CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 29.3.

29. 03. 2020

Pondělí
… 👨‍💼Krizový štáb kraje nyní zasedá skoro každý den a hned z kraje týdne jsme rozdělovali víkendovou zásilku ochranných pomůcek, které nám dorazily z vládní dlouho očekávané dodávky.
Rozdělili jsme 54 000 ks respirátorů 😷mezi:
24 000 ks nemocnice
cca 5 000 ks ZZS
obvodní lékaři, pediatři a stomatologové dohromady 9 000 ks
ostatní specialisté po konzultaci s Českou lékařskou komorou dostanou cca 11 000 ks
nezapomínáme na sociální péči, kam půjde cca 1 300 ks
pohotovosti, dialýza apod. celkem také cca 1 300 ks
Současně rozdělena desinfekce 🧴a cca 150 000 ks roušek.
Dále hledáme i cesty možného individuálního nákupu ochranných prostředků z rozpočtu kraje, přestože v mnohém jsme svázáni cenou 💰a nárůstem rušení vývozu tohoto materiálu z dalších zemí. Jednáme samozřejmě i s českým dodavatelem, a rád bych věřil tomu, že tak činí i vláda, nicméně vzhledem k tomu, že doposud zásadní pobídky pro tuto výrobu nebyly, a teprve SNAD startují, bude saturování trhu českými produkty ještě nějakou dobu trvat. 💁‍♂‍Současně jsem stále přesvědčen, že nejefektivnější cestou by MĚL být systém centrálního zásobování. Ale rozhodně nevzdáváme jakékoliv možnosti.
…a každý den řeším i různé individuální záležitosti mimo systém, protože bez ohledu na cokoliv je pro mne prioritou – kde mohu jakkoliv pomoci, snažím se tak udělat - např. reakcí na prosbu, kterou jsem dostal e-mailem s příběhem paní, která ošetřuje syna v kómatu, navíc sama pociťovala obtíže vzbuzujících obavy z koronavirové nákazy🦠 chtěla vědět, jak se zachovat – resp. zjistit, zda je či není z hlediska nákazy pozitivní. Obvodní lékař však o víkendu neordinoval, hygienická stanice i nemocnice doporučovaly počkat na pracovní den, ona ale vzhledem k synově slabé imunitě, potřebovala zjistit svou infekční ne/pozitivitu co možná nejdříve Proto jsem prostřednictvím hygienické služby pomohl zprostředkovat vyšetření obratem. Děkuji také všem, kteří byli v této věci součinní...a každý večer nezapomínám tleskat všem, kteří si každý den zaslouží náš velký dík.👍

Úterý
… na krizovém štábu kraje jsme jako již tradičně jednali zejména o připravenosti zdravotnictví v našem kraji a dalších možnostech při distribucí ochranných pomůcek a další možnosti nákupů. Diskutovali jsme i o možnostech využití různých nabídek, jako je např. výroba ochranných štítů na 3D tiskárnách u skupiny dobrovolníků v našem kraji apod.
…také jsem zaznamenal👀: https://pravednes.cz/click?id=80812650&r=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F321464%2Fvlada-v-nouzovem-rezimu-kyvla-na-zakon-o-sledovani-internetu-neni-mozne-aby-se-vse-zastavilo-vysvetluje-metnar%2F
💁‍♂‍Využívat k vnější obraně země potenciál vojenského zpravodajství je jistě správná cesta!!!! Přesto jsou v tomto vládním návrhu i problémové věci, jako například vznik možnosti využití informací získaných operativní cestou prostřednictvím zpravodajských služeb pro důkazní účely policejní práce.🙅‍♂‍ Do současné doby spolupráce mezi zpravodajským a bezpečnostním prostředí probíhala, tak co je natolik jiné a důležité, že do změn souvisejících s kybernetickou ochrannou někdo tlačí změny, které mají vliv na pořizování a využívání důkazů, jež se získávají vždy za trochu jiných okolností a podmínek, a to bez toho, aby se prostřednictvím náležité diskuse mezi odbornou veřejností a napříč politickým spektrem náležitým zamezilo pochybnostem o možném zneužití?! Pokud tedy vůbec vážně uvažovat o této cestě, je nezbytné jasně nastavit mantinely ne/synergického využívání operativních prostředků mimo zpravodajské služby. Osobně jsem přesvědčen, že by bylo lépe soustředit se na využití potenciálu vojenských zpravodajských služeb pouze ve vztahu k vnější ochraně země, legislativní souvztažnosti nejprve řádně prodiskutovat a teprve následně ukotvit tak, jak legislativní návrhy tohoto typu přijímají civilizované země kolem nás... 💁‍♂‍Zjednodušeně řečeno - bezpečnostní a zpravodajské prostředí má být pod kontrolou a všechny další možnosti si mají zasloužit důvěrou VEŘEJNOSTi, která NA ZÁSAHY DO PRÁV A SVOBOD MUSÍ BÝT vždy CITLIVÁ.
…den jsem zakončil v Senátu PČR přípravou na středeční projednávání zákonů

Středa
 👨‍💼Celý den v Senátu PČR – nejprve Organizační výbor a následně Ústavně-právní výbor, kde bylo projednáno a odsouhlaseno:
návrh zákona o PROMINUTÍ PLACENÍ ZÁLOH NA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ prominutí placení záloh na důchodové pojištění, a to na 6 měsíců březen – srpen.
návrh zákona o PRODLOUŽENÍ LHŮTY pro předložení PŘEHLEDU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ OSVČ a plošné odpuštění záloh na veřejné zdravotní pojištění do výše vypočítané z minimálního vyměřovacího základu včetně odpuštění penále na pojistném po dobu 6 měsíců.
návrh zákona tzv. OŠETŘOVNÉ do 13 let věku dítěte po dobu platnosti mimořádného opatření k epidemii.
návrh zákona k organizaci přijímacích a maturitních zkoušek.
návrh zákona tzv dočasné pozastavení EET po dobu trvání nouzového stavu včetně dalších 3 měsíců po jeho ukončení.
Má osobní doplňující vyjádření k projednaným bodům - viz můj středeční příspěvek.
🤷‍♂Škoda, že po celonárodním prohlášení o přizvání opozice „do hry“, vláda neakceptovala například žádný z návrhů opozicí předložených včera při projednávání ve sněmovně. Víme, že důležitá je nyní rychlost, a proto jsme i v senátu podpořili tyto z našeho pohledu „nedodělky“ v podobě nově přijatých zákonů, ale je nezbytné se k jednání z vládou vrátit a dořešit opatření i nové zákony tak, aby ve svém důsledku nebyly diskriminační a poskytly pomoc 🤝opravdu VŠEM potřebným #nechmelidempenízevkapse
👨‍💼po zveřejněné premiérově výzvě k zapojení tří zástupců ze strany opozice do ústředního krizového štábu jsem po vnitrostranické konzultaci přijal nominaci za ODS. Přičemž svou roli jsem viděl v případě mého odsouhlasení do této pozice především ve využití svých odborných a manažerských zkušeností, zejména z předchozí profese, ve které jsem mimo jiné byl jako policejní prezident jedním z klíčových manažerů při zvládání tzv. metanolové aféry, rovněž ohrožující životy našich občanů. To, že by v ústředním krizovém štábu byl aktivní politik s podobnou praxí považuji za vhodné. Pokud v této mimořádné době vláda, která odpovídá v současné době za systém krizového řízení, vyzvala opozici k participaci, chtěli jsme tento krok chápat jako snahu spolupracovat a já sám bych rád býval věřil, že také nic nezakrývat.🤷‍♂‍

Čtvrtek
… dopoledne jsem řešil řadu nezbytných administrativních náležitostí k aktualizovaným dopravním opatřením (od pondělka 30. 3. 🚂🚌– viz můj páteční příspěvek) v souvislosti s epidemiologickou situací a k pokračujícím přípravám na našich silnicích.
…dostala se k nám dílčí dodávka ochranných prostředků z ministerstva dopravy, díky níž jsme mohli mezi 13🚌 dopravců, podílejících se na veřejné autobusové dopravě, rozdělit tisíc litrů dezinfekce, tisíc kusů ústenek a 2,5 tisíce kusů respirátorů.😷
…v průběhu dne mne však zaskočily stupňující se bolesti břicha, se kterými jsem ale ještě nechtěl otravovat lékaře, kteří v těchto dnech neví, co dříve a doufal jsem, že domácí odpočinek a dietní režim budou stačit k návratu do běžné formy.

Pátek
…bohužel, opak byl pravdou, bolesti ani horečka neustoupily a po konzultaci s ředitelem záchranné služby jsem zamířil do FN s tím, že v akutních případech je i v této době možné a nutné některá vyšetření provést. Ještě týž den jsem byl odpoledne operován v důsledku akutního zánětu slepého střeva👨‍⚕‍. Děkuji řediteli za jeho jednoznačné doporučení.👍

Sobota, neděle
…a tak tento víkend nekontroluji – vyjma neplánované „revize“ zavedených opatření v praxi Fakultní nemocnice v Hradci Králové na vlastní kůži – nic jiného, než jak si co nejopatrněji lehnout🛌 a mezi užíváním antibotik a spánkem tu a tam stíhám na telefonu kontrolovat, co se děje za branami nemocnice. 📱 Kromě toho, že premiér svou „nabídku“ ke spolupráci s opozicí v řízení této krizové situace už značně „upřesnil“ v duchu – chci spolupracovat, ale jak to Vám určím sám….🤷‍♂‍, jsem bohužel také zaznamenal👀: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3067696-schillerova-nechce-odskodne-za-usly-zisk-pro-firmy-podle-stanjury-mela-rezignovat
🤔Skoro se mi chce zeptat, kde je s náhradou škod samotná podstata krizového stavu....?!
Předpokládal bych, že náhradu škod, respektive, koho všeho se dotknou, musí vláda už ze zkušeností z minulých krizových stavů umět veřejnosti jasně formulovat od začátku. Ale o to více bych očekával, že vláda proto přijme pro všechny dotčené soubor vstřícných či pomocných opatření, která budou dopředu podrobně prodiskutována. Stejně tak bych čekal, že v následných prohlášeních jasně zazní, jak se pomoc konkrétně projeví v jednotlivých segmentech a ne, že se bude jako obvykle plošně slibovat a teprve, když zjistí, že na to vlastně není, bude konstatováno, že jedeme podle jiného zákona. 🤦‍♂‍
… 🙅‍♂‍přetahování se ministrů vnitra a zdravotnictví na sociálních sítích, kdo z nich má menší vinu na ne/zásobení domovů seniorů, si myslím, také nepatří zrovna ke stabilizujícím prvkům současné stále kritické situace s vybavením všech, kteří jsou v prvních liniích, najmě těch, které mají v rukou naše životy náležitými ochrannými prostředky. A mohu jenom zopakovat - jakákoliv prohlášení a deklamování počtů objednaných, možná dovezených, ne/systémově? přidělovaných ochranných prostředků😷 neznamenají nic, dokud je nebudou ti, v jejichž rukou je život nás všech, mít v adekvátním množství k dispozici.❗
…ale abych nekončil zcela pesimisticky – ještě jednou moc děkuji profesionálnímu a obětavému přístupu všech zdravotníků, jsem asi jeden z mála politiků, který mohl jejich připravenost i podmínky posoudit tak zblízka. Děkuji nejenom těm ve FN HK, ale i všem, co jsou denně v terénu, v sociálních službách a všem, kteří bez ohledu na to, jaké podmínky mají, jak unaveni jsou, dělají maximum možného.👏👏 A v neposlední řadě DĚKUJI VÁM VŠEM, KTEŘÍ MI OD VČEREJŠÍHO DNE POSÍLÁTE MNOHO POVZBUDIVÝCH SLOV!!!🤝 Velmi si toho vážím a věřím, že přispějí v nemalé míře k mému brzkému zotavení. 🙂Přeji Vám - dle daných možností – co nejvíce klidný týden, ve kterém nebude hrát prim jenom obava a strach, ale hlavně naděje a odhodlanost.🍀