CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 31. 5.

31. 05. 2020

Pondělí
👩‍💻👨‍💻Rada KHK a 96 bodů k projednání – za mne nejdůležitějšími byly👇:
▶️schválení návrhů smluv, na jejichž základě se obce podílejí v objemu cca 1,8 mil Kč ročně na veřejné autobusové dopravě (děkuji všem 60 zainteresovaným obcím za tuto symbolickou podporu k celkovým nákladům kraje, vynakládaným na zajištění veř. autob. dopravy)
▶️schválení posledních individuálních dotací na několik různých projektů celkem za cca 90 mil Kč. Osobně jsem však rád, že drtivá většina dotačních prostředků je určena na investice v našem kraji.
▶️a konečně, po více než dvou letech, jsme před podepsáním dohody s městem Hradec Králové, která znamená, že do svého majetku převedeme tzv. Malšovický nadjezd (ve střednědobém období nás čeká celková rekonstrukce, a jsem zvědav, zda ji město zohlední v rámci našich oprávněných požadavků na majetkové vyrovnávání mezi městem a krajem).
▶️rada schválila navýšení krajského rozpočtu o 300 tisíc korun na revizi a úpravu projektové dokumentace pro přístavbu k prvnímu patru laboratoří, otevřených v roce 2017 v nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem a v ní výstavbu nových operačních sálů. Vzhledem k tomu, že jsem byl požádán o řešení tohoto problému, uvedený závěr mne potěšil.

Úterý
🌾den se zemědělci (tentokrát v okrese HK), které navštěvuji v rámci našeho kraje celkem pravidelně neboť jsem přesvědčen, že toto odvětví je jedno z nejdůležitějších pro naši existenci. Chci se zasazovat o takové změny, jež v něm napomohou nastavit smysluplné podmínky, a s ohledem na nedávnou krizovou zkušenost, i posilovat větší soběstačnost v oblastech živočišné 🐖i rostlinné výroby, ve kterých to dává z pohledu našich regionálních možností smysl. 💁‍♂️Proto jsem kromě obvyklé debaty o zastropování, problémech s omezením rozměrů jednotlivých lánů, o dotacích či podpoře národních států, přislíbil přijmout v příštím týdnu skupinu zeměděl. zástupců, abychom probrali podklady pro petici v Senátu, která bude mít za cíl znovu otevřít oči všem, kteří problémy v zemědělství nepovažují za dostatečně důležité.
…přečetl jsem si👀 https://echo24.cz/a/Sihsw/obce-a-kraje-vyvesily-cernou-vlajku-odmitaji-vyplacet-penize-pro-osvc-z-rozpoctu#.Xs1SdR4Qs4c.twitter
Vyvěšení černých vlajek🏴 je symbolickým, byť opožděným upozorněním na problém výpadku příjmu obcí a krajů z tzv. sdílených daní a avizované vládní vymýšlení nového mechanismu na MMR zřejmě nebude tím nejefektivnějším řešením této situace.🤷‍♂‍více – viz můj ÚTERNÍ PŘÍSPĚVEK.

Středa
👨‍💼pracovní jednání v obci Mezilesí především o opravách silnic v okolí a prosbě o rekonstrukci serpentýn od Nového Města nad Metují ve směru na Nový Hrádek do Rokole. V minulosti jsme se o tom už bavili, a proto jsem rád, že jsem kromě slibu mohl zároveň referovat o zjištěních, vyplývajících z již provedené diagnostiky, která potvrdila zásadní problémy a odůvodnila nutnost celkové rekonstrukce🚧. Obdobně je na tom i navazující silnice z Rokole na Olešnici. Rozhodli jsme tedy o objednávce na rekonstrukci obou silnic. 🛣️V současné době probíhá projektování, s městem se domlouváme na spolupráci ohledně kanalizace apod.. Do doby, než budeme mít vše připraveno, nezbývá, než provádět údržbové opravy, o jejichž aktuální realizaci jsem se zrovna přesvědčil, když jsem na zmíněné silnici potkal cestáře ÚDRŽBY SILNIC KHK👷.
…a kromě obvyklé administrativy🗄️, neboť papíry si zřejmě také uvědomily, že skončil nouzový stav a už zase mohou na můj stůl, jsem absolvoval pracovní setkání s ministryní MMR v souvislosti s dotačními projekty na rekonstrukce krajských silnic. Inicioval jsem jej proto, abych s ministryní probral možnosti, jak zajistit efektivní využití evropských peněz 💰na opravy silnic v rámci dalších výzev (objemy a podmínky pro podání žádostí). Dohodli jsme se, že své argumenty zkusím ještě jednou projednat na asociaci krajů (což učiním prostřednictvím předsedy dopravní komise Martina Půty) a potom vše oficiálně postoupím na MMR.
…večer jsem byl opět hostem pořadu Interview ČT24🎥. Rozhovor k aktuálním tématům jako je např. kompenzační bonus do rozpočtu obcí a krajů, obecní policii, otevírání hranic atd. naleznete zde:👉👀 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857-interview-ct24/220411058040527?fbclid=IwAR2OQDNTozO_hR7zj_vXD4HQyxDTUoxF3pJ0874-MwDg4WbT8raRhXoy8Mc

Čtvrtek
 👨‍💼pracovní jednání v PS PČR a následně v Senátu PČR v souvislosti s přípravou na jednání 10. a 11.6..
…jako již skoro každý druhý den v týdnu, jsem opět se svým malým drážním "inspektorem"👨‍👦 trávil podvečer na trati Starkoč a Václavice, a musím se přiznat, že poslouchat názory a mnohdy i podněty strojvůdce a průvodčích pro další rozvoj železniční dopravy🚂, je někdy více, než přečíst stovky odborných papírů v kanceláři. Děkuji vlakové četě v osobním vlaku 18.23 h a zase někdy příště v 854 na viděnou😉.
…zaznamenal jsem https://denikn.cz/367896/ekonomove-pričlenům Novoměstské krizovem-stabu-odmitli-navrh-schillerove-podpori-hlavne-velke-firmy-korporace-prevedou-ztraty-do-ceska/?ref=tit Tento způsob obnovy Česka, modelem: rozdáme ho velkým firmám - zdá se mi poněkud podivný 🤔

Pátek
 👨‍💼s vedoucím odboru, ředitelem Správy silnic a ředitelem ÚDRŽBY SILNIC KHK jsme, i s ohledem na nutnost ušetřit minimálně 5 procent z rozpočtu 534 mil Kč, projednávali aktualizaci výrobního plánu na letní silniční údržbu a plán investic💰, kde doufám, že škrtat nebudeme. Řešili jsme rovněž řadu dílčích problémů, jako např. Nový Hrádek a problematická svodidla nebo zeď u silnice v Dřevěnicích (o které jsem vedl ještě další jednání s jejím majitelem p. Svatým později v průběhu dne a slíbil jsem po prostudování předložených písemností, že se i s ohledem na připravovanou rekonstrukci silnice Dřevěnice - Radim – Soběraz určí, co kdo vlastní).
…vyhodnotili jsme též stávající stav v oblasti autobusové🚌a železniční dopravy🚆 přičemž situace z hlediska objemu přepravovaných cestujících se bohužel ještě nestihla vrátit do normálu, - jsme zhruba na 50 % stavu před koronovirem.
💁‍♂️pomohl jsem členům Novoměstské ODS tak trochu symbolicky obnovit jejich osamostatnění se, resp. opuštění koalice ve vedení města, obnovou své informační vitríny. Aneb jak jsem uvedl ve svém pátečním příspěvku, 🤝spolupráce je v politice, vzácná, ale velmi potřebná, ovšem předpokladem proto, aby fungovala, je vzájemná shoda na principiálních věcech všech zapojených partnerů. To se ale v některých případech, bohužel, nedaří (jako např. https://www.ods.cz/ms.nove-mesto-n-metuji/clanek/19278-novomestska-ods-opousti-vladni-koalici).... 💁‍♂‍a potom je lépe se vrátit "ke kořenům"😉

Sobota, neděle
…jako vždy v sobotu – dopolední vlaková kontrola🛤️ a revize dodržování jízdních řádů na železnici s malým Toníkem. Odpoledne jsem pro změnu objevoval roli režiséra a kameramana v jednom📹, při snaze pomoci staršímu synovi zrealizovat svůj prezentační medailonek k přijímacím zkouškám na vysokou školu. Hlásí se na psychologii a myslím, že naše počínání bylo de facto už prvním studijním cvičením na téma zkouška charakterů😂. Ještě, že nám zbyla neděle, abychom se zregenerovali. Přeji Vám všem krásný nadcházející týden.🌞