CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 6. 3.

06. 03. 2022

Patrně tak, jako u mnohých z vás velká část dění v uplynulém týdnu i u mne souvisela s válečným konfliktem na Ukrajině. Vlna nejrůznějších forem podpory se stejně jako v celé naší zemi zvedla i v Královéhradeckém kraji a každý den mne další a další projevy solidarity, mnohdy až dojemné, ujišťují v tom, že i my Češi se umíme, když je potřeba semknout a pomáhat. Nejsem příznivcem velkých proslovů, umím spíše jednat než řečnit a své postoje raději vyjadřuji skutky než prohlášeními. Přesto mi dovolte znovu a znovu vyslovit VELKÉ DÍKY VÁM VŠEM!👏, kteří pomáháte – a je jedno, zda tím, že ve své práci, která může v této situaci prospět, děláte více než byste museli, nebo tím, že se dobrovolně podílíte nad rámec svých povinností a starostí na činnostech, které jsou nyní nově potřeba, nabízíte ubytování, materiální nebo finanční pomoc. 🙏A rád bych věřil tomu, že solidarita a aktivní jednotný protest proti takovým projevům nevídané agrese, jaké se dějí nyní na Ukrajině, vydrží nejenom nám všem tady v Česku, ale i ve všech dalších zemích, které respektuji státní suverenitu, osobní svobody a humanismus, dostatečně dlouho k tomu, abychom je dokázali zastavit.
A dále už jenom věcně:


Pondělí
🛣️jednání se starostou Dvora Králové nad Labem a jedním z členů komise pro liniové stavby o rozporu v souvislosti se stížností proti územnímu rozhodnutí a nezájmu ŘSD o přeložku Zboží - Choustníkovo Hradiště na úseku D11 z Jaroměře do Trutnova. Z mého pohledu byla tato záležitost již několikrát projednána s ministerstvem dopravy a ŘSD, nicméně budu současný postoj obou institucí prověřovat.
🇺🇦🇺🇦🤝setkání se starosty ORP našeho kraje k zajištění humanitární pomoci pro přicházející uprchlíky a nastavení spolupráce stát, kraj, města a obce, neziskový sektor atd. Řešili jsme také možnosti uskladnění materiálních sbírek, které vznikají spontánně napříč regionem.
👨‍💼nastalou situací jsme se následně zabývali na poradě vedené kraje, abychom i zde probrali současná opatření. Dále jsme řešili dotace, další plány v souvislosti s organizací CEP, investice a finance kraje.
🚓🚑🚒na bezpečnostní radě kraje jsme zhodnotili dosavadní koordinaci všech zainteresovaných složek k zajištění bezpečnosti a pomoci. Probrali jsme organizaci jednotlivých činností při vzniku Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) a vytvoření podmínek spolupráce nejen IZS, ale i hygieniků, Odboru azylové a migrační politiky, Správy uprchlických zařízení, neziskových organizací, úřadu práce, VZP apod.

Úterý
👩‍💻👨‍💻zasedání Asociace krajů ČR v Praze, jehož součástí byla krom řešení běžné agendy týkající se zejména problémů ve zdravotnictví, sociálních službách, v dopravě, rozpočtového určení daní či stavebního zákona, důležitá porada s ministerstvem vnitra. Projednávali jsme funkční systém provozu krajských asistenčních center pomoci Ukrajině.
🗃️Jedním ze zásadních problémů je zdlouhavý proces registrace k získání víza, a s ním související zdravotní pojištění či možnost pracovního zařazení. Proto jsem ministra vnitra požádal o projednání možnosti získání zdravotního pojištění, ještě před udělením víza. Zdravotnická zařízení nemají problém poskytnout ošetření. (více – viz můj úterní příspěvek).
👨‍💼v podvečer zasedání klubu ODS v Senátu PČR a příprava na středeční zasedaní pléna, přičemž velká debata se rozvinula zejména v souvislosti s návrhem zákona branné povinnosti.
🤝🇺🇦hned v prvních dnech konfliktu jsem se spojil s předsedou oblastní rady partnerského regionu v Zakarpatské oblasti Volodymyrem Chubrikem a zajímal jsem se o konkrétní potřeby z hlediska možné pomoci z naší strany. Na základě specifikovaných požadavků jsme v úterý ve spolupráci s krajským zdravotnickým holdingem zajistili a odeslali zdravotnický materiál v hodnotě 1, 5 mil korun.
🚒společně s hasiči jsme připravili centrální sklad pro shromažďování materiální humanitární pomoci už organizovaných sbírek, které zajistily například města a obce. Vznikl v areálu hasičského záchranného sboru ve Velkém Poříčí. Nashromážděnou humanitární pomoc je třeba sem dopravit k vytřídění a do válkou postižených oblastí Ukrajiny bude odesláno to, co bude potřeba na základě aktuální poptávky. 🏣Centrální sklad je v provozu od středy 2. března 2022 na adrese Náchodská 530 (areál stanice), Velké Poříčí, a to od pondělí do pátku mezi 8:00 až 18:00, v mimo uvedenou dobu je potřeba volat kontakty +420 775 862 740 nebo +420 725 085 122.

Středa
🕋🤝🇺🇦Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině ve spolupráci s hasiči, policií a dalšími organizacemi zahájilo provoz (24 hodin denně 7 dnů v týdnu). Zabezpečuje prvotní administrativní kontakt pro uprchlíky z Ukrajiny – lustraci, vydání statutu uprchlíka, sjednání pojištění, případně zajištění ubytování. Již vybudování tak rozsáhlého integrovaného improvizovaného pracoviště bylo výzvou. Všem, kteří se o to zasloužili - profesionální a dobrovolní hasiči, zástupci charity, složek IZS, úřadů i kongresového centra Aldis, patří velké poděkování👏. Na provozu centra kraj spolupracuje s Hasičským záchranným sborem KHK, krajským ředitelstvím policie, Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (OAMP), VZP, Diecézní katolickou charitou HK a také se ZZS KHK.
👨‍💼👩‍💼schůze Senátu PČR, na níž bylo projednáno a schváleno:
▶️prohlášení evropských vlád o využívání nosných raket Ariane, Vega a Sajuz (prodloužení možnosti využívat je ze střediska Guyana)
▶️Úmluva o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážek na moři (manévrování, světla a znaky lodí, podávání signálů)
▶️ratifikace smlouvy s Korejskou republikou o leteckých službách (odstranění nesouladu v evropských smlouvách)
▶️ratifikace smlouvy se Spolkovou republikou Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cestě (úprava parametrů plavební dráhy například úsek Ústí nad Labem a Týnec a Pardubice parametry hloubky 230 cm)
▶️návrh směrnice o rámci zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy (povinně předávaná data)
▶️návrh nařízení o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (železniční dopravní infrastruktura pro osobní dopravu 160 km, nákladní 100 km, plná eletrifikace, silniční dálniční síť - v našem kraji D11 na hranice s PR a D35 z HK do Jičína, rozvoj vysokorychlostní tratí - v našem kraji spojení do PR)
▶️návrh směrnice o energetické náročnosti budov (zpřísnění podmínek a aktualizace metodiky výpočtu energetické náročnosti budov 2030)
▶️plán pro nepředvídatelné události pro zajištění dodávek potravin a potravinového zabezpečení v dobách krize (evropský mechanismus připravenosti a reakce)
▶️nařízení o dodávání komodit a produktů spojených s odlehčování a znehodnocením lesů (zákaz dovozu komodit majících vliv na odlesňování) schváleno
▶️nařízení týkající se finančních zdrojů EU, plánu víceletého financování, sankcí v souvislosti s agresí Ruska
▶️nařízení o přepravě odpadů (zpřísnění pravidel pro přeshraniční přepravu odpadů)
▶️zpráva o životním prostředí za rok 2022 (změny klimatu viz teplý rok a větší srážky, dostupnost vody, kvalita ovzduší, oběhové hospodaření atd.)
▶️dokumenty k migraci, k převaděčství a k neoprávněnému zaměstnávání cizinců tzv. třetích zemí (opatření k zmírnění potencionálního zneužívání pravidel EU viz snaha o fungování efektivních smluv například s Tureckem apod.)
▶️Horní zákon (nové limity při využití úhrad za nerostného bohatství a přerozdělování těchto financí mezi obce a stát)
▶️změna zákona o pobytu cizinců (zrušení monopolu VZP, navýšení limitu na 120 tisíc EUR a možnost ze zdravotního pojištění matky hradit péči do 12 měsíců)
💁‍♂️Pro schválení zákona o branné povinnosti (souhlas se vstupem do služby jiných armád) jsem nehlasoval. Jsem přesvědčen že s ohledem na situaci v Ukrajině a členství ČR v NATO není dobré, aby stát jen přihlížel obcházení bezpečnostní strategie státu. Zároveň návrh není v ústavně právním pořádku. Kompetenci navrhovat takový zákon má především vláda a nemělo by to být řešeno poslaneckou nebo senátní iniciativou. Z mého pohledu účast ve válce, vývoj války a zapojení kohokoliv nemá být jen něčím spontánním.
… 🕋🤝🇺🇦cestou ze senátu jsem se zastavil ještě v nově otevřeném asistenčním centru v Aldisu, abych si přímo na místě promluvil s těmi, kteří tam již za první den provozu obsloužili 350 osob o tom, co je případně třeba ještě doladit či upravit (viz můj středeční příspěvek)

Čtvrtek
📝běžná i operativní agenda s úředníky a kolegy, kteří potřebují řešit důležité věci jako například: projednat dvě zásadní témata investic ve školství, příprava páteční návštěvy premiéra, sjednocení potřebných informací k dalším záměrům v souvislosti s průmyslovou zónou Kvasiny-Solnice-Rychnov (plánované investice kraje, obcí, možnosti využití dotačních programů, infrastruktura, předpokládaná pomoc státu viz nemocnice RK a obchvat Opočna atd.)
🎿s kolegy jsme rovněž řešili téma zimní Olympiády dětí a mládeže, kterou plánujeme uspořádat na začátku příštího roku ve Špindlerově Mlýně. Nelíbí se nám dosavadní přístup Českého olympijského výboru, kdy nám určuje plno pravidel a požadavků nad rámec běžných záležitostí, navíc k partnerům, kteří jsou jejich sponzory, a to ještě v situaci nepoměrného financování akce (2 mil. ČOV a více než 14 mil kraj)! Tohle se musí změnit. Jsem rád, že se tomu náměstek Štěpánek intenzivně věnuje a já jsem závěry (dnes už všech krajů) projednal na úterním zasedání AK ČR, aby se na pátečním jednání v Praze vyjednávalo v zájmu všech.
💰s radním Řehořem jsme probírali situaci kolem poplatků za vjezd na autobusový terminál v Hradci Králové a další jednání předpokládáme už o konkrétní smlouvě mezi Dopravním podnikem, krajem a dopravci.
🚏zabývali jsme i přípravou na to, že tuto neděli vstoupí v platnost celostátní změna jízdních řádů autobusové dopravy – informaci o změnách naleznete zde: https://www.kr-kralovehradecky.cz/.../v-nedeli-6--3--se.../

Pátek
📝🧑‍🏫mnoho operativy, v jejímž rámci jsem řešil například se starostou Trutnova Michalem Rosou situaci s uprchlíky a centralizací jejich registrace v KACPU, se zastupitelkou Pavlínou Špringerovou nabídku spolupráce při zajištění koordinace vzdělávání dětí uprchlíků.
❌bohužel mne však také čekalo jednání o seškrtání investičních akcí v rámci plánu rekonstrukcí silnic v důsledku absence slíbených cca 100 mil Kč ze SFDI na mosty.
👨‍💼další z řady jednání ohledně struktury pracovních míst na KÚ (nelíbí se mi neobsazená místa, účelové obsazování například půl úvazky u lidí, kteří mají primární pracovní aktivitu mimo KHK, a záměry zeštíhlení řídících míst).
…s ekonomickým náměstkem jsem diskutoval nad další strategií hospodaření kraje s ohledem nejen na investice, ale také obecné náklady na provoz, a to i v souvislosti s mezinárodním konfliktem na Ukrajině.
🤝🇺🇦Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině navštívil premiér Petr Fiala. Během prvních dvou dnů zde bylo uděleno 604 víz📜, registrováno je dalších 500. Zvýšení potřeby zajištění ubytování očekáváme spíše až v dalších dnech, doposud to bylo pouze cca 50 míst🛏️, neboť zatím většina uprchlíků přijíždí za svými příbuznými či přáteli, kteří zde pobývají již dlouhodobě. Společně s premiérem jsme se přesvědčili, jak zde jednotlivé služby fungují a poděkovali jsme všem, kteří dělají vše proto, aby tomu tak bylo 24 hodin denně 7 dnů v týdnu.👏 Premiér přislíbil, že vláda bude provoz center nadále intenzivně podporovat.

Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦trocha odpočinku s rodinou a příprava na další týden den.
🤔Při zamyšlení nad tím, co bych chtěl popřát kromě hodně sil a víry v dobré konce, mne napadl také jeden z citátů Václava Havla: „Až bude nejblběji, začne se to obracet k lepšímu“, přičemž bych byl rád, abychom byli co nejdříve svědky druhé části tohoto výroku.