CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 30.8.

30. 08. 2020

CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?!👈
Pondělí
👨‍💻👩‍💻Rada KHK a za nejvýznamnější body, které jsme projednávali, považuji:
▶️bezúplatný převod termokamer na 6 domovů pro seniory v našem kraji (Tmavý Důl, Šlechtice, Borohrádek, Černožice, Náchod a Chlumce nad Cidlinou)
▶️kraj je i v roce 2021 připraven prostřednictvím Programu pro obnovu venkova rozdělit 53 milionů korun, které pomohou starostům obcí na zlepšením infrastruktury menších sídel.
▶️zapojíme se do projektu Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP II), jehož cílem je zvýšení kvality výuky a zlepšení prostředí ve školách prostřednictvím modernizace vzdělávání, efektivnější propojení studia a praxe a podpora rovného přístupu ke vzdělání. Realizace je rozložena do tří let a jeho rozpočet počítá s částkou přes 190 milionů korun. Většinu prostředků pokryjí dotace z evropských fondů.
▶️schválili jsme poskytnutí investiční dotace za více jak 2,3 milionu pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem na pořízení videokolonoskopu a echokardiografu. Pokud tento záměr podpoří krajští zastupitelé 14. září, dojde k výběru dodavatele na požadované vybavení.
▶️byli jsme seznámeni se zdravotní koncepcí pro roky 2021-2025, což však nic nemění na nutnosti jejího dalšího dopracování. Oproti minulému volebnímu období tak sice nemáme jenom souhrn čísel a je zde patrná snaha pojmenovat klíčové problémy k řešení pro střednědobé období, ale stále předpokládám další odbornou diskusi bez politikaření těch, kteří doposud nebyli schopni vytvořit opravdu komplexní strategii tím, že by si vše odpracovali ve zdravotnickém prostředí – respektive v rámci dialogu s odborníky. Byl jsem velkým kritikem situace v našem zdravotnictví před dvěma lety, a budu se o vše zajímat nadále, nicméně s touto koncepcí půjde pracovat pouze v případě, pokud bude doplněna o konkrétní opatření a postupy, které mají nastat.
🌉odpoledne jsem se zabýval stavem našich mostů – respektive řešením těch, u nichž jsme diagnostikou a mostními kontrolami odhalili stav havarijní – např. u mostu 🌉ev.č. 2868-1 na silnici číslo III/2868 v obci Železnice, okres Jičín, ev.č. 3173-1 na silnici číslo III/3173 v obci Čermná nad Orlicí, část Číčová, okres Rychnov nad Kněžnou a ev.č. 296-013 na silnici číslo II/296 v obci Velká Úpa, okres Trutnov. (více viz můj úterní příspěvek)

Úterý
…cestou na setkání se zemědělci na Trutnovsku jsem zastavil u jednoho z dlouhodobě problémových míst na silnici 🛣️přes Libňatov k Maršovu u Úpice až na křižovatku před Hajnice, jejíž rekonstrukci 🚧v délce 4,9 km již projektujeme (více viz můj čtvrteční příspěvek).
🌾🐄🚜a potom už setkání se zástupci sdružení Svobodná, které kromě stejnojmenné obce sdružuje ještě tři další. S představiteli akciové společnosti Havlovice, jejímž hlavním zaměřením je výroba krmných pícnin, chov skotu a výroba mléka, jsme diskutovali o propagaci versus negativní pohledy veřejnosti na zemědělství, přičemž je jasné, že kraj musí informační kampaň k této oblasti podpořit stejně tak, jako konkrétní smysluplné projekty vedoucí k propagaci Královéhradeckého zemědělství. S Karlem Skutilem, majitelem rodinné farmy (je obdivuhodné co zde za 20 let vybudoval) a také členem představenstva OAK Trutnov a místopředsedou myslivecké společnosti Pilníkov v jedné osobě, jsme si povídali především o podmínkách i úskalí chovu hospodářských zvířat 🐄a se zástupci Oblastní agrární komory Trutnov, jsme debatovali o tom, jak si lidé - mnohdy díky špatnému mediálnímu výkladu i jisté společenské dehonestaci „profese“ zemědělce – neuvědomují, že největší vztah k půdě mají právě oni a jejich primární snahou tedy je, být na ni dobrými hospodáři.🤷‍♂‍ Řešili jsme také problémy s KRNAP, kdy na horách nejprve nesměla pomalu žádná zvěř být a dnes už tam jsou naopak žádoucí celé chovy, a to s podporou z dotačních programů, jejichž cílem je zlepšení botaniky v horském prostředí🏔️. Nemohli jsme se vyhnout problému s vlky🐺, kteří jsou z pohledu současné legislativy za každou cenu chráněni bez ohledu na zvyšující se neregulovaný počet a podmínky jejich volného pohybu, což ovšem bude mít za následek, že zemědělci budou nuceni své chovy z hor stahovat a louky i pastviny budou opět zarůstat. Problémem však není jenom vlk, ale také přemnožená černá zvěř🐗. Všechny škody s těmito problémy spojené však náhrady nebo pojistné plnění ani dotace nevyřeší. Zemědělci, a myslím, že i ostatní rozumná část společnosti, volá po ochraně zvěře, která však bude mít svá jasná pravidla, a jedním krokem k tomu může být nepochybně i přijetí mysliveckého zákona. Odpovídal jsem i na dotazy týkající se dopravní problematiky.

Středa
🗄️den jsem zahájil likvidací – resp. vyřízením papírové haldy na svém stole, potom jsem navštívil veletrh KOBIT v Jičíne (viz můj středeční příspěvek)🚒 a večer jsem se zúčastnil zahajovacího koncertu třetího ročníku Farmářského filmového léta🎸, pořádaného Tomášem Ekrtem z EKO Farmy Bílý Dvůr (opět viz můj další středeční příspěvek)

Čtvrtek
…hned po ránu jsem si přečet👀: https://echo24.cz/…/duchodci-maji-brat-i-pristi-rok-mene-ne…
💁‍♂‍O účelu jednorázového podivně odůvodňovaného rouškovného pro seniory asi bylo řečeno už dost a je zcela zřejmý. Nicméně sotva zakryje absenci důchodové reformy, která je však nezbytná zejména pro budoucí generace seniorů!
🎤🎧odpovídal jsem na dotazy redaktorů ČT a ČRo, týkajících se zhodnocení uplynulého, a vizí pro nadcházející volební období
…na KÚ KHK jsme jednali o rozpočtu💰 v tomto roce v oblasti dopravy, respektive o tom, jak se vyvíjí náklady ve veřejné dopravě, popřípadě čerpání investic při opravách silnic. Operativně, na základě vyhodnoceného stavu, jsem rozhodl, že díky úsporám opravíme🚧 např. i zbývající část cca 500 m silnice směrem na Vítěznou od Kocbeře.
…čekala mne ještě agenda nejvíce zaměřená na další jednání při hledání železničních dopravců🚆 pro provozování dopravy od konce roku 2021. Také plánuji další jednání s autobusovými dopravci🚌, abychom společně, přes výpadky v příjmech z období plošných opatření ke koronavirové situaci, vše do konce roku zvládli, - a není to jen o problému financování.
👨‍💼v náchodské senátní kanceláři jsem diskutoval s několika mladými lidmi, zajímajícími se o veřejný život v Náchodě o jeho budoucím rozvoji, především v oblasti dopravní infrastruktury, sportu a zaměstnanosti.

Pátek
…hned z rána diskuse s představiteli fotbalového prostředí o hledání partnera FK Hradec Králové a o stavu přípravy výstavby fotbalového stadionu. Je zjevné, že je mnoho těch, kterým není jedno již do očí bijící absence 1. fotbalové ligy v našem regionu. Jinak řečeno, nesmí se jen čekat na výstavbu nového stadionu a v tomto ohledu jsem, - budu-li o to požádán, připraven pomoci🤝.
…Představenstvo ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. a standardní projednávání hospodaření, průběhu letní údržby, připravenosti na zimu, a nakonec i příjemné rozhodování o odměnách pro zaměstnance💰.
…návštěva Libčan a Hořic zejména kvůli dopravní infrastruktuře - například v Libčanech jsme se starostou probrali přípravu rekonstrukce silnice III/32329🚧 v délce 1230 m včetně průtahů obcí, v Hořících jsem kromě připravovaných oprav silnic 🛣️v okolí chtěl pro následující jednání na ŘSD vidět na vlastní oči dopravní komplikace, které vznikají díky pracím na silnici I. třídy z HK směrem na Jičín a způsobují mimo jiné i enormní zátěž krajských silnic (zejména při snaze tranzitní🚚 dopravy tyto úseky objíždět).

Sobota, neděle
🤷‍♂‍konec prázdnin s sebou přináší nejenom nákupy školních pomůcek a výměnu oblečení, ze kterého děti přes prázdniny záhadně vyrostly, ale také řadu zajímavých akcí. Na sobotní dopoledne jsem přijal pozvání na Rally Show🏎️ uspořádané na letišti v Hradci Králové, které jsem poskytl i osobní záštitu a byla příležitostí setkat se i jinak než v senátu s kolegou Raduanem Nwelatim a jeho synem – závodníkem (více viz můj sobotní příspěvek).
…také jsem se zastavil v Holohlavech u příležitosti otevření sportovního hřiště🥅🎾🏀 a přilehlého areálu nejen pro sportovní vyžití dětí. Díky malým šikovným klukům jsem si připomněl období, kdy jsem sám hrál závodně fotbal, a tak trochu jim záviděl umělou trávu, která je oproti škváře z mých vzpomínek jako měkký koberec.
…v obci Suchovršice jsem se byl podívat na novou lávku přes řeku, která mimo jiné převádí i cyklostezku 🚴‍♂‍na druhý břeh přes jednu z nejzatíženějších silnic I. třídy směrem na Trutnov. Královéhradecký kraj přispěl na stavbu částkou ve výši skoro 6 mil. korun💰, neboť jsem kolegy přesvědčil o tom, abychom tomuto miniregionu, který je dotčen neustálými rekonstrukcemi a objízdnými trasami, pomohli alespoň v jiné formě s rozvojem k dobrému žití v obci.
…a sobotní „turné“ jsem zakončil na dvou tradičních rozloučeních s létem – nejprve v Novém městě nad Metují a potom i u nás ve Vysokově🍻🌭🍦. Všudypřítomná dobrá nálada a příjemná atmosféra byla dobrým prostorem pro povídání všeho druhu včetně politiky, ale nejlepší na tom všem byla možnost se zastavit a pozorovat děti👧👦, které se živelně zapojovaly do všech připravených atrakcí s pocitem, že pro ně den ani se zapadajícím sluncem nekončí😉.
...neděli jsem věnoval odpočinku s rodinou, návštěvě dožínek V Třebešově a přípravě na nový týden, do kterého vám přeji co nejméně chaosu, dětem příjemné vykročení do škol 👩‍🏫po letošních extra dlouhých „prázdninách“, a všem ještě hodně příjemných okamžiků doznívajícího léta🌞.