CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 3. 7.

03. 07. 2022

Pondělí
👨‍💼jednání o současné situaci v organizaci CEP (Centrum evropského plánování) s ohledem na výsledky hospodaření a předpokládaný vývoj při získávání zakázek v oblasti zajištění administrace evropských dotací. Nemohu se ubránit dojmu, že projevující se ekonomické problémy se táhnou už z přelomu předminulého a minulého volebního období, kdy lidé, kteří měli správně kontrolovat a nastavovat fungování společnosti, se patrně pouze občas sešli na chlebíček a nic jiného je nezajímalo… V posledních třech letech se situace (především díky novému předsedovi správní rady) stabilizovala, ale chybí reálný obsah pro její další směřování. Dohodli jsem se proto, že posoudíme vše, co souvisí s dosavadními závazky, budeme jednat o tom, jak v nich dál pokračovat především s partnery, kterých se to týká a připravíme návrh variantního řešení situace, abychom po odborné diskuzi se zastupiteli rozhodli, jaká bude další existence této společnosti.
👩‍💼👨‍💼jednání Rady KHK s 92 body programu a poměrně rozsáhlou agendou úkolů a záměrů z jednotlivých oblastí. Diskutovali jsme o možnostech nákupu telefonních služeb, rozhodli o majetkových vyrovnáních v souvislosti s investičními záměry a také o nákladech více prací v souvislosti s výstavbou Jičínské nemocnice, řešili jsme hospodaření nemocnic, dali souhlas k záměru rekonstrukce odborných tříd ve škole v Červeném Kostelci apod.
🅿️v areálu Oblastní nemocnice Náchod jsme otevřeli nový parkovací dům za 47 mil korun se 165 místy, čímž se dosavadní parkovací kapacita zvýšila na 370 míst. Je tvořen železobetonovým skeletem, součástí je i venkovní parkovací plocha s novým veřejným osvětlením a parkovacím systémem, který automaticky otevírá závoru pomocí kamer pro čtení registračních značek vozidel. Pacienti a návštěvníci nemocnice mají k dispozici také výtah pro 15 osob. V druhé fázi projektu budeme ještě rekonstruovat a rozšiřovat parkoviště v místě hlavního vjezdu do areálu nemocnice a také druhé parkoviště u pavilonu patologie, čímž získáme dalších 22 míst. Předpokládáme, že vše dokončíme v listopadu tohoto roku.

Úterý
🥇🥈🥉přijel jsem podpořit naši sportovní výpravu na Olympijské hry dětí a mládeže do Olomouce.
Zhlédl jsem několik disciplín a nechal se alespoň na pár hodin pohltit soutěžní atmosférou. Hodně jsem si povídal s trenéry, ale i se závodníky, což mi přineslo řadu zajímavých informací i podnětů, na co se zaměřit pro další období v podpoře sportovních aktivit v našem kraji. Hlavně však bylo moc fajn vidět, že i dnešní děti a mladí lidé mají chuť posouvat své hranice třeba právě sportem, a nejen displejů a monitorů. Znám to ze své osobní zkušenosti i z výchovy vlastních dětí - sport nás týmové spolupráci, férovému jednání, odpovědnosti, mnohdy přináší přátelství na celý život. A to je mnohem víc než samotné poháry či medaile. Největší odměnou jsou překonané překážky a nepohodlí, vědomí, že umíme dotahovat svá předsevzetí do konce, že se můžeme spolehnout kolegy a oni na nás, že máme stále chuť objevovat nové možnosti a svou vůlí posouvat své hranice.

Středa
⚖️zasedání Ústavně právního výboru Senátu PČR, na němž jsme projednávali návrh zákona o státní sociální podpoře. Návrh je zejména o zjednodušení administrace příspěvku na bydlení (ruší se povinnost každoročně žádat a doklady se musí předkládat pouze 2x do roka), dále se týká úpravy rodičovského příspěvku (zvyšuje se limit čerpání rodičovského příspěvku z 10 na 13 tisíc) a rozšiřuje nárok na mimořádnou okamžitou pomoc (živelné nebo jinak nepředvídatelné události, kdy je ohrožena ztráta bydlení).
👨‍💼👩‍💼pokračování schůze Senátu PČR z minulého týdne zbývajícími body:
▶️schválili jsme návrh zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku, který je hlavně o preferencích zkrácených úvazků prostřednictvím slev na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele a zaměstnance. Platí pro osoby starší 55 let a mladší 21 let, dále pro osoby pečující o dítě mladší 10 let, výše slevy činí 5 % z úhrnu vyměřovacího základu zaměstnanců.
▶️návrh zákona o státní podpoře, který byl předtím projednán na ústavně právním výboru, byl rovněž schválen
byli jsme seznámeni s informacemi z jednání Evropské rady 23.- 24. 6. 2022
▶️schválen byl i zákon o ochraně označení původu (zrušení národní úpravy ochrany označení původu, kdy je taková ochrana poskytována unijní ochranou)
📈odpoledne jednání o neúspěšném nákupu marží u dodavatele energií pro náš kraj. Rozhodli jsme ještě o jednom pokusu. Přičemž o tomto tématu budu jednat 14. 7. na zasedání s vládou, stejně jako chci projednat potřebu sladit postupy při řešení zvýšených nákladů v důsledku nepředvídatelného vývoje cen materiálu a surovin.

Čtvrtek
📋operativa na KÚ spojena s nekonečnou administrativou, řešením organizačních záležitostí, a dílčími jednáními s kolegy – například s vedoucím odboru dopravy a vedením úřadu.
👨‍💼👨‍💼jednání s trutnovským starostou Michalem Rosou k problémům v oblastech zdravotnictví a dopravy v této části regionu.
🛣️V oblasti dopravy jsme řešili zejména problémy spojené s dostavbou D11. Sjednotili jsme společnou argumentaci pro připravované jednání s ministry dopravy ČR a PR, které se uskuteční v Trutnově ještě do konce července a probrali jsme předpokládaný vývoj modernizace železniční trati HK – Trutnov – Náchod. Se starostou jsme se domluvili na další společné koordinaci aktivit kraje a města s ohledem na dostavbu D11 i dalším postupu. 🤝
👨‍⚕️Dále jsme diskutovali jsme o nedostatku praktických lékařů, který trápí nejenom Trutnovsko nebo KHK, ale celou republiku. Zajištění odpovídajícího počtu lékařů a stomatologů je odpovědností zdravotních pojišťoven, nicméně kraj na ně v tomto ohledu tlačí a jedná. Některé dohody, které povedou k upřednostnění smluv s lékaři, kteří budou pracovat v rámci sítě krajských zdravotnických zařízení před těmi, v nových soukromých ordinacích, jsou již odsouhlaseny. V jednáních budeme pokračovat, ale velmi vítám a děkuji👏 i za vlastní iniciativy měst. V neposlední řadě jsem přesvědčen, že také jedním z důležitých faktorů ovlivňujících rozhodování lékařů při výběru svého působiště je možnost pracovat s moderními přístroji, technologiemi a v prostorách s odpovídajícím zázemím dle moderních evropských standardů. A i proto kraj do modernizace krajských nemocnic investuje vysoké objemy finančních prostředků.
🏗️ve čtvrtek jsme tak například v Oblastní nemocnici Trutnov zahájili výstavbu druhé etapy nových laboratoří. Nový objekt bude sloužit nejenom jim, ale bude zde oddělení hematologie a nové moderní působiště zde nalezne i oddělení rehabilitace. Celkové náklady této realizace činí cca 55 mil korun za první a 120 milionů za druhou etapu. 🏨Tím však investice do modernizace do této nemocnice nekončí. V roce 2023 započne výstavba nového urgentního příjmu za cca 220 mil a v roce 2024 pak výstavba nového parkovacího domu s cca 360 parkovacími místy za cca190 milionů korun. Kraj má zájem modernizovat a rozvíjet všechny své nemocnice tak, abychom zajistili pacientům kvalitní zdravotní péči ve všech spádových oblastech našeho regionu a zdravotníkům moderní a přívětivé pracovní prostředí.
🎭večer jsem měl možnost vidět povedené představení Opavského divadla Noc na Karlštejně, které bylo součástí 27. ročníku Poláčkova Léta v Rychnově nad Kněžnou, jednoho z významných festivalů v našem regionu, který Královéhradecký kraj dlouhodobě podporuje.

Pátek, sobota, neděle
🤹‍♀️prázdniny začaly, a tak je načase alespoň pár letních dnů věnovat jenom rodině, zejména malému Toníkovi, který mi roste před očima, aniž to v průběhu roku stíhám plně registrovat.
Krásné dovolenkové dni přeji také Vám všem, ať už se pustíte za novými zážitky do zahraničí nebo budete obdivovat naši krásnou a ve všech ohledech rozmanitou zem.🙂