CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 29.9.

29. 09. 2019

Pondělí
👩‍💻👨‍💻Rada kraje a projednání 181 bodů programu bylo opravdu náročné. Kromě obvyklých bodů týkajících se majetkové oblasti, rada tentokrát například odsouhlasila:
podporu dobrovolných hasičů a jednotky požární ochrany
rekonstrukci Škroupova domu
alokaci 45 milionů korun na obnovu venkova
investici125 milionů korun na domovo pro seniory ve Rtyni
finanční objem 84 milionů korun pro nemocnice
jedním z důležitých bodů programu bylo projednání personální změny na postu ředitele/ky Oblastní nemocnice Náchod a.s.. 🏨K nutnosti změny vedení náchodské nemocnice i související situaci v krajském zdravotnictví jsem se vyjadřoval mnohokrát a na svůj názor jsem doposud nerezignoval. Předmětné usnesení vnímám v tuto chvíli jako dílčí kompromis, který umožňuje alespoň částečně posunout řešení - rok a půl se vlekoucí situace. A protože věci raději posouvám kupředu, byť o malý kus, než abych jenom stál a křičel, je v tuto chvíli pro mne zásadní, že bylo rozhodnuto o ukončení působení Ing. Ivany Urešové na pozici ředitelky Oblastní nemocnice Náchod a.s. k datu 31. 1. 2020 a také informace, že termín pro ukončení výběru jejího nástupce byl stanoven k 1. 11. 2019. Beru na vědomí též snahu náměstka pro zdravotnictví Aleše Cabicara využít odbornost paní Urešové ve Zdravotnickém holdingu královéhradeckého kraje a.s.. Svůj názor však bude muset obhájit na dozorčí radě ZH.🤷‍♂

Úterý
 💻u ranní kávy jsem si přečetl 👉 https://m.denikplus.cz/…/1318-znepokojuji-zjisteni-policie-…
Těžko lze získat důvěru občana ve stát, který chce stále rozšiřovat různá oprávnění státních orgánů vedoucím k dalším zásahům do osobních svobod (např. odposlechy bez nutnosti povolení soudu…), a přitom sám není schopen plnit základní zákonné povinnosti!🙈
...👨‍💼celý den v Senátu PČR, na jehož programu byla zejména:
… jednání v rámci senátního klubu ODS k přípravě na říjnovou schůzi Senátu PČR a také dlouhé jednání senátní komise ustavené pro zajištění objektivity při posuzování auditních zpráv Evropské komise, a též k nim vydaných stanovisek ze strany českých úřadů, týkajících se střetu zájmů v řešených auditních případech. 🤷‍♂Bohužel trvající neochota ke spolupráci ze strany dotčených ministerstev nadále ztěžuje a téměř neumožňuje komisi svou práci vykonávat. Kromě oficiálních žádostí o vydání potřebných dokumentů, padl též návrh na zvážení podání žaloby proti dosavadnímu postupu. Osobně se ale přikláním spíše k variantě vytrvat do doby, kdy nám budou poskytnuty konečné oficiální závěry Evropské komise (na tyto se již žádná ani ta dosud neopodstatněná omezení k jejich postoupení této komisi vztahovat nebudou). Už nyní je patrné, že období stanovené pro práci komise do konce ledna 2020 bude nutno s ohledem na tyto okolnosti prodloužit. A také si myslím, že v současné době je už jaksi „přežalobováno“. Současně se obávám, že bychom se tímto postupem urychlení celého procesu stejně nedobrali. 🤔Nicméně již při projednávání některých jednotlivostí se ukazuje, že o mnohé legislativní absurdity, které bude třeba posoudit a řešit i pro budoucnost, nebude nouze. Jako drobný příklad lze uvést vysvětlení zástupce SZIF ke dvěma rozdílným přístupům, resp. postupům v posuzování střetu zájmů u národních a evropských zdrojů. Prostředky, které SZIF dostane od státu (jenž je získal z evropských zdrojů), se v tu chvíli stávají zdroji, na které se ovšem již nevztahuje střet zájmů dle §4c, protože finanční prostředky v tomto režimu již nejsou rozdělovány dle rozpočtových pravidel, pod tento § spadajících, ale SZIF je přerozděluje dle pravidel vlastních.🙈
...📃podal jsem návrh – prezentovaný minulý týden i v rámci veřejného slyšení v Senátu PČR, týkající se změny Listiny lidských práv a svobod viz právo bránit svůj život se zbraní, který si klade za cíl povýšit toto právo na právo ústavní.

Středa
 🤔další z mnoha jednání s kolegy a advokátní kanceláří, která nás zastupuje ve věci podání rozkladu na ÚHOS k rozhodnutí o zrušení veřejné soutěže na autobusovou dopravu v našem kraji. Pečlivě se seznamuji a probírám s kolegy dokument, který už dnes čítá cca 70 stran argumentace.
...💁‍♂do „terénu“ vyrážím obvykle na kontrolu silnic, ale tento týden jsem v souvislosti se svou kompetencí (vyplývající z členství Podvýboru pro energetiku a dopravu Senátu PČR) v pondělí a ve středu na Trutnovsku a Jičínsku navštívil řadu zemědělců a zemědělských podniků, ve snaze nejen více poznat místní rostlinou a živočišnou produkci, ale hlavně debatovat o jejich problémech. Například v souvislosti s připravovaným zastropováním dotací na pozemky💰, prodejem zemědělské půdy nebo s možnostmi podpory pro jednotlivé subjekty, které tím budou dotčeny. Dotkli jsme se i aktuálních problémů způsobených vlky 🐺v našem kraji, ale třeba také výjimečnosti kvality naší zemědělské produkce.
...🥅závěr odpoledne a podvečer mi zpříjemnil fotbal v Kostelci nad Orlicí. Osobně se při své, dnes už rekreační, honbě za kulatým nesmyslem nacházím na jiné pozici než v bráně, ale pozorovat fotbalovou legendou a vicemistra Evropy – Petra Koubu, který sem přijel předvést přítomných brankářům a trenérům své brankářské dovednosti a něco z nich je i naučit, bylo zážitkem. Bavil mě i finálový zápas okresního fotbalového poháru mužů , po jehož skončení jsem poblahopřál týmu Borohrádku, který si vítězství nad týmem z Deštné v Orlických Horách vybojoval výsledkem 4:3.🤝

Čtvrtek
… opět trocha ranní „poezie“ -🤔 https://mvcr.cz/…/soudy-a-policie-by-si-nove-mely-predavat-…
😎A tohle už slýchám pár let, takže si moc přeji, aby nezůstalo jen u konstatování komise. Raději bych četl podobnou tiskovou zprávu, pane ministře poté, co něco opravdu změníte – tedy, až se o uvedených skutečnostech bude moci konstatovat, že se staly.
..💁‍♂ještě, že tady není jenom slib přáním myšlenky – 🍷ve víně je na rozdíl od vládních prohlášení pravda. Ověřeno medailemi😉 http://www.prvnizpravy.cz/…/nasi-vinari-si-odvazeji-z-vidn…/
...👨‍💼setkání v Náchodě s náměstky hejtmanů Moravskoslezského a Pardubického kraje před zasedáním Asociace krajů, abychom se domluvili na společném postupu s ohledem na nedostatek peněz 💰v rozpočtu na dopravní infrastrukturu. Zejména se odmítáme spokojit s nedostatečným rozpočtem SFDI na spolufinancovaní dopravních staveb a absencí peněz na opravy krajských silnic.
...první den jednání Asociace krajů ve Dvoře Králové nad Labem, na úvod nešlo nepozvat hosty ke krátké prohlídce naší jedinečné Safari ZOO, ale potom už jsme se intenzivně věnovali všem naplánovaným bodům programu, který pokračoval i většinu pátečního dne.

Pátek
...v rámci jednání Asociace krajů jsme projednali:
snahu krajů o legislativní řešení zákazu jízdy tranzitní nákladní dopravy na silnicích II. a III. třídy možnosti dotací ze strany státu na opravy krajských silnic s ohledem na škody díky svozu dřeva po kůrovcové kalamitě
stav rozpracovanosti a představy ŘSD o výstavbě dálnic a nových silni I. třídy včetně možnosti rekonstrukcí (u nás kromě D11 to bude v nejbližší době výstavba obchvatu Jaroměře a Nové Paky)
informace ředitele SFDI o rozpočtu a plánovaném financování pro dopravní infrastrukturu. Bohužel plánovaných 87 miliard pro SFDI je (přes vládou proklamované navýšení o 5 miliard korun) neustále o cca 10 miliard korun méně, než bylo ve střednědobém horizontu na rok 2020 plánováno původně. Z toho je patrné, že chybí peníze bohužel nejen na financování oprav silnic II. a III. třídy. Vláda o tom bude jednat v pondělí s rozporem, a jsem zvědavý, s jakým výsledkem. Každopádně za Asociaci krajů jsme se domluvili na usnesení,💁‍♂ že za výše uvedený stav voláme k odpovědnosti vládu, jejíž nesplněné přísliby jsou příčinou zastavení oprav. Požadujeme minimálně navýšení rozpočtu o 4 miliardy pro opravy krajských silnic.🤷‍♂ A pokud nebude vláda na usnesení seriózně reagovat, nezbude nám poslancům a senátorům nic jiného, než při projednávání rozpočtu usilovat o změny v rámci výborů atd..
témata týkající se vážení nákladních vozidel, mýta a přípravy staveb s ohledem na připravovanou rekodifikaci stavebního práva atd.
... 📌Královéhradecký kraj v souladu se zveřejněným záměrem podal v pátek prostřednictvím svého právního zástupce rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jímž bylo zrušeno výběrové řízení na zajištění veřejné autobusové dopravy v Královéhradeckém kraji v letech 2020–2030. Veřejná zakázka řeší zajištění autobusové dopravy na území Královéhradeckého kraje pro příštích 10 let. Maximální cena celé zakázky je 7,7 miliardy korun. Kraj soutěž rozdělil na osm oblastí, pro které v minulých měsících vysoutěžil dopravce.🚌 Kraj si stojí za jím nastavenými hodnotícími kritérii jako věcně správnými a zajišťujícími udržitelnost a hospodárnost poskytování služeb v oblasti veřejné dopravy. Kraj uvedené rozhodnutí považuje za zásadní a přelomové nejen pro jím zadávanou veřejnou zakázku, ale pro zadávání veřejných zakázek obecně. Úřad zahájil řízení, přestože podnět podaný stěžovatelem neměl být vyřizován a v rozhodnutí dospěl k právnímu názoru, že úřad je oprávněn přezkoumávat hospodárnost veřejných zakázek a nastavení hodnotících kritérií. Kraj se proti uvedenému rozhodnutí brání, protože jej považuje za věcně nesprávné
...💁‍♂zároveň musím říci, že po zcela nerelevantním mediálním rozpoutání vlastní hry společnosti Transparent International kolem naší soutěže, mne celkem potěšilo vyjádření předsedy ÚHOS, který se vůči podobným hrám ohradil 👉 https://www.uohs.cz/…/2677-odpoved-predsedy-uohs-na-otevren…

Sobota, neděle
 🚲🚒🚓🚑stále jsem přesvědčen, že prevence je účinnější než mnoho zákazů a levnější než řešení následků. Proto preventivní aktivity - jako byla např. ta sobotní na dopravním hřišti v Rychnově n. Kněžnou osobně i jako politik podporuji. #TýmSilničníBezpečnosti #Popálky. Těším se setkání na další podobné akci příští sobotu - od 10. 00 hodin areál Mladé Buky. Zbytek víkendu jsem věnoval rodinným aktivitám.👨‍👨‍👦
Přeji Vám krásný, stejně jako barvy podzimu pestrý, nadcházející týden.🍁