CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 31. 7.

31. 07. 2022

Pondělí
👨‍👦zavřená školka a jenom chlapi sami doma. Den dovolené s Toníkem věnovaný tréninku plavání a jízdě na kole, kterou jsem si já v závěsu ujíždějícího syna zpestřil během. Příchod večera jsem přivítal vcelku s radostí.
Úterý
🗂️operativa spojená s všudypřítomnými papíry a organizačními schůzkami na KÚ
👨‍💻👩‍💻jednání hejtmanů, na němž jsme s ministerstvy vnitra a zdravotnictví jednali o další existenci KACPU, řešení uprchlické krize a o připravenosti zdravotnictví na případný zájem o očkováni.
🚌🚆jednání Dopravního výboru KHK o současném stavu v oblasti autobusové a železniční dopravy a plánu do roku 2026. Máme připravený strategický materiál, který předkládáme na ministerstvo dopravy, a proto vše související v těchto dnech projednáváme v krajských orgánech (výbor, rada, zastupitelstvo).
🖥️velmi složité jednání s představitelem firmy ICZ k téměř 4 roky trvajícímu procesu implementace Nemocničního informačního systému, kdy není plněn harmonogram a hlavně sliby, které kraj a nemocnice po každém jednání dostávají. Takže toto jednání už bylo velmi striktní a dále vše pouze písemně. Trvám na odpovědi na naše stížnosti a připomínky, a hlavně očekávám náš právní rozbor a doporučení, jak dále postupovat v případě tohoto nesolidního a nedůvěryhodného jednání ICZ.
Středa
⚖️Ústavně právní výbor Senátu PČR, na němž jsme projednali především návrh změny zákona o svobodném přístupu k informacím, který reaguje na některé problémy z aplikační praxe a jehož účelem je zejména transpozice směrnice o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru. Jedná se zejména o větší ochranu povinných subjektů pohybujících se v konkurenčním prostředí, ochranu informací týkajících se kritické infrastruktury či ochrany před zneužíváním práva na informace. Další navrhované změny mají zefektivnit poskytování informací, včetně těch o platech a odměnách či zpřístupňování výročních zpráv.
👩‍💼👨‍💼z minulého týdne pokračující schůze pléna Senátu PČR, a to k:
⚡⛽novele energetického zákona, která umožní vládě zavádět opatření nezbytná k zvládnutí krizové energetické situace. Zavádí příspěvek na úsporný tarif pro elektřinu, plyn a teplo. Předběžně se vláda vyčlenila v rozpočtu na tuto pomoc až 66 miliard. S odpuštěním poplatku za obnovitelné zdroje to může přinést domácnostem příspěvek až 16 tisíc korun.
🛒Ministerstvo průmyslu a obchodu rovněž připravuje vznik státního nákupčího pro energie, abychom jak na burze (kde se však obchoduje pouze cca třetina z celkového objemu), tak i jinde a případně jiným způsobem kupovali energie levněji. (podrobněji viz můj středeční příspěvek).
💰🤧zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kdy se vyměřovací základ za kalendářní měsíc pro pojistné za státní pojištence stanovuje ze stávajících 14 517,- Kč na výši 11 014,- Kč, což činí ze stávajících 1 967,- Kč nově 1 487,- Kč výši měsíčního pojistného. V současné době mají zdravotní pojišťovny přes 50 miliard rezerv.
Od 1. ledna 2023 se navyšuje vyměřovací základ pro pojistné na státní pojištěnce ve výši 14 074 Kč na kalendářní měsíc (tj. měsíční pojistné za jednoho státního pojištěnce bude činit 1 900,- Kč za kalendářní měsíc). Rovněž od tohoto data je pro státní pojištěnce zakotven každoroční automatický valorizační mechanismus (obdobný, jako se používá v oblasti důchodového pojištění); bude zohledňovat růst indexu spotřebitelských cen a jednu polovinu růstu reálných mezd.
Dále se o 1 rok prodlužuje přechodné období, kdy jsou zdravotní výkony poskytované pojištěncům v rámci příslušné ortodontické léčby plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na věk pojištěnce a pokud tato léčba byla zahájena před 1. lednem 2022.
U VZP se zavádí stejná pravidla financování fondu prevence, jakými se v současné době řídí zaměstnanecké pojišťovny; zvyšuje se celkově možnost objemu fondu prevence.
🧾schválena byla rozpočtová strategie na léta 2023-2025, která obsahuje celkové výdaje sektoru vládních institucí, výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů apod. Celkové maximální výdaje sektoru vládních institucí jsou predikovány pro r. 2023 v hodnotě 3225 mld. Kč, pro r. 2024 v hodnotě 3251,1 mld. Kč, a pro r. 2025 3294,7 mld. Kč; predikované schodky pro uvedená léta jsou 363, 347 a 324 mld. Kč. Společný dokument MF ČR a ČNB (2020) doporučil prozatím nestanovovat cílové datum vstupu do eurozóny. Výsledky roku 2022 budou zásadně ovlivněny ruskou agresí; celoroční tempo růstu české ekonomiky by mělo zpomalit na 1,2 %; spotřebu domácností však bude tlumit razantní nárůst životních nákladů, zejména cen energií; v příštích dvou letech by ekonomický růst mohl přesáhnout 3 %, v roce 2025 by pak měl zpomalit na 2,5 %. Meziroční inflace by měla dosáhnout svého vrcholu přes 12 % v 1. pololetí 2022. Udržitelnost veřejných financí bude ovlivněna zejména zvyšujícím se poměrem osob v důchodovém věku k ekonomicky aktivní populaci. Konec roku 2023 je termínem pro předložení komplexní důchodové reformy. Daňová politika by v nadcházejícím období měla směřovat k většímu zjednodušení procesů, při nezvyšování daňového břemene či snížení byrokratické zátěže při správě daní a poplatků. Investice by měly být směrovány do digitalizace a environmentálních projektů (podporovány evropským Nástrojem pro oživení a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj).
🗄️později odpoledne ještě administrativa na KÚ související např. s různými regionálními akcemi apod. a také vyhodnocení informací z krajské hygienické služby, a to nejen k pozitivnímu testování na covid, ale i k problémům s dodržování hygienických pravidel - například na letních táborech.
Čtvrtek
🕋jednání o Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině v Hradci Králové. Za dobu jeho fungování (od března t.r.) jsme vyladili všechny procesy, a tak víme, že v rámci jeho nízkého aktuálního vytížení centralizace jím obsažených služeb není již efektivní. Nyní KACPU při otevření 3 dny v týdnu odbaví v průměru kolem šedesáti osob oproti předchozím měsícům, kdy bylo centrum otevřeno nonstop a proudily sem stovky lidí denně. Poděkování patří všem (mimořádného nasazení příslušníků bezpečnostních i záchranných složek, neziskových organizací ale i úředníků a také dobrovolníků z řad veřejnosti), kteří se na pětiměsíčním provozu KACPU podíleli. Také díky jejich skvělé práci jsme v kraji uprchlickou krizi zvládli bez obtíží. Pomoc ukrajinským uprchlíkům včetně veškeré administrace budou jednotlivé složky poskytovat dále již na svých běžných pracovištích. Stěhování zázemí KACPU začne 8. 8. a znovu v provozu budou jednotlivá stanoviště ve středu 10. 8. Registrace uprchlíků bude následně opět tři dny v týdnu – v pondělí, středu a pátek od 8:00 do 15:00. První kroky uprchlíků budou nyní směřovat do administrativní budovy na Ulrichově náměstí, kde sídlí krajské ředitelství Policie ČR a také Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Své stanoviště zde bude mít také integrační centrum. Krajská budova Na Okrouhlíku bude nadále sloužit pro nouzové přečkání v případě příjezdu uprchlíků bez zajištěného ubytování.
Pátek
👨‍👦opět den dovolené ve znamení "chlapi sobě" aneb vláček, kolo, zmrzlina.
Sobota, neděle
…krom naplňování role „máma-táta“ věnovaných vymýšlení programu pro Toníka, jsem nemohl vynechat 🎭zahájení již 92. ročníku jedinečné přehlídky ochotnických divadel Jiráskův Hronov. Kromě toho, že si zde vždy užívám bez ohledu na vrtochy počasí úžasnou festivalovou atmosféru a odnáším emoce z některých představení, je pro mne Hronov místem mnoha osobních vzpomínek- ať už spjatých s počátky služby u policie, či příběhů z osobního života a také s festivalovým nočním/ranním životem v době malin nezralých😊. Ale zpět k letošnímu ročníku, na němž se v rámci hlavního programu představí 37 divadelních souborů a nebude chybět ani bohatý doprovodný program. A proto máte-li chuť zažít ještě nějaký příjemný letní zážitek (a možná i dobrodružství😉) lístky jsou stále v prodeji na www.jiraskuvhronov.info/predstaveni-jiraskuv-hronov.
🚴‍♂️Nezůstalo však jen u kultury – v neděli jsem přijal přátelské pozvání Rudolfa Kaspera a absolvoval s částí jím podporovaného Kasper týmu poměrně náročnou cyklistickou vyjížďku.
Myslím, že za posledních pár dnů jsem si nastřádal pohybových aktivit i do foroty na příští týden, do kterého Vám přeji mnoho pěkných prázdninových nebo alespoň s létem spojených zážitků a setkání.🌞