CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 3. 1.

03. 01. 2021

Pondělí
🏨návštěva nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem, abych se mohl na vlastní oči přesvědčit, jak zde zvládají aktuální situaci v souvislosti s Covid-19, ztíženou ještě nutností zabezpečit jedno z odběrových míst pro dobrovolné plošné testování a přípravu na očkování. Přes velké vyčerpání, se zde daří zvládnout zatím vše potřebné, a za to patřil zdejšímu vedení nemocnice i všem zdravotníkům můj velký dík. Dostalo se i na debatu o potřebě výstavby nových operačních sálů, pro kterou jsem připraven společně se svým radním pro zdravotnictví Zdeňkem Finkem udělat maximum. ☝️Rozhodující však budou dostupné finanční zdroje💰, jejichž objem budeme znát v průběhu prvního pololetí.
🗄️obvyklá hora administrativy, kterou si Ježíšek bohužel neodnesl, a čekala mne ještě řada setkání, jako například to s představiteli sdružení architektů.📐✏️ Zajímají se o dílo světoznámého architekta Jana Kotěry a připravují také akce v souvislosti s jeho 150.výročím narození. Významně působil i v našem regionu. Připomeňme si například Městské muzeum, Eliščino nábřeží 465, ale v Hradci Králové po něm zůstala z let 1906–1913 i řada dalších děl. Povídání s jeho pokračovateli bylo velmi zajímavým odtržením od současných problémů a rád jsem také přislíbil svou při některých akcích, které mají za cíl připomenout dílo Jana Kotěry v našem kraji.
👨‍🚒jednání s ředitelem hasičů big. gen. Františkem Menclem o situaci v HZS Královéhradeckého kraje a dalšími plány. Kromě pracovních záležitostí bylo naše setkání o poděkování, neboť pan generál opouští aktivní službu a odchází do zaslouženého důchodu. S jeho novým ředitelem se setkám co nejdříve po jeho nástupu.
👨‍💼setkání se správní radou Centrály turistického ruchu Královéhradeckého kraje, která byla nedávno zřízena a zastupuje kraj ve čtyřech komorách, zástupci destinační společnosti našeho kraje i měst (prozatím bohužel jen 7) a hospodářskou komorou. Vznik centrály provázely různé připomínky ke smyslu takového subjektu, a také rozjezd jejího fungování, jehož cílem by měla být koordinace cestovního ruchu napříč regionem, je bohužel zásadně ovlivněn současným stavem různých opatření a utlumení řady aktivit. Shodli jsme se, že musíme využít tohoto období a upřesnit roli centrály, pravidla vzájemného fungování, zastoupení jednotlivých komor a hlavně strategii, která bude přínosná pro všechny zainteresované partnery. Zejména však musí poskytovat kompetentní doporučení a potřebnou efektivní součinnost pro naplňování odpovědnosti kraje za rozvoj cestovního ruchu v našem regionu. Budeme pokračovat v dalších jednáních v průběhu ledna a února.

Úterý
🤝📞🦠den plný jednání, telefonátů a nesčetněkrát vysloveného PROSÍM a DĚKUJI v souvislosti se situací v nemocnicích našeho kraje, kde se nám v hospitalizační péči po vánočních svátcích stav hodně komplikuje. Výrazný nárůst přijímaných pacientů může souviset částečně s odkládáním péče během svátků, především je ale důsledkem narůstajícího počtu infikovaných koronavirem. O tom svědčí nárůst pozitivit PCR testů, zejména však vysoké procento bezpříznakových pozitivně testovaných na AT a také neočekávané pozitivity u hospitalizovaných pacientů.
▶️V Jičíně a Dvoře K.n. L. je situace zatím stabilizovaná, v ostatních lokalitách je výrazný nárůst počtu přijímaných pacientů. ▶️V Trutnově došlo k posílení počtu standardních lůžek, od středy byla navýšena kapacita ARO na 5 covidových lůžek. ▶️Náchod navýšil v posledních dnech kapacitu standardních lůžek dokonce na stav větší, než jsme měli v krizovém období listopadu tohoto roku. ▶️V Rychnově lůžková kapacita volná není, navýšení péče na původních 25 standardních lůžek brání nedostatek sester, což je v současné době problém všech zdravotních zařízení v kraji. Proto jsme znovu začali oslovovat studenty o dobrovolnickou pomoc. 🏨Osobně jsem navštívil Náchodskou nemocnici, abych zjištěné informace, opatření a předpoklady pro další období projednal s RNDr. Janem Machem, který je v současné době ředitelem nejzatíženější nemocnice, a proto konfrontace pohledu z první linie a přijímaných opatření je pro mě velmi důležitá. Probrali jsme i přípravu na očkování.💉
KHK plánuje po obdržení vakcín (předpoklad dodání 31.12. 2020; 975 ks) v následujících dnech zahájit očkování na třech očkovacích místech ve FN HK.
11. ledna 2021 se k tomu připojí krajské nemocnice, a to v Jičíně, Trutnově, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Dvoře Králové nad Labem. Prozatímní předpoklad je, že během ledna budeme mít k dispozici cca 12 000 ks vakcín. Jimi plánujeme dle kapacitních možností proočkovat zdravotníky, rizikové pacienty, pracovníky a seniory v sociálních zařízeních.
🧪Nadále trvá zájem i o antigenní testování a zvyšuje se počet požadavků na PCR testování. V pondělí bylo vyšetřeno antigenním testem téměř 700 lidí, necelých 18% z nich bylo pozitivních. V sociálních zařízeních je počet pozitivních klientů 137; počet pozitivních pracovníků 82; počet pracovníků v karanténě 33; aktuální je prokázána nákaza v 11 zařízeních.

Středa
…každý závěr roku bývá ve znamení četné administrativy a mnoha jednání, ten letošní není jiný, i když většina toho všeho se týká především současného vývoje epidemiologické situace😷. Nárůst nakažených se pozvolna přibližuje k číslům ze začátku listopadu, kdy jsme měli až 1100 případů denně. Zatím situaci v krajských nemocnicích zvládáme, hledáme možnosti rozšíření počtu lůžek a dovybavujeme i běžná lůžka na standardních odděleních pro případ zhoršení situace. Máme volnou kapacitu 13% lůžek na JIP a 23% standardních lůžek. Další péči poskytuje i fakultní nemocnice.
💁‍♂️Potýkáme se však s nedostatkem personálu, přibývají nám pracovníci v izolaci nebo karanténě. Znovu oslovujeme dobrovolníky a studenty z našich zdravotnických škol v Hradci Králové, Náchodě a Trutnově. Požádal jsem též Armádu ČR a od pondělí 4. ledna nám v náchodské nemocnici vypomůže 22 vojáků. Z předchozí pomoci zůstávají i 4 vojáci na výpomoc v nemocnici v Jičíně.
🤷‍♂️a kromě permanentního řešení epidemické situace jsem také zaznamenal např.👀
https://www.forum24.cz/blatneho-velky-preslap.../...
🤔Jedno latinské rčení praví Quod licet Iovi, non licet bovi ("Co (je) dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi.“). Je z románu, jehož název by se dal přeložit jako "Ze života darmošlapa".... možná je na čase, aby vláda začala číst spíše Zločin a trest
👀https://echo24.cz/a/S98AX/dalsi-paskvil-na-silvestra-se-doma-muze-sejit-neomezeny-pocet-lidi-tvrdi-blatnyže
🤷‍♂️Patrně je cílem těchto každodenních novinek udržet obyvatelstvo ve střehu, ale mně připadají spíše usvědčujícími z ne/připravenosti, ne/důvěryhodnosti a hlavně z toho, že se opatření a interpretace mění podle potřeb NĚKOHO...?!

Čtvrtek
…i poslední den v roce bylo třeba na mnohé dohlédnout, a tak jsem požádal naší ÚDRŽBU SILNIC KHK🚚, aby průběžně vyhodnocovala situaci na silnici Chvaleč-Adršpach, odbor dopravy o finalizaci posledních jednání s železničními dopravci🚆 a poprosil ředitele středních zdravotnických škol, 🙏aby nám opět společně se studenty pomohli zvládnout současnou nelehkou situaci v nemocnicích a sociálních zařízení vzhledem k absenci personálu.
👨‍💼při ohlédnutí za končícím rokem jsem se snažil hlavně najít poučení pro ten příští, vděk za to, co mi i přes veškeré překážky přinesl a vznést tichou prosbu o to, abychom ten nadcházející rok prožili ve zdraví, při síle se nevzdat a také nezapomínat na lásku, přátelství, vzájemnou komunikaci a podporu. Věřím, že jste o půlnoci prožili podobný okamžik.😉

Pátek
🎊jak radostněji oslavit Nový rok než zprávami o narození prvních miminek v porodnicích našeho kraje. Jako první přišlo v 1:19 na svět děvčátko Agáta (2 390 g a 51 cm)👧 v rychnovské porodnici, prvním chlapečkem👶 ve 2:24 h je Jan (51 centimetrů a 3450 g narozený v Jičíně. Vítáme Tě na světě Agáto, i Tebe Honzíku! Ale nechci zapomenout ani na úplně prvního narozeného chlapečka na území našeho kraje, kterým byl malý Ivan ve FN HK krátce po půlnoci. Nenarodil se sice v krajské porodnici, a tak dle předpisů nemá jaksi nárok na dárkový šek jako ta dvě zmíněná miminka, ale rozhodl jsem se mu to vynahradit na vlastní náklady:-). Všem třem přeji bohatý a krásný život naplněný láskou a splněnými sny! Rodičům gratuluji a věřím, že budou mít vždy dostatek trpělivosti, laskavosti a pevné zdraví, s nímž budou moci překonávat občasné starosti, ale hlavně si užívat každodenní radosti se svými dětmi.

Sobota, neděle
…kromě odpočinku s rodinou, procházkami do okolí Náchoda a každodenním běhu🏃, jímž se snažím zbavit vánočním nabraným kilogramů, věnuji i v tyto dny čas vyhodnocení stavu v nemocnicích a v sociálních zřízeních. V sobotu jsme např. se starostou Třebechovic nad Orebem řešili situaci v domově pro seniory Zdislava.
🎤a také jsem odpovídal redaktorovi TV NOVA na otázky v souvislosti s rozpočty krajů a obcí. 💁‍♂️Jen pro připomenutí - máme schválený vyrovnaný rozpočet kraje ve výši 4,5 miliardy, ponížili jsme očekávané příjmy cca o 0,5 miliardy oproti objemu, který jsme měli k dispozici v minulém roce, což mimo jiné znamená snížení na úroveň nepotřebnějších položek ve všech kapitolách jednotlivých gescích, snížení dotací zhruba na polovinu a také investic z krajských peněz. Nicméně máme zajištěno vše pro základní fungování kraje i všech jeho organizací, můžeme začít s investicemi od začátku roku a pevné věřím, že jako každý rok díky dodatečným příjmům budeme schopni realizovat další investice a případně navýšit objemy peněz pro dotace. K tomu zcela nepochybně přispěje i změna rozpočtového určení daní pro obce a kraje, kterou jsem z pozice senátora společně s kolegy prosadil v rámci úprav daňového balíčku. Díky tomu, obce a kraje dostanou cca v průměru 80 % kompenzací za očekávané výpadky příjmů a s tím lze příští rok zcela určitě ufinancovat💰.
...Do prvního týdne roku 2021 Vám přeji šťastné vykročení a úspěšný start ve všem, do čeho se pustíte🍀