CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 29. 8.

29. 08. 2021

Pondělí
🤷‍♂️abychom na jednání Rady KHK při schvalování návrhu smluvního ujednání o provozování veřejné železniční dopravy v našem kraji v příštích deseti letech nebyli kritizováni, že nedostatečně informujeme opozici (i přestože jsme ve vedení kraje i na dopravním výboru o uvedené problematice opakovaně jednali), sešel jsem se ještě před jednáním rady s opozičními představiteli ze zastupitelstva a toto s nimi zvlášť osobně projednal.
👩‍💼👨‍💼porada vedení a následně Rada KHK s více než 132 body na programu - především k investičním, majetkovým, dotačním záležitostem.
💰porada s ekonomickým náměstkem a vedoucím odboru o příjmech kraje v letošním roce, projednali jsme výhled a přípravu rozpočtu na rok příští. Vyhodnotili jsme i průběžný stav čerpání investičních peněz a dotačních programů. Potvrzuje se nejenom náš dosavadní odhad příjmů, ale i nadále vyrovnaný rozpočet, přestože byla odůvodněná obava, že může být i méně peněz a budeme muset dále škrtat. Nyní jsem přesvědčen, že vše zvládneme, a pokud budeme mít něco málo navíc, využijeme to do investic. Musíme však ještě počkat na výsledky 3. čtvrtletí letošního roku.
🎻🎺velmi zajímavé bylo setkání s Petrou Soukupovou, která je spolu se svým bratrem Janem zakladatelkou a hlavní hybnou silou Police Symphony Orchestra. Od roku 2019 se o tomto unikátním seskupení mladých hudebních nadšenců z Police nad Metují natáčí celovečerní dokument. Snímek bude mít premiéru v roce 2023 na MFF v Karlových Varech a bude odvysílán v hlavním vysílacím čase na ČT. Myslím, že to bude velký počin nejenom pro zviditelnění samotného orchestru, ale také našeho kraje. Povídali jsme si o tom, jak to všechno vzniklo, o plánech do budoucna, ale i o tom, jak se Petře daří spolu s dalšími dobrovolníky díky zapojení do nejrůznějších dobročinných projektů v našem kraji pomáhat. Kromě vyslovení osobního obdivu a poděkování za šíření dobrého jména našeho kraje jsem přislíbil svůj „palec nahoru“ při projednávání možné podpory ze strany kraje.
🏨další z řady jednání o našich záměrech, jak změnit fungování a řízení zdravotnického holdingu s cílem některé zásadní změny realizovat již do konce letošního roku.
Úterý
🎤setkání s novináři na němž jsem kromě zásadních bodů projednaných na pondělní radě připomenul zahájení realizace velkých investic do Jičínské, Dvorské nemocnice. Probrali jsme opakovaně význam schváleného úvěru pro KHK (1 miliarda pro zásadní investice v dalších 3 letech) a rovněž výsledky jednání s vládou, kdy jsem se dohodl na tom, že v příštích 3 letech dostaneme dotaci na výstavbu Rychnovské nemocnice. Informoval jsem také o současném vývoji epidemie v kraji včetně připravenosti (školství, zdravotnictví a krizového řízení) na případný nepříznivý vývoj. Zhodnotil jsem dosavadní průběh očkování a další možnosti, které budeme nabízet v rámci dobrovolného zájmu o očkování, kdy například od 3. září bude jezdit v Královéhradeckém kraji očkovací kamion, který nabídne očkování proti covid-19 lidem v okrajových částech regionu. 💉Postupně navštíví pět měst, a to 3. 9. Vamberk, 4. 9. Žacléř, 5. 9. Novou Paku, 6. 9. Hostinné a 7. 9. Kopidlno. Zájemci se nebudou muset předem registrovat, očkování bude možné pro osoby starší 16 let. Mobilní očkovací tým zajistí nezisková společnost Podané ruce. Provoz bude hrazen zdravotními pojišťovnami. Maximálně bude moci naočkovat 1200 zájemců denně. Lidé k očkování budou potřebovat pouze občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny. Na projektu očkovacího kamionu kraj spolupracuje se starosty měst.
🌾🐮navštívil AGRO CZ, a.s., které je díky produkci svých 5 divizí významným evropským producentem substrátů, hnojiv, travních směsí a Zemědělské družstvo Ostaš se živočišnou i rostlinou výrobou a vlastní bioplynovou stanicí. To, co jsem si ze setkání s Ing. Harantem, Ing. Ládem a jejich kolegy odnesl, není ani tak o tom, kolik hektarů z nich, kdo vlastní nebo jak velký má objem živočišné výroby, ale o zamyšlení nad tím, že bychom se měli soustředit v prvé řadě na 💁‍♂️ochranu půdy, a to nejenom v její kvalitě, ale i objemu. Hubnoucí fond zemědělské půdy bude mít za následek jenom naši větší závislost a „hubenost“. 💁‍♂️Měli bychom umět ochránit – stejně tak jako jakýkoliv jiný soukromý majetek - vlastnictví v zemědělství. T💁‍♂️aké bychom neměli při nastavování podmínek podnikatelského prostředí každému měřit jiným metrem, tedy i pro zemědělce by měla platit stejná pravidla a možnosti jako pro jiné podnikatele. 🤷‍♂️A v neposlední řadě nedělme zemědělce na malé a velké, ale na dobré a špatné.
Středa
👨‍🚒setkal jsem se s hasiči HZS Hradec Králové, abych jim poděkoval za dosavadním spolupráci, vyhodnotil, a především ocenil, velkou pomoc při zvládání covidové situace v minulém a letošním roce, ptačí chřipky nebo při nasazení po tornádu na Jižní Moravě. 🤝Jenom v roce 2020 poskytli 901 x technickou pomoc, 491 x zasahovali u dopravních nehod nebo 209 x u požárů. Zároveň jsme diskutovali o plánech a problémech HZS, ale třeba také o změně listiny základních práv a svobod nebo o spolupráci krajů při zvládání mimořádných situací v Česku.
🤦‍♂️Už nejméně od r.2017 se v této souvislosti mluví o potřebě reformy policie, ale vždy se to nějak nestihne. A přesto, že se občas změní policejní prezident nebo ministr vnitra, je odpovědnost socdem za neplnění opakovaného slibu v posledních dvou volebních obdobích neodiskutovatelná!
👨‍💼👩‍💼z minulého týdne pokračující 15. schůze Senátu PČR s těmito body:
▶️po přerušení projednávání tohoto bodu v minulém týdnu byl na pořadu dne energetický zákon - posílení ochrany spotřebitele při zprostředkovatelských činnostech v energetických odvětvích a náprava nedostatečných implementacích EU směrnic. Je třeba se v prvé řadě vypořádat s vyprázdněností zprostředkovatelské licence (ne/prokazatelné oznámení změny ceny nebo ne/oprávnění ukončit smlouvu, ne/ukončení smlouvy při "stěhování " nebo ne/povinnost sdělit termín ukončení smlouvy). Na základě diskuze v hospodářském výboru senátu a odložení projednávání o týden, který poskytl čas na projednání všech pozměňovacích návrhů, byly nakonec přijaty pouze ty, které dílčím způsobem řeší výše uvedené problémy a ostatní podněty bude řešit ministerstvo další novelou.
- nově tedy budou muset dodavatelé aktualizované smluvní podmínky průkazně a adresně doručit přímo do rukou všech spotřebitelů. Lidé budou moci bez postihu vypovědět smlouvu kdykoliv do 15. dne po zahájení dodávky energií. Pozměňovací návrh také posiluje roli obcí a umožňuje snazší vypovězení smlouvy
- významnou změnou je nastolení stejných pravidel pro zprostředkovatele dodávek energií a povinnost dodavatelů oznamovat spotřebitelům změnu ceny adresně a prokazatelně. Sjednocení pravidel zpřehledňuje legislativu a brání tak dalším podvodům
▶️projednáno bylo Sdělení Evropského parlamentu o vztazích mezi EU a Ruskem (aktuální vyhodnocení stavu vztahů), Strategie EU pro dobrovolný návrat (usnadnění návratu nelegálních migrantů), Balíček pro zajištění plně funkčního a odolného Schengenského prostoru (plán na posílení fungování), Nařízení EP k zřízení právního rámce pro evropskou digitální identitu (evropská peněženka digitální identity eIDAS) a rovněž stav připravenosti na předsednictví ČR v Radě EU
Čtvrtek
🤝pracovní jednání se starostou Jaroslavem Přibylem a místostarostkou Kamilou Sokolovou Libáně jsme diskutovali o dostupnosti zdravotní péče, průběhu očkování a připravenosti Jičínské nemocnice na další období v kontextu aktuálních predikcí dalšího vývoje epidemie. Projednali jsme podání žádosti a další postup pro získání nové cisterny pro místní jednotku dobrovolných hasičů, zařazené do 2. kategorie výjezdových jednotek, bez které se při svých zásazích již neobejdou. Hovořili jsme o změnách, které přinese pro chod a agendu stavebních úřadů ve městech nový stavební zákon a v neposlední řadě přišla řeč na krajské silnice, a💁‍♂️ tak i pro Vás jenom malé aktuální hrnutí toho, co bylo v okolí Libáně a Kopidla uděláno:
2016 Bačalky-Lično 8mil Kč, Vrbice 3,4 mil Kč, Stříbrnice 3,8 mil Kč, Třtěnice 5,2 mil Kč.
2017 Staňkova Lhota-Rakov-Sedliště 70 mil Kč, most Vysoké Veselí 4,5 mil Kč, Markvartice-Rakov-Střevač 36 mil Kč,
2019 II/328 Slavhostice - Jičíněves 138 mil Kč, II/280 hranice kraje – Rokytňany - Osenice 67mil Kč. Pokračovat budeme příští rok 2022 do Libáně za 130 mil Kč
2020 Tuř-Popovice 11mil Kč, Kacákova Lhota 18 mil Kč, letos most Žeretice 4,4 mil Kč,
2021 potřebná oprava Dětenice Prodašice 23 mil Kč, a projektuje se pokračování z Libáně do Kopidlna 7 km cca 120 mil Kč.
V roce 2023 úsek po Ledkov, Bohužel na katastru Kopidlna probíhají pozemkové úpravy, není proto možné řešit zábory podle plánu, předpokládáme tedy realizaci 2024 do Kopidlna.
A budeme pokračovat i v projektu II/327 z Bydžova přes Chomutice k I/35.
💰⚽🛣️jednání s primátorem HK a jeho náměstkem o dopravním terminálu (poplatky za vjezd a spor kraje s městem ohledně nákladů), situace kolem výstavby fotbalového stadiónu a hledání strategického partnera (podporujeme a čekáme na dotací z NSA, zároveň se snažím díky zkušenostem z fotbalu pomoci při přípravě na hledání partnera). Diskuze byla také o dopravě i velkých investičních akcích ve městě, a to zejména v návaznosti na plány a rozvoj kraje.
🗄️KÚ a nikdy nekončící administrativa včetně přípravy na příští týden, kdy mě čeká například jednání o zajištění průjezdnosti silnice Orlické Záhoří-Deštné nebo musíme rozhodnout o plánu dalších investičních záměrů pro využití výzev jako například ITI apod.
Pátek
🇨🇿🇵🇱 se svým polským protějškem jsem podepsal ✒️Memorandum o spolupráci, které jsem začal projednávat již jako náměstek pro dopravu a jsem rád, že nyní jsem jej mohl osobně i stvrdit svým podpisem. Je dohodou o společné práci na přípravě dalších projektů, jakými jsou např. rekonstrukce silnic v příhraničních oblastech Broumovska, Krkonoš a Orlických hor), modernizace železničního uzlu Meziměstí atd.. Spolupráce se bude týkat také objednávání přeshraničních železničních spojů, kdy je naší velkou ambicí zajistit spojení Pardubice-HK-Náchod-Meziměstí-Walbrzych-Wroclaw.(Více – viz můj páteční příspěvek)
Sobota, neděle
🍷tentokrát jsem po každodenních cestách především z jednání na jednání ujel na Jižní Moravu do Velkých Bílovic, abych spolu s kamarády – tak jako každoročně, pokud to situace dovoluje – absolvoval putování po otevřených vinných sklepech. Milá změna, milá setkání, dobré víno, skvělá atmosféra. Děkuji a těším se zase příští rok. Zbytek víkendu jsem strávil s rodinou a při přípravě na nadcházející týden. Do něj přeji všem hezký zbytek prázdnin a snad ještě i trochu letního počasí.🌞