CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 7.11.

07. 11. 2021

Pondělí
🛣️mimořádné jednání Rady KHK s 20 investičními body a mezi ty nejzásadnější patřilo schválení soutěže na opravy krajských silnic v příštím roce.
👩‍💼👨‍💼setkání se zastupiteli za ODS a diskuze o regionálních problémech, na něž navázalo setkání s koaličními zastupiteli spojené s přípravou na odpolední zasedání Zastupitelstva KHK, kde bylo projednáno 68 bodů.
💁‍♂️Rád bych zmínil například schválení dotačního programu „Příprava investičních projektů“, který pomůže s přípravou investičních projektů malým obcím do 3000 obyvatel a do nějž kraj investuje 3 miliony korun. 🏘️O podporu se obce mohou ucházet od 9. 12. 2021 do 17. 1. 2022. Je možné ji využít na projektovou přípravu a zpracování žádosti o některou z národních či evropských dotací na vlastní realizaci. Může pokrýt až polovinu uznatelných výdajů – nejvýše však 200 tisíc korun.
✔️Schválen byl také (od 1. prosince t.r.) vznik nové krajské příspěvkové organizace Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu nahrazující původní Centrálu cestovního ruchu Královéhradeckého kraje. Jako příspěvková organizace kraje bude efektivněji koordinovat, pomáhat a rozvíjet turistické nabídky regionu a tato právní forma umožní také stabilní financování a přehlednější kontrolu hospodaření s veřejnými finančními prostředky.
🔔Shodli jsme se na tom, že budeme upozorňovat veřejnost na novelu exekučního řádu tzv. „milostivé léto“, která vstoupila platnost na konci října a umožňuje lidem v exekuci se zbavit svých dluhů u veřejnoprávních institucí natrvalo (splacením vymáhané jistiny dluhu a poplatku ve výši 908 Kč). Jedná se o dluhy u státu, krajů, obcí a u firem, kde mají většinu jejich příspěvkové organizace. Podmínkou je, že exekuce je už nyní vymáhána soudním exekutorem. Na daňové a správní exekuce se ale milostivé léto nevztahuje! Dlužník také nesmí být v insolvenci. (další informace naleznete např. zde https://nedluzimstatu.cz/)

Úterý
...🦠jednání o epidemiologické situaci, z něhož vyplynul (např. i z důvodu větší ochrany zdravotníků), od 3. listopadu zákaz návštěv ve všech krajských nemocnicích včetně FN HK. Výjimka platí pro návštěvy na dětských odděleních, pro doprovody k porodům a pro návštěvy pacientů v terminálním stadiu nemoci, a to vždy po domluvě s ošetřujícím lékařem a po předložení negativního testu na covid-19, případně certifikátu o dokončeném očkování, či potvrzení o prodělání nemoci covid-19, od kterého uplynulo méně jak 180 dnů. Epidemie se v našem kraji stále nešíří tak rychle, jako v některých jiných regionech, ale přesto je v našich nemocnicích hospitalizováno v souvislosti s covidovým onemocněním cca 30 pacientů. Nemocnice postupně navyšují počty covidových lůžek, zdravotní péče v krajských nemocnicích není zatím omezena.
👵👴Situace v domovech pro seniory a dalších sociálních zařízeních je nadále stabilizovaná, s režimovými opatřeními, ale zatím bez omezení návštěv. Návštěvy musí dodržovat ochranu dýchacích cest a předložit potvrzení o bezinfekčnosti, očkování nebo prodělání covidu-19. Hradecký Domov U Biřičky umožňuje návštěvy pouze v určený čas a maximálně ve dvojicích, vyplňují vstupní formulář a jsou vizuálně označeny páskou tak, aby personál věděl, že prošly kontrolou. Aktuálně žádný z klientů domovů pro seniory není covid pozitivní a žádné zařízení není v karanténě. Očkováno proti covidu-19 je 88 % klientů domovů, většina z nich má navíc zájem o posilující dávku vakcíny.
🏥jednání o zdravotnictví, a to zejména k připravovaným změnám holdingu, navyšování lůžek pro covid pacienty a poskytování účinné léčby pomoci léků s monoklonálními protilátkami v jednotlivých nemocnicích.
…zasedání Asociace krajů v Českých Budějovicích, v jehož průběhu zazněly informace k záměrům budování VRT (týká se nás to též a příští týden máme jednání V HK). Diskutovali jsme o koncepci budování sportovních zařízení a roli krajů při vyřizování žádostí na Národní sportovní agentuře.
🧪Dohodli jsme se na požadavku testovat školy v celé ČR podle vývoje epidemiologické situace – tedy v případě, že v okrese bude v týdnu 300 případů na 100 tisíc obyvatel.
Shodli jsme se, že s ohledem na financování sociálních služeb v ČR má mít Asociace krajů ambici navrhnout strategii, jak změnit financování ze strany státu.
💰Schválili jsme plán alokace peněz pro kraje v rámci deinstitucionalizace a transformace pobytových sociálních služeb (Královéhradecký kraj 394 mil. pro období do 2027)
Seznámili jsme se s informacemi k financování očkování pro praktické lékaře, mobilní hospice a možností nové výzvy k nákupu prostředků do laboratoří v souvislosti s testováním.
🚑Diskutovali jsme o dofinancování krajských záchranek prostřednictvím zdravotního pojištění, přičemž mne potěšila úspěšnost našeho kraje při čerpání dotací EU za období 2014-2020 (9 miliard a pouze 4 kraje získaly více, kdy je však ještě třeba vnímat rozdílnou velikost jednotlivých krajů)
Shodli jsme se i na potřebě přestat s přípravou na aplikaci nového stavebního zákona neb je zjevné, že dozná změn.

Středa
🗄️nekonečná administrativa a mnoho dílčích jednání na KÚ, např. s radním pro regionální rozvoj ohledně podpory a rozvoje cyklostezek v kraji, o přípravě posudků k problémům ve společnosti CEP a Královéhradeckou labskou společností, ale i ke sporům s MMR ohledně sankcí na česko-polské projekty na rekonstrukce dopravní infrastruktury.
👨‍🦽setkal jsem se také setkat s Mgr. Václavem Krásou, předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením, který byl také letos v říjnu vyznamenán za svou mnohaletou činnost ve snaze o integraci zdravotně hendikepovaných do společnosti. Povídali jsme si nejenom o memorandu mezi radou a kraji o spolupráci, jehož podporu ode mne samozřejmě za HKH dostal, ale také o realizaci konkrétních kroků pomoci, o něž se snažím i osobně zasazovat od začátku své působnosti ve vedení kraje. (více – viz můj páteční příspěvek)
👨‍💼odpoledne domluvená setkání v náchodské senátní kanceláři a diskuse o aktuálních tématech pro rozvoj této části regionu

Čtvrtek
💬letošní Broumovské diskuse byly především na téma Hodnoty a společnost, a to ať už z pohledu filozofického, společenského, osobního, spirituálního či evropského. Diskutovalo se o tom, zda existují univerzální hodnoty, zda je společnost potřebuje a kdo je (nebo by měl dnes vlastně být) jejich nositelem. 💁‍♂️Pokud Vás zajímá můj osobní pohled, najdete jej ve středečním příspěvku, ale zde si dovolím alespoň zopakovat ještě jednou své přání. 🙏Pojďme se tedy pro začátek zastavit u toho, jak vrátit ty základní univerzální hodnoty jako je pravda, důvěra, slušnost, odpovědnost, vzájemná tolerance a schopnost naslouchat i diskutovat do našich životů. Ty tvoří pevnou půdu, od které se můžeme odrazit, abychom se nakonec neutopili. Tyto hodnoty vytváří prostor pro setkávání u jednoho stolu a hledání cesty, jak společně žít a tvořit. Přemýšlejme o tom, jak je vrátit do rodin, jak je vyučovat a komu dávat šanci, být naším vzorem či názorovou autoritou. Měli by to být lidé, kteří svými činy půjdou příkladem nám ostatním.
🖥️videokonference krajského krizového štábu k vyhodnocení aktuálního stavu pandemie v KHK na základě poznatků z každodenní spolupráce všech zainteresovaných subjektů.🦠 Za posledních sedm dní testy potvrdily 952 nových případů nákazy covidem-19, kraj má ale nadále druhý nejnižší sedmidenní přírůstek na 100 tisíc obyvatel v ČR. 💉Nyní je v kraji alespoň jednou dávkou očkováno přes 70 % populace starší 16 let. Očkovací místa navyšují denní kapacity v závislosti na počtu zájemců a do očkování vakcínou Pfizer se zapojilo už 128 praktických lékařů ve všech pěti okresech regionu. Seznam spolu s kontakty na ordinace aktuálně očkujících praktiků naleznete na👉 www.kr-kralovehradecky.cz/praktici.
👨‍🏫Ve čtyřech školách, které zřizuje královéhradecký kraj, bylo ve čtvrtek celkem 13 žáků pozitivních, 44 žáků v karanténě a tři pedagogové pozitivní. Kompletně není uzavřená škola žádná.
💁‍♂️Snahou jednání pracovní skupiny krizového štábu je především efektivní příprava, abychom měli co nejlépe připravený zdravotnický systém v kraji, aby nemocnice měly dostatek zdravotnického personálu, byla zajištěna koordinace při zajišťování péče, dostatek léků apod., abychom dokázali pomoci včas a všem, jež to budou potřebovat. V té souvislosti opět děkuji👏 všem zdravotníkům, hygienikům a všem lidem, kteří se denně podílí na zvládnutí situace a současně se obracím na nás všechny, buďme opravdu rozumní, opatrní a dodržujme již známou základní prevenci. Abychom sami zbytečně neonemocněli, ale současně také nepřispívali k šíření viru v našem kraji. 🤝Děkuji všem, kteří chápou znovu vzrůstající riziko a svým vhodným chováním a jednáním chrání sebe i ostatní.

Pátek
… 👨‍💼👩‍💼pokračování 17. schůze Senátu PČR z minulého týdne. Na programu byla zejména objemná agenda Evropských směrnic, nařízení a různých předpisů v souvislosti se zdaněním energetických produktů, pravidla pro alternativní paliva v dopravě, zřizování sociálních fondů pro klimatické opatření, podporu obnovitelných zdrojů, uhlíkové vyrovnávání apod.
🇪🇺Nejvíce diskutován byl Evropský klimatický balíček, přičemž Senát se k plánu snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 % staví kriticky. Některá nařízení a směrnice, jež navrhuje Evropská komise, by pokud nebudou vyčísleny jejich dopady, měla vláda vetovat.
💁‍♂️Též osobně považuji za nezodpovědné prosazovat návrhy například na razantní snižování emisí, pokud není jasný způsob náhrady stávajících energetických zdrojů.
Nejkritičtější postoj senátorů byl k návrhům na zdanění energetických produktů a elektřiny nebo k zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a ke zpřísnění norem pro emise oxidu uhličitého. 🏭
🤷‍♂️Z mého pohledu návrhy nezohledňují rozdílnou kupní sílu v jednotlivých státech EU. Pro zhodnocení skutečných dopadů jednotlivých nařízení a směrnic, postrádám dopadové studie od Evropské komise, ale i od současné vlády. Obecně vnímám, že jakýkoliv krok pro zlepšení životního prostředí je nutný, ale na druhou stranu je stejně tak nutné si uvědomit, že důsledky jednotlivých kroků musí být odhadnutelné a zároveň by měly být realistické a užitečné. Určitě jsem pro podporu těch , které zlepší životní prostředí, ale v žádném případě nesmíme dopustit, aby se ČR stala energeticky a surovinově závislá na Rusku a Číně. Vím, že je nutné bojovat s klimatickou změnou. 💁‍♂️Nejsem proti cílům zelené dohody. Jsem ale pro to hledat vhodnou cestu, která nebude znamenat energetickou chudobu většiny obyvatel Evropské unie, ohrožení konkurenceschopnosti EU.
🙏Hledejme cesty, jak to udělat bezpečně. Nakonec o tom byla velká část diskuse o balíčku. Bude-li přijat beze změn, bude to znamenat ohrožení velké části obyvatel chudobou.
A pro mě je důležité začít tuto oblast pojmenovávat i jako NÁRODNÍ ENERGETICKÁ BEZPEČNOST.
Všechna k tomuto bodu uskutečněná hlasování lze uzavřít konstatováním, že přijetí čehokoliv v rámci tzv. zelené dohody bez znalosti náhrady zdrojů, je nezodpovědné.🙅‍♂️

Sobota, neděle
…týden poměrně nabitý diskuzemi jsem rád a bez diskuze uzavřel odpočinkem a aktivitami s rodinou👨‍👩‍👦‍👦. Do nadcházejícího týdne Vám přeji hlavně pevné zdraví, úspěšné zdolání všech cílů, které si do něj dáte a s prodlužujícími se večery i čas na přemýšlení nad těmi svými nejosobnějšími.