CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 5.9.

05. 09. 2021

Pondělí
👨‍💼👩‍💼porada vedení kraje o prioritách investic v Národním investičním plánu a v tzv. ITI výzvě pro Královéhradecký kraj, přičemž o našich nejdůležitějších záměrech budu muset ještě jednat na Ministerstvu pro místní rozvoj. Byli jsme také seznámeni se záměry a případnými změnami v oblasti cestovního ruchu. Náměstkyně Martina Berdychová dostala za úkol vše projednávat nejenom s partnery a MMR, ale i v rámci struktury kraje, aby zájmy různých skupin regionálního cestovního ruchu byly krajem jednotně koordinovány. A dalším tématem byla problematika pastevectví v našem regionu. Dohodli jsme se, že bez ohledu na aktuálně nedostatečnou podporu státu, vytvoříme speciální dotační podporu pro chovatele, aby měli možnost zabezpečit svoje chovy.
🚧jednání se zástupci obecní samosprávy i občany Myštěvsi k problémům se silnicemi, jichž se dotkla dosavadní rekonstrukce silnice č. 326 ve směru z Nového Bydžova do Hořic. Společně s ředitelem ÚDRŽBY SILNIC KHK jsme se dohodli na nezbytné rekonstrukci silnice obci směrem na Šaplavu, a proto zahájíme již tento rok stavební přípravu. Do té doby zajistíme výspravy na nejhorších místech.

Úterý
… 👨‍🏫kromě administrativy na KÚ a přípravy na další jednání v tomto týdnu, jsme s náměstkem pro školství jsme řešili připravenost regionu na 1. září a některé dílčí organizační záležitosti odboru školství.
🅿️setkání se starostou Deštné v Orlických horách, řediteli ÚDRŽBY SILNIC a Správy silnic, vedoucího odboru školství a radního pro dopravu ke každoroční problémové situaci v dopravě na Šerlichu v Orlických horách v souvislosti s obrovským množstvím návštěvníků v zimní sezóně a nedostatkem parkovacích míst. Už v předchozím období jsem se věnoval v součinnosti s bývalou starostkou záměru obce vystavět nové parkoviště a aktivnímu působení policie na místě, aby bylo možné předcházet problémovým situacím v bezpečnosti na silnici, která neumožňuje komfortní parkování.
Shodli jsme se na potřebě, třeba i ve dvou etapách, co nejdříve vybudovat parkoviště s dostatečnou kapacitou pro turistický nápor. Kraj bude tento záměr muset podpořit i finančně. Jiné řešení na tomto území není možné. Dále jsme se dohodli na kontrole stávajícího dopravního značení, na požadavcích vůči policii k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a na zajištění potřebné zimní údržby.
🚌Ve spolupráci především s Orlickým Záhořím, Rokytnicí atd. posoudíme, zhruba do měsíce, možnost zajištění četnější autobusové dopravy, která by pravidelně ve stylu cyklobusů zajišťovala o víkendech a svátcích přepravu (např. běžkařů) na různá místa včetně Šerlichu.

Středa
🏫1. září jsem začal návštěvou SPOŠ ve Dvoře Králové nad Labem, kam jsem přišel popřát plnohodnotný nadcházející školní rok. Mluvil jsem s pedagogy, popovídal jsem si se studenty a nevynechal jsem maturitní ročník těch, kteří byli mými prvními prváky, se kterými jsem na této škole zahajoval svou „výuku“ v rámci nového oboru Bezpečnostně právní činnost.
V kraji máme více než 70 středních škol a u 52 z nich jsme jejich zřizovateli a odpovídáme za jejich existenci. Dvorská SPOŠ nabízí díky pedagogickému sboru, výsledkům při maturitních zkouškách, pestrosti nabízených oborů a rozvoji příležitostí včetně nových forem vzděláván, velmi kvalitní výuku. (více – viz můj středeční příspěvek)
🧪v tento den proběhlo i první kolo testování ve školách, které ukázalo z celkem 26.983 antigenních testů pozitivitu pouze u 8 žáků, kterou však ještě musí potvrdit PCR testy. Z testovaných zaměstnanců škol nevyšel žádný pozitivní. Výsledky po prvním testování dávají naději, že co nejdříve začne fungovat normální režim ve školách.
… 🏗️odpoledne jsem předal staveniště vybranému zhotoviteli pro k rekonstrukci stávajících parkovacích ploch Oblastní náchodské nemocnice (u pavilonu patologie a v místě hlavního vjezdu) a hlavně k zahájení výstavby nového třípatrového parkovacího domu. Díky těmto rekonstrukcím v celkové ceně cca 49 mil. korun bude nově vytvořeno 180 míst, kterými se pro pacienty i návštěvy zvýší celková parkovací kapacita na 378 míst. Hotovo by mělo být za 8 měsíců.
...🥼jednání s ředitelem náchodské nemocnice k aktuálnímu stavem fungování nových pavilonů (odstranění specifikovaných závad, reklamací apod.) a o koncepčním plánu a harmonogramu rozvoje zdravotní péče, o jehož přípravu jsem jej před časem požádal (viz můj čtvrteční příspěvek)

Čtvrtek
🚲jednání na místní akční skupině Mezi Úpou a Metují k problematice cyklostezky, plánovaným regionálním projektům a zhodnocení spolupráce s městem.
🛣️setkání se starostkou České Skalice k přípravě rekonstrukce silnice z České Skalice do Červeného Kostelce a v ulici Zelená. Diskutovali jsme o stavu silnice okolo Skaličanu s ohledem na zvýšenou kamionovou dopravu. Zkusíme se vrátit k záměru krátké přeložky na obchvat. Byl jsem informován o stavu výstavby cyklostezek kolem Rozkoše směrem do Rtyně v Podkrkonoší, o záměrech propojit Jaroměř do České Skalice a o napojení na stávající cyklotrasy Labská apod., které kraj dlouhodobě podporuje a nadále bude na těchto záměrech spolupracovat. Jednali jsme také o dalších plánech výstavby chodníků a parkoviště ve Zlíči, což se vztahuje i k plánované rekonstrukcí silnice. Přislíbil jsem spolupráci, neboť je to i v zájmů kraje.
🇨🇿🇵🇱s vojvodou Dolnoslezského vojvodství, s nímž pojí Královéhradecký kraj dlouholeté partnerství, jsme se setkali v Náchodě, abychom opět diskutovali o regionálních stanoviscích k dostavbě D11 a S3, k záměrům Polska ve věci výstavby 4 proudové silnice z Wroclawi do Klodzka a ke společnému zájmu o rozhodnutí kudy povede vysokorychlostní železniční trať z ČR do PR apod. Věnovali jsme se i zdravotnictví, a to nejen v souvislosti s mimořádnými situacemi typu Covid, ale rovněž o možnostech využít příhraniční nemocnice pro obyvatele příhraničí obou států. Osobně, s ohledem na současné kapacity našich modernizovaných nemocnic, vidím obrovskou příležitost a hospodářský přínos v poskytování standardní péče také pro polské obyvatele v příhraničí. Shodli jsme se na tom, že chceme intenzivněji, než tomu bylo v posledních letech, rozvíjet přeshraniční spolupráci, která povede k prosperitě a konkurenceschopnosti obou našich regionů.

Pátek
🚆na jednání Rady KHK jsme rozhodovali o ŽELEZNIČNÍM TENDRU. Výběr drážních dopravců kraj zahájil v roce 2019, kdy zastupitelé schválili uzavření smlouvy přímým zadáním. Kraj poté oslovil 31 dopravců. Z nich pět předložilo konkrétní nabídky, o kterých kraj s dopravci jednal. Po vyhodnocení předložených nabídek se jednání zúžilo na dvě společnosti. S Českými drahami a společností GW Train Regio následně intenzivně jednal s cílem uzavření smluv. Po vyhodnocení všech hledisek nakonec veřejné služby na většině území Královéhradeckého kraje budou zajišťovat České dráhy, které nabídly nejvýhodnější nabídku z pohledu kvality poskytovaných služeb. V regionu budou po dobu deseti let veřejnou osobní železniční dopravu zajišťovat na všech krajem objednávaných tratích v objemu 58 milionů vlakokilometrů České dráhy za 9,3 miliardy korun. Předpoklad průměrné kompenzace ze strany kraje za období deset let na jeden vlakokilometr činí 158,39 korun. Na financování regionální drážní osobní dopravy kraji v souladu s uzavřenou smlouvou o zajištění stabilního financování mezi státem a kraji přispěje také stát částkou blížící se dvěma miliardám korun. V rámci trvání nové smlouvy budou nasazeny čtyři desítky nových nízkopodlažních vozů. Omlazením tak projde až 70 % všech vlaků nasazených v Královéhradeckém kraji.
💉proočkovanost v kraji překročila na cca 66% obyvatel KHK. Nadále se očkuje na 11 místech v regionu, z nichž většina nabízí také možnost očkování bez předchozí registrace. Od 3. září mají obyvatelé kraje možnost využít mobilní očkování, kdy regionem projede očkovací kamion, který postupně navštíví pět měst 3. 9. Vamberk (Husovo náměstí, u městské knihovny), 4. 9. Žacléř (Revoluční 264, u Národního Domu), 5. 9. Nová Paka (ul. Biskupská, u autobusového terminálu), 6. 9. Hostinné (Tyršovy sady, před sportovní halou), 7. 9. Kopidlno (ul. Lipová, u hasičské zbrojnice). Zájemci se nemusí předem registrovat, očkování je možné pro osoby starší 16 let vždy od 10 do 18 hodin.
🥅jsem rád, že se mi kromě řady operativních věcí a nahromaděné administrativy podařilo najít i čas setkat se zaměstnanci společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. na jejich celofiremní sportovní akci. Je to jediná příležitost v roce, kdy se mají možnost potkat kolegové ze všech závodů. Děkuji vedení firmy, že pokračuje v tradici povídat si o pracovních i osobních věcech v neformálním prostředí, kterou jsme před třemi lety společně zavedli.

Sobota
⛑️Den s Horskou službou na mezinárodních závodech 23 dvoučlenných hlídek s účastí 1 polské dvojice a záchranářů ze Slovenska. 20 km časovky v těžkém terénu s 3 kg zátěží na zádech, slaňování, lezení, překonávání překážek, poskytnutí první pomoci horolezci, který spadl ze skály apod.
Jako hejtman zastupující Asociaci krajů v dozorčí radě Horské služby jsem se především zajímal o konkrétní podmínky zdejších záchranářů. Navštívil jsem i stanici Jizerka. V Jizerských horách má Horská služba za rok průměrně cca 300 zásahů v létě (cyklisté) a 700 v zimě (lyžaři).

Neděle
✒️cesta historickým vlakem z HK do Trutnova, kde jsme společně se zástupci Českých drah podepsali smlouvu na provozování osobní železniční dopravy v našem kraji na dalších 10 let. A společně jsme také v Trutnovském depu oslavili Den železnice🚆