CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 5. 11.

05. 11. 2023

Pondělí
🥕🌾🐺využil jsem návštěvy ministra zemědělství Marka Výborného, abychom spolu na úřadě a následně i ve Svobodných Dvorech se zemědělci a chovateli našeho kraje diskutovali o jejich problémech. Mezi nejdůležitější témata patřila současná evropská a národní zemědělská politika, evropská podpora ČR, redistribuční platba, ale i problematika vlka. (více viz můj úterní příspěvek)
...👨‍💼👩‍💼jednání Rady KHK s více než 70 body programu, a to zejména k investičním akcím a novým soutěžím na příští rok, majetkové věci nebo také symbolická úprava jízdného ve veřejné dopravě (o 2 Kč, ale při zachování kompletních slev v rámci karet IREDO) v rámci našeho a PU kraje.
💰vyhodnocení první burzy filantropie, která v našem kraji pomohla vybrat téměř půl milionu korun díky desítce donátorů. Prostředky budou spolu s podporou veřejné správy využity na 9 projektů neziskových organizací, které pomohou například dětem z azylového domova či mentálně postiženým, ale nevyšly na ně dotační prostředky. Do prvního ročníku bylo přihlášeno 32 projektů, které usilovaly o podporu těchto donátorů: zabezpečovací firma ASSA ABLOY Opening Solutions CZ, s. r. o.; výrobce zdravotnických prostředků, léčiv a kosmetiky AVEFLOR, a. s.; Krajské hospodářské komory; Královéhradecký kra, prodejce potravin KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí; společnosti MICRORISC, s. r. o., která se zaměřuje na zakázkový vývoj elektroniky; město Hradec Králové; Radek Zelenka; moje senátorská maličkost; a reklamní agentura Wamak cz, s. r. o.

Úterý
👨‍🏫v sále zastupitelstva a ve své kanceláři jsem přivítal dvě třídy deváťáků hradecké ZŠ, abych s nimi jako obvykle při takových příležitostech probral, jak stát, kraje a obce navzájem fungují při řešení věcí veřejný v rámci jednotlivých kompetencí.
🛣setkání se starostou a místostarostkou obce Lanžov k řešení problémů vzniklých i v souvislosti s rekonstrukcí silnice v obci. Dohodli jsme se na podpoře při opravě dotčené nemovitosti.
🗒několik operativních jednání s kolegy na úřadu k individuálním dotacím, případným změnám v poskytnuté podpoře vybudovaného fotbalového stadionu, sporu s firmou, která nesplnila podmínky smlouvy při budování Nemocničního informačního systému a také jednání s náměstkyní pro kulturu a sociální oblast o připravovaných investicích do jednotlivých zařízení poskytujících sociální péči a představené koncepci rozvoje jednotlivých kulturních zařízení.

Středa
📊velkou část dne jsem věnoval důležitým výdajům v rozpočtu na příští rok, přičemž s jednotlivými odbory pečlivě probírám skutečné mandatorní náklady kraje ve snaze co nejvíce zpřesnit návrh krajského rozpočtu. Jsou to hodiny diskuzí, ale najít rovnováhu mezi příjmy, výdaji a potřebami kraje je pro mne důležité.
🏥zúčastnil jsem se semináře určeného zastupitelům k představení plánu rozvoje krajského zdravotnictví do roku 2035 v kontextu provedených analýz a dalších konkrétních šetření, dle cílů stanovených rámcovou koncepcí zpracovanou před třemi lety. Plán nepředpokládá nepromyšlené zrušení jakékoliv ze stávajících poskytovaných služeb. Cílem není ani neodpovědně měnit stávající síť krajských nemocnic, do nichž každoročně investujeme velké částky, které musí dávat smysl i z hlediska dlouhodobého horizontu v podobě občanům poskytované péče. Navrhované změny budou mít podobu postupné a řízené evoluce. Jedním z prvních úkolů je věnovat nyní pozornost i našim zdravotníkům a personálu nemocnic, neb všichni tito lidé jsou pro kvalitu a rozsah poskytované péče klíčoví. Děláme tedy vše proto, abychom měli nejen moderní zařízení, ale v nich také spokojen zdravotníky.

Čtvrtek
🎤setkání s novináři k vyhodnocení letošní stavební sezóny na krajské silniční síti a představení prvního rámcového plánu investic do rekonstrukcí i údržby na příští rok. V tomto roce, (stejně jako v šesti předcházejících) byla do rekonstrukcí našich krajských silnic a souvisejících dopravních staveb proinvestována více jak 1 miliarda korun. Je to v průměru 2,5 x více, oproti obdobím před tím, než jsem převzal gesci nad oblastí dopravy v našem kraji. Letos, i přes složitou hospodářskou situaci, to bylo dokonce 1,448 miliardy korun prostavěných na 92 stavbách zahrnujících celkem - 113,7 km silnic a 10 mostů. Nejvíce investičních staveb (25) se letos uskutečnilo na Jičínsku, na Trutnovsku to bylo 22, na Hradecku 17, na Náchodsku 16 a na Rychnovsku 12 projektů. Dále pak máme alokováno 225 mil korun na nadcházející sezonu zimní údržby silnic. V případě potřeby plán upravíme a náklady navýšíme podobně jako v minulých letech.
Ve střednědobém plánu má kraj v rámci modernizace krajské silniční sítě připraveno dalších 230 projektů v celkové hodnotě přesahující osm miliard korun. Na rok 2024 plán konkrétních realizací finalizujeme a představíme jej v příštích měsících. V pracovním návrhu počítáme s cca 60 akcemi o délce okolo 104 kilometrů, přičemž předpokládaná částka za stavební práce, souvislé asfaltové opravy a aplikaci mikrokoberců by se měla pohybovat okolo dvou miliard korun.
🛣odpoledne jsme otevřeli zrekonstruovanou komunikaci III/28526 mezi Jizbicí a Náchodem – viz můj páteční příspěvek.
🚌do Stárkova jsem přijel za starostou, abychom spolu diskutovali o udržitelnosti a rozvoji zdejší ZŠ a s tím také související prosbě na zajištění spojů veřejné dopravy, které by přilákaly i děti ze širšího okolí. Dále jsme hovořili o připravované investici k přesunutí zdravotní ambulance do budovy městského úřadu, kdy stejně jako v jiných obdobných případech určitě zvážíme možnost individuální dotace. Probrali jsme také plány na revitalizaci náměstí, která je z části již provedena, ale další etapy je třeba koordinovat i s krajem neb připravujeme rekonstrukci silnice v průtahu městem. A z pohledu dnes často diskutovaného tématu udržitelnosti, bylo zajímavé navštívit zdejší prodejny potravin a smíšeného zboží, přičemž řeč byla mimo jiné i o vlivu nákupů v blízkém Polsku.

Pátek
💊jednání o případném zřízení lékárny našeho kraje v Rokytnici nad Orlicí, jež prosazuji a projednávám od své poslední návštěvy zde v rámci jedné ze svých Pražíren, a to v reakci na podnět, který jsem na tomto setkání získal. Tentokrát jsem se seznámil s výsledky dosavadních jednání o možnostech organizačního a ekonomického zabezpečení provozu a spoluúčasti samosprávy na provozování lékárny a požádal jsem ještě o stanovisko sociální odbor neb kvůli ekonomické efektivitě potřebuji i součinnost zdejšího domova pro seniory.
🏫navštívil jsem také Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu v Novém Bydžově, kde byly realizovány tři projekty s podporou kraje. Konkrétně to bylo zateplení, výměna plynových kotlů a rekonstrukce laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů a kabinetu. Na všechny stavební práce a vybavení laboratoří kraj investoval 54,8 mil korun. Letos školu navštěvuje 401 žáků v rámci studia šestiletého nebo čtyřletého gymnázia a 48 studentů v rámci VOŠ studia ekonomika a podnikání. Je to z mého pohledu úspěšná škola nejen pro tento miniregion a chci, aby studenti za kvalitním vzděláním nemuseli cestovat z Nového Bydžova.
🖍🌞zúčastnil jsem se celostátní konference pracovníků školních družin, která proběhla na půdě našeho KÚ. Tématem byla odpovědnost za žáky ve školní družině, proč s dětmi ven, kde čerpat inspiraci a podporu, ale i řešení protiprávních jednání. Díky svému prvňákovi, mám čerstvou zkušenost s prací družinářů, která není lehká a vedle vlastní školní výuky je také důležitým prvkem v rozvoji vzdělávání a volnočasových aktivit dětí. Proto jsem mimo jiné přišel přítomným družinářům/kám poděkovat.

Sobota, neděle
🏒🥅🏑tentokrát ve sportovním duchu, a to jak při fandění na utkání hokejové extraligy, kdy Hradec porazil České Budějovice 4:1 a potom jsme se byli podívat na hokejový dorost Spartaku Nové Město nad Metují, který trénuje starší syn Martin, v utkání proti Náchodu. Fotbalový trénink mne čekal pak s mladším synem a nově zkoušíme florbal na turnaji v HK za mužstvo Náchoda. Přeji Vám též pěkný a pohodový zbytek neděle a úspěšný nadcházející týden.😊