CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 5. 6.

05. 06. 2022

Pondělí
👨‍💼👩‍💼porada vedení kraje, na níž jsme byli seznámeni s dosavadním průběhem vyjednávání s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami ve věci dalšího poskytování zdravotních pobytů dětí v našich ozdravovnách. Také jsme diskutovali (i s ohledem na záměry města) o představách zajištění sociální péče v Hradci Králové. Projednali jsme žádosti o individuální dotace a řešili jsme potřebné změny v rozpočtu v jednotlivých oblastech ve vztahu k investicím a s přihlédnutím ke zvýšeným nákladům.
🚒🚓📝celý víkend jsme se připravovali s HZS, PČR, obcemi a romskými organizacemi na přijetí avizované skupiny 15 romských uprchlíků. Avšak po registraci zmizeli a my bychom měli čekat 10 dnů, zda se někde neobjeví. 💁‍♂️Nicméně tyto a podobné zkušenosti jenom potvrzují můj názor, že řízené přerozdělování uprchlíků mnoho neřeší. Je nejvyšší čas upřesnit podmínky čerpání pomoci. Nerespektuješ-li je, bohužel, nemáš nárok.

Úterý, středa
🏃🏊‍♀️po mnoha měsících v režimu 24/7 jsem si „nadělil“ dva dny relaxu na Vysočině naplněných jenom sportem, četbou a saunou, abych dobil své za poslední dobu dost opotřebené, baterky.

Čtvrtek
✒️již opět v pracovním rytmu jsem nejprve dohnal manko v nezbytné administrativě
🌾🐺setkal jsem se s předsedkyni zemědělského výboru, abychom vyhodnotili aktuální připomínky zemědělců k národním pravidlům zemědělské politiky a stav přístav na dožínky. Probrali jsme průběžné závěry z jednání k problematice vlka a podporu, kterou jsme začali chovatelům v kraji poskytovat, a plán společné Inspekce chráněných míst v našem regionu.
👨‍🏫zúčastnil jsem se slavnostního předání maturitního vysvědčení „svých“ studentů oboru Bezpečnostně právní činnosti, s nimiž jsme před čtyřmi lety tento obor na SPŠ a SOŠ Dvůr Králové nad Labem odstartovali. Spolu se studenty jsme byli tehdy nováčky. Já za katedrou, oni v lavicích. 🎓Dnes mají čerstvě po maturitě a jsem na ně hrdý, neb ji zvládli všichni!💪 Popřál jsem jim, aby je i na další cestě provázel úspěch a co nejvíce naplněných snů. Poděkování patří také všem pedagogům, kteří se na jejich přípravě nejen k maturitě podíleli. 💁‍♂️Věřím, že stoprocentní úspěšnost prvních maturantů v tomto oboru ukazuje, že se zde výuce věnují opravdu odpovědně a naplno. A pokud jsem i já přispěl alespoň maličko k tomu, že studenti nejen zvládli maturitu, ale že je tento obor zaujal a budou vědomosti z jeho studia umět uplatnit i ve své další profesní cestě, jsem tomu moc rád. Ostatně šíře možného uplatnění znalostí z bezpečnostně právního oboru, ať už v praxi či návazném odborném studiu se ukazuje čím dále tím více atraktivní.
🎤a také jsem odpovídal na dotazy médií k tomuto tématu: https://www.ceskenoviny.cz/.../krizovy-stab-prahy.../2213831
🙅‍♂️Nicméně, Královéhradecký kraj nebude uzavírat centrum pro uprchlíky jenom kvůli tomu, že to chce udělat Praha. Doufám, že nezačíná politikaření, a že neustále platí pravidla krizového a systémového řízení, a to zejména v době, kdy platí nouzový stav ustanovený pro zvládnutí uprchlické krize. A kde je odpovědnost ministerstva vnitra za to, aby v rámci svých možností plnily všechny kraje přijatá opatření, pokud možno stejně, a ne podle toho, jak zrovna koho napadne? Až úsměvně na mě působí představa, že za Prahu to zvládnou ostatní kraje. 🤷‍♂️Zvládnou, ale takhle to fungovat nemůže a předpokládám, že o bude-li se cokoliv v dosavadní strategii měnit, bude to nejprve projednáno se všemi hejtmany!

Pátek
🛤️🚌porada s vedoucím odboru dopravy o přípravě rozpočtu 2023, o jednání a závěrech s dopravci v autobusové dopravě a také o výsledcích jednání se Správou železnic o jejích údržbových plánech na železniční infrastruktuře v našem kraji.
👮‍♂️jednání s řediteli policie, hasičů a krizovým řízením kraje s ohledem na provoz KACPU, a to zejména nad opatřeními, která jsou aktuálně nastavená při přijímání uprchlíků a jejich umisťování do jednotlivých míst v regionu. Kromě vyhodnocení kapacitních možností jsme se dohodli na způsobu intenzivních kontrol souvisejících s registrací a na aktuálním dohledu policie nad veřejným pořádkem a bezpečností.
👵👴🦽setkáním s předsedou komise pro seniory a zdravotně postižené osoby, kde jsme probírali problémy s financováním sociálních služeb a investiční záměry v této oblasti v Hradci Králové.
👨‍💼v sále zastupitelstva KÚ jsem pozdravil účastníky dvoudenní Celostátní konference pracovníků domovů mládeže a poděkoval za jejich práci. Letošní konference je 22. ročníkem celostátní vzdělávací akce (v tomto rozsahu je jediná v republice). Účastní se jí vychovatelé z domovů mládeže, kteří se starají o volný čas středoškolských studentů ubytovaných při studiu na internátech. Pořadatelem konference je Školské zařízení DVPP Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Asociací domovů mládeže a internátů. Cílem je sdílení zkušeností, novinky z oblasti legislativy, předávání aktuálních informací z MŠMT, ale také pracovní semináře zaměřené například na klima ve výchovné skupině, nové formy rizikového chování mládeže, řešení náročné komunikace v práci, společenská etiketa apod. Mne zaujala diskuze o současné generaci, změnách a podmínkách pro jejich výchovu mimo školní povinnosti. Nakonec i já jsem si před více jak 30 lety v rámci studia prošel internátním školstvím🙂
💬v podvečer příjemné setkání ve venkovním areálu sokolovny v Novém Městě nad Metují, kde moji kamarádi opakovaně organizují setkání s občany a diskutuji o problémech, ale i plánech na rozvoj tohoto krásného města. Pro mne bylo setkání příležitostí zapojit se do diskuse pohledem regionálního politika, který vnímá možnosti kraje. Došlo ale i na debatu o celostátních problémech, jako je například energetika apod.

Sobota, neděle
🪦přijal jsem pozvání pana Víta ze Lhotek u Náchoda, kterého znám osobně mnoho let, ale až dnes jsem se u příležitosti uctění památky jeho tatínka, dozvěděl jeden z mnoha příběhů temných padesátých let minulého století. Každoročně vzpomínáme na známé osudy – například jako byl ten Milady Horákové, ale my, kdo jsme to nezažili si nedokážeme vybavit to obrovské množství dalších tragických životních příběhů. Vzpomínáme na hrůzy a oběti fašismu a války, ale mnohdy si neuvědomujeme, jak obdobně velké zlo může napáchat zneužitá moc a manipulativní ideologie i bez tanků. Začíná to rozdělením společnosti, pokračuje přes poznamenané profesní i životní osudy mnoha rodin, až po smrt nevinných. Pan Josef Vít neudělal vůbec nic, ale přesto byl odsouzen k trestu smrti. Prostě jenom proto, že se to tehdejší ideologii a praktikám StB zrovna hodilo.
Uvědomil jsem si, jak moc je důležité, že jsou ještě mezi námi lidé, kteří nám mohou tyto příběhy dnes vyprávět. Abychom nikdy nezapomněli!
🥂sobotní odpoledne pak bylo už trochu na veselejší notu v Sedlicích u Hradce Králové, kam jsem přijal pozvání od našich zemědělců na ochutnávku vín od zdejších pěstitelů a lze konstatovat, že dobré víno se (pro někoho možná překvapivě) dá vyrobit i v našem kraji.
👨‍👩‍👦‍👦zbytek víkendu jsem věnoval rodině a přípravě na nadcházející týden. Do něj Vám všem přeji úspěšné dny a příjemné dlouhé červnové večery.