CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 3.5.

03. 05. 2020

Pondělí
 👩‍💻👨‍💻Rada KHK a z mého pohledu nejdůležitější projednané body:
💰 aktuální predikce daňových příjmů snižuje původní plán příjmů cca o 546 mil na cca 4,4 mld korun. Naštěstí žádný rozpočet nebyl v posledních letech plánován „na doraz“ a vždy jsme počítali s rezervou, která byla postupně využívána v průběhu roku dle možností a potřeb. První změnou rozpočtu byly v minulém týdnu škrty cca 150 mil a nyní budou následovat další ve výši minimálně 70 mil korun. Ztráty v hospodaření jednotlivých krajských organizací se podle mého odhadují na cca 350 mil korun. Zatím pracujeme pouze s odhady, ale pokud daňové příjmy obcí a krajů budou v tomto roce opravdu nižší o tolik, kolik je zatím očekáváno, potom tohle všechno budeme muset zohlednit v hospodaření jednotlivých kapitol rozpočtu.
…odsouhlaseno zahájení činnosti vyjednávacího týmu pro výběr dodavatelů, kteří budou zajišťovat veřejnou osobní 🚆železniční dopravu v našem kraji od prosince 2021 dalších 10 let v rozsahu 5,7 milionu vlakokilometrů, jehož vedením jsem byl pověřen. Jednat budeme se 6 dopravci, kteří reagovali ve stanovené lhůtě a projevili zájem o provozování osob. žel. dopravy v KHK a jsem připraven dovést VŘ do úspěšného konce, stejně jako tendr na veřejnou autobusovou dopravu🚌 uzavřený koncem loňského roku.

Úterý
… pracovní skupina krizového řízení KHK – stejně jako několik předchozích týdnů jednání se standardním programem o připravenosti zdravotnictví👨‍⚕️, sociální oblasti a plány na postupné vracení se do normálu ve všech oblastech včetně dopravy, kde také opouštíme postupně omezení (nejdříve pracovními spoji na Kvasiny-Rychnovsko a ve směru na Hradec Králové), řešíme některé individuální požadavky a další navýšení 🚌spojů předpokládáme nejpozději k 25. 5.. Téměř úplné rozvolnění 🚆železniční dopravy máme naplánováno na 11.5..
… s ohledem na predikované nepříznivé 📉rozpočtové možnosti jsem velkou část dne věnoval hledání úspor při zachování odpovědnosti za zajištění dopravy v kraji. Za nejdůležitější považuji zachovat výši investic🚧 do rekonstrukcí krajských silnic, a proto při každé možné příležitosti lobbuji – resp. „důrazně prosím“🙏 na ministerstvu dopravy či na SFDI za dostatek financí na tento rok.
..👨‍💼odpoledne v Senátu PČR s kolegy senátory z klubu ODS nad přípravou k 21. schůzi. Potom ještě jednání organizačního výboru, který určuje pravidla pro jednání, a také setkání s předsedy ostatních klubů v senátu. Je důležité se domluvit na případných společných cílech nebo naopak rozporech, které můžeme projednávat.
…zachytil jsem 👀- https://twitter.com/vnitro/status/1254784363100659712?s=08
💁‍♂️Po tomto veřejně volám již dlouhodobě - jednoznačná zákonná pravidla pro činnost bezpečnostních agentur by měla být nezbytnou součástí strategie vnitřní bezpečnosti státu.

Středa
🎤ještě před zahájením 21. schůze Senátu PČR, jsme za senátorský klub ODS na tiskové konferenci avizovali, jaké jsou naše postoje, připomínky a požadavky k některým bodům programu, a jak budeme při jejich projednávání v průběhu dne reagovat– např.:
👉stávající vládou odsouhlasený Kompenzační bonus pro OSVČ považujeme za nedostatečný a budeme znovu žádat jednak o zvýšení finanční podpory na 700 Kč/ den v květnu a 900 Kč/ den v červnu
👉požadujeme také rozšíření „Pětadvacítky“ tak, aby nediskriminovala žádnou skupinu osob. V tuto chvíli na podporu nedosáhnou osoby, které mají dohodu o provedení práce v rozmezí od 3000 do 10000 korun. Objevila se však výjimka, která umožňuje čerpání podpory osobám, které zároveň mají dohodu o provedení práce nebo činnosti na pedagogické účely. Zajímá nás, proč je zvýhodněná tato kategorie a ostatní kategorie činností to diskriminuje. S
👉systém výše plateb pojistného u státních pojištěnců považujeme za nepředvídatelný. Vláda platí státním pojištěncům částky, které uzná za vhodné a které jsou dlouhodobě nižší než například minimální odvod pojistného, který musí platit osoby samostatně výdělečně činné. Navrhujeme, aby se výše vyměřovacího základnu provázala na průměrnou mzdu. Doporučujeme vycházet z 50 procent průměrné mzdy, ale jsme připraveni o tom vést diskuzi. Budeme požadovat veřejné slyšení, kam pozveme ministra zdravotnictví a ministryni financí a budeme usilovat, aby se tímto vláda systémově zaobírala.
👩‍💼👨‍💼V průběhu prvního dne 21. schůze Senátu bylo také projednáno:
▶️dočasné zvýšení ošetřovného od 1.4 do 30.6 na 80 % denního vyměřovacího základu. Hlasoval jsem pro, přestože jsme v klubu zvažovali podporu pozměňovacího návrhu k změně termínu už od března – nicméně, přineslo by to obrovské komplikace pro Správu sociálního zabezpečení a možné zpoždění dávek.
▶️doporučení členským státům pro zmírnění bezpečnostních rizik souvisejících s nástupem sítí 5G. Respektive snaha brát vážně všechna varování ohledně bezpečnostních rizik - neustále se rozvíjející technologie, které budou určeny pokračující digitalizací a používáním umělé inteligence, problém s odkládáním aukce kmitočtu, zvýšená obezřetnost při používání komponentů Huawei - zjevně se začíná brát vážně odborná diskuze. Schvaluji.
▶️zákon o ochraně spotřebitele, který upravuje přeshraniční spolupráci mezi dozorovými orgány členských států v této oblasti. Schvaluji.
▶️navýšení plateb státu za státní pojištěnce ze stávajících 7 093 na 11 607 a od první ledna příštího roku na 13 088 kč. Schvaluji, ale včetně doprovodného usnesení deklarované již na tiskové konferenci.
▶️fond pro spravedlivou transformaci. Financování přechodu klimaticky neutrální ekonomiky. Hlasoval jsem pro.
▶️změna zákona o spotřebních dani (např. prodloužení prodeje levnějších cigaret). Hlasoval jsem pro
▶️kompenzační bonus pro OSVČ. Schvaluji, ale včetně výše uvedeného vyjádření k změnám
▶️návrh o poskytnutí státní záruky na zajištění dluhu Českomoravské záruční a rozvojové banky. Hlasoval jsem pro.
▶️zákon o oceňování majetku u něhož nelze určit obvyklou cenu (tzv. tržní hodnota). Souhlasil jsem.
▶️schvaluji i mezinárodní dohody o zamezení dvojího zdanění Botswana, Bangladéš, Senegal
▶️projednali jsme i doporučení pro úpravy státního rozpočtu nejen v souvislosti s pandemií, ale také s ohledem na povinnost zachovat potřebný rozvoj schopností Armády ČR
…a ještě obvyklé středeční odpovídání na dotazy k současné situaci i jednání Ústředního krizového štábu na ČRo 👉(14:37:15): 🎧https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/hradec/24/2020-04-29

Čtvrtek
👩‍💼👨‍💼pokračování 21. schůze Senátu PČR a na programu – např.:
▶️odborná a dlouhá diskuze se vedla k zprávě o životním prostředí z roku 2018 a hlavně k tzv. Zelené dohodě pro Evropu. Podpořil jsem stanovisko vlády, máme trvat na jednomyslnosti hlasování v EU, požadovat zachování principu technologické neutrality. Trvám ale také na požadavku na analýzu dopadů, včetně těch finančních, u jednotlivých bodů harmonogramu. Je třeba požadovat na vládě, aby neprodleně zahájila jednání s Evropskou komisí ve smyslu začlenění účinných opatření, zajišťujících konkurenceschopnost podniků vůči třetím zemím s volnější enviromentální legislativou, byla součástí nových regulací.
▶️smlouva o vydávání mezi Českou republikou a Argentinou. Schvaluji.
▶️zprávu vlády o přijímání legislativních závazků vyplývajících z členství v EU jsem vzal na vědomí
▶️novela zákona o obecní polici👮 mimo jiné k rozšíření pravomocí. Jak jsem již uvedl ve svém čtvrtečním příspěvku skoro dvě desítky novelizací tohoto zákona nesvědčí o systémovosti ve vztahu k obecním a městským policiím. V průběhu několika let se tento zákon novelizacemi posunul do úplně jiného rozsahu a velmi často dochází k propojování kompetencí mezi městskými a státní policií. 🤷‍♂️Umím si představit, že tomu tak může být i do budoucna, ale nemůže docházet k neustálému přidávání různých kompetencí, aniž by se někdo systémově zamyslel nad tím, jakou kompetenci má při zajištění bezpečnosti stát a jakou kompetenci by měly mít obce nebo města. 💁‍♂️Teprve, až budeme na toto znát jednoznačné odpovědi, je možné novelizovat zákony například o Policii České republiky, ale i obecní/městské policii. Upozorňovali jsme na to v diskusi při projednávání a připravili jsme za senátorský klub ODS doprovodné usnesení, které vyzývá vládu, aby systémově přehodnotila stávající stav kompetencí. Jakákoliv další novelizace, která se týká například obecní policie už musí vycházet z jasně nastavené koncepce. 💁‍♂️Zákon jsme schválili s pozměňovacím návrhy (odstranění ne/logické podmínky dovršení 50 let při tzv. odchodném a změnou požadavků na vzdělání - nově by mohli být strážníci bez maturity).
…večer ne/pálení čarodějnic🧙‍♀️, které bylo úplně jiné než obvykle, ale i v tom o hodně komornějším počtu si spolu se sousedy uvědomujeme, že tradice a společné zvyklosti, jsou důležitou součástí našich životů a základem toho, co se v těžkých chvílích spojuje v potřebnou sounáležitost a solidaritu. 🤝

Pátek, sobota, neděle
📌připomněli jsme si 1.máj – Svátek práce, a i když zaplaťpánbůh nenuceně bez průvodu, ale přeci jenom, - práce je zdrojem obživy a jednou z kotev v moři našich životů. Nicméně, 1. máj je také oslavou lásky❤️, která je zase motorem našich životů. A v neposlední řadě 1. května uplynulo 16 let od našeho vstupu do EU🇪🇺, a to už je doba na to, abychom mohli bilancovat. 🤔Hlavně bychom si však měli připomenout, co bylo hlavním smyslem vzniku tohoto mezinárodního uskupení, a než začneme zatracovat nebo naopak vyzdvihovat, si uvědomit, že v tomto vlaku nejsme jenom pasažéry, kteří očekávají salonní kupé nebo se nechají vézt, kam nechtějí. 🤷‍♂️Je na nás, abychom prostřednictvím námi zvolených poslanců byli aktivními účastníky zájezdu, kteří jsou schopni sami určovat směr a průjezdní zastávky.
…prodloužený víkend byl také jako obvykle ve znamení odpočinku i aktivního času s rodinou👨‍👩‍👦‍👦, a tak jsme ani tentokrát neopomněli s malým Toníkem zase trochu zkontrolovat, jak nám funguje na jednu stranu návrat o obvyklému odbavování, ale i trvající systém bezpečnostních opatření v našich vlakových spojích na trati Starkoč - Hradec Králové.🚂 A přestože jsme viděli již více cestujících, než tomu bylo ve vrcholící epidemiologické situaci, návrat k normálu ve veřejné dopravě bude zřejmě trvat ještě dlouho (ČD mají výnosy z tržeb na 25 % z doby před koronavirem). Máme před sebou nelehkou cestu vrátit naši zemi k prosperitě a soběstačnosti, společnost k zodpovědnosti, politiky k pravdě a dobrému hospodaření nikoliv pro sebe ale pro všechny. 🤷‍♂‍K tomu nám však nepomohou nesplněné, byť líbivé, sliby a ohýbané zákony pro naši větší poslušnost a kontrolovatelnost. 🙏Buďme na té cestě nadále ostražití, chraňme své zdraví, chovejme se zodpovědně k sobě i druhým, ale nenechejme sebou manipulovat a ukolébat se falešnými argumenty. Přeji Vám laskavý nadcházející týden.🍀