CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 5.5.

05. 05. 2019

Pondělí
👩‍💼👨‍💼Rada kraje - nejzásadnějším bylo schválení střednědobého výhledu rozpočtu, zejména s ohledem na investice kraje. Vždy budu podporovat opodstatněné, avšak také finančně reálné investice do všech oblastí (zdravotnictví, doprava, školství nebo sociální oblasti). 🙈Není možné najednou neodpovědně zachraňovat vše, na co se dříve nemyslelo, protože to bude hezky vypadat. Já ve stylu „ono to potom nějak dopadne“ a „slibem neurazíš“ neuvažuji a nemohu to odsouhlasit ani nikomu jinému, nesu-li ze své pozice minimálně politickou i společenskou odpovědnost. Také přeci neslibuji, že vnitřní dluh na silnicích, kdy nám na opravy silnic chybí cca 15 miliard, jsme schopni vyřešit za jedno volební období, ale jsem přesvědčen a dělám vše proto, abychom byli schopni rozumným přístupem zajistit reálně co nejvíce peněz z různých zdrojů a v horizontu 8 -10 let alespoň trochu zlepšit naši silniční síť.💁‍♂
…v rámci jednání k optimalizaci jízdních řádů s obcemi na trati 026: Meziměstí-Týniště-Choceň jsem požádal také o debatu kolegu - náměstka pro dopravu z Pardubického kraje Michala Kortyše – o možnostech zrychlení vybraných spojů, které nejsou na některých zastávkách využívány, na tzv. spěšné vlaky🚆.

Úterý
…Výbor pro dopravu Královéhradeckého kraje – hlavním bodem diskuze nad dopravními stavbami v kraji s ohledem na snížení příspěvku od státu z 260 mil na 130 mil.💰a také zahájení přípravy na výběr dopravce, zajišťujícího železniční dopravu v kraji po roce 2021.

Středa
...🐯1. máj jsem oslavil návštěvou v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem s malým Toníkem a spojili jsme hned dvě příjemné události – jeho první setkání s cizokrajnými tvory a otevření zrekonstruovaného mostu v safari části zahrady. Takže vlastně přeci jenom oslava „práce“, ale bez mávátek a ideologických proslovů. Je dobré si připomenout, že pochody na náměstích a pod tribunami už jsou za námi a dělat vše proto to, aby se neobjevily před námi.🙏

Čtvrtek, pátek
… cestou do Prahy jsem si přečetl 💻https://zpravy.aktualne.cz/…/r~2541b6d66c9111e9819e0cc47ab…/
💁‍♂Před několika dny jsem upozorňoval, že přestože nastupující nová ministryně spravedlnosti odmítá aktuálně personální změny ve vedení státních zastupitelství, samotná náhlá změna na tomto postu způsobuje podprahový nepřímý tlak na justici. Ovšem její návrhy na zrušení vrchních státních zastupitelství a vrchních soudů, prezentované bezprostředně po nástupu do funkce, mou úvahu nejenom potvrzují, ale vyvolávají další otázky o skutečné podstatě navrhované reorganizace. A to nejenom s ohledem opačný postoj, prezentovaný Marií Benešovou v minulosti, kdy s podobným návrhem přišla ODS za podpory ČSSD, ale zejména jeho náhlá změna v čase, kdy je na stole řešení kauzy trestně stíhaného premiéra.🤔
👨‍💼8. schůze Senátu PČR a 25 bodů programu ve dvou dnech – mimo jiné: novela zákona o ochraně spotřebitele upřesňující zákaz diskriminace v rámci služeb na vnitřním trhu EU - hlasoval jsem pro schválení už jenom proto, aby kvůli tomu nevznikl zase nějaký nový úřad:-) 
novela o vnitrozemské plavbě – naštěstí se ve sněmovně podařilo pro provozovatele malých plavidel vyjmout z povinností mít vlastní sledovací zařízení a mohl jsem tedy i v tomto případě hlasovat kladně. 
legalizace konzumace alkoholu pro vodáky - schváleno, ale s pozměňovacím návrhem, týkajícím se uvolnění pro cyklisty a s odkazem, že tento návrh Senátu PČR sněmovně předal již před 5 měsíci – doposud však bez odezvy. novela zákona o registru smluv - snaha o rozšíření okruhu (odstranění výjimek) povinných subjektů k uveřejňování smluv u právnických osob s účastí státu je principiálně určitě správná. Stále však zůstávají různé výjimky třeba pro vojenské podniky, pro subjekty obchodující na burze atd.. Pokud se tedy např. u vojenských podniků stanoví výjimky kvůli bezpečnosti, tak potom můžeme hovořit i o dalších výjimkách stejně opodstatněných a hodných zřetele - např. ve zdravotnictví, kdy při zveřejňování ceny léků bude ohrožena nejen konkurenceschopnost, ale hlavně ekonomická stabilita, v energetice se můžeme bavit o bezpečnostních ekonomických zájmech státu atd.. Nejsem tedy přesvědčen o relevanci přístupu - uděláme výjimky z výjimek a budeme se tvářit, že je to zásadním předpokladem pro transparentnost. Stejně tak nerozumím ani tomu, proč zde není soulad se zákonem o poskytování informací. Neměl by být zákon zcela bez výjimek, respektive v případě, že se při jeho praktické aplikaci ukazuje jejich nutnost či vznikají problémy – neznamená to, že jde o nepříliš dobře pojatý zákon od samotného přijetí v roce 2015? Jenom o tomto zákoně Senát diskutoval více než 3 hodiny, a možná i proto byla nakonec novela zákona vrácena k opakovanému projednání v návaznosti na předložené pozměňovací návrhy. novela zákona o znalcích, o soudních tlumočnících a s tím souvisejícího zákona o dalších změnách (kompletní rekodifikace právní úpravy výkonu činnosti znalců a tlumočníků) byly zamítnuty. Z praxe lze konstatovat, že „kvalita“ některých znaleckých posudků, a to napříč obory, je bohužel mnohdy tristní a odpovědnost znalců není v tomto ohledu v zákoně doposud dostatečně upravena. Nicméně více paragrafů, více povinností, zpřísnění a větší sankce, upřesňující podmínky pro činnost, centralizace rozhodování pod ministerstvo spravedlnosti, jejíž nastavení nikdo nedovedl konkretizovat, mi nepřipadá spásným řešením, a proto jsem hlasoval pro zamítnutí. Jsem také přesvědčen, že návrhy těchto zákonů neřeší největší nešvar - zásadně rozdílné znalecké posudky zpracované ve stejné věci!!! Škoda, že se na úrovni ministerstva spravedlnosti spíše neřeší občanský zákoník, trestní řád atd..
novela zákona o pobytu cizinců - implementace evropské směrnice s ohledem na výzkum apod. je podle mého názoru v pořádku. K zavedení kvót pro ekonomickou migraci podle aktuálních potřeb se mi chce říci konečně! A změny v oblasti integrace cizinců či umožnění rychlejšího vyhošťování cizinců jsou potřeba, neboť krom jiného možní rychlejší vyhošťování cizinců opakovaně odsouzených za trestnou činnost. Jsem pro schválení návrhu poslaného ze sněmovny, ale bohužel zvítězila snaha jednoho kolegy senátora o pozměňovací návrhy - z mého pohledu vstřícné vůči povinnostem a pravidlům cizinců. návrh o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - podařilo se zrušit stávající znění zákona plného různých omezujících nebo stanovených výjimek. Věřím, že to rozhodně neovlivní individuální rozhodování kohokoliv ve smyslu, zda bude odpočívat nebo půjde nakupovat. Ale uvidíme, jak nyní zareaguje sněmovna. novela zákona o dani z nabytí nemovitosti - bohužel navrhovaná změna je pouze kosmetická a přínosná pouze pro majitele určitých typů nemovitostí (osvobození od daně z nabytí se doposud týkalo nových jednotek bytů v tzv. bytovém domě - od 3 bytových jednotek výše a schválením novely by byly přidány nové bytové jednotky v tzv. rodinném domě). Pro ostatní případy (např. koupě bytových jednotek od obcí a převod do vlastnictví po ukončení dotace …) by však placení této „nemravné“ daně platilo nadále. Dovedu si představit, že schválení i této dílčí změny co nejdříve, může být pro konkrétní osoby nesmírně důležité, ale z mého pohledu je principiálně důležité, pokusit se byť opakovaně o kompletní zrušení této daně, pro což jsem také hlasoval - stejně jako 46 dalších senátorů z 61 přítomných. Výpadek rozpočtu není neřešitelný - bude jej třeba zohlednit při sestavování rozpočtu včetně rozpočtového určení daní pro obce. 
návrh zákona o podpoře sportu - zřízení nového ústředního úřadu s názvem Národní sportovní agentura. Obdivuji s velkým respektem bývalého reprezentačního hokejového brankáře Milana Hniličku, ale připadá mi neuvěřitelné, že ústřední orgán na úrovni ministerstva vzniká na základě poslaneckého návrhu a zasahuje do tzv. Kompetenčního zákona. Taková instituce musí vznikat řádným legislativním procesem od vlády přes parlament až k prezidentovi. Nabízí se úvaha, zda to není tak trochu lex Hnilička, neboť je mimo jiné vážným adeptem na předsedu této agentury?! Věčně správnější by bylo samostatné ministerstvo sportu případně vicepremiér koordinující ministerstva podporující sport – tedy ministerstvo školství, vnitra a obrany. 🤦‍♂Nebo si snad opravdu někdo myslí, že dotčená ministerstva bude schopen řídit předseda agentury?! Už teď se v kuloárech hovoří o nominaci zástupců politických stran! Úplně vidím ty „velké hochy“, jak se tetelí nad představou přerozdělování miliardových objemů peněz. Moc dobře vím, že i na ministerstvu došlo k problémům při přerozdělování, ale to ještě neznamená, že to vyřeší nová agentura! zákon o platech při souběhu funkcí – nejsem zcela přesvědčen o potřebě takto navrhovaného zákona, který z mého pohledu tak trochu „zavání“ populismem (přichází s tím mimo jiné poslankyně/hejtmanka, která něco slibovala před volbami, ale do doby, než přišla velká veřejná kritika, s klidným svědomím pobírala dva platy) a nesystémovostí (poslanec nemůže být současně starostou, ale poslanec současně ředitelem nemocnice ano?). Také mi přijde trochu hloupé, že by podle rozdělení politiků na dvě kategorie: 1. uvolněný, pracující tzv. na plný úvazek a 2. neuvolněný, pracující tzv. na úvazek částečný - při zohlednění návrhu zákona, neuvolněný mohl pobírat více peněz?! Přitom každý politik je před volbami v těchto situacích dotazován, co bude dělat ve dvou funkcích - takže by jako první stačilo, aby udělal to, co slíbil, že paní hejtmanko?!. Hlasoval jsem pro zamítnutí.

Sobota, neděle
…netradičně víkend v Praze - se starším synem Martinem kvůli hokejovému soustředění🏒 a příležitost malému Toníkovi poprvé ukázat naše krásné hlavní město. Architektura v něm emoce ještě příliš nevzbuzuje, krásu Karlova mostu a majestátnost Pražského hradu stále asi vnímáme víc my rodiče, ale pražské tramvaje🚋 a velký počet projíždějících vlaků🚂 si jeho velkou pozornost získat dokázaly. Do příštího týdne Vám i sobě přeji návrat teplého jarního počasí, abychom mohli všichni chodit bez čepic.🧢😉