CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 30. 4.

30. 04. 2023

Pondělí
🌉jednání k investicím na rekonstrukci tzv. polských mostů na silnici z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna
📝porada vedení o investičních záměrech a dalších finančních záležitostech a také vyhodnocování více než 100 žádostí o individuální dotace.
📰setkání s představitelem východočeského zastoupení společnosti Post Bellum, jež spravuje nejrozsáhlejší sbírku nazvanou Paměť národa Michalem Burešem, na němž jsme jednali o využití krajských dotací v rámci činnosti správců sbírky.
💰jednání s ČSOB o zřízení dalšího účtu pro náš kraj, abychom diverzifikovali rizika a pro lepší zhodnocení veřejných prostředků v rámci bankovních účtů

Úterý
👨‍💼řídil jsem jednání senátního podvýboru pro vnitřní bezpečnost a IZS a v jeho průběhu jsme se zabývali zejména tématy, kterým je třeba se v nadcházejícím období prioritně věnovat v oblasti bezpečnosti. To vše úzce souvisí s odpovídající připraveností, stabilizací a potřebnými změnami zaměřenými primárně na plnění úkolů ve spojitosti s největšími hrozbami. V rámci činnosti zmíněného podvýboru se chci zaměřit na projednávání připravovaných zákonných novel o pobytu cizinců, trestního zákoníku ve věci využívání získaných důkazů, podmínek pro efektivní vyšetřování apod., či služebního a případně azylového zákona. Požádal jsem ministra vnitra o další projednávání opatření vztahujících se ke kybernetické bezpečnosti a s policejním prezidentem se příště budeme bavit především o nezbytných legislativních změnách ve vztahu ke kompetencím policie (aby nedělala zbytečně servisní a podpůrné věci místo řešení současných hrozeb, rizik atd.), v oblasti organizačních změn a stabilizace Policie ČR.
🛟💰Druhým zásadním bodem jednání byly současné problémy v zajištění financování činnosti vodní záchranné služby, především při záchraně lidských životů na 16 vodních dílech v ČR. Je neuvěřitelné, že MV dosud nerozhodlo o tom, jak to bude vypadat letos a v dalším střednědobém období. Budu proto, společně s předsedou senátu důrazně intervenovat ministra vnitra, aby ministerstvo rozhodlo a poskytlo předpokládaný objem finančních prostředků. A zároveň i jako hejtman budu iniciovat, abychom se spolufinancováním pomohli též v rámci možností Asociace krajů ČR. (Více – viz můj úterní příspěvek)

Středa
🚑jednání se starostou Náchoda o investičním záměru kraje vystavět v Náchodě (buď v centru nebo v areálu nemocnice) nový objekt ZZS Královéhradeckého kraje.
👨‍🏫přijel jsem podpořit maturanty SPŠ a SOŠ Dvůr Králové nad Labem studující zde obor Bezpečnostně právní činnost před jejich závěrečnými zkouškami. Pomáhal jsem tento obor před pěti lety na škole zavést, jeho první studenty jsem také vyučoval a do dnešního dne zde jako odborný garant působím. Byli velmi pozorní a aktivní, tak věřím, že jim i s oživením témat ústavního pořádku, trestního práva a bezpečnostní problematiky v rámci našeho společného povídání, zkouška dospělosti půjde co nejlépe.
🏒🛷⛸️využil jsem konce sezóny, který přináší sportovcům aktivním v zimních sportech trochu zaslouženého oddychu k tomu, abych zejména těm, kteří v lednu reprezentovali náš kraj v rámci 20. olympiády dětí a mládeže, ještě jednou poděkoval. Díky jejich výkonům můžeme při ohlédnutím za touto výjimečnou sportovní událostí říci nejenom, že jsme ji jako hostitelé a spolupořadatelé zvládli na výbornou, ale naše výprava se také stala celkovým vítězem. 31 získaných medailí činí letošní výpravu nejúspěšnější za posledních 20 let této přehlídky mladých sportovních talentů. Věřil jsem, a i toto stání mi potvrdilo, že čtyřdenní lednové sportovní klání bylo nejen zúročením využití talentu, píle, odvahy a vůle mladých sportovců, ale že si ze Špindlu, Vrchlabí, Trutnova či Nové Paky, kde soutěže probíhaly, odvezli i mnoho nezapomenutelných zážitků a přátelství. 👏A poděkování znovu patří i všem, kteří jim to umožnili – ať už jejich trenéři, organizátoři, lidé podílející se na přípravě sportovišť, zázemí, doprovodného programu i ti, kteří pokaždé přišli své sportovce podpořit. Všem sportovcům a jejich trenérům jsem poděkoval za jejich nasazení, vždy fair play přístup i skvělou reprezentaci kraje a popřál jim mnoho dalších úspěchů, naplněných snů nebo třeba jenom pocitu radosti a uspokojení z pohybu a vůle nevzdávat se.🤝

Čtvrtek
🗂️administrativa a organizační agenda spojená například se závěry kontrol auditů a z nich vyplývajících opatření, příprava na příští radu apod.
🎓jednání s premiérem Petrem Fialou kvůli investičnímu záměru výstavby kampusu Univerzity Karlovy v HK, na kterém farmakologická a lékařská fakulta pracují už od roku 2017. Bohužel kvůli vývoji cen je dnes na tento projekt potreba cca kolem 7,3 miliardy korun. Dotace MŠMT je prozatím předpokládána v objemu kolem 4 miliard, další spolufinancování ve výši 1 miliardy a zbytek je v řešení. Doufám, že i díky mému hejtmanskému upozornění, navrhne nový ministr školství vládě přeci jen možné řešení například s garancí za úvěry, aby již vynaložená práce mnoha lidí z akademického prostředí nespadla pod stůl.

Pátek
🚆jednání s vedoucím odboru dopravy o finančním plnění smlouvy s ČD vzhledem ke zvýšeným nárokům dopravce v důsledků zvýšené ceny nafty v minulém roce. Dohodli jsme se, že budeme s ČD jednat o dodatku smlouvy s cílem platit adekvátní náklady za cenu nafty a vždy k 1.1. zúčtujeme předchozí rok podle skutečnosti.
🏫s rektorem Univerzita Hradec Králové jsem jednal o vývoji financování ze strany státu při plánované rekonstrukci pedagogické fakulty v centru města, na níž neustále chybí cca 100 mil Kč. Přestože jsem například i já žádal dnes už odcházejícího ministra školství o finanční pomoc, kterou dokonce částečně přislíbil, zřejmě se to nakonec bez pomoci města a kraje neobejde. Dohodli jsme se, že zásadní část chybějících peněz univerzita pokryje z úvěru. Město a kraj projednají pomoc v rámci případné finanční dotace.
🇧🇭přijal jsem místopředsedu vlády Království Bahrajn jeho Excelenci šejka Khalid bin Abdullah Al Khalifa a spolu s ním a radním pro zdravotnictví jsme jednali především o možných oblastech spolupráce a vzájemné výměně zkušeností. Představil jsem náš krajský zdravotnický systém a způsob, jakým do něj kraj investuje. V následné diskusi jsme se shodli na tom, že pro zajištění potřebné kvality zdravotní péče je nutné kromě služeb, poskytovaných pacientům fakultní a krajskými nemocnicemi, zabezpečit primární ambulantní péči, k čemuž je nezbytná efektivní spolupráce i se soukromými zdravotními zařízeními. Společně jsme si také prohlédli budovu KÚ a v jejím foyeru umístěnou výstavu prací studentů architektury obsahující návrhy řešení přestavby čtvercových kasáren pevnosti Josefov, a probírali jsem investice do záchrany kulturního dědictví v obou zemích.
🏒a také jsem s napětím sledoval finálové utkání hokejové extraligy. A přestože zlato zůstalo tentokrát v Třinci a jeho týmu HC Oceláři Třinec k zaslouženému výsledku samozřejmě gratuluji. Moje poděkování pak patří našim hráčům Mountfield HK , kteří přiblížili královéhradecký hokej v historii extraligy pomyslné metě nejblíže, a reprezentovali náš kraj jako se ctí jako skuteční lvi.👏

Sobota, neděle
🍇trocha odreagování spojeného s ochutnávkou vín strážnických vinařů, za nimiž jsem vyrazil společně s manželkou a přáteli, abych nedopadl jako Janem Werichem zmiňovaný nebožák 🙂 (viz můj sobotní příspěvek).
🧹Přeji Vám všem krásný zbytek prodlouženého víkendu a prosím jenom opatrně s těmi čarodějnickými procesy, aby si víkend mohli užít i naši hasiči a záchranáři😊