CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 29. 5.

29. 05. 2022

Pondělí
📝porada vedení kraje na níž jsme diskutovali o systémovém přístupu k filmovým pobídkám, projednali jsme individuální dotace a také jsme se seznámili s možnostmi projektu v oblasti školství se zaměřením na Česko-polské projekty a oblast kybernetické bezpečnosti.
👩‍💼👨‍💼zasedání Rady KHK k projednání 70 bodů, mezi které patřilo například schválení zprávy o činnosti centra investici (CIRI), jež nám za posledních 5 let pomohla zajistit 6,5 miliardy korun do mnoha projektů v našem regionu.
Podpořili jsme plán preventivních aktivit v návaznosti na v loni schválenou strategii rozvoje krajského zdravotnictví, schválili jsme úpravy v rozpočtech pro organizace v oblasti zdravotnictví, školství a sociální. Projednali jsme majetkové body včetně provozních oprav v nemocnicích.
🎤odpovídal jsem na dotazy k uprchlické krizi a souvisejícím problémům: https://www.parlamentnilisty.cz/.../Vlada-se-ma-postarat...

Úterý
🚅se zájmem jsem se zúčastnil prezentace společnosti Alstom, která přináší inovativní ekologické řešení prostřednictvím vlaku na vodíkový pohon a již také podepsala smlouvu o spolupráci s Českými drahami. 🚅Jedna z předváděcích jízd v rámci "Coradia iLint Railshow" v ČR dnes startovala v Hradci Králové a vlak se vydal dále do Jičína, Turnova a Liberce. Je to v podstatě vlak poháněný elektřinou, která vzniká v jeho motoru chemickou reakcí spojováním molekul vodíku s kyslíkem z ovzduší. Odpadní látkou je v tomto případě vodní pára, která uniká z výfuků jako jediná zplodina pohonu. Výhody oproti dieselovému motoru jsou především v jeho naprosté tichosti a absenci otřesů.
Ze střednědobého výhledu je nasazení vlaků na vodíkový pohon pro Královéhradecký kraj výborná příležitost, jak využít tento typ technologie na tratích, které nejsou elektrifikovány a jejichž elektrifikace by byla velice nákladná. (více – viz můj úterní příspěvek)
🖥️videokonference Asociace krajů s ministerstvem vnitra k vývoji uprchlické krize. Bavili jsme se o vyhodnocení kontrol uprchlíků a závěr je takový, že se průměrně z cca 30 % nenachází na adresách pobytu, případně velmi pravděpodobně už nejsou v Česku. Diskutovali jsme o důvodech nouzového stavu, sladění provozní doby KACPU, zápisech dětí do škol (1. 6. do 15. 7.) s apelem na jednotný termín, jenž by mělo ustanovit MŠMT. Relokační (řízené přesidlování uprchlíků do jednotlivých regionů) mechanismy jsou na vládě, ale důležitá je jejich motivace a kapacity jednotlivých krajů. Zazněl také apel na ministerstvo financí, aby řešilo financování provozu KACPU.
🏨jednání se šéfem zdravotnického holdingu o situaci v krajském zdravotnictví o přípravě funkčního generelu pro jednotlivé nemocnice, jenž by měl obsahovat obory, potřebné počty zdravotníků apod. Potřebujeme vědět, jak budou nemocnice a jejich oborová náplň poskytované péče v jednotlivých oblastech kraje vypadat. V listopadu o tom budeme jednat se zdravotními pojišťovnami s cílem podepsat memorandum o stabilizaci rozsahu a financování zdravotní péče.
Dále jsme probrali stav v zavádění Nemocničního informačního systému do krajských nemocnic, vyhodnotili jsme aktuální personální otázky a řízení holding versus nemocnice. Chceme se zaměřit na zvýšení počtu lůžek následné péče. Vyhodnotili jsme úroveň závazků veřejné služby ve zdravotnictví – tedy, kolik na zdravotní péči ze strany kraje vůči jednotlivým nemocnicím doplácíme. Bylo potěšující zjistit, že se nemocnice v hospodaření stabilizují a například z 230 mil v roce 2020 jsme minulý rok snížili potřebu doplatku na 139 mil korun.
...🚆🛤️jednání s ředitelem ČD a následně ředitelem Správy železnic, kdy jsme vyhodnotili stávající úroveň spolupráce, popřípadě plnění podmínek ve smlouvách o provozování železniční dopravy. Řešili jsme hospodaření, důsledky nárůstu energií a změny plánů v souvislosti s absencí investičních peněz.
🏵️Královéhradecký kraj byl spolupořadatelem 19. ročníku cen MOSTY, jež uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Královéhradecký kraj už řadu let usiluje o rozvoj sociálních služeb a péče o seniory, ale i zdravotně hendikepované spoluobčany. Vedle investic do sociální oblasti je to také například nasazení kompletně bezbariérových linkových autobusů, které v dalších letech doplní i nové vlakové soupravy nebo vybudování informačního systému pro nevidomé osoby. Pro mne osobně je velmi inspirující jak právě ti, kteří v životě nemají zrovna na růžích ustláno, mnohdy díky své vůli a odhodlání dokáží více než ti, kteří to mají jednodušší a ukazují nám ostatním, že život se má žít naplno. Najdeme-li ty správné mosty, můžeme se od nich mnohému přiučit. (více – viz můj středeční příspěvek)

Středa
💼pracovní den na KÚ vyplněný řadou operativních setkání s kolegy na úřadu, nezbytnou administrativou. Také absolvoval setkání se starostou Broumova, abychom společně projednali výsledky výběrového řízení na modernizaci Domova pro seniory. Na investici, která by mohla být skončena v průběhu dvou let, se podílí kraj částkou cca 178 mil, stát 50 mil a město částkou 8 mil Kč a já pevně věřím, že se vejdeme do objemu 236 mil Kč se vším, co bude realizace obnášet. Zároveň jsme probrali současnou spolupráci kraje a města při zajišťování rozvoje tohoto miniregionu, a to nejen v souvislosti se snahou usilovat o kandidaturu na Evropské město kultury v roce 2028.

Čtvrtek
💰tento den patřil především rozpočtu kraje, přičemž nejdříve přišlo na řadu podrobné projednání jeho dvou připravovaných změn, ke kterým patří například posílení v kapitole dopravy. Následně jsme vyhodnotili příjmy v rozpočtu za první čtyři měsíce. Správně jsme prvotní odhad nastavili spíše na nižší úrovni, neboť mírně navýšení v jednotlivých měsících nám nyní umožňuje doplnit potřebné požadavky. Probrali jsme predikce dalšího vývoje včetně očekávaného nárůstů cen energií nebo dalších zdražujících se komodit v investicích.

Pátek
🍒navštívil jsem Výzkumný ústav šlechtitelský a ovocnářský v Holovousech (https://www.vsuo.cz/cs/), který se může směle zařadit k rodinnému stříbru našeho kraje. Zabývá se aplikovanou vědou v oblasti ovocnářství. Jeho roční obrat činí cca 100 mil korun, přičemž jeho rozpočet je z 80 % založen na grantech a z 20 % podporován státem. Pracuje zde zhruba 100 zaměstnanců (vědci a technici). Vzešlo odsud více jak 100 vyšlechtěných odrůd. Ústav získal světové prvenství ve šlechtění třešní aneb jak jsem se dozvěděl s výjimkou Grónska jsou na všech světadílech dále zaměření na švestky, meruňku a jablka. V místních sadech (více jak 100 ha) disponují unikátním geofondem, který tvoří základ našeho ovocnářství. Zajímavé bylo povídání o ochraně ovocnářských odrůd, o používaných technologiích při výrobě v ovocnářství, v oblasti šlechtění a laboratorního zkoumání. A jako téměř ve všech oblastech i zde se v současné době potýkají s velkými problémy spojenými s energetickou soběstačností, respektive nárůsty cen energií.
...🍠jednání s vedením Cukrovaru České Meziříčí (firma Tereos TTD, a.s.), který s objemem produkce 340 tisíc tun cukru, 550 tisíc hl pitné lihu apod. patří mezi největší producenty těchto komodit v ČR. Krom standardních věci jako je doprava, dodržování pravidel přepravy řepky apod. jsme probírali hlavně hospodaření, zvýšené náklady a plány pro tento rok. Vedení společnosti se na mne obrátilo i jako na senátora, abych ze své pozice jednal o prodloužení možnosti využití uhlí, dodržení úrovně podpory (například zelená nafta) a o podpoře zavedení paliva E10 v ČR, což jsem přislíbil.
🕺a na závěr pracovního týdne ještě zajímavé setkání s tanečníkem, choreografem a porotcem Janem Tománkem, kterého patrně většina z Vás zná z mnoha řad taneční soutěže „StarDance - aneb když hvězdy tančí“. Jan Tománek působí také jako trenér. Spolu jsme si ale vyprávěli hlavně o připravovaném mistrovství světa v tancích, které se uskuteční na konci srpna v Hradci Králové v kongresovém centru Aldis. Samozřejmě pro mne jako celoživotního fotbalového nadšence a fandu dalších kolektivních sportů, byl tanec vždy spíše v kategorii společenské zábavy, ale tohle setkání mne přesvědčilo, že i tanec, může být velmi komplexní sportovní disciplínou. V srpnu nezapomeňte přijít tedy do Aldisu a možná se i pro Vás stane tanec vášní, vyznáním a životním stylem, jako o něm hovoří Jan Tománek.

Sobota, neděle
🚒přijel jsem na se podívat na otevření nové požární zbrojnice spojené také se křtem nového hasičského auta v Nepolisech, ale návštěvu jsem využil hlavně k tomu, abych poděkoval dobrovolným hasičům, kteří ji budou při své náročné činnosti využívat, za jejich připravenost a ochotu pomoci vždy tam, kde je třeba a také jejich rodinným příslušníkům za podporu a pochopení. Starostovi obce jsem pogratuloval za úspěšné zrealizování této 12 milionové investice (3 miliony přispěl kraj), ale také jsem s radostí blahopřál všem oceněným osobnostem obce, kteréžto udělené ocenění v tento slavnostní den převzaly. Zbytek víkendu patřil rodině a přípravě na nadcházející týden. Ať je pro Vás úspěšný a přinese třeba i nějaké výjimečné okamžiky