CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 6.2.

06. 02. 2022

Pondělí
👩‍💼jednání zastupitelstva KHK s 82 body na programu. Byly převážně majetkového a investičního charakteru, například v souvislosti s převody financí v rozpočtu nebo přísliby jednotlivých investic či k plánovaným záměrům.
Projednali jsme i výsledek naší snahy, díky níž jsme docílili změn v žádosti elektrárny Opatovice o výjimkách vůči emisními limitům. Potvrdilo je svým rozhodnutím i ministerstvo životního prostředí.
Vítám věcnou diskusi se zastupiteli nad tématy, která je mohou zajímat, například průběh realizace projektu Nemocniční informační systém či změny v řízení zdravotnického holdingu, ale vždy tak trochu s úsměvem na tváři a uvnitř s údivem poslouchám některé (i opakované) dotazy ve smyslu chytré horákyně k nákupu energií nebo u diskuse k dotacím (ať se řekne, co se řekne) standardně negativní postoj v jakési svaté válce za spravedlnost, bez ohledu na to, že některé formální věci , alespoň tak jak to vnímám já, nemají být k přidělení dotace překážkou.
Úterý
🦠videokonference Asociace krajů s ministerstvem zdravotnictví k epidemické situaci v jednotlivých krajích. V našem se stále v největší míře na aktuálním vývoji podílí mutace Omikron. Naplňuje i očekávání o velkém počtu nových případů, ale bez zásadní zátěže pro zdravotnický systém.
To potvrzují i informace z jednání krajského pracovního týmu COVID, kdy za posledních sedm dnů testy v kraji prokázaly 🧪13 563 nových případů nákazy. K pondělnímu ránu bylo v 🛌nemocnicích v kraji 139 pacientů s covidem-19, z toho 22 na JIP. Ve školách je nákaza prokázána ve 32 zařízeních ze 72, které kraj zřizuje a žádná krajská škola není aktuálně uzavřena. V sociálních zařízeních bylo k pondělnímu datu 103 pracovníků a 40 klientů pozitivních na covid-19. Ve všech sociálních zařízeních platí protiepidemická opatření a návštěvy nejsou plošně zakázány. Pouze na základě rozhodnutí ředitele některé organizace k zákazu návštěv přistoupily s ohledem na epidemickou situaci v konkrétním zařízení, případně v reakci na situaci v daném okrese. Většina klientů soc. zařízení je plně očkována a dostala také posilující dávku očkování.
💉Celkem je v KHK proti covidu-19 očkováno přes 74 % populace starší 16 let. Očkuje se na 11 místech a v ordinacích praktických lékařů (www.kr-kralovehradecky.cz/praktici).
💁‍♂️v uplynulých týdnech jsem se vyjadřoval ke způsobu výběru nového policejního prezidenta, a tak se jenom velmi stručně podělím i o svůj názor k již vybranému kandidátu, jenž tuto funkci bude od 1. dubna t.r. zastávat. Stal se jím Martin Vondrášek, kterého jsem v r. 2008 ještě jako neznámého přivedl k sobě do pozice náměstka pražské policie. Jsem přesvědčen, že je to dobrá volba. 👮‍♂️Martin Vondrášek je a vždy byl v prvé řadě výborným policistou „srdcařem“, bez ohledu na vnější politické klima, a věřím, že cíle vizí, se kterými přichází vykonávat tento post, směřují ke stabilizaci a dalšímu potřebnému rozvoji Policie ČR. Čím, si však už tak jist nejsem, je správnost prohlášení ministra vnitra ve smyslu, že v žádném případě nebude vstupovat do věcí, za které odpovídá policejní prezident. Ale policejní prezident se přeci jako jediný policista musí ministru vnitra zodpovídat a realizaci svých záměrů s ním konzultovat. Nehledě na to, že řada věcí souvisejících s prací policie závisí na systému státní správy a všechny případné změny má za povinnost policejní prezident s ministrem projednat, a ten je následně má ne/schvalovat. 🤦‍♂️Přeci není možné, aby se ministr vnitra o tyto věci nezajímal, když sám za vnitřní bezpečnost země spoluodpovídá!
Středa
👨‍💼👩‍💼krom dílčí operativy a administrativy bylo jedním z hlavních bodů mého programu jednání ústavně právního výboru v Senátu PČR. K projednávaným bodům patřilo například doporučení plénu Senátu schválení návrhu na rozšíření možných dnů ředitelského volna pro školy o dalších 10 dnů či návrhu změny zákona o pobytu cizinců ve smyslu odstranění nerovností u zdravotních pojišťoven a možnosti individuálního výběru zdravotní pojišťovny (doposud byla direktivně dána pouze VZP), navýšení maximálních limitů na 120 tisíc EUR a hlavně, že z pojištění matky bude také (nejdéle však po dobu 12 měsíců), poskytována zdravotní péče jejímu novorozenému dítěti , jíž jsem byl zpravodajem.(viz můj středeční příspěvek)
🎤krom jednání v Senátu jsem byl v průběhu dne opakovaně kontaktován dotazy novinářů k aktuálním tématům současného trendu vývoje epidemie a souvisejícím opatřením, očkování apod. Odpovědi na ty nejčastější uvádím i zde👉:
❓Na dotaz, zda a jak dlouho má smysl držet opatření či zda by se mělo upustit od plošného testování a omezení třeba v kadeřnictvích a restauracích, mohu říci: 💁‍♂️Od chvíle, kdy převládá varianta omikron, považuji plošné testování za zbytečné. Omezení ve službách, jako jsou kadeřnictví nebo restaurační podniky nemají z pohledu záchytu relevantní význam vzhledem k tomu, jak odlišně od těch předchozích se tato mutace projevuje. Rychle se šíří (a to při setkání kdekoliv nejenom v těchto provozovnách), ale má poměrně krátký a většinově lehký průběh. Proto nepovažuji za nutné v nich pokračovat.
❓Jak se díváte na to, jak informace o covidu a očkování rozdělují společnost?
💁‍♂️Bohužel, je tomu tak. Jsme zavalení mnoha rozdílnými názory odborníků a často se měnícími názory i rozhodnutími politiků. Přičteme-li k tomu anonymitu internetového prostředí, sociálních sítí, a mnohdy automatické přejímání názorů bez hledání souvislostí v kontextu se strachem, jejž mnohá vyjádření namísto zklidnění posilují, nelze se současné polarizaci společnosti divit.
Tuto situaci asi neukončí nic jiného než brzký konec pandemie a ukončení restrikcí. Věřím, že současná vlna bude kulminovat v řádu dnů a začátkem měsíce se dočkáme poklesu počtu nakažených. Jsem ale přesvědčen, že bez ohledu na to, zda s omikronem ne/skončí i celá pandemie, se musíme připravit na běžný život i na to, že budeme případně řešit toto stejně jako jiná respirační onemocnění.
Je třeba ale také veřejně mluvit nejen o nebezpečích, ale i o potřebě každého z nás, starat se o své zdraví průběžně. Apelovat na to, abychom dbali každodenně o svou kondici a nespoléhali jenom na to, že někdo vymyslí nějaký všespasitelný prostředek, který polkneme nebo si jej necháme píchnout a nebudeme se už o nic sami starat.
Současně je nezbytné, abychom i my, kteří ovlivňujeme věci veřejné, uměli využít zkušenosti a poznatky uplynulých dvou let, řádně je vyhodnotili a teprve následně přijímali další rozhodnutí, opatření, zákony. Abychom přestali svou odpovědnost přesouvat na druhé, nerozhodovali překotně ve snaze vytvářet dojem, že jsme akční, ale jednali na základě ověřených dat, odbornosti, diskuze a s osobní odpovědností za svá rozhodnutí.
Úkolem těch, kteří rozhodují není strašit a podporovat paniku, ale důvěryhodným chováním přesvědčovat veřejnost o tom, že překážky dokážeme překonat a snaha každého z nás má smysl i svůj podíl na výsledku.
❓Jaký máte k očkování postoj vy, věříte tomu, že vakcinace pomáhá zvládnout boj s covidem?
💁‍♂️Nejsem zastáncem povinného očkování, což jsem vyjádřil i tím, že jsem jako jeden ze 14 senátorů podepsal ústavní stížnost proti povinnému očkování. Má být dobrovolné, mají o něm uvažovat především lidé se zdravotním rizikem a ve věkových kategoriích, které mají větší procento hospitalizací a na základě svého aktuálního zdravotního stavu. Jsem přesvědčen i o tom, že do budoucna je naprosto klíčové, abychom měli zajištěnou primární lékařskou péči (ne pouze telefonickou) při vzniku onemocnění, která může ve velké míře minimalizovat jeho těžký průběh.
Čtvrtek
👨‍💻👩‍💻schůze Senátu PČR, na které byly projednány tyto body:
➡️zákon o mimořádném ředitelském volnu a o podmínkách mimořádného vzdělávání distančním způsobem. Byl schválen.
➡️schválené byly i dva body spojené s ukončením dohody o ochraně investic s Finskem a s Velkou Británii z důvodů nekompatibility s právem EU
➡️schválena byla dohoda o změnách v Mezinárodní finanční korporaci, která je největší globálně působící rozvojovou institucí zaměřenou na podporu soukromého sektoru
🗄️a v průběhu dne mne ještě čekala krajská operativa
Pátek
🤸‍♂️jednání se sokoly v České Skalici, kteří ve snaze završit své desetileté snažení, díky němuž byla již ukončena rekonstrukce zdejšího Sokolského domu, ještě opravou chodníku a parkovací plochy, se obrátili s žádostí o pomoc v této věci na město i na kraj. Za kraj jsem přislíbil snahu hledat možnosti propojení jejich financí s možnostmi dotačních programů.
🛻druhou zastávkou byl MÚ Holohlavy, kde jsme se starostou řešili, jak dále postupovat se záměry zamezit průjezd tranzitní nákladní dopravy na stávající silnici I. třídy v obci, požadavek obce na dodělání protihlukové stěny a další záměry obce, jako je rekonstrukce parku v obci či zřízení nových bezpečnostních retardérů na silnicích v obci. (viz můj páteční příspěvek)
🛬na úřadu KÚ mě opět čekala hromada papírů, ale i zajímavá pracovní setkání, jako například informační schůzka o dalších plánech na letišti Hradec Králové (vlastníkem letiště je město, ale kraj má zájem být účastníkem debat o jeho dalším fungování)
📝řešil jsem také stížnost jednoho občana našeho kraje na zdravotnického ombudsmana
🤔a velmi citlivé jednání s tatínkem studenta střední školy, který byl při mimořádném incidentu popálen druhým studentem na 9% těla. Nejdůležitější je, že je chlapec bez následků, nicméně především komunikace a přístup školy bez ohledu na to, že nemuselo dojít k porušení předpisů, mi úplně správný nepřipadá, a budu o všem ještě společně se svým náměstkem pro školství a ředitelem školy v dalších dnech jednat.
Sobota, neděle
⛷️odpočinek, trocha lyžování s malým Toníkem v Orlických Horách a příprava na jednání, která mě čekají v nadcházejícím týdnu, do nějž přeji hodně úspěchů a důvodů k radosti i Vám všem.