CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 30.1.

30. 01. 2022

Pondělí
🦠jednání krajského týmu Covid ustaveného ke shrnutí aktuálních informací o vývoji epidemie. Za poslední týden jsme i v našem kraji zaznamenali zvýšení počtu nově nakažených (7 769) – převážně variantou omikron. Do zatížení nemocnic se zatím však tento nárůst nepromítl (79 pacientů s Covidem-19, 18 z nich vyžaduje intenzivní péči, což je o 40 méně, než bylo na začátku ledna). 👨‍🏫Výrazný nárůst Covid pozitivních zaznamenaly v posledních dnech školy, kde evidujeme v krajských školských zařízeních 263 žáků a 39 pedagogů pozitivních, dalších 726 žáků a 46 pedagogů je v karanténě. Žádná škola zřizovaná krajem není v současné době uzavřena.
👵👴V sociálních zařízeních je počet pozitivních klientů v jednotkách případů, většina klientů je plně očkována a dostala již také posilující dávku. 💉Očkováno je v našem kraji přes 74 % populace starší 16 let a stále se očkuje na 11 místech i v ordinacích praktických lékařů.
📋porada vedení kraje k seznámení se závěry a stavem přípravy vzniku krajského inovačního centra. Diskutovali jsme i o možnostech analytické funkcionality datového portálu našeho kraje (za málo peněz máme k dispozici informační prostředí, které poskytuje data o jakékoliv investici, dotaci v našem kraji, stavu a funkčnosti subjektů veřejného života a v neposlední řadě obsahuje veškeré statistické údaje z KHK). Projednali jsme také možnost zapojení o.p.s. Skok do života do činnosti restaurace v objektu KÚ.
👨‍💼👩‍💼zasedání Rady KHK se 74 body týkajícími se převážně investičních akcí a majetkových záležitostí. Jedním z nejdůležitějších bodů bylo odsouhlasení nových stanov📜 Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, pod který spadají čtyři krajské oblastní nemocnice (v Jičíně, Trutnově, Dvoře Králové nad Labem a v Náchodě, pod níž patří i nemocnice Rychnov nad Kněžnou). Platit začnou 1. února 2022 a zahrnují zásadní organizační a personální změny v krajském zdravotnickém holdingu, jejichž důvodem je snaha o efektivnější řízení společnosti a lepší kontrolu ze strany kraje jako jejího stoprocentního vlastníka (který také za vedení nemocnic odpovídá).
Není to o práci zdravotníků, ale o managementu nemocnic, aby došlo k jejich lepšímu řízení. Hlavní změnou je snížení počtu členů představenstva zdravotnického holdingu, které bude mít nyní pět členů namísto sedmi. 🥼Jeho členy již nebudou všichni ředitelé nemocnic, ale nemocnice bude zastupovat pouze jeden člen (na této pozici se ředitelé oblastních nemocnic vystřídají). 👨‍💼Členem představenstva bude nově také zástupce kraje. Rozšíří se okruh záležitostí, k jejichž schválení bude představenstvo potřebovat předchozí souhlas dozorčí rady. Ve správních radách nemocnic bude nyní ředitel nemocnice, zástupce zdravotnického holdingu a zástupce vedení kraje.
🏗️Dalším z bodů, které bych zde rád zmínil, bylo schválení výsledku veřejné soutěže na výstavbu operačních sálů ve Dvorské nemocnici.
📐absolvoval jsem ještě řadu dalších operativních jednání, mezi nimi např. také to, na němž jsem byl seznámen s dosavadními výsledky studie pro projektování tzv. 2 etapy modernizace Náchodské nemocnice (v minulosti bylo rozhodnuto o rekonstrukcích objektů E a F).
Úterý
💻videokonference Asociace krajů s ministerstvem zdravotnictví k epidemické situaci a výhledem do budoucna. Z mého pohledu je mutace Omikron o velkém počtu nových případů, ale bez zásadní zátěže pro zdravotnický systém a věřím tomu, že kulminace proběhne v horizontu týdne a na přelomu měsíce lze očekávat opět pokles.
🏭setkání se zástupci UHK a Škoda Auto k předběžným závěrům sociologické studie o dopadech rozvoje průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou (tzv. Analýza TAČR). Kromě opakování klíčových problémů (nedostatečná dopravní infrastruktura, bytové otázky, ale i sociální aspekty spokojenosti života) považuji v rámci tohoto jednání za důležitou diskuzi o doporučení pro zajištění komplexního rozvoje regionu zaměřenou nejen na vytváření pracovních příležitostí, ale i na kultivaci prostředí, aby tato lokalita byla také příjemným a krásným místem pro život. V diskuzi budeme pokračovat 28. 2. na workshopu v Kvasinách i s představiteli samospráv.
🛷přijal jsem pozvání na zahájení 25. ročníku závodu psích spřežení na dlouhé vzdálenosti 🐺 ŠEDIVÁČKŮV LONG. Je nejdelším u nás (300 km) a patří mezi nejnáročnější v Evropě. Letos se v tomto pětidenním závodě, rozděleném do několika etap a s povinným bivakem, utkalo 74 závodníků z několika zemí. A už samotný start ve večerních hodinách byl velkým zážitkem. Závod je jednou z akcí, které Královéhradecký kraj dlouhodobě podporuje a nepochybuji, že i jednou z turistických lákadel v našem kraji (více viz můj úterní příspěvek). Ještě jednou děkuji organizátorům a přeji jim i všem, kteří se tomuto sportu a s tím související starosto o zvířata i přírodu věnují, hodně úspěchů v další činnosti.
Středa
🧾z řešení aktuální operativy a nekonečné administrativy zmíním např. otázku systemizace pracovních míst v rámci krajského úřadu (zajímám se hlavně o obsazenost v rámci tzv. projektové činnosti například v rámci školství) či jednání k rozpočtovému výhledu a investičnímu plánu v kontextu reálných rozpočtových a dotačních možností.
⛪a potěšilo mne oznámení, že vláda prohlásila soubor deseti kostelů a jedné kaple na Broumovsku národní kulturní památkou, o čemž jsem v loňském roce jednal s ministrem kultury. Status národní kulturní památky bude pro majitele kostelů, kterými jsou Římskokatolické farnosti – děkanství Broumov a děkanství Police nad Metují, znamenat větší prestiž spravovaných staveb a tím i vyšší zájem ze strany turistů i médií. Na úrovni kraje budeme toto unikátní architektonické dílo podporovat a propagovat tak, aby všichni věděli, že v našem regionu máme nejen hospitál Kuks, ale i další barokní perly v podobě souboru broumovských kostelů, jejichž autory jsou především otec a syn Dientzenhoferovi. Vznikly na zakázku tehdejšího opata břevnovsko-broumovského benediktinského kláštera Otmara Zinkeho mezi lety 1709–1743, díky němuž jsou tu i kamenné kříže, plastiky, sochy, křížové cesty a další drobné sakrální stavby rozmístěné po celém Broumovsku. 💁‍♂️Rád bych, abychom získání statutu národní památky u těchto objektů uměli v kraji využít i v rámci dalších nejen turisticky atraktivních projektů, a proto jsem s ministrem kultury domluven na jarní návštěvě Broumovska, abychom možnosti probrali i s dalšími, kteří se popularizací a rozvojem tohoto regionu také dlouhodobě zabývají (např. filantrop Jan Školník, či arciopat Petr Prokop Siostrzonek).
🥼jednání ohledně obsazení postu primáře na dětském oddělení v Náchodské nemocnici, kde se již delší dobu společně s ředitelem snažíme získat a přesvědčit ke spolupráci místního rodáka a kapacitu v dětské pediatrii.
Čtvrtek
🙂i hejtman si občas potřebuje zařídit osobní záležitosti, a tak jsem si vzal jeden den dovolené. V rámci volna jsem měl i více času zamýšlet se nad některými věcmi, které jsou v posledních týdnech často diskutovány nejenom na stránkách médií a u jedné z nich – vzhledem k tomu, že se týká oblasti, která je mi velmi blízká – jsem se neubránil tomu, přidat i svůj komentář👉: https://www.forum24.cz/vyber-policejniho-prezidenta-neni.../
Pátek
🏠návštěva nestátního zařízení Prointepo - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola (střední a základní škola s mateřskou školkou – vše pod jednou střechou), jež se zabývá nejenom výukou i výchovnými programy, jejichž cílem je minimalizace dopadu zdravotního postižení na životy hendikepovaných♿ i jejich rodiny.(více viz můj páteční příspěvek) A přestože se jedná o nestátní zařízení, nepatřící ani kraji ani městu, jsem přesvědčen, že my všichni, kteří máme to štěstí, že jsme zdraví máme pomáhat zkvalitnit život těm, ke kterým tak laskavý není. 💁‍♂️Přislíbil jsem proto za kraj pomoc s realizací investičních akcí, bude-li je mít centrum již v náležitém stádiu přípravy.
🛤️o stavu a přípravách na vysokorychlostní trať Praha - HK směr Polsko, o všech modernizacích železnic v našem kraji, možnostech využití alternativního pohonu v železniční dopravě v budoucnu nebo o řízení dopravy na železnici, v autobusové dopravě a ve městech jsem jednal s bývalým ministrem dopravy Kremlíkem, zastupujícím Středoevropský institut pro rozvoj dopravní infrastruktury. Úkolem institutu je procesně se podílet na spolupráci především se Správou železnic a ŘSD na dokončování tuzemské dálniční sítě, železničních koridorů a výstavbě vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Za mě je spolupráce kraje s ŘSD na výborné úrovni. Se Správou železnic, ale musíme najít, co nejvíce lobbistických (v dobrém smyslu slova) podporovatelů. Proto mají takovéto schůzky svůj smysl.
🤝jednání s předsedy opozičních klubů, abychom byli připraveni na pondělní zastupitelstvo a neprodlužovali jeho průběh zbytečnými dílčími dohady.
🧑‍🦽🧑‍🦯pracovní schůzka se zástupcem Komise Rady KHK pro osoby se zdravotním postižením Jiřím Kričfalušim k příležitostem zlepšujícím podmínky pro začlenění zdravotně postižených osob do veřejného života.
Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦odpočinek s rodinou a příprava na další týden. A v rámci toho i trocha sledování sportu nejenom na našich horských svazích, ale i prostřednictvím televize v teplé Austrálii, 🎾kde se vítězkami tenisové Australian Open staly naše krajanka, Siniakova Katerina a Barbora Krejcikova . Gratuluji🎉!
Krásný nadcházející týden Vám všem.