CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 30. 7. - 5. 8.

05. 08. 2018

Pondělí
 v průběhu svého života jsem se setkal s řadou zajímavých osobností, ale pouze několik z nich mne svými názory a postoji tak oslovilo a přivedlo k hlubokému osobnímu zamyšlení, jako arciopat Břevnovského kláštera Petr Prokop Siostrzonek. Jeho životní cesta nebyla jednoduchá, vyžadovala velkou dávku osobní odvahy, pokory a moudrosti, kterou spolu s vírou a nadějí umí dnes předávat bez rozdílu všem okolo. Jeho cesta potvrzuje i moje životní motto, protože za ní stojí velmi silná vůle. Spojuje nás také Broumovsko, ke kterému máme oba dva vřelý vztah a tak, když jsme se nedávno potkali v tamním klášteře, měli jsme řadu společných témat k povídání. Rád jsem proto přijal jeho pozvání a navštívil jsem jej i v tom Břevnovském v Praze. A tak, jako z každého setkání s tímto vzácným člověkem i tentokrát odcházím jako věřící – věřící v prvé řadě v sebe sama, ve smysl cesty, kterou jsem si vybral a v to, že v sobě naleznu dostatek vůle k jejímu naplnění. V neposlední řadě věřím, že má smysl snažit se svou vůlí ovlivňovat a měnit věci kolem sebe, věci, které jsou důležité pro nás všechny. Věřím, že tato snaha je nedílnou součástí mé cesty .

Úterý 
 na poradě vedení kraje konečně věcná debata o připravovaném rozpočtu pro rok 2019. Pro mě jsou důležité zejména investice do silnic, ale jsem rád, že jsme si začali – zatím alespoň v souvislosti s harmonogramem investic v horizontu cca 5 let - dělat pořádek i v plánu investic do zdravotnictví a sociální oblasti . 
po té jsme se znovu zabývali personálními změnami ve zdravotnictví. A chci vyjádřit naději, že snad už začíná mít konkrétní obrysy varianta, díky které bude možné od příštího roku vše nastavit nově.  Tedy tak, aby se stav stabilizoval a byl vytvořen prostor pro zahájení práce na nové systémové koncepci pro období 2020 +. 
Středa 
https://echo24.cz/…/deti-zeme-zastavily-stavbu-d11-stiznost…
Opravdu je správné, aby se všechna odborná stanoviska měla v důsledku evidentně účelových námitek "dotčených" subjektů opět přezkoumávat?! Z mého pohledu je prostě nepřijatelné, aby po té, co se v průběhu měsíců zopakují odborná stanoviska prakticky ve všech oblastech souvisejících se získáním stavebního povolení a stát se domluví se zainteresovanými subjekty na všem potřebném, začalo vše nanovo jenom pro, že někdo bezostyšně nereaguje na snahu ostatních se dohodnout a vyčká téměř do konce zákonné lhůty, aby podal téměř totožnou námitku jako v předchozím „kole“!!! Tomu se dá opravdu stěží říkat jinak než naschvál, (který bohužel znemožní a ve svém důsledku vlastně i prodraží započetí této důležité stavby)  . 
https://www.parlamentnilisty.cz/…/Pokud-padne-i-reditel-BIS…
Bohužel – nezbývá nám, než vzít na vědomí, že jsme skoro tichými svědky probíhajícího procesu zásadní obměny lidí v bezpečnostním prostředí. Měli bychom si ale uvědomit, že tito lidé (a současně tedy jací lidé?!) budou odpovídat za nezávislost a bezpečnost naší země!

Čtvrtek 
   řada dílčích pracovních jednání, ale nejdůležitější bylo setkání se zástupci zdravotně postižených. Obrátili se na mne s oprávněnými požadavky, ale současně přišli i s velmi dobrými nápady, jak zvýšit komfort cestování pro hendikepované osoby používající naší veřejnou autobusovou a železniční dopravu. Vše jsme v rámci jednoho jednání nevyřešili, ale dohodli jsme se pro začátek na zlepšení informovanosti - komplexní fungování informačních tabulí, přizpůsobení mobilních či on-line aplikací apod. 
 a ve smyslu hesla „důvěřuj, ale prověřuj“ jsme s kolegy probírali závěry již uskutečněných a plány příštích kontrol činnosti naší organizace ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. v rámci letní a zimní údržby .

Pátek 
…Svátky skla v Muzeu zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách. Úžasná akce, a přestože v těchto dnech toužím zejména po stínu a ochlazení, nenechal jsem si ujít možnost seznámit se z blízka s tavením skla dřevem a tím pádem i s teplem sklářských pecí:-) Moc děkuji za pozvání a vyjadřuji svůj velký respekt k práci našich sklářů.

Sobota
 další osmičky do letošního „osmičkového“ roku – 88. ročník divadelního festivalu Jiráskův Hronov. Byly doby, kdy jsem se jako policista místního policejního oddělení podílel na bezpečnostních opatření pro klidný průběh festivalu. Tentokrát jsem s potěšením za vedení Kraje, který je podporovatelem festivalu, mohl popřát pořadatelům, účinkujícím i divákům, aby letošní ročník naplnil a možná i předčil jejich. Tak si nezapomeňte v nadcházejícím týdnu udělat čas a přijďte zažít festival na vlastní oči 

Neděle
 po cca 12 letech se chystám na „obnovenou“ premiéru v rozhodcovské dresu. Sice jsem to v dávné minulosti dotáhl až do třetí nejvyšší fotbalové soutěže, ale trochu trémy před dnešním fotbalovým zápasem přeci jenom mám . Navíc, byl jsem osloven k tomu, abych v září „pískal“ jedno exhibiční utkání s poměrně zvučnými jmény, a tak dnešní zápas v Provodově mezi Náchodským B týmem a Novým Hradcem beru trochu jako generální zkoušku 
 Do příštího týdne vám přeji snad jenom to, abyste přežili současné tropické teploty ve zdraví a užívali si všech příjemných prázdninových aktivit v plné míře. Ale nejenom proto, aby až se vás zima zeptá….jste mohli vytáhnout mobil nebo tablet a listovat v galerii svých více či méně povedených fotek a „selfíček“, ale aby vás báječné letní vzpomínky hřály u srdce i v mínus dvaceti