CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 4.4.

04. 04. 2021

Pondělí
🏕️⛲🏔️ jednání s náměstkyní Martinou Berdychovou o plánech v její gesci pro sociální oblast a cestovní ruch, o upřesnění záměru přípravy případných změn v Krajské centrále cestovního ruchu, ale také o fungování destinační společnosti Kuks.
👩‍💼👨‍💼Rada KHK a 123 bodů na programu. K nejdůležitějším patřilo🚆 schválení zveřejnění oznámení o záměru uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v železniční dopravě. Jsme v cílové rovince a předpokládám, že v průběhu následujících dvou měsíců doladíme konečné znění smlouvy s ohledem i na sankční ustanovení, staniční obslužnost, rozpojovaní vlaků ve Starkoči a míru zisku. 🐯Seznámili jsme se se zprávou o hospodaření v ZOO, 🐺byla ustanovena pracovní komise rady k problematice výskytu vlka obecného na území Královéhradeckého kraje. 📃Řešili jsme návrhy na vyhlášení veřejných zakázek v rámci dopravní infrastruktury a nákupu pro Oblastní náchodskou nemocnici. Byla jmenována nová ředitelka Centra investic, rozvoje a inovací.
🖥️videokonference s ministerstvem průmyslu ke strategickému rozvoji průmyslové zóny Kvasiny. Pokaždé, když získám pocit, že už mne moc věcí v rámci fungování státu nemůže překvapit, přijde nová zkušenost. Zmíněné jednání bylo jednou z nich. Jednak jsem ještě nikdy neseděl na jednom jednání s tolika náměstky ministrů (průmyslu, dopravy, zdravotnictví, místního rozvoje a dalších vysokých úředníků například z ministerstva financí apod.)., ale nejsilnější bylo zjištění, jak je každý orientován jen na svoji kompetenci beze snahy hledat komplexní řešení. Potom se nemůže člověk ani divit tomu, že některé záměry z usnesení vlády z roku 2015, 2017 a 2020 nejsou realizovány doposud (přes stromy nevidí les...).🤦‍♂️ Takže znovu a znovu - požadavky na 300 mil pro Rychnovskou nemocnici, naplnění čerpání investic do regionu cca 8 miliard, rozvoj zóny sever a jih, dopravní infrastruktura, občanská vybavenost...
Úterý
🚴setkání s pořadateli cyklistických závodů NOVA CUP (ze 14 závodů chtějí 5 pořádat v našem kraji), kteří požádali stejně jako v minulých letech o spolupráci kraje. Případné partnerství projednáme na radě.
🚆setkání s předsedou představenstva Čepro Janem Duspěvou o vlastnictví, převodu a možnosti využití elektrické lokomotivy že začátku 20. století, kterou zachránili v železničním spolku v Jaroměři, s cílem zachovat její existenci pro náš kraj. Dohodli jsme se na společné schůzce s ředitelem Národního muzea, abychom jej přesvědčili o relevanci nechat lokomotivu v Jaroměři.
🖥️videokonference Asociace krajů s vládou na téma epidemie, situace ve zdravotnictví a očkování. Od začátku března již každý týden mohu za náš kraj předat pozitivní informace – za ten poslední: počet nových případů denně klesá (cca 250), zdravotnický systém se začíná stabilizovat (už nemáme 750 lůžek pro Covid pacienty, ale cca 500 a z toho 17 volných JIP a 200 standardních lůžek).
Očkování probíhá průběžně s tím, že každý týden netrpělivě čekáme na dovoz nových vakcín. Prostřednictvím společnosti zdravotnického holdingu. jsme rozvezli 3000 vhodných vakcín dalším praktickým lékařům. Doposud bylo do očkování zapojeno 50 praktiků z celkových 215. Naočkovali 10, 5 tisíce z celkového objemu 92 tisíc vakcín, které jsme zatím pro náš kraj obdrželi. Od úterka tedy očkuje praktických lékařů 130. Bohužel, stále přetrvává problém s velmi malým objemem vakcín. Pro všechny zájemce, kteří mohou být registrováni, bychom potřebovali minimálně dvojnásobek.
📸odpoledne jsem měl možnost přijít trochu i na jiné, než „epidemické“ myšlenky při setkání se známým fotografem filmových hvězd - Jadranem Šetlíkem. Představil mi svůj aktuální projekt a požádal mne, zda bych mu pomohl s tipování zajímavých osob, které se zasloužily o rozvoj našeho regionu, pro jeho fotoportréty.
Středa
🕯️poslední rozloučení v kostele v Ruprechticích s kolegou zastupitelem a radním Pavlem Hečkem, který se mnou působil ve vedení KHK v předchozím volebním období. Čest jeho památce!
👨‍💼👩‍💼odpoledne mimořádná 9. schůze Senátu PČR s těmito body na programu:
▶️schválen zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID (umožní vypracovat vyhlášku k úhradě za zdravotní služby v tomto roce pro zdravotnická zařízení s ohledem na úplně jiný vývoj zdravotní péče v našem státě)
▶️schválen zákon o veřejném zdravotním pojištění (úprava financování fondů prevence zdravotních pojišťoven se záměrem zajistit podporu samotestování zaměstnanců na přítomnost antigenů a posunutí lhůty pro podání pojistného přehledu pojišťoven za rok 2020). Vláda chce testovat, a na to se musí vyčlenit peníze. Ovšem otázkou je, zda tento systém testování je opravdu efektivní za peníze, které to bude nakonec stát?!
▶️byly schváleny změny zákona o exekucích, kdy v souvislosti s institutem chráněného účtu byl původní zákon odložen s účinností až na 1. 7. 2021. moratorium na mobilární exekuce z důvodů řešení současné pandemie a zvýšení chráněné částky k jednorázovému výběru z účtu povinného do výše čtyřnásobku životního minima jednotlivce
▶️schváleno bylo také usnesení senátu k národní bezpečnosti a postupu vlády ve výběru dodavatele nového jaderného bloku Dukovany. Bezpečnostní prostředí (které platí tento stát, aby zajistilo bezpečnost země) opakovaně nedoporučuje účast Ruska a Číny. Vadí mi, že se nerespektují různá usnesení parlamentu nebo se vyhazuje nejvyšší státní úředník, který roky připravuje dostavbu Dukovan jen kvůli tomu, že řekl jiné stanovisko než ministr průmyslu. Opravdu se naplňuje schválená bezpečnostní strategie naší země v souvislosti s ochranou kritické infrastruktury?! Navíc, původní záměry jsou bez vysvětlení změněny a vláda ústy ministra Havlíčka stojí najednou o účast Ruska, dokonce mimo jiné se slovy "vždyť my je tam chceme kvůli stlačení ceny". Tohle není v pořádku ani z hlediska mezinárodní spolupráce natož z hlediska bezpečnosti.
Čtvrtek
🚆jednání s vedením železničního dopravce GW Train Regio a.s. v návaznosti na uveřejnění našeho oznámení o záměru uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v železniční dopravě. Z mého pohledu nastal čas na poslední jednání mezi vrcholovým vedením kraje a dopravců, abychom dokončili dosavadní vyjednávání a hodiny práce na detailech smlouvy. Je to o vzájemných představách ohledně rozsahu dopravy, úrovně cestování, služeb v návaznosti na finance. (více – viz můj čtvrteční příspěvek).
👨‍🏫videokonference s Asociací krajů, ministry zdravotnictví a školství a premiérem, abychom se dozvěděli, že rozhodnutí o tom, co mělo být hlavním tématem – tedy návratu dětí do škol – padne až v úterý. Nicméně, ministr Blatný i ministr Plaga se nás snažili hodinu a půl přesvědčovat o tom, že dovedou mít jiný názor, než má premiér. A ten za celou dobu řekl jedinou větu ve smyslu, ať si teď říkají cokoliv, ale nakonec rozhodne vláda (rozumějte premiér).
…také jsem si k tomuto tématu přečetl👀: https://www.seznamzpravy.cz/.../vladni-rada-bude-resit...
🤦‍♂️Jako v pohádce - ani pěšky ani vozem, ani oblečená ani neoblečená...ve škole, ale jenom obtýden, ve školce ale jenom někdo…?! Rodiče, zařiďte se dál jak chcete, ale jak to bude v reálu s dětmi zdravotníků a všech těch, kteří musí do práce každý týden, jak bude učitel učit děti ve třídě a současně ne/zajišťovat distanční výuku...o to si musíte napsat asi Ježíškovi🤷‍♂️ Informace jsou zmatené, včetně toho, že zapomněli na školky a školy pro krizová zaměstnání a chytře dávají najevo, že po skončení nouzového stavu je to už starost někoho jiného. Nevím, co se dozvíme v úterý, ale raději jsem obratem zadal úkol, abychom začali přemýšlet nad způsobem, jak v kraji zajistíme školky a školy bez vlády.
🦠pravidelné setkání AntiCovid týmu a k vyhodnocení epidemie a stavu v našich nemocnicích, očkování v kraji. Epidemická situace v Královéhradeckém kraji se nadále zlepšuje. Za posledních sedm dnů v kraji přibylo nejméně nových případů od začátku roku, v průměru 200 denně (když bylo nejhůře, tak to bylo i 1000 případů denně). 🛌V našich nemocnicích postupně snižujeme počty lůžek, vyčleněných pro Covid pacienty. Nejvíce jich bylo 750 v kraji dnes máme cca 500 lůžek. Cca 20 lůžek JIP je volných ze 130 určených pro pacienty COVID. Nicméně začíná být daleko více úrazů a dalších diagnóz vyžadujících JIP péči a začínáme hodně intenzivně ve zdravotnictví řešit potřebu kapacit pro tyto pacienty.
💉Očkuje se v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních. Do konce března bylo v kraji k dispozici celkem 100 885 dávek. Do očkování se zapojuje ale také čím dál více praktiků. Jejich pomoc je však závislá na dodávkách vhodných typů vakcín. Od dubna na území kraje působí celkem 11 očkovacích míst, která jsou schopná dohromady podat až 112 tisíc dávek vakcíny měsíčně.
Na duben máme avizovanou dodávku zhruba 100 tisíc dávek, které budeme očkovat jak v nemocnicích a na dalších očkovacích místech, tak v ordinacích praktických lékařů. 🤷‍♂️Kraj je připraven na maximální kapacitu 162 tisíc očkování za měsíc. Pokud bychom dostali dříve přislíbené objemy dávek vakcín, mohlo by v kraji být v létě naočkováno až 350 tisíc osob.
Pátek
🤦‍♂️Na lid musí být přísnost, řekl si patrně ministr vnitra, a my vás prostě kontrolovat budeme. Nelíbí se vám to? No, my se (32 let "poté") na to ani Úřadu pro ochranu osobních údajů nezeptáme a podpisem dohody si vaše data budeme předávat, jak se nám zachce?!
💁‍♂️Má-li tyto kontroly vůbec někdo vykonávat, určitě by to neměla být policie, ale hygienická služba, která měla být již v loňském létě (nejen) personálně stabilizovaná. A to, že tomu tak do dnešního dne není– tak za tuto ne/přípravu někdo musí nést odpovědnost, což není nikdo jiný než vláda. (Zaskočením neznámou situací bylo možné argumentovat možná ještě tak na jaře loňského roku, ale rok poté už stěží.)
….🤔ale přes toto a všechen dosavadní chaos či nekompetentnost, které spolu s pochybnostmi a pocity nečekané zranitelnosti či beznaděje zaplňovaly v posledních měsících často naši mysl, jsem si při Velkém pátku našel čas k zamyšlení a snaze směřovat své myšlenky hlavně zpátky k odhodlání, odvaze a naději. Potřebujeme ji všichni, abychom vrátili do svých životů také prožitky, nadšení a vášeň. 🙏Moc bych si přál, abychom my všichni neztráceli ani naději ani odvahu za ní jít.
Sobota, neděle
🐣část velikonočního víkendu jsem věnoval ještě pracovní návštěvě Drůbežárny Kosičky, abych se přesvědčil, že likvidace zdejšího chovu v důsledku výskytu ptačí chřipky proběhla bez problémů, a hlavně abych poděkoval všem hasičům, policistům… za profesionálně provedený zásah a také zemědělcům, kteří se ani po této smutné události nevzdávají a jsou připraveni chov obnovit. Ještě jednou jim všem děkuji.
🌱Po zbytek víkendu už to bylo hlavně o jarních pracích na zahradě, rodinných velikonočních setkáních a narozeninové oslavě, přičemž v té souvislosti moc děkuji Vám všem, kteří jste mi osobně, písemně či telefonicky vyslovili svá blahopřání. Velmi si toho vážím, zpříjemnili jste mi den.👏 Užijte si krásný zbytek Velikonoc a do nového týdne Vám přeji, aby všechny jeho dny byly jenom příjemné.🌞