CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 6.6.

06. 06. 2021

Pondělí
👩‍💼👨‍💼Rada KHK byla zejména o dotacích na příští rok, o strategii kultury pro období 2021-25, a informacích, které jsme dostali k probíhajícím jednáním o změnách v oblasti cestovního ruchu. Probrali jsme také dosavadní poznatky k záměru výstavby dalších objektů domova pro seniory U Biřičky. Zabývali jsme se připravovanými změnami ve zdravotnickém holdingu a rovněž záměry v souvislosti s provozováním léčebných ozdravoven SOL
🏨s radním pro zdravotnictví jsme v městské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem s jejím vedením probírali návrat k běžnému nemocničnímu provozu, plány dalšího rozvoje v souvislosti s plánovanou výstavbou nových operačních sálů nebo v oblasti urgentní péče a dotkli jsme se i aktuální personální situace. 🛏️Seznámili jsme se rovněž s provozem soukromého zdravotnického zařízení Vividus East, které poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči a během, pandemie pomohlo a prokázalo, že je partnerskou součástí zdravotnického systému v našem kraji (viz můj středeční příspěvek).
...👀🤔🤔přečetl jsem si https://www.seznamzpravy.cz/.../ohrozil-hamacek-praci...
🤔Nemělo by spíše než další a další zákazy, kontroly a represe, být primárním úkolem ministra vnitra vytváření podmínek pro zajištění bezpečnosti celé země, než ji svým chováním - byť s výrazem supermana v červené mikině - ohrožovat?!
👀https://www.seznamzpravy.cz/.../komentar-vlada-ztratila...
🤷‍♂‍Již po první vlně jsem upozorňoval na to, že je třeba na základě zkušeností z ní VŠE řádně ZREVIDOVAT a VŠE POTŘEBNÉ ZMĚNIT (legislativa pro krizové řízení, zákon o ochraně veřejném zdraví). A ne pokračovat v nesmyslech a na podzim být opět stejně nepřipraveni!

Úterý
🚧jednání s generálním ředitelem ŘSD a se starostou Jaroměře k problematice napojení D11 na stávající silniční síť do doby, než bude vybudován obchvat Jaroměře. Naprosto klíčové je dostavět alespoň první kruhovou křižovatku na sjezdu dálnice, ale už teď se připravujeme na krizovou situaci pro případ, že by se díky problematickým výkupům pozemků muselo provizorně sjíždět z dálnice různými způsoby podle směru a druhu dopravy. Dosavadní návrhy budou muset projít schvalováním, ale hlavně doufám, že se jedná spíše o přípravu na krizový scénář. Nicméně D11 a její pokračování není jedinou klíčovou stavbou, a proto jsme řešili ještě stavby úseků D35 z HK do Jičína nebo obchvaty ve směru HK-Rychnov nad Kněžnou a také důležité opravy silnic v blízkosti dálnice.
💉🦠přestože epidemická situace zaznamenává nadále klesající vývoj (za posledních sedm dnů testy v regionu odhalily 48 nových případů) a průběh očkování funguje již ve stabilním režimu, každý den se obojímu nadále alespoň krátce věnuji. Rozložení očkovacích míst (očkuje se v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních a také v ordinacích praktických lékařů), jejichž měsíční kapacita očkování stále převyšuje měsíční objem dodávaných vakcín, zůstane v našem kraji stejné i po prázdninách. Nyní je v Česku doporučená aplikace druhé dávky nejrozšířenější vakcíny Pfizer po 42 dnech, a to z důvodu co největšího zvýšení počtu prvních dávek. Předpokládáme, že pro nově zahajovaná očkování budeme v našem kraji moci využít až třetinu všech dávek, které do kraje dorazí.
Ke konci tohoto týdne zdravotníci v KHK vyočkovali přes 304 tisíc dávek vakcín. Doposud je u nás alespoň jednou dávkou naočkováno přes 216 tisíc osob, což je téměř 40 % celkové populace regionu. Předpokládáme, že během léta budeme mít 60 % populace proočkovaných. Registrovat se na očkování můžou od minulého týdne lidé starší 30 let. V pátek se registrační systém otevře pro věkovou skupinu 16 až 29 let. V červnu navíc očekáváme velkou dodávku vakcíny od firmy Johnson & Johnson, kterou budou očkovat praktici.

Středa
👨‍💼na jednání Ústavně-právní výboru v Senátu PČR jsme se věnovali:
▶️návrhu zákona o podpoře regionálního rozvoje, který zohledňuje zrušení regionálních rad soudržnosti, přičemž nově zpracovávat a provádět tyto územní strategie bude 13 určených měst (a mimo jiné budeme ještě řešit, proč chybí krajské město Hradec Králové)
▶️novele zákona o provozu na pozemních komunikacích (nové možnosti projednání přestupku spočívající v neoprávněném užití vyhrazeného jízdního pruhu, možnosti využít oprávnění C na traktory apod...přesto asi největší debata bylas stejně jako v poslanecké sněmovně o ustanovení navrhující 1,5 m boční odstup)
▶️návrhu změn exekuční legislativy (týká se organizace exekucí...omilostnění u veřejnoprávních institucí, pokud se splatí do tří měsíců jistina, zastavují se bagatelní exekuce do 1500,- Kč, nové limity procesu zastavení bezvýsledných exekucí 6+3+3 roky podle jednotlivých ustanovení, centrální evidence apod.). Návrh je předmětem velké diskuze, a také sněmovna žádá senát o pozměňovací návrhy. Snad se u toho nezapomene na to nejdůležitější - tedy říci, že dluhy se mají platit a nemůže se z nich nikdo vylhat nebo vymluvit.
▶️návrhem zákona o státní sociální podpoře (zvýšení přídavků na dítě a rozšíření okruhu příjemců přídavků, kdy se zvyšuje koeficient z 2,70 na 3,40)
💰odpoledne jsem se s kolegy na KÚ věnoval informacím a doporučeným postupům při předkládání záměrů do výzev v programu REACT, který umožňuje čerpat finance zejména pro zdravotnictví. Přihlásili jsme 4 naše nemocnice se žádostí o vybavení zdravotnickými přístroji. Chceme předložit další žádosti týkající se především rekonstrukcí v objektech pro následnou zdravotní péči a budeme se ucházet o peníze pro sociální oblast.
🗳️v podvečer jsem na oblastním sněmu ODS Náchod po dvou letech znovu obhájil post předsedy této oblasti. Vážím si projevené důvěry a s kolegy jsme si slíbili, že všichni uděláme maximum proto, abychom byli úspěšní především v práci pro naše města a obce, kde se v mnoha případech (jako například Police nad Metují, Velké Poříčí nebo i v Novém městě nad Metují) aktivně podílíme na jejich rozvoji. Samozřejmě důležité bude i moje celokrajské působení a stále věřím tomu, že strhnout lidi kolem pro společnou snahu měnit věci kolem nás je jedna z věcí, pro kterou nikdy neztratím důvod jí dělat.

Čtvrtek
⛪byl jsem seznámen se záměrem na stavbu nové modlitebny ve Rtyni (podstatná část peněz je se sbírky dárců, spolupráce města, žádá se o stavební povolení a řešili jsme za jakých podmínek je možné uvažovat o dílčí finanční podpoře ze strany kraje)
🏐s představiteli krajského volejbalového svazu, kteří letos pořádají oslavy 100 let volejbalu (25.6 v HK), jsme vedli debatu o rozvoji sportovních odvětví nejen v našem kraji.
🏠soutěž Stavba roku 2021 Královéhradeckého kraje jsem probíral s jejími organizátory, kteří mě informovali o průběhu, hodnotících kritériích a zamýšleném průběhu slavnostního ocenění (prozatím se přihlásilo 12 zájemců).
🌉absolvoval jsem dvě důležitá jednání o plánu dopravních silničních staveb na rok 2022 a o stavu mostů v našem kraji. Reálně můžeme prozatím uvažovat o stavbách cca za 750 milionů, což je ovšem málo na to, abychom udrželi trend posledních 5 let, kdy v průměru dáváme cca 1 miliardu do oprav krajských silnic (snažíme se najít další příležitosti, jak získat finanční prostředky nejen z našeho krajského rozpočtu). A s tím souvisí i jeden z nejpalčivějších problémů současného stavu dopravní silniční infrastruktury, a tím jsou mosty. V našem kraji máme cca 850 mostů a z toho je cca 130 ve stavu, kdy se musíme intenzivně věnovat jejich stavební údržbě, popřípadě plánovat investiční akce k opravě nebo celkové rekonstrukci. Například v příštím roce budeme muset pokračovat v opravě 3 mostů na silnici do Pece pod Sněžkou cca za 170 milionu. Osobně předpokládám, že v příštím roce přes 200 milionů z peněz alokovaných na silniční stavby půjde jen na mosty a o to méně budeme moci investovat do oprav silnic.

Pátek
🤝jednání o mezinárodní spolupráci kraje s Polskem a Slovenskem. V průběhu tohoto měsíce se připravujeme na podpis memoranda s Polskou republikou o rozvoji železniční dopravní infrastruktury (například na trase propojující obě země přes Meziměstí) a také o plánech na investice do silnic v příhraničí obou zemí. Zároveň připravujeme návštěvu delegací spřátelených krajů obou zemí na zářijové dožínky v našem kraji. Ale připravujeme i program návštěv německého a indického velvyslance, kteří projevují zájem o hledání spolupráce např. v oblasti turistického ruchu nebo při hledání dalších investičních možností ve spolupráci s regionálními zaměstnavateli a firmami.
🎉přijal jsem pozvání na otevření chráněné dílny firmy Filipa v Kopidlně (do budoucna nabídne cca 60 pracovních míst). Tato firma má další záměry expanze i v Hořících, kde by chtěla vytvořit pracovní příležitosti zhruba kolem 150 zaměstnanců. Oceňuji nejenom záměr produkce, ale i společenskou odpovědnost všech zúčastněných. Měli bychom vždy, je-li to reálné, uvažovat o tom, jak umožnit lidem s handicapem být užiteční a pracovat a tím nebýt izolování z běžného života.
🚧🛣️cestou z Kopidlna jsem zvládl ještě kontrolu silnice III. třídy č. 28034 z obce Běchary do obce Běchárky, abych se na místě přesvědčil o technickém stavu úseku této silnice spojující obec se svojí místní části. Přestože má charakter místní komunikace, doposud patří kraji (o čemž, jak jsem přesvědčen by se měla vést diskuze), a proto je jasné, že rekonstrukci poškozené silnice musíme zajistit.
🗄️a kromě administrativy a dílčích jednání souvisejících spíše s interními záležitostmi jsem se na úřadě věnoval s kolegy přípravě na tzv. Den kraje 28. 9., kdy chceme ještě více otevřít náš úřad široké veřejnosti, ale také např. poděkovat našim záchranářům, policistům a hasičům.

Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦jako obvykle oddychový víkendový čas s rodinou a příprava na další týden, do kterého přeji Vám vše hodně energie, naplnění předsevzetí, která jste si do něj dali, ale i čas třeba na příjemná večerní setkání, které se v tomto ročním období díky dlouhým dnům nabízí😉