CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 5.7.

05. 07. 2020

Pondělí
 👩‍💼👨‍💼 jednání Rady KHK s 134 body programu, z nichž bych rád zmínil:
▶️schválení dopravních staveb, které bychom případně financovali z opakovaně přislíbených prostředků z programu SFDI
▶️odsouhlaseny byly objednávky v autobusové dopravě na letní měsíce
▶️schváleny byly i zprávy o hospodaření společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., OREDO, ZOO Dvůr Králové nad Labem a Zdravotnického holdingu
▶️bylo projednáno přes 80 bodů v oblasti investic a majetku
…odpoledne jsem se s řediteli ÚDRŽBY SILNIC a Správy silnic Královéhradeckého kraje a s vedoucím odboru dopravy podrobněji zabýval problémy silnice🛣️ v Josefově, mostu v Habrové na Rychnovsku a omezením tranzitu nákladní dopravy na krajských silnicích a v neposlední řadě jsme také probírali probíhající výběr železničních dopravců na dodávky služeb od prosince 2021.

Úterý
✒️podpis koaliční smlouvy lídry společné kandidátky a potvrzení spolupráce ODS a STAN + Východočeši nejen v letošních krajských volbách (více - viz v úterní příspěvek)
…otevření autobusového terminálu v Jaroměři🚌. Letos v létě bude dokončena také rekonstrukce kolejových svršků na sousedícím železničním nádraží a předpokladem je v roce 2022 plánovaná pokračující rekonstrukce železniční budovy. ÚDRŽBA SILNIC KHK připravuje kompletní rekonstrukci 🚧hlavní příjezdové a odjezdové komunikace autobusů, případně vozidel cestujících využívající železniční dopravu.

Středa
…velká porce administrativy🗄️, jednání k rozpracovaným projektům a řešení dílčích problémů. Důležité však bylo zejména jednání s představiteli Správy železnic k dlouho očekávaným výsledkům a rozhodnutím o ne/budování Vysokovské spojky. 🛤️ Vláda sice, a to i na základě mým četných jednání a oficiálních žádostí na ministerstvu dopravy, už přede dvěma roky rozhodla o vypracování studie proveditelnosti, ale jak je vidět, příslušné odpovědné osoby si lhůtami hlavu nelámou, neboť na výsledky studie stále nejsou kompletní!🤷‍♂️ A já jenom doufám, že důvodem není to, že v Praze nikdo Vysokovskou spojkou nechce a otálením oddaluje i nutné investování do železniční infrastruktury na tratích HK-Jaroměř-Trutnov s odbočením na Náchod-Meziměstí–Broumov?! Nicméně dosavadní zjištění alespoň na trati HK-Trutnov a Náchod-Meziměstí mě prozatím milé překvapila.
💁‍♂️Minimální varianta řešení na tomto úseku obsahuje zdvojkolejnění HK-Jaroměř, případně do České Skalice, modernizaci Meziměstí a oživení Broumova. Ve „hře“ o Vysokovskou spojku je však i velkorysá varianta, umožňující zkrácení dojezdových časů – např. Náchod-HK na 33 až 19 minut, Trutnov na 46 až 36 minut a Broumov na 1 hodinu nebo i 50 minut.👏 Zajímavá je také prognóza současného stavu využitelnosti železnice a silnic, kdy v tom nejideálnějším případě bychom mohli dosáhnout až 3násobku nárůstu cestujících z Náchoda a dvojnásobku z Trutnovska. Je to zatím pouze pár střípků, ještě je třeba dopracovat ekonomické ukazatele výhodnosti,📈 ale věřím, že na podzim bude moci začít dlouho očekávané připomínkové řízení, jehož účastníkem bude nezbytně i kraj a lze tedy předpokládat i nelehká jednání na Ministerstvu dopravy a Správě železnic.

Čtvrtek
… za zemědělci v různých místech našeho kraje vyjíždím celé 4 roky, ale s ohledem na některá aktuální témata, jež nám možná i více připomněla nedávná složitá situace, a na která mám možnost díky prostředí Senátu PČR pohlížet podrobněji i z hlediska legislativního procesu a rád bych některé potřebné změny podporoval, se vídáme ještě častěji. Tentokrát jsem navštívil 🌾Agropodnik Humburky, který se 70 zaměstnanci hospodaří na výměře 2862 ha v okrese HK a v menším rozsahu v okrese Trutnov, a to v rostlinné výrobě, chovu skotu🐄, těžbě písku a autodopravě. Zaujalo mě, že jedním z největších akcionářů je Tekra Praha, který má dohromady cca 15 tisíc hektarů a v zemědělství působí od roku 1990. Pro mě je to příklad velké české firmy v zemědělství a předpoklad, že půda zůstane v českých rukách. Tady Humburkách jsme si ale povídali hlavně o problému zastropování, který u takového zemědělského podniku bude znamenat výpadek cca 5-7 mil Kč.💰 Kde však mají zemědělci další úspory hledat?! Nabízí se zvýšené investice do výkonnější techniky, díky níž bude možné snížit náklady v platové oblasti. Diskutovali jsme také o soběstačnosti – např. v produkci vajec, kde je pouze na 70 %. 🥚
 v podvečer jsem se zúčastnil rozlosování nové fotbalové sezóny Královéhradeckého kraje, což pro mne, jako milovníka tohoto sportu, – bylo velmi příjemným zpestřením dne.

Pátek
… setkání s místostarostou a obyvatelkou obce Slavětín nad Metují kvůli stížnosti na absenci přímého autobusového spojení na Nové Město nad Metují, popřípadě do jiných strategických míst🚌, k čemuž jsem se již sice vyjadřoval písemně ve smyslu probíhajícího vyhodnocování obsazenosti a efektivity ve veřejné dopravě, ale rád jsem si vyslechl opakovaně argumenty. Společně s kolegy z odboru dopravy jsme velmi podrobně vysvětlili organizaci autobusového spojení v okolí (linky NMnM-HK nebo Jaroměř-NMnM), a s ohledem na výsledky sčítání v dopravě a jejich aktuální vyhodnocení, jsem přislíbil, že se požadavku na přímé spojení z této obce budu společně s kolegy věnovat. Během léta oznámíme případné návrhy na změny.
…a další papíry a korespondence směřující na ministerstvo dopravy😉.

Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦v pracovních dnech příliš prostoru na společné aktivity není, a tak se zejména v těch volných dnech snažím maximálně věnovat rodině. Kromě obvyklé vlakové vyjížďky s malým Toníkem – tentokrát parní mašinkou🚂 v Jaroměři, jsme si s Martinem juniorem dali tenisový „turnaj generací“🎾, společné vyjížďky a doma dělám radost, svým přiložením ruky k dílu na zahradě.
...📌také v těchto dnech vzpomínáme výročí Cyrila a Mětoděje i Mistra Jana Husa. Napsáno k tomu už bylo mnoho, ale mne napadá spíše taková paralela – a možná zamyslet se při vzpomínce na jejich odkaz také trochu nad tím, zda nestojí za to, dělat věci společně,🤝 dát šanci novému, které k nám přichází, aniž bychom při tom nutně museli opouštět nebo potlačovat to, co se nám osvědčilo a hlavně to, co nás dělá těmi, kým jsme. 💁‍♂️Stejně tak přemýšlet o tom, že pravda má stále svou velkou cenu a neměli bychom jí pohrdat. Dává nám šanci poznat věci, jaké skutečně jsou a díky tomu se rozhodnout, na čem má smysl dále stavět a čemu naopak nenaslouchat. 🙂Přeji Vám krásný a v každém pohledu opravdu prosluněný týden.🌞