CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 28.9.

27. 09. 2020

Pondělí
na rozjezd týdne pracovní návštěva v Kavárně Láry Fáry v centru Náchoda, kde vás obslouží klienti pracovně tréninkového programu pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním. Jak jsem se mohl přesvědčit, je to příjemné místo k setkávání s velkou letní zahradou, dětským koutkem se spoustou dobrot a výrobků z chráněných dílen i od místních výrobců. @Kavárna Láry Fáry Náchod vznikla v únoru 2011 jako šesté středisko organizace @PFERDA z. ú.. Vždy, když se setkám s jakoukoliv sociální službou či iniciativou v této oblasti, uvědomím si, jak je důležité nezapomínat na ty, kteří potřebují pomoc a snažím se hledat cesty, jak ze strany samospráv pomáhat těm, kteří se takové pomoci rozhodli smysluplně věnovat na plný úvazek🤝.
👩‍💼👨‍💼29. zasedání Rady Královéhradeckého kraje se 77 body programu, přičemž za sebe považuji za nejpodstatnější schválení záměru na vyhlášení veřejné zakázky na novostavbu pavilonu A (laboratoře a onkologie) v nemocnici Jičín🏨. Předcházela tomu debata o financování a já jen doufám, že si všichni více uvědomujeme, že populismus ve smyslu "slibem nezarmoutíš", jak někteří předvádějí nyní ve volební kampani, bude muset po volbách nahradit věcná debata a rozhodování o hospodaření v rámci rozpočtu a případných dalších externích finančních zdrojů🤷‍♂️.

Úterý
🚒moc rád jsem přijal pozvání na slavnostní otevření nové stanice HZS v Jaroměři, která byla postavena za cca 16 měsíců v nákladech 82 mil korun (více viz můj úterní příspěvek).
🤝setkání s občany v Novém Bydžově
👨‍💼👮‍♂️👨‍🚒👨‍⚕️👨‍💼jednání Bezpečnostního krizového štábu Královéhradeckého kraje. Zhodnocení nejen současného stavu (od března cca 1400 osob nakažených🦠, v současné době asi 700, drtivá většina s lehkým průběhem), připravenosti IZS (hasiči, policie a záchranáři přijali opatření k zajištění akceschopnosti a fungují bez problémů – děkujeme!) a zhodnocení fungování a systémové připravenosti zdravotnictví a spolupráce s hygienou. Primární péče bude zajištěna ve FN HK (v současné době s 25 lůžek 19 obsažených a existuje další možnost rozšíření kapacity). Krajské nemocnice mají také znovuobnovený kapacitní fond lůžek pro hospitalizaci nemocných🛌. Hygiena funguje na hranici možností svých kapacit, trasování už není ve všech případech zajištěno, podle vyjádření jsme se dostali spíše do stavu komunitního šíření, nicméně jsme kraj, kde situace rozhodně není krizová. Shodli jsme se také na tom, že zřízení Ústředního krizového štábu je opět o nových hlášeních, která už jsou zajištěna jinými ústředními orgány státní správy, 🤔a tak jen doufám, že to zase nebude o tom – hlásit (nebo hlásat?) a vydávat za nová ta data, která už jednou posbírána byla, - hlavně, když se budeme tvářit, že něco řídíme🙈. Při mimořádných stavech se ale spodek pyramidy má především zabývat tím, co a jak budeme dělat, a ne vyrábět novou práci, kterou zahltíme všechny, co něco pracují v terénu.🤷‍♂️

Středa
🤝ráno ve Dvoře Králové nad Labem a milé povídání s občany
🗄️agenda a jednání s kolegy nad výběrem železničních dopravců pro zajištění veřejné drážní dopravy na dalších deset let
👨‍💼👩‍💼v podvečer debata, kterou uspořádala obecně prospěšná společnost @Skok do života v Hradci Králové – zejména na téma, zda a jakým způsobem Královéhradecký kraj pomáhá a může pomáhat například při řešení zapojení handicapovaných👨‍🦼 a mentálně postižených spoluobčanů do běžného života (např. při zajišťování chráněného pracovního prostředí i bydlení, asistenčních služeb, rehabilitačních programů apod.). Tím vším se právě také zabývá zmiňovaný Skok do života, o jehož činnost se zajímám již několik let a chtěl bych, abychom i z pozice krajské politiky mohli takové aktivity podporovat co možná nejefektivněji, případně je iniciovat a rozvíjet. Diskutovali jsme také o dalších problémech v sociální oblasti, které se ovšem souvisí i s dopravou, zdravotnictvím nebo školstvím. 💁‍♂️Je to však také velký úkol pro stát, který se bude postavit se čelem nejenom ke stárnutí populace, což zcela jistě nebude o rozesílání jednorázový dárků, ale i k vytvoření funkčního systému sociálních služeb a péče, která se týká nejenom seniorů, ale také hendikepovaných občanů jakéhokoliv věku. Nakonec kulturní úroveň společnosti je dána také tím, jak se dokáže postarat o ty nejslabší. 🤝Každopádně děkuji moc za pozvání a snad se nám podařilo položené dotazy srozumitelně zodpovědět.

Čtvrtek
🤝ráno setkání a odpovídání na dotazy občanů v Broumově
🚆diskuse nad nabídkami drážních dopravců, kdy společný pracovní tým hodnotil informace z prvních jednání s dopravci a porovnával předložené nabídky. Dohodli jsme se na dalším kole jednání k doplnění dalších skutečností, v polovině října vše znovu projednáme a rozhodneme o strategii a oslovení konkrétních dopravců pro jednotlivé o oblasti.
🛣️debata se Spolkem pro obchvat Náchoda (viz můj čtvrteční příspěvek)

Pátek
📑pracovní agenda na KÚ
🤼‍♂️inspirativní setkání s mladým úspěšným sportovcem Davidem Dvořákem z Hradce Králové, jehož jméno už ale znají i z „velkou louží“ (viz můj páteční příspěvek)
🤝setkání s občany na náměstí v Náchodě
🙂velmi příjemné povídání v Motoazylu Třebechovicích pod Orebem, kde jsem byl hostem besedy s naší vynikající dabérkou a herečkou Valerií Zavadskou👍. Já jsem samozřejmě odpovídal spíše na dotazy k dopravě, ale dotkli jsem se i současné situace a opatření, která se dotýkají kultury a s ní souvisejícími profesemi. 🤔Chtěl bych věřit tomu, že všechna další případná plošná opatření budou založena samozřejmě na primární ochraně našeho zdraví, ale také nebudou postrádat racionální a skutečně smysluplnou aplikaci a v neposlední řadě bude jejich součástí i plán následného řešení pro ty, kteří tím budou existenčně ohroženi. 😉Na závěr jsem si, jako obvykle z takovýchto setkání, odnesl zase jeden domácí „silniční“ úkol.

Sobota, neděle
…přes deštivé počasí jsem neodmítl pozvání na oslavy 95. výročí místního SDH 👩‍🚒👨‍🚒v Lanžově a současně zkontroloval probíhající opravu silnice🛣️ probíhající obcí včetně navíc požadovaného rozšíření křižovatky (viz můj sobotní příspěvek).
…také jsem zaznamenal👀: https://www.seznamzpravy.cz/…/babis-vlada-navrhne-zruseni-s…
🤦‍♂️Něco ze světa pohádek? Připomíná mi to tu o chytré horákyni....škoda jenom, že se z toho nakonec vyklube hloupý chaos a další byrokracie, která nás bude stát zbytečně vyhozené peníze díky administraci neustálých změn daňového systému...a dál?
…zbytek víkendu jsem strávil odpočinkem s rodinou👨‍👩‍👦‍👦 a také malým ohlédnutím za uplynulými týdny, v nichž vrcholí volební kampaně a 🤷‍♂️musím říci, že přestože už jich mám také několik za sebou, jsem stále fascinován, kam až mohou někteří kandidáti ve snaze urvat svůj mandát zajít. Chápu, že každý má právo na konstruktivní kritiku, na prezentaci svých řešení a názorů, ale jsem přesvědčen, že by nikdy neměl klesnout k pouhému okopávání kotníků svých soupeřů, adresným a hlavně nepravdivým nebo zkresleným útokům. Mohl bych uvést hned několik velmi konkrétních případů a nepopírám, že některé z nich mne velmi mrzí, protože jsem se ve snaze nehledět na politické značky a spolupracovat třeba i s opozičními zástupci samospráv, nakonec dočkal osobních invektiv a lživých obvinění - ve stylu čiň čertu dobře a peklem se ti odmění, – ale to teď není na pořadu dne. 🤔Myslím, že pokud jsme se my, co jsme činní ve veřejném životě a chceme tuto službu veřejnosti vykonávat i nadále, v předchozím období jenom neschovávali v kancelářích, ale snažili se naslouchat a problémy řešit, měli bychom se především prezentovat svými konkrétními výsledky a říkat to, co opravdu jsme schopni a chceme pro další období občanům nabídnout. Chceme-li se vůči něčemu vymezit, nebo konstatovat skutečnosti, tak by to mělo být věcné, férové a PRAVDIVÉ. Nebudu Vám říkat ani Vás prosit o to, koho konkrétně máte volit, to nechám na Vašem uvážení a Vašich prioritách, co od budoucích lídrů a vedení očekáváte, jenom si možná dovolím poznamenat, že opravdu nejde o to, kdo kolik a jakou funkci vykonává, ale s jakým nasazením a hlavně výsledky ji vykonává. 💁‍♂️Dejte hlas těm, kteří se nebojí rozhodnout, nevzdávají se při hledání řešení, umí věci dotahovat do konce, přijímat osobní odpovědnost za svá rozhodnutí, a v neposlední řadě, za kterými jsou již prokazatelné výsledky. Přeji Vám krásný prodloužený víkend, krásný nadcházející víkend, a prosím🙏, nezapomeňte přijít 2. a 3. října ke krajským a senátním volbám🗳️. Chcete-li něco v našem kraji, zemi změnit, je to nyní na Vás, abyste nenechali svůj hlas propadnout. #matenatosilu!