CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 30.5.

30. 05. 2021

Pondělí
🖼️porada vedení kraje – tentokrát trochu netradičně v Galerii moderního umění HK, která se i díky finanční podpoře KHK stala nákupem unikátní sbírky (čítá 800 položek) Karla Tausche jednou z nejvýznamnějších galerii ČR. Klíčová díla, se kterými jsme měli možnost se před pracovním jednáním seznámit, jsou pro veřejnost k vidění již nyní ve 4. patře galerie, ucelená sbírka pak po probádání pracovníky galerie od roku 2023. (viz můj pondělní příspěvek)
👩‍💼👨‍💼jednání Rady KHK se 120 body programu, především ke schvalování výsledků soutěží na nákupy zdravotnické techniky do nemocnice Náchod a řady dalších soutěží – např. v oblasti silničních staveb.
Projednali jsme i záležitosti týkající se zajištění veřejné dopravy, body v majetkové a sociální oblasti, převody financí od státu na zabezpečení výkonu státní správy apod.
Za mě bylo nejdůležitějším bodem schválení případného využití úvěru ve výši 1,2 miliardy Kč na financování velkých investičních záměrů v dalším 4 letém období. Například pro plánovanou výstavbu objektů v nemocnicích Jičín nebo Rychnov nad Kněžnou, a stavba domova pro seniory U Biřičky apod.
🕯️čekala mne také jedna smutná událost, a to poslední rozloučení s Marcelkou, jak jí byli zvyklí říkat všichni kolegové (z organizace Skok do života) i hosté Bistra U dvou přátel. Její život nebyl od samého počátku díky jejímu znevýhodnění jednoduchý, přesto v něm stačila rozdat mnoho úsměvů, a svým velkým srdcem rozehřát řadu ostatních. Měl jsem čest být jedním z nich. Odešla nečekaně, ale z mysli a srdcí těch, kteří jí blíže znali, určitě nezmizí nikdy.
💰radní kraje a města Hradce Králové projednali důležité společné investice, jako je například křižovatka Mileta či severní obchvat HK, ale i podporu kultury, cestovního ruchu a inovací.
Kraj každoročně finančně podporuje Klicperovo divadlo, Divadlo Drak, Filharmonii HK, i jednotlivé akce, které se v metropoli a jejím okolí konají. Město zřizuje technologické centrum, jehož aktivity se prolínají s nově vznikajícím krajským inovačním centrem. Snahou obou stran je spolupráce s pozitivním dopadem pro univerzitu i krajské střední školy.

Úterý
🧑‍💼👨‍💼pracovní setkání k dalšímu fungování společnosti REVITALIZACE KUKS O. P. S., při němž jsem si chtěl vyslechnou argumenty lidí, kteří se dlouhodobě podílejí na rozvoji tohoto miniregionu. Diskuse byla zejména o připravované optimalizaci zmíněné společnosti a souvisejících úvahách o změnách v krajské centrále cestovního ruchu s ohledem na další příležitosti, plány a možnosti rozvoje našeho regionu (například je nejvyšší čas se snažit systémově zachránit Josefovský areál apod.).
🛣️slavnostní otevření přeložky II/286 z Robous do Valdic. Začíná severně od sjezdu „Jičín-východ“ ze silnice I/16, a to na nové okružní křižovatce silnice III/32843, místní komunikace a nové silnice II/286, z východní strany obchází město Jičín a obec Valdice, severně od nich se levostranným obloukem vrací k současné II/286, do které se napojuje další okružní křižovatkou.
Součástí stavby v kategorii S9,5/70 jsou také dva podchody, nadjezd nad silnicí III/2861, protihlukové stěny a nové veřejné osvětlení okružních křižovatek. Příprava této stavby byla náročná po majetkoprávní stránce, komplikoval ji také archeologický průzkum a překládání inženýrských sítí. Délku stavby protáhla i prvotní oprava objízdných tras.
Náklady na stavbu ve výši více jak 210 milionů korun včetně DPH. (viz můj úterní příspěvek)
🚆další z jednání ohledně smluv týkajících se zajištění veřejné železniční dopravy od prosince letošního roku na dalších deset let – tentokrát s generálním ředitelem ČD v Praze. Vysvětlili jsme si některé nejasnosti především v oblasti financí a myslím, že jsme již blízko dohodě, na jejímž základě upřesní vyjednávací tým návrhy na uzavření smluv. Tyto bychom měli projednat na dopravním výboru a následně na Radě KHK v horizontu cca 14 dnů.

Středa
🛤️v rámci pracovního semináře zástupců Správy železnic, KHK (včetně zástupců dopravního výboru) a odborné veřejnosti jsme diskutovali zejména o:
▶️připravenosti na modernizaci a zdvojkolejnění tratě Chlumec-HK-Týniště-Choceň (2023-28)
▶️studii rozvoje tratě HK-Trutnov s odbočením Náchod-Meziměstí
▶️dokončení modernizace tratě HK-Pardubice (do roku 2024) a modernizace ŽST Hradec Králové (2023-26).
Podrobněji – můj středeční příspěvek.
👨‍💼👩‍💼jednání Asociace krajů ČR – po půl roce poprvé s kolegy hejtmany osobně, a ne pouze prostřednictvím monitorů. Diskuse byla 📜o výzvě č. 98 z programu REACT do zdravotnictví, resp. zejména o času možného přihlášení projektů do této výzvy, dalších kritériích jako je např. doložení stanoviska přístrojové komise i jednotlivých projektů ( s ohledem na termín uzávěrky přihlášek) a objemu rozdělených financí (včetně dodatečných 8 a 5,5 miliard Kč), z čehož prozatím vyplývá předpoklad schválení a finančního pokrytí 90 projektů z celkových 114. Náš kraj, splní-li všechny podmínky, bude úspěšný ve všech 4 podaných projektech.
Dále jsme se zabývali výzvou📜 č. 99 s předpokladem objemu 5,5 miliard, v jejímž rámci budou podporovány projekty zohledňující péči o problematické pacienty (onkologie, audio, těžká obezita, doléčení a duševní nemoci). S ohledem na velký převis připravovaných žádostí, jsme hovořili o možnostech buďto úpravy doposud plánovaného limitu (min.20, max. 250 mil Kč/jeden projekt na cílovou skupinu) na maximální výši ve výši 40 mil Kč/ na projekt nebo podání žádosti podmínit jejím schválením ze strany krajské samosprávy s ohledem na strategie ve zdravotnictví a v sociální oblasti.
Poslední projednávanou výzvou byla 📜č. 100 za 1,8 miliardy Kč - laboratorní a infektologické pracoviště (80/50 mil Kč na jeden projekt s podmínkou 20% spolufinancovaní).
Shodli jsme se na přerozdělení alokace financí pro ZZS. Respektive, minule jsem jako jeden ze čtyř nesouhlasil s původním návrhem na přerozdělení jen podle výjezdových základen, ale mohu se ztotožnit s kompromisem (vznikl díky vyvolané diskusi), který do výpočtu koeficientu pro rozdělení peněz zohledňuje základny, skupiny, velikost kraje a počet obyvatel.
💰Dohodli jsme se na vyplacení odměn pro záchranáře z prostředků pojišťoven podle § 224.
💁‍♂‍A v neposlední řadě jsme se shodli na tom, že požádáme premiéra o jednání ohledně financování v sociální oblasti, neboť naše fakty podložené připomínky k nedostatečné alokaci financí ze strany ministerstva práce a sociálních věcí nejsou akceptovány! Arogantní paní ministryně, zaštiťující se zcela irelevantními údaji, má svou jedinou pravdu a jako kolovrátek pouze opakuje, jak je úžasná a dává nejvíce peněz. Svatá prostoto!!!🙈

Čtvrtek
…jednání s kolegy ohledně závěrů z jednání hejtmanů, ale také další gratulace🤝 ke 💯. narozeninám Stanislavu Foglovi z Čermné nad Orlicí. Zažil nucené nasazení v Říši, radosti studentských let, těžkou práci na jatkách, včelaření bylo dlouhá léta jeho koníčkem, rád usedal také za volant. V loňském roce oslavil platinovou svatbu! Život bere i ve svém úctyhodném věku s humorem a nadsázkou. A tak jsme mu s náměstkyní Martinou Berdychovou popřáli, aby mu to spolu se zdravím vydrželo ještě mnoho dalších let.🎉

Pátek
...kromě za týden nahromaděné papírové agendy🗄️, setkání pracovního krajského AntiCovid týmu - očkování v kraji probíhá plynule a rozložení očkovacích míst a jejich kapacita odpovídá týdenním dodávkám vakcín do regionu.
💉Nyní je v Česku doporučená aplikace druhé dávky nejrozšířenější vakcíny od firmy Pfizer po 42 dnech, a to z důvodu co největšího zvýšení počtu prvních dávek. Předpokládáme, že pro nově zahajovaná očkování budeme v našem kraji moci využít až třetinu všech dávek, které do kraje dorazí.
Právě množství vakcín určuje poměr prvních a druhých dávek, neboť je nutné jednou očkovaným podat druhou dávku v doporučeném termínu. V současné době máme k dispozici 300 tisíc dávek, které do příštího úterý naočkujeme. Stále patříme k nejvíce proočkovaným krajům v přepočtu na 1000 obyvatel.
Další navýšení počtu prvních dávek by mohla v červnu přinést očekávaná dodávka jednodávkové vakcíny od společnosti Johnson & Johnson, kterou u nás budou očkovat především praktičtí lékaři.
Ty doposud naočkovali přes 38 tisíc dávek a očekávám, že budou mít dostatek vakcín i díky dodávkám Moderny či Astra Zeneca v dalších týdnech.
🦠Epidemie v našem kraji je minimální, bez velkých ohnisek a nedochází k šíření. Zaznamenáváme zhruba 100 případů týdně, což nemá žádný zásadní vliv především na naše nemocnice, kde máme hospitalizováno cca desítku pacientů.
💁‍♂‍Vše se vrací do normálu včetně činnosti úřadu, IZS a dalších organizacích, takže snad i vláda už nebude zbytečně omezovat v jednotlivých regionech cokoliv, co nebude schopna dostatečně vysvětlit. I když způsob dalšího rozvolňování velké logice a srozumitelnosti vládních kroků opět příliš nenasvědčuje. 🤦‍♂‍Staronový ministr zdravotnictví pokračuje v chaosu tam, kde prve přestal: rozvolňuje mimo pravidla "balíčků", mimo dohody o rovnocenných podmínkách pro restaurace a kulturu, s otevřenými diskotékami bez tance (ale také bez kompenzací!!!). Aneb je to fajn, fajn, fajnový😏 ....https://youtu.be/fEAe1GGaIHE
🤷‍♂‍a bohužel jsem také zaznamenal👀 https://tv.idnes.cz/.../svrcinova-zahradka-restaurace...
🤔Nějak si nevzpomínám, odkdy hlavní hygienička řídí policii?! A znovu opakuji, opravdu má tohle být v této době úkolem policie?! (Nemluvě o tom – od čeho máme zdravotní registry, kde jsou záznamy o očkování, prodělání nemoci případně i testování uvedeny?!) Je na čase, abychom se všichni začali vážně zamýšlet nad tím, jaký že to vlastně stát chceme mít!

Sobota, neděle
🚂trocha odpočinku a po více jak půlroce obnovená železniční „kontrola“ s naším nejmladším traťovým inspektorem a milovníkem mašinek. Na rozjezd jsme si dali Starkoč – Hradec Králové a musím říci, že jsem byl mile překvapen, jak rychle se cestující na železnici vrací. Potvrzuje to, klesající trend epidemické zátěže nejenom v našem kraji pokračuje a šance navracet se k tomu, nač jsme byli zvyklí, se zvětšují…viz můj sobotní příspěvek🙂. Přeji Vám všem, a také našim hokejistům na světovém šampionátu, úspěšný nadcházející týden.🌞