CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 6. 10.

06. 10. 2019

Pondělí
...👨‍💼standardní jednání představenstva ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. o hospodaření a nadcházející činnosti, ke které samozřejmě v prvé řadě patří snaha zlepšit cestovaní na našich krajských silnicích. Ale jsem rád, že se mi podařilo také zajistit spolufinancovaní na opravy cestmistrovství pro pracovníky v Rychnově nad Kněžnou. Aby mohli zaměstnanci dobře odvádět svou práci, potřebují k tomu mít také odpovídající zázemí.💁‍♂
...jednání k připravované elektrifikaci železniční tratě🛤 do Solnice se všemi zainteresovanými subjekty. Rozumím podnětům starostů dotčených obcí na modernizaci – resp. zlepšení technických možností této tratě, nicméně již v minulosti bylo opakovaně jednáno o stavebním řízení se samosprávami těchto obcí i se Škoda Kvasiny a jediné, co můžeme i díky vstřícnosti zástupců státu (investor zmíněné akce) v tuto chvíli udělat je, že s nimi vše ještě jednou posoudíme.
...s kolegy z odboru dopravy jsme projednávali návrh na případné zdražení jízdného ve veřejné dopravě v Královéhradeckém a Pardubickém kraji🚎🚌🚆. Naposledy byla provedena úprava cen v roce 2013 a vzhledem k výraznému nárůstu nákladů (např. mezd řidičů) nyní uvažujeme, jak přiměřeně ceny nastavit.

Úterý
... opakované setkání se starostou Vamberka v mé kanceláři na krajském úřadě k řešení směny silnic mezi ŘSD, krajem a městem. Existují dvě varianty řešení, a protože jsme zatím nenalezli shodu, přislíbil jsem svoji návštěvu 14.10., abychom zkusili najít společnou variantu řešení přímo na místě🛣.
...👨‍💼👩‍💼jednání Tripartity - mimo jiné také o dopravě, kdy byla jejími zástupci deklarována podpora krajů v jejich požadavcích na spolufinancovaní oprav krajských silnic ze strany státu. 💰Dopravní infrastrukturu používáme všichni a nikdo nerozlišuje, po jaké silnici zrovna jede (zda na státní, krajské nebo obecní..), a proto je potřeba z veřejných rozpočtů rozdělit finance do dopravní infrastruktury bez ohledu na to, komu z tohoto pohledu členění patří. 💁‍♂Ostatně, není to jednoduché s ohledem na časté změny ve vedení rezortu dopravy, ale jednou z mých priorit je prosazovat opravdu systémové financování oprav silnic 🚧– zejména těch krajských. Hezky napsané vládní sliby jsou jedna věc, druhá věc je jejich následné neplnění ze strany vlády – které si nesmíme nechat mlčky líbit, a v neposlední řadě jejich dosavadní nesystémovost – kterou je třeba změnit.
....příjemné pracovní setkání se starosty Deštné a Zdobnice - v malebném prostředí Orlických hor probíráme zajištění zimní údržby – zejména silnice spojující obě dvě obce - pro nadcházející zimu. Bude zajištěno obcí Zdobnice na náklady Královéhradeckého kraje. Díky přítomnosti ředitele hasičů, jsme probrali i dojezdy hasičského záchranného sboru do jednotlivých míst v Orlických horách nejen v zimním období.🚒

Středa
...v senátní kanceláři v Náchodě jsem se setkal s místostarostkou Žďárek a diskutovali jsme o problémech kolem investice do cyklostezky🚲 a opravy místních mostů🌉. Přislíbil jsem spolupráci zejména v souvislosti s poradenstvím ohledně dotačních možností Královéhradeckého kraje.
... 💁 po dvouleté rekonstrukci v celkové hodnotě 20 258 764,09 Kč včetně DPH (z prostředků SFDI jsme otevřeli silnici III/32736 Chlumec nad Cidlinou ulice Palackého. 🛣Stavba byla z důvodu koordinace s investičními akcemi společnosti VAK HK, a.s. a Město Chlumec n/Cidlinou rozdělena do dvou etap. A v koordinaci staveb s ŘSD (rekonstrukce silnice procházející náměstím, dříve I/11) a města (rekonstrukci II/327) budeme pokračovat realizací ve směru na Nový Bydžov, silnicí II/327, stavba II/327 Chlumec nad Cidlinou – Zábědov, i v příštím roce.
...cestou jsem se ještě zastavil na kontrolu silnice z Petrovic – směrem na Myštěves, která nebyla s ohledem na dostupný objem finančních prostředků zatím zařazena do plánu oprav v krátkodobém časovém horizontu. Ale na základě komunikace s vedením obce jsem chtěl ještě posoudit situaci na místě osobně. Musel jsem potvrdit její havarijní stav🚧, a proto jsem přislíbil svou snahu hledat možnosti, jak situaci řešit co možná nejdříve.
...👩‍💻👨‍💻společné jednání komisí pro Ústavu ČR Poslanecké sněmovny PČR a Senátu PČR, přičemž jakékoliv návrhy na změny jsou vždy předmětem velké diskuze a málokdy existuje šance na bezproblémové schválení. Bohužel i v tomto volebním období to prozatím vypadá na shodu pouze u prodloužení doby na 60 dní pro projednávání zákonů v Senátu PČR. Velkým tématem bude též rozšíření pravomoci NKÚ ve vztahu k obcím, čehož já osobně velkým příznivcem nejsem.🙅‍♂ Snad bych si to dovedl představit v případě, že pokud by byly rozšířeny kompetence kontrol NKÚ, byly by současně systémově a zásadně zrušeny jiné kontrolní kompetence jiných úřadů?! 💁‍♂
...v podvečer jednání pracovních týmů ODS – jsem člen týmu orientujícího se na problematiku bezpečnosti a spravedlnosti. Rámcové teze pro odbornou práci tohoto týmu jsem zpracoval v oblasti bezpečnosti – zejména pro 👉: 1. vnitřní bezpečnost státu 2. téma Evropa a bezpečnost 3. Ministerstvo vnitra – resp. řešení kompetencí, odpovědnosti a byrokracie a 4. z pohledu střednědobého vývoje nesmíme zapomínat také na další bezpečnostní rizika a věnovat se např. zákonu o bezpečnostních agenturách, rizicích spojených s kritickou infrastrukturou nebo se životním prostředím. Uvítám i případné názory či náměty ze strany veřejnosti, které při další práci na strategické přípravě určitě uvážím.
...😔a samozřejmě jsem během dne registroval smutnou zprávu o úmrtí Karla Gotta a současně, když jsem viděl, slyšel a četl různá prohlášení některých vrcholných politiků, nestačil jsem se divit a bylo mi smutno dvojnásob. Za sebe snad mohu jenom říci, že každý jistě nemusel být hudebním fanouškem Karla Gotta, ale jsem přesvědčen, že každý se mohl a může inspirovat jeho nesmírnou pracovitostí, profesionalitou, pokorou, slušností a laskavostí. Prokázal svým životem, že jsou to hodnoty, které neztrácí svůj význam v jakékoliv době. A přestože určitě nebyl bezchybným člověkem, své slabosti se nesnažil skrývat, nikomu neubližoval, svou popularitu nezneužíval, ale naopak mnohdy využíval k pomoci druhým. Odpočívejte v pokoji, Karle.

Čtvrtek
...🗄den plný jednání s kolegy a administrativy na krajském úřadě.
...👨‍💼návštěva starosty v Nové Pace, abychom probrali největší současné problémy kraje i návrhy na jejich řešení v dalších letech – neboť názory úspěšných starostů v regionu mě opravdu zajímají.

Pátek
...👨‍🏫na rozjezd dne dvouhodinovka s mými novými prváky na SŠIS ve Dvoře Králové n. Labem, která byla doufám, že nejenom pro mne, natolik zajímavá, že jsem je jen nerad opouštěl.
...bohužel, to, co jsem cestou ze školy zachytil v médiích v rámci komentáře premiéra k projednávanému rozpočtu v rámci jednání s KSČM, mi náladu rozhodně nezlepšilo🤦‍♂. Premiér odpovídal mimo jiné v ČT na dotazy ke zvyšujícímu se deficitu státního rozpočtu. Obhajoval to například tím, že rozpočet je velmi vstřícný ke krajům.😳 Neříkáte, pravdu, pane premiére, a nenaplňujete ani své programové prohlášení, ve kterém se vláda zavázala vyčlenit 4 miliardy korun ročně na opravy krajských silnic a ne almužnu, kterou jsme v reálu dostali. Nemluvě o, výhledu na příští rok, kde finance na opravy krajských silnic – natož ve výši 4 miliard alokovány opět nejsou. Zvláštní projev vstřícnosti!🤷‍♂
...pracovní setkání se starosty Třebechovic pod Orebem a Lovčic. V prvním případě dlouhodobě nevyřešené problémy kolem investice do často citované křižovatky silnice I/11 - snad už brzy řešení dobře dopadne a ve druhém případě jsme si probírali souběh oprav na silnici a jsem přesvědčen, že obci v příštím roce pomůžeme.🙂
...cestou zastávka v Bohuslavicích nad Metují , kde jsem po roce mohl obdivovat nedávno slavnostně otevřené nové moderní kravíny. Děkuji za pozvání a gratuluji:-)

Sobota, neděle
...🌧počasí – jak se říká – že by psa nevyhnal, a přesto jsem jich🐶 celou řadu potkal v rámci akce #RýbcoulovoPodzemí, která byla zaměřena zejména na prezentaci techniky a dovedností složek IZS, střední zdravotnické školy a také na prevenci v rámci silničního provozu – aktivity, které připravil Tým silniční bezpečnosti. Počasí možná lákalo spíše ke čtení knížek nebo dobrému filmu, ale přesto o diváky a zájemce o to, vyzkoušet si některé dovednosti na vlastní kůži v Areálu Mladé Buky, kde se akce odehrávala, nebyla nouze. Prevenci považuji za jeden z nejúčinnějších prostředků pro výchovu všech účastníků silničního provozu. Osvojování správných návyků už od dětského věku, ale opakování všech zásad i v tom dospělém vede k předcházení nebezpečným situacím a hlavně snižování počtu kolizí a nehod. Snažím se, abychom takové aktivity na kraji podporovali, a pokud mi to čas dovolí, rád se jich osobně účastním – stejně jako tentokráte. Moc děkuji všem složkám IZS🚑🚒🚓, kteří nejenom v rámci takových akcí, jako byla ta dnešní, ale zejména v situacích, kdy je ohroženo naše zdraví, život nebo majetek, prokazují svou odbornost, připravenost a v mnohých případech i osobní statečnost.👏 A děkuji též spolku #Rýbrcoul i #TýmSilničníBezpečnosti, kteří program připravili a zorganizovali.🤝
...zbytek víkendu jsem strávil s rodinou 👪. Na závěr tohoto týdne bych chtěl ještě vzpomenout nedožité 83. narozeniny Václava Havla. 🕯A stejně tak, jako jsem zmiňoval u Karla Gotta – ani s Václavem Havlem nemusel každý ve všem souhlasit nebo jej za vše obdivovat, ale nepopiratelně byl jednou z největších osobností našich novodobých dějin. Člověkem z masa a kostí, s dobrými i špatnými vlastnostmi, ale zejména s pevným charakterem, darem svým příkladem přesvědčovat a spojovat a svým chováním státníka budit respekt a úctu. Pravda a láska – pro někoho vše, pro někoho málo, pro někoho úsměv. 🤔Ale jaká je alternativa - lež a nenávist? Měli bychom se zamyslet a vybrat si. A zejména bych doporučoval zamyslet se všem, kteří dnes převracejí charaktery osobností, které skutečnými osobnostmi byly, pohrdají, útočí a moralizují ... a potom s klidným svědomím jdou svým hlasem podpořit právě tu lež a nenávist. Přeji Vám všem příjemný zbytek víkendu a úspěšný nadcházející týden.🙂