CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 6. 12.

06. 12. 2020

Pondělí
👩‍💼👨‍💼Rada KHK – se 120 body k jednání a k těm zásadním patřilo:
▶️schválení vyrovnaného rozpočtu na rok 2021 (vycházíme ze snížené příjmové základny, tedy nastavení rozpočtových kapitol na minimum na straně jedné, ale také se snahou o zachování maximální možné míry plánovaných investic při zásadním využití evropských peněz, rozložení investic případně využití únosného úvěrového řešení na straně druhé).
▶️dokončení modernizace Oblastní náchodské nemocnice ekonomický výhodnějším řešením oproti původně plánované variantě
▶️schváleny byly směny pozemků, které umožní dokončení zóny Kvasiny sever a výstavbu valu proti hluku
(více viz můj pondělní příspěvek)
🤦‍♂‍když to nejde dveřmi, tak to zkusíme oknem? https://echo24.cz/.../sledovani-telefonu-nakazenych...
🤷‍♂‍Aneb do třetice vseho zleho? Návrh Metnara neprošel, Hamáček to do zákona také neschoval, tak to zkusí Blatný s centralizací hygienické služby? Pánové, pravým jménem vašeho páchání dobra, je OBCHÁZENÍ ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU a MANIPULACE SE SVOBODAMI lidí dle vašich potřeb!

Úterý
🎤tisková konference, na níž jsme seznámili novináře s projednanými body Rady KHK
💰velmi podrobná diskuse s kolegou radním k plánu na poskytování dotací
🦠řada jednání ohledně epidemiologické situace u nás v kraji - nejdříve v rámci pracovní komise (informace o aktuálním trendu šíření nákazy, počtu hospitalizovaných, stav zdravotnického personálu atd.) a následně v rámci videokonference Asociace krajů, která byla zaměřena na zhodnocení celkové epidem. situace v Česku, diskusi a přípravy ke spuštění dobrovolného plošného testování pedagogů a následně i široké veřejnosti.

Středa
🤷‍♂‍hrdiny posledních měsíců jsou bezesporu především naši zdravotníci, ale neměli bychom zapomínat ani na jednotlivé hrdiny nečekaných okamžiků každého dne. Jeden takový jsem zaznamenal v tomto týdnu i na našem úřadě, kdy pracovníci ostrahy – paní Božena Mlíková a pan Pavel Klika duchapřítomně pomohli kolabujícímu muži v garážích regiocentra, což zaznamenali na svých monitorech. 💐🤝Poděkoval jsem jim oběma osobně, ale myslím, že své díky chci vyjádřit ještě i touto cestou. Je dobré vědět, že k sobě ještě nejsme lhostejní.👏
👨‍💼pracovní setkání s majitelem JUTY, které bylo zejména o dostavbě operačních sálů v nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem a připravované rekonstrukci silnice ze Dvora Králové na Doubravice.🏥 Potvrdil jsem, že dostavbu operačních sálů podporuji a budeme usilovat o prostředky z evropských fondů na její realizaci. Pokud se nám to nepodaří, budeme hledat další možnosti zajištění peněz nad rámec rozpočtu kraje pro všechny nepokryté zásadní investiční stavby ve zdravotnictví a v sociální oblasti. 🛣️Rekonstrukce silnice je připravována, ale s ohledem na finanční možnosti bude pravděpodobně zařazena do seznamu stavebních akcí na rok 2022. Ještě však uvidíme, jaké finance budeme mít i v příštím roce nakonec k dispozici.
🤝jednání o spolupráci se sousedním regionem v Polsku, resp. o konkrétních problémech a příležitostech příhraniční (dopravní infrastruktura, zdravotnictví, popřípadě spolupráce akademického prostředí apod).
🗄️mnoho administrativy. Mimo jiné jsem se také detailně seznámil se závěry kontrol poskytnutých dotací a na leden jsem naplánoval pracovní jednání k větší osvětě a opakování pravidel při nakládání s nimi. 💰Kraj bude zcela jistě i nadále poskytovat prostředky pro rozvoj regionů, popřípadě různých zájmových sdružení, ale při nakládání s veřejnými prostředky musí všichni dodržovat jasně daná pravidla.
🖥️večer opět videokonference Asociace krajů k volbě jejího vedení a odborných komisí, jejichž závěry slouží jako podklady pro jednání a usnesení Asociace krajů sjednocující požadavky jednotlivých krajů směřovaná ústředním orgánům státní správy. Mou kompetencí tak bude komise pro bezpečnost.

Čtvrtek
👩‍💼👨‍💼tentokráte velmi operativní krátká schůze Senátu PČR, na níž byly projednány 4 body:
▶️novela zákona o spotřebních daních
▶️novela o ochraně utajovaných skutečností
▶️návrh zákona o prodloužení přechodného období pro prokazování odborné způsobilosti distributorů pojištění
▶️do druhého čtení jsme pustili návrh zákona o státní památkové péči
(více viz můj čtvrteční příspěvek)
… 🖥️v tomto týdnu již třetí videokonference Asociace krajů. Týkala se připravenosti na dobrovolné plošné testování pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. V našem kraji se týká zhruba 12 tisíc osob. Probíhá na 6 místech v kraji od 4. do 18. 12. a podle údajů z jednotlivých škol o něj projevilo zájem zhruba 25 % z nich. Testování je možné po objednání přes rezervační systém (ten je na webových stránkách nemocnic FN KHK, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Náchod, Jičín, Rychnov nad Kněžnou).
🧪Pedagogové budou nejdříve otestováni antigenními testy. V případě pozitivního výsledku a klinických příznaků onemocnění covid-19 bude pedagogickému pracovníkovi nařízena izolace. Pokud však nemá klinické příznaky, ale přesto bude antigenní test pozitivní, zdravotník ještě neprodleně provede konfirmační test. V případě pozitivity na stanovení přítomnosti viru bude nařízena izolace.

Pátek
📑den plný papírů a dílčích jednání s kolegy radními pro školství a sociální oblast, řešení problémů spojených se začátkem testování pedagogů a také týdenní vyhodnocení vývoje v našem kraji. 🦠Již druhý týden počty nových případů onemocnění covid-19 klesají z 1100 v předchozím období na 200 až 300 pacientů denně, nicméně to ještě není důvodem k omezování počtu lůžek pro pacienty s tímto onemocněním. V pobytových sociálních zařízeních, byť v nich byla potvrzena nákaza u části personálu i klientů, je situace rovněž poměrně stabilizována. Také se navrací pozvolna plánované zdravotní výkony a péče, je však třeba neustále dodržovat všechna hygienická opatření. 👩‍⚕‍Nemocnice a zdravotníci situaci zatím zvládají, jsou ale vyčerpaní a měli bychom také hledat prostor, jak zdravotníkům alespoň trochu umožnit regeneraci. 🤔A přestože trasování a testování považuji za klíčové nástroje pro zvládnutí současné situace i dalšího vývoje, zamýšlím se nad tím, zda je opravdu nezbytné, abychom kromě již započatého testování pedagogů, naložili (dle dosavadního požadavku vlády) zdravotníkům ještě do konce tohoto roku i zvládnutí plošného testování široké veřejnosti?!

Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦čas s rodinou, který byl zejména pro našeho čtyřletého Toníka zpestřený čekáním a nadílkou Mikuláše, a pro mne přípravou na pondělní jednání rady:-).
Vám přeji hezký zbytek druhé adventní neděle. Nazývá se bronzová, 🕯️svíce na adventním věnci betlémská. Vyzývá k pokání a reprezentuje lásku. Myslím, že je to inspirace do dalšího týdne pro nás pro všechny bez ohledu na to, zda jsme praktikující věřící nebo ateisté. Krásný adventní čas Vám všem