnosti a kompetencí v jednotlivých bezpečnostních a zpravodajských sborech - a NAJEDNOU - ještě potřebujeme Babišova národního poradce? – DŮVOD?🤷‍♂! Napadá mne premiérovo oblíbené slovo – ÚČELOVKA…ovšem z čí strany, že?!
26. Pražírna – trochu jsem se obával, zda v letní „okurkové“ sezóně a tropických teplotách bude na nějaké diskuze vůbec chuť, ale v České Skalici jsem byl zaplněným sálem penzionu Olga velmi mile překvapen. A přestože v tématech hrála jako obvykle prim doprava, plán🚧 oprav místních silnic v tomto a příštím roce, modernizace železnice🚂 v našem kraji, úsekové měření rychlosti na kritických místech a spolupráce – resp. koordinace krajských a městských dopravních staveb, hodně jsme se zabývali i dalšími tématy a dlouho jsme diskutovali ke konkrétním problémům z oblasti bezpečnosti a možnostem jejich řešení. Odnesl jsem si jako vždy řadu podnětů a „domácích úkolů“, kterým se budeme s mými kolegy věnovat. Bylo mi s Vámi prima a příště – 19. srpna se těším na setkání v Žacléři.🙂

Úterý
…po cestě z Náchoda do Prahy jsem si přečetl i několik tweetů a „zaujaly“ 🤔mě zejména ty od ministryně financí – tak například tento💡:
… Alena Schillerová @alenaschillerov
Investice územních rozpočtů dosáhly 123,6 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst ve výši 40 mld. Kč (+ 15 %). Všem starostům, primátorům a hejtmanům děkuji za zodpovědné hospodaření. Jsem ráda, že nezapomínají ani na budoucnost a rozvoj svých regionů.
💁‍♂Opět kouzelné slůvko investice do územních rozpočtů? Rád bych tedy pozval paní ministryni na některou ze svých dalších Pražíren, snad se jí na rozdíl ode mne podaří občanům vysvětlit, kam se v těch investicích stále ztrácí peníze na opravy krajských silnic a rozvoj železnice?!
…nebo toto💡: Alena Schillerová@alenaschillerov
Starostové hospodaří na jedničku. Celkem 57 % obcí zvládlo loni hospodařit bez dluhů. A přes 90 % obcí plnilo zákonem stanovené limity zadlužení. Nízké zadlužení mají i kraje, které spolu s obcemi měly opět přebytek. Vyplývá to z materiálu, který jsem dnes předložila na vládě. 
🤔Říkám si, že to je skvělé zjištění, ale potom mi nějak nevychází neustálý nárůst státního dluhu. Za to mi začala být mnohem jasnější reklama na Účtenkovku, namluvená ministryní financí.
🎤a než jsem zasedl na tři dny do své senátorské lavice, odpovídal jsem na dotazy novinářů týkajících se novým ministrem dopravy oznámeného zavedení mýta na silnice I. tříd (nebo také klidně i na ty II. tříd, kdyby na nich „náhodou“ byl nával)🤦‍♂: Z pohledu oblasti dopravy, kterou považuji obecně pro rozvoj naší ekonomiky za velmi podstatnou, jsme se zatím dočkali mnoha loňských slibů a jejich letošních smetení pod stůl. Stačí si vzpomenout na nenaplněné sliby o čtyř miliardách na opravy krajských silnic, nebo nově slib o nulovém mýtu, který opět nebude splněn. Nicméně zase se slibuje, že nám to nějak bude nahrazeno. Z těchto slibů asi mnoho silnic neopravíme a ani nepostavíme a musím říci, že to rozhodně není o koncepčním řízení gesce dopravy ze strany ministerstva. 💁‍♂Rozhodnutí ministerstva dopravy povede k tomu, že bude na všech vybraných silnicích pravděpodobně zavedeno mýto. To se ale nedotkne jen tranzitní dopravy, ale i regionální dopravy. Kraj na to bude muset reagovat nejenom s ohledem na zatíženost silnic, ale očekáváme zneužívání objízdných tras. Důsledkem toho bude devastace našich silnic a jejich následné opravy, což si vyžádá zvýšení investičních nákladů. 👨‍💼Celá tato věc byla několikrát diskutována. Náš kraj udělal velmi vstřícný krok, a to, že silnici z Hradce Králové do Pardubic do nového mýtného systému zkušebně zařadíme na určité období a následně vyhodnotíme aktuální zatíženost uvedeného úseku a její měřitelné dopady. Bohužel jsem neustále konfrontován s tím, že věcná, ale podrobná diskuze se v současné době – zejména v komunikaci s vládou - nenosí. Důležité je slíbit téměř cokoliv. Naplnění daných slibů už nikoho netrápí. Mě ale ano, a proto jsem svolal pracovní skupinu, ve které budou např. zástupci Policie ČR, ŘSD atd., abychom vše znovu vyhodnotili a přijali taková opatření, která ještě více nezhorší stav krajských silnic. 🛣Silnic, na jejichž opravách má stát stále velký dluh z minulých let a slibované investice patří opět pouze do kategorie nesplněných slibů. Chci znát i konkrétní návrhy na případné kompenzace či jinou podporu údržby a oprav krajských silnic.
👨‍💼v Senátu začínám a končím setkáním senátorů ODS – na programu bylo zejména projednání stanovisek k EET a velká diskuse k návrhu ústavní žaloby na prezidenta, a mezitím -👉zasedání Petičního výboru Senátu k projednání návrhu změn naší stávající legislativy (upravující držení zbraní) předkládaných LIGA LIBE - Tento návrh nemění Ústavu ČR, ale Listinu základních práv a svobod, ke kterým právo na ochranu svého života i majetku nebo života někoho druhého patří, ale jako součást ústavního pořádku ČR povyšuje toto právo na úroveň ústavní. Zároveň nijak neoslabuje roli státu při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti – tedy, nemění přesná vymezení podmínek, - za jakých lze toto právo individuální obrany se zbraní uplatňovat. Garance ústavního práva občanů na zbraň je tak praktickým i symbolickým krokem k zachování vnitřní i vnější bezpečnosti ČR i do budoucna. Je rovněž ochrannou naší legislativy dotýkající se práva na držení zbraní, a to i proti snahám ze strany Evropské Unie rozhodovat o tom, za jakých zákonných podmínek mohou občané naší suverénní země držet zbraně.
...👉jednání Mediální komise, kde jsme projednali výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2018 a problémy spojené s rozvojem infrastruktury v kompetenci zmíněného úřadu 
👉a zasedání Organizačního výboru Senátu - resp. příprava 10. a 11. schůze Senátu

Středa,čtvrtek
👨‍💼v rámci těchto dvou dnů v Senátu PČR jsme také projednali: 👉výsledky jednání Evropské rady a vývoji v roce 2018, 
👉kritiku vlády a přijetí usnesení Senátu za odmítání spolupráce se Senátem při prověřování zaslaných auditních zpráv.
👉velkou kritiku sklidil zákon o místních poplatcích především senátory/starosty a byl vrácen s různými pozměňovacími návrhy Poslanecké sněmovně PČR.
👉diskutovali jsme sdělení Evropské komise k ochraně a zlepšování kvality života a přístupu k léčivým přípravkům v souvislosti s jejich vlivem na životním prostředí.
👉Věnovali jsme se i změnám v zákoně o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a o krmivech - odstranění duplicity kontrol při uvádění výrobků na trh a možnost získat náhradu pro kontrolované osoby za odebrané kontrolní vzorky při kontrole krmiv...vše schváleno.
👉Zákon o léčivech - zásadní debata o možnosti různých subjektů nahlížet na data o léčivech v systému eRecept v režimu opt-out - pomíjím zvláštní postupy utajení (například u policistů apod.) ale musí být jasně řečeno, kdo (jaký zdravotník, lékárník) bude moci do systému nahlížet, a jak budou data zabezpečena v úložišti zmíněného systému, přičemž si nejsem jist, že se na toto vše z pohledu zabezpečení pamatovalo?! Proto jsem hlasoval pro pozměňovací návrhy zahrnující možnosti vyjádřit nesouhlas pacienta z nahlížením do evidence, který zákon vrací do Poslanecké sněmovny.
👉Zákon o investičních pobídkách – také tak trochu „bianco šek“ pro vládu, aby mohla rozhodovat o skutečnosti komu, a jaké pobídky poskytne. Dle mého se jedná o další pokřivení trhu, a proto jsem se zdržel a spíše bych doporučoval jít cestou úprav v oblasti daní. Novela zákona však přesto byla schválena.
👉projednávali jsme i pokus Evropské rady respektive komise o omezení kompetencí členských států v oblasti zdanění energetiky a rozšíření rozhodování o jaderné energetice (z jednorázového na většinové). Hlasoval jsem pro stanovisko vlády, které tuto změnu odmítá, aby nemohlo – např. o naší jaderné politice - být rozhodováno „o nás - bez nás“. 
👉problematika České pošty - abychom situaci stabilizovali, schválili jsme změnu financování z tzv. kompenzačního fondu na financování ze státního rozpočtu.
👉schváleny byly i změny zákona souvisejícího se zpravodajskými službami – resp. zpřesnění stávajících kompetencí v návaznosti na použití krycích dokladů a prostředků.
👉EET – Nedělám si iluze, že jsou všichni daňoví poplatníci této země poctiví, ale jsem přesvědčen, že těch poctivých je většina, a to i v řadách drobných podnikatelů. Stát má na řádnost výběru daní dohlížet prostřednictvím finančního úřadu - instituce k tomu určené - a ne pomocí nástroje diskriminačně zaměřeného na jednu skupinu - navíc s výsledky, které nejsou relevantní (dle závěrů důvodové zprávy ministerstva financí, jenž připouští, že takto získaná zjištění nejsou zcela vypovídající , neboť databáze finančních úřadů nejsou propojeny, a tedy není tak jako tak možné zkontrolovat vše). Diskutabilní je i proklamovaný ekonomický přínos – protože nelze určit, jaký má EET skutečný podíl na vybraném objemu daní, a co jde na vrub růstu ekonomiky. O jeho vedlejších „špehovacích“ účincích nemluvě. A v neposlední řadě vytahovat všem daňovým poplatníkům další peníze z kapes jenom proto, aby aparát s tímto nástrojem související mohl být zaplacen, je možná na další debatu. Proto jsem - stejně jako dalších 31 senátorů - hlasoval zejména pro návrh, který by zákon o evidenci tržeb celý rušil. Bohužel to bylo stále o 1 senátora méně😒, než aby návrh prošel. Další pozměňovací návrhy – vyjmout:👉spolky - NESCHVÁLENO, 👉festivaly -NESCHVALENO, 👉drobné živnostníky s příjmem do 500 tisíc ročně - NESCHVALENO. 🤷‍♂sem rád, že alespoň u návrhu na zamítnutí 3. – 4. fáze EET, mohu napsat –SCHVÁLENO.🙂
…cestou domů mne potěšila zpráva, že v tuto chvíli má zhotovitel plánované rekonstrukce 🛣silnice II/328 v rukou již i povolení k uzavírce a stavební práce začaly.🚧 Tedy – jak jsem slíbil - tato stavba bude v letošním roce realizována. 🙂

Pátek
🚌mimořádná Rada kraje rozhodla o zamítnutí dalších dvou námitek na výsledek veřejné zakázky na zajištění veřejné linkové dopravy v regionu. Doposud jsme takto vypořádali všech devět námitek, která nám byly doručeny. Zároveň s tím kraj obdržel oznámení o zahájení dalšího řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Královéhradecký kraj v zadávacím řízení rozhodl ve všech osmi oblastech o výběru dodavatelů, přičemž ve třech oblastech, kde dopravci doložili všechny potřebné dokumenty, již odeslal oznámení o výběru dodavatele. V ostatních pěti oblastech oznámení o výběru dodavatele odešle poté, co obdrží a posoudí originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci od vítězů v jednotlivých oblastech. Nové smlouvy cestujícím přinesou vyšší komfort během přepravy. Průměrné stáří vozidel bude max. 6 let a v jejich výbavě bude např. i klimatizace nebo možnost internetového připojení a USB porty pro nabíjení mobilních telefonů. Další novinkou bude také sjednocení vzhledu autobusových zastávek.🚏
… představenstvo ÚDRŽBY SILNIC královéhradeckého kraje a.s. – kromě obvyklých provozních, ekonomických bodů a aktualizace stávajících plánů pro další období jsme rozhodli o cca 5 % navýšení platů zaměstnanců💰 s platností od 1. 9. 2019. V srpnu to spolu s ředitelem projednáme i s odbory.

Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦víkend s rodinou na Benecku na stráni Čistá Voda, kam jsme si cestu zpestřili se synem jízdou na motorce🏍 a já trochu nerozumně i čtením některých internetových serverů💻 - např.: https://www.novinky.cz/…/babis-kauzu-smarda-si-vyrobila-css… k tomu dodat?– při dotazu novinářů na některé skutečnosti uvedené v knize AB “O čem sním, když někdy spím“, které jsou evidentně v rozporu s jeho skutečnou rétorikou a hlavně činy, AB lakonicky pronesl –„..to psal ON“ směrem ke svému mediálnímu alter egu Marku Prchalovi. Takže teď se patrně ČSSD musí smířit s tím, že bude v kauze ne/odvolání ministra kultury a jmenování jejich kandidáta říkat: “…to ONI“!?. Tvrdě a nekompromisně!🙃
Ale jinak je tady na Benecku božský klid a nádherná příroda🌲, tak se snad i z takových zpráv vzpamatuju a načerpám energii do dalšího týdne, do kterého ji přeji i Vám všem.🌞