CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 3. 9.

10. 09. 2018

Pondělí 
 týden jsem zahájil jednáním o další strategii výkupu pozemků pro výstavbu dopravních staveb. Dohodli jsme se. Chci, abychom byli féroví k dotčeným vlastníkům a současně abychom mohli, co nejdříve stavět. Dohodli jsme, že budou aktualizovány znalecké posudky. A dále, že se připraví směrnice Královéhradeckého kraje pro výkupy pozemků, která bude umožňovat určité navýšení výkupní ceny dle koeficientu. Věřím, že tím bychom mohli výrazně urychlí řešení výkupu pozemků - v tuto chvíli například u přeložky Náchod Běloves - Velké Poříčí a obchvatu Opočna. 
...  tradiční Rada kraje a projednávání mnoha důležitých bodů, které bylo potřeba připravit pro konečné odsouhlasení v Zastupitelstvu. Konkrétní informace - například o finálně schválených dotacích - si tedy raději nechám na příště.
…během dne jsem si ještě stačil přečíst: https://www.parlamentnilisty.cz/…/Zkuseny-zpravodajec-Sando…

 Souhlasím s kolegou generálem. Klíčové v boji proti nelegální migraci je dodržování podmínek při vstupu do Schengenu, rychlá a důkladná procedura posouzení žádosti o azyl. Následně, pokud není udělen, neprodleně vracet. V této souvislosti ale pochopitelně rovněž platí, že je potřeba změnit legislativu, organizaci při ochraně vnějších hranic a také financovat ochranu našich hranic tam, kde nebezpečí jejího ohrožení vzniká. V tomto ohledu je to mimo jiné boj s organizovaným zločinem - nazývejme věci pravými jmény. 

Úterý 
 zajímavé setkání v Zemědělském družstvu Bouslavice nad Metují. Zemědělství není sice mou přímou gescí, ale vlastně tak trochu – silnice a doprava souvisí téměř se vším . Považuji za přínosné vyslechnout si problémy a potřeby i našich zemědělců a následně projednat, jakou součinnost pro jejich řešení můžeme v rámci působnosti kraje poskytnout. A nemohu než poděkovat za ochutnávku a vyslovit pochvalu – je vidět, že produkty, které vznikají jako výsledek rostlinné a živočišné výroby zde v Bohuslavicích, našemu kraji ostudu opravdu neudělají. Byly výborné
 4 hodinové čtení zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž na autobusovou dopravu  v našem kraji s kolegy a poslední korektury s kolegy v kanceláři – znám asi poutavější četbu, ale rád dělám věci pořádně a tak raději „mnohokrát čti a řeš“ a „jednou řež“ – resp. vypisuj
 no a na závěr dne trochu adrenalinu při cvičení s Hankou Kynychovou. Přeborník v aerobiku ze mě asi nebude, ale program „břišní pekáč“ možná stojí za zamyšlení. Každopádně Hanka je příkladem toho, že s vůlí lze opravdu najít cestu, a i když při cvičení jsme asi úplně synchronní nebyli, v tom – že vše je třeba dělat s maximálním nasazením a pevnou vůlí, jsme byli zajedno. Doufám, že všichni – zejména slečny a paní, které si přišly do Červeného Kostelce na zahradu restaurace Na Maltě zacvičit a popovídat s námi – si odpoledne užili. 

Středa 
 přijal jsem pozvání k besedě u kulatého stolu k tématu Smart City. Sešli se tu zástupci mnoha oborů, ale i představitelů měst či obcí s nejrůznějšími pohledy, názory i konkrétními příklady využití chytrých řešení či využití moderních technologií, které jsme si zvykli vnímat pod označením „smart“. Z pohledu kraje mohu říci, že pochopitelně budeme tento trend také podporovat, ale nejprve se zaměříme na specifikaci konkrétních oblastí v konkrétních městech a obcích našeho kraje, abychom mohli případnou aplikaci „chytrých“ řešení a technologií využít opravdu efektivně a s rozmyslem. Věřím, že první kulatý stůl nebude posledním a následná setkání nám pomohou vybrat ta správná řešení.
 večer jsem strávil při příjemném povídání s občany Broumova v prostorách Městského divadla. Ano – postup oprav silnice v Machově i počet a vytíženost autobusových spojení v Božanově ověřuji Přeshraniční vlakové spojení s Polskem i plánování oprav dalších sinic na Broumovsku, stejně tak jako modernizace železniční sítě jsou body, kterými se dlouhodobě intenzivně v rámci své práce zabývám a budu dělat vše proto, abychom je s kolegy a ve spolupráci se zainteresovanými subjekty dotáhli ke zdárnému konci a v co možná nejkratším horizontu. Bylo zajímavé slyšet i Váš pohled a názory na aktuální situaci ve zdravotnictví a školství i na téma zaměstnanosti na Broumovsku. Budeme s nimi při jednáních s kolegy na Kraji pracovat. A určitě jsem tu nebyl naposledy.

Čtvrtek 
 setkání s novináři, na které přijal pozvání i předseda ODS Petr Fiala. Novinářům jsem odpovídal zejména na dotazy týkající se mé kandidatury do Senátu – tedy proč kandiduji a jaké jsou moje priority pro práci v Senátu. Mohl bych říci, že jsem tímto tak trochu zahájil svou „volební kampaň“, kterou ale nechci věnovat vymýšlení všemožných slibů, spíše bych se chtěl co nejvíce s Vámi všemi potkávat. Chci znát Vaše názory a potřeby a mít možnost představit Vám ty svoje. A jediné, co Vám všem, kteří se zajímáte o to, co mohu a chci pro náš kraj i zemi v nadcházejícím období udělat, mohu slíbit, je to, že budu pracovat ze všech svých sil a jsem připraven přijmout za svá rozhodnutí odpovědnost. Jsem rád, že mne přijel Petr Fiala podpořit na setkání s novináři a také jsem byl rád, že jsem mu jako příklad své vůle neuhýbat před problémy mohl ukázat rozestavěný Svinarský most. https://www.facebook.com/petr.fiala1964/videos/401709530367087/
Havarijní stav toho původního byl při mém nástupu do funkce již dlouhodobým problémem, jehož řešení se nikam neposouvalo a navíc jeho stav dospěl do stadia, kdy musel být most uzavřen. Já jsem slíbil občanům Svinar a okolí, pro které je most důležitou dopravní komunikací, že do rok začneme stavět most nový. A tak se také stalo. Tím chci jenom deklarovat, že mám dost vůle a odhodlání věci řešit, měnit, prosazovat a dotahovat do konce.   
…téma bezpečnosti jsem si připomněl na Soukromé bezpečnostní škole Třebechovice pod Orebem při otevření nové multifunkční učebny pro kriminalistiku. Skvělá práce – věřím, že ji ocení studenti i vyučující 
 odpoledne jsem spolu s místostarostou Smiřic absolvoval kontrolu nedávno započaté rekonstrukce silnice a po té jsem se zúčastnil milého setkání s občany na náměstí ve Smiřicích. Připravili tu zejména pro děti – řadu aktivit s dopravní tématikou, soutěžemi a hudbou. Fajn program a příjemné povídání.

Pátek 
 dopoledne slavnostní vzpomínka na Ing. Jana Pernera v Pardubicích. Jeden z nejvýznamnějších dopravních stavitelů, který se podílel na vybudování železniční infrastruktury v České republice. Naši zemi považuji za světovou železniční velmoc, alespoň co se týče hustoty železniční sítě, horší je to ale z kvalitou a četností spojení. A to je mimo jiné i velký závazek nás vůči budoucím generacím, abychom železniční dopravu u nás rozvíjeli, protože patří vedle té silniční k důležitým faktorům života i v našem kraji.
…a zase trocha nostalgie při pohledu na uniformy v rámci akce Bezpečné nábřeží, která se uskutečnila pod záštitou Kraje na Eliščině nábřeží v HK. Ale kromě toho, že považuji za přínosné seznámit širokou veřejnost s prací jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému, jsem si znovu uvědomil, jak moc je třeba zapracovat na tom, aby podmínky pro práci těchto složek byly opravdu relevantní pro to, aby ti, kteří v nich pracují, mohli naplnit podstatu své práce. Tedy dobře ochraňovat náš majetek, zdraví a životy ve chvílích, kdy to potřebujeme a zajišťovat pocit bezpečí pro nás všechny, který potřebujeme každý den. Jak je důležité, aby za podmínky a potřebnou legislativu odpovídali lidé, kteří mají odpovídající odbornou o řídící kvalifikaci. U utvrdil jsem se opět v tom, že mám chuť, zkušenost a vůli tomu v budoucnu napomoci – také jeden důvod, pro kandiduji do Senátu.

Sobota
 "sliby se mají plnit nejenom o Vánocích“, zpívá Janek Ledecký. Před několika týdny jsem slíbil při návštěvě Domova důchodců Tmavý Důl, že se připojím k akci Běh pro dobrou věc, a tak jsem přišel, chvíli běžel a hlavně jsem tu zase načerpal energii a dobrou náladu.  Výtěžek ze startovného běhu, kterého se zúčastnili samotní klienti domova, děti i dospělí, bude věnován na nákup vybaven domova - dle výběru, odsouhlaseného samotnými klienty domova. Letošní první ročník byl perfektně zorganizován, vyšlo krásné počasí a účast byla velmi vysoká. Věřím, že za rok se tu sejdeme v ještě větším počtu.
...odpoledne Vinobraní v Novém Městě nad Metují - přátelská a pohodová atmosféra, ochutnávka výborných vín. A přestože jsme vypili vína včetně burčáku několik skleniček – stále si, Vy všichni Novoměšťáci, co jsme si slíbili, že se sejdeme 20. 9., na kus řeči, pamatuji - v 18.00 hodin u Broučka

Neděle
…Den železnice v Trutnově – hezký program pro celou rodinu, který již tradičně připravili ČD, a.s. a RESCUE z.s. z Náchoda. Těžko říci, co bylo největší „atrakcí“ – jestli možnost svézt se parní lokomotivou nebo si prohlédnout vlaky, které už pomalu vstupují do historie. Nejsem modelář, ale i ti si tu přišli nad modely drah na své, děti lákala herna ve vagonu nebo jízda malou lokomotivou. Kdo chtěl, mohl se nejenom bavit, ale i něco dozvědět. 
 Přeji Vám krásný zbytek neděle a do příštího týdne samé úspěšné dny a příjemná setkání.