CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 31. 1.

31. 01. 2021

Pondělí
💉porada s koordinátorem a ředitelem FN HK k dalšímu průběhu očkování v našem kraji. Prostřednictvím nemocnic a příp. jejich center chceme očkovat vakcíny Pfizer a Moderna. Dále probíhají intenzívní jednání ke sjednocení spolupráce v jednotlivých regionech s cílem moci zajistit očkování vakcíny Astra Zeneca i prostřednictvím praktických lékařů. A s ohledem na snižující se počty týdenních dodávek vakcín, jsme museli opět přehodnotit doposud nastavené plány.
💰porada s ekonomickým úsekem k hospodaření, převodům financí z minulého roku a hledání dalších prostředků především na potřebné investice – jinými slovy čísla, konkrétní akce, organizace, plánování záměrů, předpoklady realizací, a hlavně využívání všech dostupných zdrojů – to jsou témata, kterým se budeme muset v tomto roce věnovat průběžně a častěji než v minulosti za dob ekonomické prosperity.
👩‍💼👨‍💼Zastupitelstvo KHK s 38 body programu, přičemž k nejdůležitějším z mého pohledu patřilo seznámení zastupitelů s vývojem🦠 epidemické situace a průběhu a plánu 💉očkování na I. a II. Q, kterou jsem prezentoval již minulý týden také zdravotnickému výboru, starostům a novinářům
🏨Informace o záměru realizace výstavby operačních sálů v městské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem. Nové operační sály považuji za základní předpoklad jejího rozvoje, nezbytného pro zachování odpovídající úrovně poskytované péče. Proto nové vedení kraje - po loňské revizi a úpravě projektové dokumentace, která řeší realizaci přístavbou patra stávající budovy laboratoří – zažádalo o stavební povolení, finalizuje se projektová dokumentace a rádi bychom letos také začali hledat zhotovitele. (více viz můj úterní příspěvek)
⚖️diskuse o problému vyměřeného odvodu a penále pro společnost Královélabská
Úterý
☝️kromě protiepidemických opatření a očkování často také řeším operativu, kterou považuji za velmi důležitou, protože jsem přesvědčen, že díky ní můžeme řadě problémů předcházet. Tento týden jsem tak například na ministerstvu zdravotnictví a telefonicky s premiérem diskutoval opatření ke koordinaci přemísťování pacientů v souvislosti s případným otevřením lyžařských středisek. Respektive upozorňoval jsem na to, že naše horské nemocnice jsou v současné době zatížené na maximum péčí o pacienty COVID a současně v souvislosti s tímto ročním obdobím pravidelně dochází k navýšení počtu pacientů pro intenzivní péči v souvislosti s úrazy na horách (například v únoru minulého roku bylo hospitalizovaných 40 osob v Trutnovské nemocnici). A my se musíme připravit nejen v rámci ZZS 🚑a našich nemocnic na další očekávaný nápor takových pacientů, což ovšem při současné vytíženosti nemocnic, bude předpokládat i případné přesuny pacientů do jiných krajů. Potřebnou koordinaci s nemocnicemi, ZZS a krajským koordinátorem jsem si již dopředu projednal, ale, aby vše opravdu při případných převozech fungovalo, je nezbytná také součinnost ze strany ministerstva zdravotnictví. Výsledkem jednání byl příslib, že ze strany ministerstva zdravotnictví se v našem kraji bude koordinovat centrálně hospitalizace nejen pacientů COVID, ale i těch se závažnými úrazy z horských středisek.
👧💐„do třetice všeho dobrého“ jsem pozdravil první narozenou holčičku v našem kraji v rychnovské porodnici. Malé Agátce i jejím rodičům jsem do dalšího života popřál hodně zdraví, mnoho společných úsměvy prozářených dnů, trpělivosti a splněných snů.
🖥️v průběhu dne mne také čekaly dvě videokonference Asociace krajů – 💉první o průběhu očkování v ČR s ministrem zdravotnictví a centrálním řídícím týmem k přetrvávajícím problémům s dodávkami vakcín. Rozpory mezi očekáváním a realitou spočívají v tom, že prostě ČR nemá smluvně na první čtvrtletí dostatek vakcín. Výmluvy o krácení nelze brát vážně, neboť se podcenilo dostatek vakcín zavázat smluvně.
- druhá byla pracovním setkáním hejtmanů, přičemž hlavním tématem byla situace s nedostatkem peněz 💰na zvýšení platů v sociální oblasti. Například v našem kraji navýšení předpokládá cca 137 milionů na tento rok, ale populisticky až absurdně vystupující ministryně sociálních věcí si dovolí tvrdit, že přidělených 88 milionů je objem peněz, který nám vládou schválené navýšení platů pracovníků v sociální oblasti plně pokryje🤦‍♂‍. Pracující v této oblasti si zaslouží navýšení, a my na kraji zajistíme odpovídající financování i pro nárůst platů, ale nehodlám se vzdát dalšího jednání s ministerstvem práce a sociálních věcí, aby došlo k spravedlivým změnám při přerozdělení peněz ze státního rozpočtu!
Středa
👨‍💼5. schůze Senátu PČR, na níž bylo projednáno zejména:
▶️horní zákon (nové povinnosti v souvislosti s vytvářením rezerv na technickou likvidaci lomů, dolů a sanaci a návrh přináší i zákonné zakotvení surovinové politiky ČR), přičemž schválen byl pozměňovací návrh týkající se přerozdělování peněz ze státního rozpočtu z poplatků za těžbu nejen pro obce, ale i nově pro kraje, kde se těží
▶️zákon o nouzových zásobách ropy, který upřesňuje platné podmínky pro jednotlivé členské státy EU, byl schválen
▶️zákon o kompenzační bonusu souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti, v něž bylo připuštěno čerpání kompenzačního bonusu i osobami v úpadku a rozšíření i pro osoby v souběhu DPČ, DPP a pěstounů. 🤔Ale úplně nejzákladnější by bylo zamyslet se nad odkladem odvodu sociálního a zdravotního a odkladem daní k doplnění strategie kompenzací. Jinak se pouze různými dílčími změnami snažíme vylepšit stávající stav - jako například pozměňovací návrhy i pro osoby, které nemají provozovnu apod., nebo kompenzace obcím a krajům podle opravdových výpadků v příjmech v průběhu letošního roku. Zmíněné pozměňovací návrhy jsme schválili a uvidíme, co teď udělá poslanecká sněmovna.
▶️více než 3 hodinová diskuze s ministrem zdravotnictví Blatným kvůli řízení epidemiologických opatření a hlavně očkování v ČR, kdy jsem se mu po jeho rádoby objektivní argumentaci důvodů a příčin disharmonie v realizaci první fáze dobrovolného očkování, snažil faktickou oponenturou vysvětlit, že realita je v některých bodech jiná a pokud to v krajích máme zvládnout, řízení a komunikace ze strany státu nemůže takto dále fungovat.
🤦‍♂‍Není možné, deklarovat počty vakcín na 1.Q s určením pro jednu skupinu bez toho, aniž by zohledňovaly očekávané potřeby. Nemohou zaznívat informace vytvářející dojem, že se očkování zastavilo, když v krajích - byť v omezenějším rozsahu, než bylo původně plánováno - stále očkujeme…a tak bych mohl pokračovat. (více – viz můj čtvrteční příspěvek)
..🚂v rámci polední přestávky jsem jednal s generálním ředitelem ČD Ivanem Bednárikem o dalších plánech národního dopravce, zhodnocení dosavadního působení v našem kraji a vzájemné manažerské seznámení se s dosavadním vyjednáváním o případném uzavření smlouvy na pokračování spolupráce v dalších deseti letech. Oceňují jeho tah na branku spojený především s odpovědným hospodařením, vizí, kam chce společnost posunout a jeho celoevropskou zkušenost z jeho dosavadního působení na trhu železniční dopravy.
Čtvrtek
🦠💉kromě projednávání a neustále aktualizace plánu na řešení epidemické situace a očkování „za stolem“ pravidelně navštěvuji nemocnice v našem kraji také osobně, abych se na místě přesvědčil, jak situaci zvládají, co je aktuálně nejvíce pálí a jak bych v tom mohl společně s kolegy z vedení kraje pomoci. Tentokráte jsem byl v Trutnově (více viz můj páteční příspěvek).
💁‍♂‍Trutnovsko je jedním z nejzasaženějších regionů v ČR. Za poslední týden zde hygienici hlásí 1025 případů nákazy covid-19 na 100 tisíc obyvatel. Proto jsem opakovaně osobně apeloval veřejnou prosbou na všechny obyvatele především na Trutnovsku a Vrchlabsku o dodržování protiepidemických opatření. Snažíme se hledat příčiny těchto stále se držících vysokých denních počtů nových případů. Laboratoř FN HK nám nyní umožňuje vyšetřovat i vzorky mutace koronaviru. Potvrdí-li se výskyt nové mutace v našem kraji, pak může docházet k překvapivým nárůstům nových případů, jak to nyní vidíme na Trutnovsku. Bohužel, vždy současně s následným dopadem na vytížení zdravotnických zařízení.
💉Do KHK dorazila další várka vakcín - bohužel pouze 3,5 tisíce ks. K 28. 1. jsme v regionu vyočkovali celkem už 11 tisíc dávek vakcíny, a jsme proto schopni co nejdříve vyočkovat i tuto dodávku. Z důvodu snížení objemu dávek jsme nuceni zpomalit očkování zdravotníků a klientů v domovech pro seniory tak, abychom mohli podat druhou dávku vakcíny již očkovaným.
🤝🎖️společně s náměstkem pro školství jsem poděkoval za celoživotní obětavou práci a alespoň symbolicky medailí ocenil ředitele kostelecké obchodní akademie Václava Pavelku, který do budovy této školy nastoupil v roce 1963 jako prvňáček a s výjimkou studia na vysoké škole jí celý svůj život neopustil, až teď při svém odchodu do důchodu. Mimo jiné díky Václavu Pavelkovi se podařilo před dvěma lety vrátit před kosteleckou obchodní akademií sochu Tomáše Garrigue Masaryka. Dokázal nadchnout nejen vedení města, ale i občany a podnikatele, kteří na pořízení sochy finančně přispěli. Částkou 100 000 korun pomohl i Královéhradecký kraj. Socha byla slavnostně odhalena na stoleté výročí založení Československa 28. října 2018.
Pátek
👨‍💼🏨porada s řediteli nemocnic a týmem pro přípravu očkování k zhodnocení dosavadního průběhu očkování na zřízených očkovacích místech a plánů na další období, zejména s ohledem na nedostatek vakcín, kdy musíme v současné době zajistit očkování druhou dávkou. 💉Věnovali jsme se i přípravě na pokračování očkování tzv. kategorie 1A tzn. zdravotníků, seniorů a pracovníků v domovech pro seniory, registrovaných seniorů 80+ a zdravotníků z registračního systému (snad dorazí i vakcína Moderna, která kryje snížené dodávky vakcíny Pfeizer), ale i tak lze předpokládat očkování těchto osob ještě minimálně v průběhu února – března. Probrali jsme průběh přípravy na vznik tzv. očkovacích center v našem kraji, kde předpokládám, že budeme očkovat vakcínou Moderna a Pfeizer zejména kvůli logistické a správnému nakládání s vakcínou. A byl jsem seznámen s výsledky dosavadního jednání s praktiky (předpoklad jejich zapojení je především u vakcíny Astra Zeneca - po potvrzení dodávek budeme odhadem do dvou týdnů informovat o systému očkování touto vakcínou v případě zájmu praktiků a o využití jejich ordinací).
💰pracovní setkání s kolegy ve finančním výboru a seznámení se základními předpoklady schváleného vyrovnaného rozpočtu pro tento rok. Měl jsem pocit, že kromě prosby a poděkování za další spolupráci jsem zaznamenal i pochopení pro současnou situaci (zkrácení dotací nebo financí v oblasti investic), neboť cíl většiny je v této době především zajistit odpovědné hospodaření a být připraven na změny, popřípadě další výpadky v příjmech do rozpočtu kraje.
🖥️🦠videokonference s týmem COVID k zhodnocení situace a redukce do dalších dnů, opatřením k zjišťování a potvrzení případných mutací virů v našem kraji, stavu v domovech pro seniory, připravenosti IZS apod.
…pracovní setkání na téma další rozvoj a fungování některých oddělení v Jičínské nemocnici. Pro případné další změny v krajském zdravotnictví, je pro mne podstatné dozvídat se a přemýšlet o
argumentech a zkušenostech jednotlivých zdravotníků s jeho fungováním.
🎥v podvečer jsem odpovídal na dotazy redaktora Událostí v ČT 👉https://www.ceskatelevize.cz/.../22141100010.../video/816414.
💁‍♂‍Z mého pohledu jsou ZÁKLADEM PRO ZVLÁDNUTÍ NASTALÉ EPIDEMICKÉ SITUACE ODŮVODNĚNÁ OPATŘENÍ A POTOM JEJICH DODRŽOVÁNÍ, COŽ V POSLEDNÍCH MĚSÍCÍCH ZROVNA MOC NEPLATÍ. PROTO POVAŽUJI ZA NUTNÉ ZAČÍT OD ZÁKLADNÍCH HYGIENICKÝCH PRAVIDEL, SOUSTŘEDIT SE NA OCHRANU RIZIKOVÝCH SKUPIN OSOB, NEZAPOMÍNAT, ŽE STEJNĚ DŮLEŽITÉ JAKO OPATŘENÍ A OČKOVÁNÍ JE STÁLE DŮSLEDNÉ A VČASNÉ TRASOVÁNÍ I TESTOVÁNÍ – MÍSTO TOHO, ABYCHOM VŠE ZAVÍRALI A NEUSTÁLE "PO ČESKU“ ZPŘÍSŇOVALI OPATŘENÍ (na hory nesmíte na rekreaci/potom tam nesmíte jezdit pracovat..., a přitom čísla neklesají?!). BUDE-LI V OPATŘENÍ DŮVĚRA, BUDE I VĚTŠÍ SOLIDÁRNOST MEZI LIDMI A VŮLE JE DODRŽOVAT.
Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦čas s rodinou, stavba sněhové náhrady za Toníkovy milované mašinky❄️, trochu odpočinku a příprava na další týden. Vám do něj přeji hodně sil, pevné zdraví a hodně důvodů k radosti. Zejména v dnešní době, to všichni potřebujeme.🍀