CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 3.11.

03. 11. 2019

Pondělí
...sváteční den – s trochou sportu - při běhu🏃‍♂jsem si rovnal myšlenky ze zámořské cesty i na nový pracovní týden a také jsem si znovu připomněl, jak jsem rád, že žiji v tak krásné zemi a jak moc důležité je dělat vše proto, aby zůstala svobodnou a demokratickou. I to, že to není samo sebou a je odpovědností každého z nás o to neustále usilovat.🙏 Jinak příjemně strávený den s rodinou.

Úterý
...cestou z Náchoda do Prahy jsem si přečetl👉: https://www.idnes.cz/…/narodni-centrala-proti-organizovanem…
🤷‍♂Co k tomu dodat? Pod dohledem sociálně demokratických ministrů vnitra došlo ke sloučení ÚOOZ a ÚOKFK s vizí dalšího začlenění celorepublikových útvarů a za 3 roky je na stole odlučování sekcí boje proti terorismu a kyberkriminalitě, úzce souvisejících s organizovaným zločinem. Konečné resumé a zejména jeho zdůvodnění mne bude opravdu zajímat.🤔
...👨‍💼Senát PČR a celodenní jednání v senátních výborech a v rámci klubu ODS - příprava na následující 12. schůzi.

Středa
...první den 12. schůze Senátu PČR:
projednání aktuálních informací o evropské politice vůči jednotlivým státům vyplývajících z výsledků jednání Evropské rady a výroční zprávy o vztazích s vnitrostátními parlamenty.
nominační zákon – osobně jej považuji za nadbytečný. Transparentnost má být zajištěna OSOBNÍ odpovědností ministrů za výběr klíčových lidí a ne zvláštními pojistkami v podobě výběrových komisí, následně kontrolovaných dalšími novými výbory, jejichž verdikt nakonec stejně není pro ministra závazný. Připadá Vám to důvěryhodné a více transparentní? Mně tedy ne, a proto jsem tento zákon při hlasování nepodpořil.
zákon o státním zastupitelství, který z mého pohledu logicky a zajišťuje komplexní úpravu spolupráce mezi Úřadem evropského veřejného žalobce a vnitrostátními orgány (SZ a PČR) při boji proti trestným činům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Evropské unie věcně správně. Nejde o jakékoliv rozšíření kompetencí EÚ vůči České republice, ale naopak zákon velmi správně upravuje pravidla hry při vyšetřování zmíněné trestné činnosti - hlasoval jsem pro.
zákon o elektronických komunikacích jsem podpořil nejen kvůli jednoduššímu převodu telefonních čísel v rámci jednotlivých operátorů.
plány EU v oblasti energetiky a klimatu na období 2021-2030 a více než dvouhodinová diskuse 20 vystupujících senátorů, při níž se ukázalo, jak problematické je téma energetické bezpečnosti a soběstačnosti.
mezinárodní smlouvy s Argentinou a Kyrgyzskou republikou v oblasti spolupráce v daňové oblasti a v celních otázkách, dále smlouvy týkající se problematiky vystoupení Spojeného království z EU, a stejně tak body spolupráce v sociální oblasti a v Evropské komisi s Mongolskem byly projednány a schváleny.
zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, stanovuje oprávnění provozovatele dráhy odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty (nikoliv povinnost) a dále zavádí jednotný jízdní doklad (povinné pro dopravce se smlouvou o veřejných službách). V předložené zprávě je uvedeno „Pokud jde o dopravce poskytující veřejné služby v přepravě cestujících, lze poukázat na to, že tito dopravci dostávají kompenzace za náklady, které jim v této souvislosti vznikají“. Z tohoto znění však není zřejmé, zda náklady spojené s technickou implementací jednotného jízdního dokladu budou dopravci oprávněni požadovat po krajích nebo státu ani jak je to s přípravou technické implementace systému jednotného jízdního dokladu zejména v souvislosti s napojením na systémy krajů. Rovněž mám pocit, že provozovatel dráhy se nemá zříkat primární odpovědnosti za odstraňování porostů v blízkosti dráhy a snažit se nejdříve to přesunout na soukromé vlastníky pozemků v její blízkosti. O tom všem jsem před schválením diskutoval s ministrem dopravy.

Čtvrtek
...druhý den 12. schůze Senátu PČR👉:
Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy, jejíž projednávání provázela dvouhodinová diskuze a projednávání vlastního lesního zákona tříhodinová diskuze. Za ODS jsme byli přes některé dílčí výhrady (např. omezenost kompenzační podpory pouze na následky kůrovcové kalamity v letech 2017 a 2018 a nezahrnutí malých vlastníků lesů)🌲🌳připraveni novelu zákona podpořit, protože pomoc je potřeba rychle a každá další prodleva v důsledku protahování legislativního procesu by mohla pro některé lesníky znamenat existenční ohrožení.
Výroční zpráva NKÚ za rok 2018, která je skutečně velmi smutným čtením (stát tloustne, ztrácí výkonnost, straní velkým na úkor malých), byla schválena. Senát však přijal kritické usnesení. Uvidíme, jak zareaguje pan premiér.
průběžná zpráva Dočasné komise Senátu PČR k auditním zprávám v souvislosti s dotacemi EU, jíž byl prodloužen mandát do oficiálních závěrů z EU, byla rovněž schválena
projednán byl poslanecký návrh na změnu zákona o drahách, který umožní například v metru provoz automatických souprav
návrh 35 senátorů na úpravu Listiny základních práv a svobod povýšit právo na obranu svého života i se zbraní - za dodržení zákonných podmínek - na právo ústavní se nám podařilo posunout do 2. čtení. Věřím, že se nám v rámci projednávání podařilo některé dosavadní nepřesnosti vyjasnit, ale současně před dalším krokem vnímám jako nezbytné pokračovat v odborné diskuzi zejména se zaměřením na to, zda je toto právo skutečně dostatečně obsaženo ve stávajícím znění Listiny (čímž argumentují někteří dosavadní odpůrci projednávaného návrhu), a souvislosti vztahu našich ústavních právních norem k aplikaci některých právních norem Evropského práva.
...🏥večer trávím na chirurgii s nateklým palcem u nohy, jehož stav si vyžádal rychlý zákrok, který byl věru méně příjemný než původně plánovaný večer s hokejem😕.

Pátek
... start dne převazem na chirurgii a potom už papíry, papíry a zase papíry v kanceláři na Krajském úřadě (a to mi v předchozím dni během polední přestávky v senátu už přivezl kolega z odboru dopravy k podpisu plný kufr dokumentů ).
...👨‍💼odpoledne opět v Senátu PČR – ale tentokrát se ze mne stal tak trochu průvodce, protože jsem pozval ředitele i část učitelského sboru náchodské SOŠ sociální a zdravotnické Evangelické akademie ze svého senátorského obvodu, aby si prohlédli krásné historické prostory této instituce a také aby si vyzkoušeli namísto školních lavic lavice senátní. Na závěr jsme poseděli v nedaleké Malostranské Besedě 🍻a příjemným povídáním zakončili pracovní týden.
...cestou domů jsem si mimo jiné přečetl👉: https://pravednes.cz/click…
💁‍♂Pod pláštíkem bohulibosti v boji proti terorismu se skrývá možnost zneužití úplně jiných forem práce a zaměření činnosti zpravodajských služeb, které v konfrontaci s vyšetřováním trestné činnosti nemohou být tímto využity.

Sobota, neděle
... 🏈https://sport.tn.nova.cz/…/anglie-finale-nezvladla-mistry-s… sobotní ráno s ragby - fandil jsem Anglii po jejím úchvatném semifinálovém utkání s All Blacks, ale bohužel jim to moc nepomohlo😏
Ale doufám, že dnes v podvečer na hokejovém🏒 derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, to dopadne dle mého očekávání - o našem vítězství vůbec nepochybuji.🙂 Hezký zbytek neděle a příjemný start do nového týdne Vám všem.🍀