CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 5.3

05. 03. 2023

Pondělí
📝porada vedení kraje, na níž jsme jednali o individuálních dotacích, například Orlickému Záhoří poskytnout 1,2 mil na nový vodovod, Doudleby by měly dostat 1,3 na zřízení ordinace zubaře, Černilov 3 mil na dostavbu hasičské zbrojnice a vyřešili jsme řadu dalších požadavků. Rozhodovali jsme také o finanční pomoci při dostavbě multifunkčního vybavení nového stadionu v Hradci Králové a o podpoře kandidatury Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028. Jednali jsme o letošních návrzích na vyznamenání osobností kraje.
👩‍💼👨‍💼zasedání Rady KHK s 85 body programu, v jehož rámci jsme se mimo jiné dohodli na využívání městského tarifu v příměstské železniční dopravě v Trutnově, rozhodli jsme o záměru nákupu nemovitosti v Novém Městě nad Metují pro poskytování sociální péče, a projednali aktuální majetkové záležitosti z jednotlivých oblastí.
Úterý
🚧jednání na MÚ v Kostelci nad Orlicí o spolupráci při přípravě realizace rekonstrukce silnic - přeložky III/3161 za Kostelcem, opravy silnice v ulici Mánesova a koordinace se související městskou investicí týkající se opravy chodníků a při rekonstrukci silnici v ulici Zoubkova (více – viz můj úterní příspěvek).
🏥pracovní setkání s vedením zdravotnického holdingu a vedoucí zdravotnického odboru, na němž jsem byl seznámen s prvním komplexně zpracovaným materiálem k rozvoji jednotlivých nemocnic. Zahrnuje návrhy na specifikaci druhu a rozsahu konkrétní zdravotní péče, kterou by do budoucna měla ta která nemocnice provozovat, přičemž k tomuto tématu předpokládám odbornou diskusi v rámci Rady KHK, zdravotnického výboru i dalších zastupitelů. A jen doufám, že proběhne bez politických hrátek a podaří se nám připravit strategii, která přinese další stabilizaci krajského zdravotnictví.
🦷setkání s investory, kteří chtějí ve Dvoře Králové nad Labem vyrábět „neviditelná“ rovnátka, a to nejen pro celý evropský trh, ale je tu šance, že zájem o tyto produkty projeví i americký investor, který zde zvažuje nejen výrobu, ale i výzkum.
🥼neméně zajímavé bylo setkání s investory, jejichž záměrem je vybudovat polikliniku s jednodenní chirurgií na Trutnovsku. Řešili jsme případnou spolupráci v rámci struktury našich nemocnic, a to i s ohledem na to, aby nedocházelo ke zbytečnému překryvu zdravotní péče.
🍎🥕přijal jsem milou návštěvu zástupců organizace Skok do života, kteří mne informovali o kampani „PÁR ÚTRŽKŮ K NORMÁLNOSTI“. Upozorňuje na “maličkosti”, které jsou pro většinu z nás běžnou každodenní součástí života, ale pro ty, kteří žijí v ústavech, to zdaleka samozřejmostí není. A jednou z takových „maličkostí“ třeba je, mít vybranou potravinu (např. jablko) dostupnou celý den. Je to určitě téma k zamyšlení i v rámci krajských témat a možností při zajišťování služeb v sociální oblasti.
Středa
🏗️návštěva sokolovny v Třebechovicích pod Orebem, jejíž historie dosáhne v příštím roce krásných 100 let, ovšem její aktuální stav se slovem krásný zatím označit nedá. A přes maximální snahu místních sokolů, veřejné sbírky (www.donio.cz/zachranme-sokolovnu), města i kraje, jež napomohla prozatím rekonstrukci velkého sálu, včetně osvětlení a přilehlých toalet, zbývá učinit k záchraně budovy ještě mnohé. Nejzásadnější bude oprava střechy. A protože jsem přesvědčen, že bychom se o zachování toho, co je naší pamětí a připomínkou důležitých okamžiků či našich kořenů měli snažit, budeme společně s městem hledat další možnosti, jak ještě pomoci.🙂
🧾s předsedou opozičního zastupitelského klubu ANO jsme se setkali, abychom před dalším jednáním zastupitelstva kraje projednali některé body, které na něm budou schvalovány a jednání zastupitelstva následně neprotahovali zbytečnými diskusemi.
🏟️s radním města Hradce Králové Oldřichem Vlasákem jsme diskutovali o další spolupráci zejména v oblasti dostavby stadionu, staveb dopravní infrastruktury ve městě, a o jeho práci v komisi kraje zřízené pro posouzení regionálních investičních záměrů v oblasti infrastruktury.
👩‍💼👨‍💼absolvoval jsem též setkání s výbory cestovního ruchu, kultury a pro regionální rozvoj. Detailně jsme projednali dosavadní postup přípravy a účel kandidatury Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028, připravenost na spolufinancování, harmonogram a rozsah aktivit pro roky 2024-2029 v případě, že by byla kandidatura úspěšná. Vážím si podpory všech, kteří přišli a považuji tento projekt za obrovskou příležitost pro celý region, a obzvlášť pak pro zúročení snahy o rozvoj místa, které dlouhodobě považujeme za sociálně slabší oproti zbytku kraje.
Čtvrtek
👨‍💼setkání s ministry kultury a pro místní rozvoj v poslanecké sněmovně, s nimiž jsem debatoval o potencionálních příležitostech v oblasti kulturních aktivit, cestovního ruchu a regionálního rozvoje v našem kraji. A k několika konkrétním záměrům na posílení rozvoje oblasti Kopidlnska, Královédvorska a Broumovska jsem s ministry řešil možné příležitosti v oblasti dotačních programů.
⛑️zasedání dozorčí rady Horské služby ČR k zhodnocení hospodaření, investičním plánům, organizačním změnám a vyhodnocení činnosti. Přičemž já opět mohu jen poděkovat za každodenní činnost a pomoc horské služby především v Krkonoších a Orlických horách neb vím, o čem mluvím.
Pátek
👨‍🚒návštěva školícího střediska pro dobrovolné hasiče v Bílých Poličanech, kde je před dokončením rekonstrukce a dostavba objektu, jenž bude sloužit pro školení i společenské akce dobrovolných hasičů v našem kraji. Na stavbu, která je téměř před kolaudací, a na kterou doposud přispěl stát 14 mil a kraj 1,5 mil, chybí díky zvýšeným cenám a chybám v projektu ještě cca 800 tisíc. A než se domluvíme na pomoci s řešením této situace, chtěl jsem si vše prohlédnout na místě, slyšet vysvětlení a přesvědčit se, že je tato žádost o další finanční pomoc odůvodněná.
🏘️jednání s vedením ozdravoven (spadajících pod naši krajskou organizaci Sdružení ozdravoven a léčeben KHK v Peci pod Sněžkou) na chatě Růženka ohledně její další existence, a to jak s ohledem na zákonné problémy v souvislosti s registraci této zdravotní služby, tak i s ohledem na hospodaření. Diskutovali jsme o dalších možnostech pro provozování chat v Krkonoších, které jsou v majetku kraje. Naše celková dotace na SOL se ročně pohybuje v objemu cca 30/40 mil Kč. Není však používána jen na ozdravovny (tam jde cca5-10 mil), ale především na sociální služby, zvláštní sociálně právní ochranu a související služby v zařízení Les Království a Dvůr Králové nad Labem. Největším problémem ozdravoven je jejich přeregistrace podle nového zákona, jímž se musí krajské ozdravovny řídit. Jsou sice vyjmenovány v zákoně č 48/97 o zdravotním pojištění, ale už nejsou v zákoně o poskytování zdravotní péče. Existuje pouze výklad, že to má být posuzováno jako následná zdravotní péče, ale kamenem úrazu je povinnost mít předepsaný počet zdravotnického personálu, což ozdravovny nemají, a hlavně odborně ani nepotřebují. Navíc absence ve vyhláškách a posuzování podle lázeňské nebo následné zdravotní se liší v platbách od pojišťoven o třetinu až polovinu. Kraj o přeregistraci ozdravoven rozhoduje v těchto dnech, což má vliv na samotnou existenci a platby pojišťoven. Podle zákona a platných vyhlášek se může stát, že rozhodne nepříznivě. A proto jsem se v rámci této porady s vedením SOL dohodl na jejich dalším postupu, kdy případně podají odvolání a já, z pozice hejtmana, budu ještě jednou souběžně přes ministra znovu usilovat o odstranění právních překážek minimálně ve vyhláškách ministerstva zdravotnictví.
Sobota, neděle
🏆tentokrát jsme s rodinou vyjeli v sobotu fandit na Světový pohár v biatlonu do Nového Města na Moravě. Neděli jsem věnoval odpočinku a obvyklé přípravě na další týden. Ať je úspěšný a plný příjemných zážitků i pro všechny z Vás😊