CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 4. 9.

04. 09. 2022

Pondělí
📝projednávání závěrů Kontrolního výboru KHK k majetkovým věcem a hospodaření Sdružení ozdravovny a léčeben. Přijali jsme opatření ke schvalování majetkových smluv a dohodli sjednocení metodiky pro majetkové hospodaření příspěvkových organizaci kraje.
👩‍💼👨‍💼na poradě vedení kraje jsme odsouhlasili podporu projektu „Chytré byty“ Domova Sv. Josefa v Žirči starajícího se převážně o nemocné s RS, jenž rozšíří stávající kapacitu lůžek o dalších 29 pro odlehčovací pobyty a tři specializované byty. Celkové náklady činí 95 mil celkové náklady, z toho 57+11 mil dostanou dotací a cca dalších 27 mil si musí sehnat. Dále jsme se domluvili na 2-3leté podpoře souboru Police Symphony Orchestra orchestru, který se rozvíjí jako nadregionální značka a je reprezentantem našeho kraje v kulturní oblasti. Řešili jsme situaci ohledně Centra evropského plánování a problémů kolem Nemocničního informačního systému. Diskutovali jsme o možných řešeních v souvislosti s Výzvou hejtmanů vládě - kdy, jak jsem již uvedl v předchozích příspěvcích, systémová řešení současné energetické krize jsou sice úkolem vlády, ale je třeba při jejich vytváření respektovat konkrétní poznatky a vývoj situace v krajích. Ty by měly být také partnery při hledání dalších možností řešení ve svých regionech.
🤦‍♂️a bohužel jsem zaznamenal, že příslib, který jsme před nedávnem dostali k navrhované, a kraji z většiny odmítané, centralizaci krajských hygien, byl opět z kategorie „slibem neurazíš“. Jinými slovy, přestože nám od hlavní hygieničky a náměstků ministra zdravotnictví bylo přislíbeno, že bez diskuze s kraji k centralizaci, resp. k žádné legislativní změně, která by k ní vedla a díky níž by poté nebylo již cesty zpět, nedojde, zjišťuji, že se v tichosti se za našimi zády připravuje! A jenom opakuji, že i já jsem s návrhem centralizace nesouhlasil, a to zejména protože považuji za nezbytnou orientaci na regionální problematiku, odbornost a efektivní součinnost v rámci krizového řízení při výjimečných situacích, a to i těch necelorepublikových. Rovněž argument, že se tak ušetří, je lichý.

Úterý
🏫na MÚ v Náchodě jsem jednal o návrzích majetkových směn mezi krajem a městem. Řešili jsme též opravu místní komunikace u gymnázia a investice v souvislosti s odvodem dešťové vody od budovy. Předali jsme si informace o harmonogramu pro získání stavebního povolení na obchvat. Projednali jsme i naši připravovanou přeložku Běloves Náchod s ohledem na případné povodně, kde jsem město informoval o připravených změnách. Diskutovali jsme též o problematice naplněnosti základních a mateřských škol.
🏨na jednání Správní rady Náchodské nemocnice jsme projednali dodatky se smlouvami ze zdravotními pojišťovnami, havarijní stav v jídelně a potřebu rekonstrukce, energie (kraj musí nakoupit i pro nemocnice) a probírali jsme možnosti snížení spotřeby. Zároveň jsme řešili investici do alternativních zdrojů viz fotovoltaika s výrobou cca 414 MWh hodin. Vyhodnotili jsme průběžné výsledky hospodaření ve vztahu k úhradové vyhlášce.
🏭návštěva http://www.sunfood.cz/vyrobky.phtml, která se se svými 90 zaměstnanci a 100 mil obratu ročně zabývá výrobou produktů zdravé výživy. Jejím současnýma hlavně existenčním problémem jsou energie – za dva měsíce zaplatí tolik, co v jiných letech za celý rok! Pokud tedy vláda nebude jednat rychle, nebude se stejná situace týkat jen několika menších či středních firmách, ale bude ohrožena řada odvětví průmyslu, zemědělství atd. Musí přijít okamžitá lídrovská jednání – z pozice předsednictví České republiky EU na mezinárodní úrovni a stejně tak v rámci národní agendy. Prioritou je regulace nepředvídatelného vývoje trhu a tím i neúnosných cen energií (není možné, aby firmy nakupovaly energie za aktuální ceny na burze), zpětné zdanění neočekávaných zisků výrobců (dodavatelů a zprostředkovatelů energií) a nákupy energií. Usilujme o evropské řešení, ale musíme mít připraveno, v případě neúspěchu, národní opatření. (více – vis můj úterní příspěvek).
👨‍⚕️jednání s radním pro zdravotnictví o situaci v oblasti zajištění zdravotní péče v dětských ambulancích. Odpovědnost za dostatek ambulantních dětských lékařů v našem kraji mají zdravotní pojišťovny. Nechci však čekat, až nastanou problémy s umístěním dětí, a proto jsme se dohodli na některých opatřeních (jednání se zdravotními pojišťovnami, docházejících lékařů, snaha přesvědčit odcházející lékaře, aby setrvali do doby, než se podaří zajistit náhradu, zajištění ambulanci v nemocnicích apod).
📑s radním pro majetek jsme řešili požadavky samospráv na majetkové vyrovnání. Zároveň jsme řešili energetiku a možnosti poradenství. Jsem si vědom, že problémy způsobené energetickou situací dopadají jak domácnosti i firmy v různém rozsahu a s různými možnostmi, jak čerpat státní pomoc. Pro mnohé je tedy obtížné se vůbec v neustále přibývajících informacích orientovat a zjistit, jaké mají v daném případě konkrétní možnosti. Proto bych chtěl v našem kraji zřídit poradenské místo, které bude při řešení problémů s energetikou poskytovat v tomto ohledu pomoc lidem a firmám .
🧔🧔‍♀️setkání s občany v Týniště nad Orlicí a povídání o aktuálních problémech v energetice, ale i o dopravě, zdravotnictví v našem kraji.

Středa
👀hned po ránu jsem si přečetl komentář https://www.novinky.cz/.../domaci-mlejnek-rezignuje...
🤷‍♂️A jenom si říkám - škoda, že to muselo plnit několik týdnů stránky médií a ministrův kalendář argumentačním cvičením, než došlo k důstojnému, a pro lidi z tohoto prostředí i očekávanému (a jedinému možnému), řešení.
🛤️navštívil jsem novobydžovského starostu Pavla Loudu, abychom si prohlédli postupující práce na druhé etapě náročné rekonstrukce frekventované silnice II/327 a na souběžně dokončované rekonstrukci místní komunikace tzv. Jedličkovy dálnice, která v době realizace další třetí etapy opravy uvedené silnice II. třídy sloužit i jako obslužná komunikace, aby tak zmírnila dopady uzavírky na motoristy. Na stavbě se podílejí obě samosprávy. Plánovaná třetí etapa v hodnotě 75 milionů korun má skončit v roce 2025. V průběhu všech tří etap vznikají v Novém Bydžově také tři nové cyklostezky. Město navíc plánuje prodloužení aktuálně rekonstruovaného úseku Jedličkovy dálnice – na druhé straně města od nádraží až do Skřivan, které by tím výrazně ulehčilo od dopravního zatížení. Kraj dále připravuje investice v nedalekém Chlumci nad Cidlinou. (více – viz můj středeční příspěvek)

Čtvrtek
👨‍🏫před začátkem prázdnin jsem dostal mnoho milých přání a dopisů ze Základní školy Masarykova v Broumově (mzsbroumov.cz) se zvídavými dotazy a obrázky včetně přání, zda bych jejich školu nenavštívil. První školní den, mi přišel tedy dobrou příležitostí přání vyplnit a přijel jsem zodpovědět dotazy, a to nejenom ty předem zaslané. Povídali jsme si o našem kraji, o tom, co dělá hejtman, vzpomínal jsem na policii, zajímavě jsme si povídali o hasičích, jak hasili v Českém Švýcarsku, ale i o tom co děláme a baví nás ve volném čase. Popřál jsem jim hodně školních úspěchů v nadcházejících měsících, ale také mnoho co nejpestřejších zážitků a poznání i mimo školu. Z toho všeho budou potom čerpat celý život. A samozřejmě také všem pedagogům, kteří mohou v mnohém významně ovlivnit, jakým směrem a s jakými hodnotami se bude naše další generace do svého dospělého života ubírat, přeji hodně trpělivosti, kreativity a pozitivní zpětné vazby.
🗒️v další části dne jsem absolvoval řadu dílčích jednání na úřadě - jako například s radním pro regionální rozvoj, s ředitelkou Centra pro evropské plánování a dalšími, kdy jsme projednávali připravená opatření k zajištění činnosti do konce roku a připravené varianty dalšího ne/fungování akciové společnosti.
☕ 35. Pražírna – tentokrát v Novém Městě nad Metují. Probrali jsme návrhy obsažené ve výzvě hejtmanů vládě z minulého týdne, vyslechl jsem si další konkrétní pohledy od přítomných odborníků i těch, kteří již pociťují dopady situace například ve svém podnikání. Diskutovali jsme také o důsledcích rozdělené společnosti, otevřeli jsme problémy ze sociální oblasti a nedostatkem personálu i lékařů ve zdravotnictví. Mluvili jsme o dopravě. Vysvětlil jsem co, je v kompetenci kraje a co města, a kde je možné hledat synergie (například v sociální oblasti, kdy kraj může pomoci přispěním na některé z městských investic, či pomoci s prosazením záměrů města u státu apod.). Odnesl jsem si tradiční „domácí úkoly“. (více – viz můj páteční příspěvek).

Pátek
👩‍🏫návštěva střední průmyslové školy v Jičíně (www.vos-sps-jicin.cz), kde jsme řešili záměr města vybudovat sportovní halu v areálu školy a navazující rekonstrukce prostor pro rozšíření dílen ve stávající zastaralé tělocvičně školy. Prohlédl jsem si zdejší vybavení, seznámil se s fungováním této školy, kde je cca 500 studentů, a krátce jsem se setkal i s učiteli, abychom probrali aktuální problémy a připravenost na nový školní rok.
🌾v rámci svých častých návštěv zemědělců v našem kraji jsem krátce zavítal na Zemědělský den v Chomuticích. Kromě problémů s energiemi jsme spolu diskutovali o slibech ministra zemědělství k dotačním programům na podporu živočišné výroby a zaměstnanosti, a hlavně o dalších zbytečných byrokratických opatřeních ministerstva týkajících se zákazu hluboké orby, komplikací pro tzv. eko platby atd.
🐄navštívil jsem i zemědělské družstvo v Markvarticích, kde jsem si po obdobném povídání prohlédl prohlédl za cca 20 mil Kč zrekonstruovaný a modernizovaný kravín.
🚧se starostkou obce Markvartice jsme probírali podporu kraje (naposledy schválení dotace pro kapli), ale i přetrvávající problémy se silnicemi v obci a bezprostředním okolí. A přestože jsme do rekonstrukcí silnic v okrese Jičín v předchozích 4 letech investovali cca 1 miliardu Kč, tak zde přetrvává problém se silnici od tzv. Samšiny do Příchvoje, Markvartic, Mrkvojed ve směru Zelenecká Lhota. Už při předchozím jednání jsme se dohodli, že jakékoliv opravy lze plánovat až na základě výsledků provedených diagnostik. Budu je mít na stole koncem tohoto roku a následně budeme jednat o dalších případných opravách.
🛣️zúčastnil jsem se zahájení výstavby obchvatu Nové Paky na silnici I/16. Sávající průtah, jenž je dopravou vytěžován zejména směrem z Prahy do Krkonoš, a je také důležitou spojnicí mezi závody automobilky Škoda v Mladé Boleslavi a ve Vrchlabí, již nevyhovuje směrově, výškově ani počtem a tvarem křižovatek standardům, které by měla silnice I. třídy mít. Nový obchvat, který povede z Kumburského Újezdu až do Vidochova, odvede z města veškerou tranzitní dopravu. Dojde k zásadnímu zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Obyvatele Nové Paky čeká významné zlepšení životního prostředí díky snížení emisí a poklesu hluku. Součástí stavby je 16 mostů a 22 protihlukových stěn o celkové délce 4 180 metrů. Po zprovoznění obchvatu bude stávající silnice I/16 převedena mezi silnice III. třídy, což umožní zákaz vjezdu těžké tranzitní dopravy. Pro rozvoj dopravní infrastruktury v našem regionu jsou důležité nejenom dostavby dálnic D35 a D11, ale jsou to i obchvaty měst jako je tento. Děkuji za spolupráci ŘSD, díky níž, byla stavba v pátek zahájena a doufám, že ho brzy bude následovat také obchvat Jaroměře, Náchoda a další stavby.
🍷v podvečer jsem pracovní týden zakončil na 8. ročníku akce Svátek vína na Soutoku v Jiráskových sadech, nad níž jsem převzal záštitu. Poděkování patří organizátorům za skvělou organizaci, příjemný program a možnost ochutnat nejenom dobré víno, ale i řadu kulinářských delikates. Často jezdím za vínem a vinařskými počiny na Moravu, kde se jistá úroveň jaksi předpokládá, ale jsem hrdý na to, že i v našem ne zcela vinařském kraji, vínu rozumíme a umíme jej skvěle prezentovat i degustovat😊

Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦trocha odpočinku s rodinou a příprava na příští týden, v němž se mimo jiné těším i na další setkání na ☕36. Pražírně, to ve středu 7. 9. v Café Josefov, Riegrovo nám. 8, v Jaroměři.🤝