CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 4. 7.

04. 07. 2021

Pondělí
🪙porada k dalšímu postupu proti sankcím ministerstva pro místní rozvoj při čerpání dotací na rekonstrukce silnic v příhraniční, s kterými nesouhlasíme. Nemohu se ubránit dojmu, že snahou našich státních vnitřních kontrol je za každou cenu najít nějaké nedostatky v předkládaných žádostech, aby evropské peníze nemusely proplácet. Ale i vzhledem k tomu, že máme podporu v rozhodnutí ÚHOS, budeme o 75 milionů korun, které nám neprávem a nesmyslně vydaným rozhodnutím úředníci/kontroloři sebrali, bojovat.
👩‍💼👨‍💼zasedání Rady KHK se 112 body, a kromě rozhodnutí jakou variantu dostavby domova pro seniory Na Biřičce zvolíme, považuji za důležité také např. projednání finanční pomoci ve výši 100 tisíc pro každou z devíti obcí na jihu Moravy (Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice, Lužice, Týnec v okrese Břeclav, Hodonín – Pánov, Valtice, Břeclav) a na severu Čech (Stebno), které v minulém týdnu zasáhlo tornádo či silné bouře. V případě potřeby jsme připraveni jednat o další podpoře. V Jihomoravském kraji vypomáhá odřad 35 profesionálních a dobrovolných hasičů z našeho kraje.
🏆předal jsem ceny vítězům 23. ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší weby 💻obcí a měst. V našem kraji obsadila první místo obec Vlkov a Nové Město nad Metují a budou jej reprezentovat i v celostátním finále, jehož vítěze ocení 19. 10. předseda Senátu PČR MiIoš Vystrčil. Věřím, že svými příklady způsobu prezentace pravdivých a srozumitelných informací budou inspirací i pro ostatní.👏
…poděkoval jsem pracovníkům, kteří několik měsíců odpovídali na telefonním čísle speciálně zřízené infolinky ☎️na více jak deset tisíc hovorů, při nichž pomáhali lidem s registrací na očkování nebo jenom pomohly v této souvislosti utřídit ty správné informace. Jsem přesvědčen, že pro mnohé v této vypjaté době znamenalo získání srozumitelných informací tolik potřebnou rozvahu a ujištění. (více -viz můj pondělní příspěvek)

Úterý
🏃🏻‍♂️po mnoha měsících odkládání všeho, co zrovna nesouviselo s řešením epidemie apod., jsem si vzal jeden den volna, abych dohnal alespoň některé osobní resty. Jedním z nich. je zanedbávání pravidelného pohybu, a tak jsem proto, aby mne to nakonec všechno nedoběhlo, začal opět běhat.📑 A běhal jsem i po úřadech kvůli nedávnému úmrtí v rodině, přičemž přes často přísná, a ne vždy logická, úřední pravidla musím tentokrát ocenit přístup a vstřícnost pracovníků České správy sociálního zabezpečení i okresního soudu, a to včetně úsměvů na tvářích.

Středa
🗄️administrativní den s dílčími interními jednáními – např. o cestovním ruchu a našem krajském zdravotnictví.

Čtvrtek
👨‍💼pracovní setkání v senátu k současnému vývoji vnitřní bezpečnosti, plánům a cílům souvisejícím s rozvojem bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb a zejména k problematice stavu aktuální připravenosti naší země zvládat mimořádné události.
👩‍💼👨‍💼13. schůze Senátu PČR
💁‍♂️Mezi nejdiskutovanější patřil Návrh stavebního zákona, jehož cílem mělo být zjednodušení stavebního řízení a zkrácení doby pro získaní stavebního povolení v ČR prostřednictvím nové soustavy státní stavební správy - a to její centralizací.
🤷‍♂️Centralizace ovšem bude znamenat zásadní zásah do krajských i obecních úřadů zajišťujících stavební řízení, kterým zkomplikuje proces rozhodování. Díky nedostatečně vydiskutovanému legislativnímu procesu s řadou chyb v jednotlivých detailech i mnoha pozměňovacím návrhům poslanců bez komplexního posouzení v souvislostech, lze očekávat při rozhodování mnoho výhrad a tím prodlužovaní či nemožnost rozhodnout v rámci stavebního řízení. Zřízení úřadu bude znamenat obrovské finanční náklady (až 2,7 miliardy), a na související činnost to budou další 4 miliardy oproti současným nákladům. Na základě své zkušenosti a regionálního pohledu jsem již na projednávání šel s tím, že tento návrh nepodpořím🙅‍♂️. Společně s dalšími kolegy jsme za senátorský klub ODS a TOP 09 shrnuli 8 nejzávažnějších důvodů proč jej zamítnout:
1. Postupná demontáž sloučeného modelu veřejné správy.
2. Arogantní legislativní proces – neakceptování připomínek, prosazeno proti Asociaci krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR i většiny profesních odborných sdružení.
3. Omezení kompetencí samospráv, zejména v oblasti územního plánování, zeleně, napojení na vodohospodářskou strukturu atd.
4. Finanční dopady, které se odhadují na cca 25 miliard korun.
5. Personální dopady – pouze 40 % dotčených pracovníků plánuje přechod pod státní službu, naopak 75 % starostů si chce své zaměstnance udržet a nabídnout jím jiná místa.
6. Úředníci, úřady a tím i služba se vzdálí občanovi, a to nejen kvůli zrušení stovek malých stavebních úřadů.
7. Nebezpečí zvýšeného počtu chybných rozhodnutí a černých staveb kvůli nedostatečné místní znalosti.
8. Zvýšené korupční riziko dané koncentrací rozhodovacího procesu.
💁‍♂️V rámci následného projednávání na plénu senátu vyplynuly z rozprav pouze tato pozitiva návrhu:
1. možnost stavebního řízení u specializovaného úřadu v souvislosti s velkými investičními stavbami například u kritické infrastruktury,
2. digitalizace stavebního řízení
3. a princip fikce tj schválení při nekonání úřadu
🤷‍♂️Ovšem k již výše uvedeným osmi důvodům přibyla ještě další negativa:
9. stavebník může podat žádost, až bude BEZVADNÁ?!
10. má se ušetřit až 6 tisíc úředníků - doteď neměli co dělat?!
11. města, obce nebudou mít právo vstupovat do stavebního řízení s ohledem na své záměry v územních plánech!
❌Resumé je takové, že všichni senátoři odhlasovali zamítnutí předloženého návrhu.
▶️novela zákona o pobytu cizinců. Adaptační zákon upravující nárok na doklady pro přechodný a trvalý pobyt nejbližším členům rodiny byla schválena. Za mě jsou ale důležitá i ustanovení týkající se změn v odkladných účincích a možností kasační stížnosti při rozhodování o neudělení pobytu cizincům. Definují, kdy nelze v neodůvodněných případech povolení k pobytu zamítnout a já osobně si od toho slibuji, že díky tomu tyto instituty nebudou opakovaně žadatele o pobyt na našem území zneužívat a prodlužovat.
▶️schváleny byly i návrhy zákona o občanských průkazech, které modernizují a zefektivní výkon veřejné správy na úseku občanských průkazů například zavedením biometrických prvků.

Pátek
…krom běžné operativy 💉opět téma očkování – respektive shrnutí průběhu předchozího období a informace o aktuální situaci v našem kraji.
💁‍♂️Od začátku roku se v Královéhradeckém kraji vyočkovalo 448 868 dávek vakcíny proti covid-19. Alespoň první dávku dostalo více jak 257 tisíc obyvatel. Očkovací místa v Královéhradeckém kraji zvládla první měsíce výborně. I nadále očkujeme v Hradci Králové, Náchodě, Trutnově, Jičíně, Rychnově nad Kněžnou, Hořicích, Dvoře Králové nad Labem, Jaroměři, Broumově, Vrchlabí a také v ordinacích praktických lékařů. V tuto chvíli je navíc dostatek vakcín pro nové zájemce o očkování. Na většině očkovacích míst je dostatek volných termínů, které mohou lidé využít a nechat se naočkovat ještě během letních měsíců, a nabízí možnost přeočkování druhou dávkou po 21 dnech.💁‍♂️ Proto doporučuji všem, kteří se chtějí nechat očkovat, ať neváhají a zaregistrují se na některém z méně vytížených očkovacích míst v regionu. Podle aktuálních dat z 2. 7. je nejméně čekajících registrovaných zájemců na očkovacím místě ve Vrchlabí, dále potom v Náchodě, Jaroměři a Hořicích. Naopak nejvíce zaregistrovaných na očkování má Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde na očkování čeká 4 082 zájemců. Počty uvolněných termínů najdete na ockoreport.uzis.cz.

Sobota
… 📌připomněli jsme si 155. výročí bitvy u Hradce v Prusko-Rakouské válce. Byla předzvěstí velkých geopolitických změn, jež následně ovlivnily i vznik první republiky, ale bohužel také některých smutných událostí 20. století. Je důležité připomínat si naši historii v souvislostech.💂‍♂️Poděkování za sobotní historickou ukázku patří spol. Komitet 1866 a všem ostatním, kteří se na přípravě a průběhu programu podíleli.👏
🎉přijal jsem pozvání na akci Den obce Vítězná 2021 s podtitulem Abych tu žil
Kromě opravdu bohatého programu na dvou pódiích a dalších atrakcí zde především vládla úžasná atmosféra. Byla důkazem nejenom toho, jak moc se po dlouhé době izolace potřebujeme zase setkávat a také trochu bavit. Také dokládá, že nejenom velká města, ale i naše obce jsou skvělým místem pro život a žije v nich mnoho talentovaných, pracovitých a organizačně schopných lidí. Akce ve Vítězné se těší velké oblibě a má již svou tradici,o čemž svědčila mimo jiné účast 3000 návštěvníků včetně těch ze Slovenska. Děkuji za pozvání a velmi příjemné odpoledne.

Neděle
💐dopoledne jsem se zúčastnil pietního setkání k uctění památky obětí odbojové skupiny S 21 B, v jehož průběhu byly odhaleny dva kameny zmizelých – veliteli sokolské odbojové skupiny S 21B a Jozefu Schejbalovi a jeho spolupracovníkovu Stanislavu Prouzovi, v Malých Svatoňovicích.
🪚navštívil jsem také šestý ročník řezbářského sympozia „Proměny dřeva“ ve Skuhrově nad Bělou, kam se v sobotu sjeli nejlepší řezbáři z celé republiky, aby tu až do pondělka předvedli prostřednictvím různých disciplín své umění. Kromě rychlořezání je velmi atraktivní tradiční speed carving (vyřezání sochy v čase jedné hodiny). Letošní program nabízí ale třeba také ukázku uměleckých sprejerů „graffiti writeři“. Sochy řezbářů a výtvory uměleckých sprejerů byly následně vydraženy.💰 Sympozium pokračuje ještě zítra, tak pokud nemáte ještě na pondělí program, mohu jeho návštěvu jenom doporučit.
Přeji Vám příjemný zbytek prvního prázdninového víkendu a pohodový nadcházející týden.🙂