CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 7. 2.

07. 02. 2021

Pondělí
👩‍💼👨‍💼Rada KHK a pracovní den s mými kolegy radními - úkoly k investicím, evropským projektům, dopravě, ekonomice, ale diskutovali jsme i nad záměry v souvislosti s vytvořením pracovního týmu pro řešení škod s chovateli ovcí, k ochraně chovatelů a podmínek pro chov nebo nad odpovídajícími podmínkami pro ochranu vlka v krajině apod.
💁‍♂‍S náměstky pro sociální oblast a školství jsem se podrobněji zabýval destinační společností KUKS, krajskou společností pro cestovní ruch a maturitními zkouškami především ve vztahu k našim zdravotním školám.
🦠💉pravidelné vyhodnocení vývoje epidemické situace a očkování v našem kraji.
🩺zajímavé setkání s paní doktorkou Salajovou z Nadačního fondu Cheiróm - senioři a rakovina kůže. Jejich projekt přináší systémový přístup k odhalování rakoviny kůže u seniorů. Velmi mne zaujal a stojí za úvahu vyzkoušet jej i v našem kraji. V následujících dnech o tom budu se svými kolegy z gescí sociální oblasti a školství hovořit.
Úterý
💉vzhledem k tomu, že v posledních dnech vznikla nejistota díky veřejně publikovaným, avšak rozporuplným informacím vlády o ne/zastavení očkování, považoval jsem za důležité informovat novináře, ale také prostřednictvím webu a soc. sítí o tom, že se očkování v těchto dvou týdnech vzhledem k nižšímu objemu dodaných dávek vakcín sice zpomalí, ale nezastaví. Očkujeme dále, musíme však kromě prioritní předepsané skupiny naočkovat druhé dávky, těm, kteří je již dostali. Současně se intenzivně připravujeme na II. Q, kdy jsou přislíbeny měsíční dodávky v objemu cca 100 tisíc ks. (více – viz můj úterní příspěvek)
💉téma očkování provázelo i videokonferenci Asociace krajů s premiérem a ministrem zdravotnictví, v jejímž průběhu poprvé zazněla snaha ke sjednocení přístupu k připravenosti krajů na další fázi očkování pro fázi (až tady skutečně budou ony avizované miliony dávek vakcín) a kraje jako je ten náš, budou moci v II. Q naočkovat měsíčně 100 tisíc místo stávajících cca 60 tisíc v rámci celého I. Q.
Že by konečně nastalo uvědomění, že centrální odpovědnost, spolupráce a partnerství s kraji jsou zárukou úspěšného procesu očkování?!
🤷‍♂‍Tak tedy – jistě, pane premiére! my na Váš dotaz jak a kolik, hlásíme – respektive potvrzujeme, že jsme připraveni na očkování v objemu 100 tisíc vakcín měsíčně a zároveň Vám rád pošlu údaj k chybějícím vakcínám oproti plánu na I.Q, abychom mohli naočkovat všechny, kteří projevili zájem z řad zdravotníků a klientů i pracovníků v domovech seniorů, popřípadě z registračního systému 80+
🚂Dopravní výbor a prezentace dosavadního průběhu vyjednávání se železničními dopravci, diskuze nad dalším harmonogramem a cíli jednání. S některými členy jsem jednal také o potřebách úpravy železniční dopravní cesty zejména na směru z HK na Jaroměř. A přestože chápu, že současná situace neumožní vše dodržet, vadí mi, že nás Správa železnic stále není schopná informovat o výsledcích studie tzv. Vysokovské spojky, a proto se bez ohledu na závěry budu oficiálním dopisem📩 adresovaným generálnímu řediteli ptát, jaký bude další postup a případné alternativy, protože tento stav považuji již za nepřijatelný.
👨‍💼na jednání Tripartity KHK byly prezentovány informace ze zdravotnictví, sociální oblasti, školství, dopravy, problematika zaměstnanosti. Oceňuji věcnou diskuzi a podněty, které v jejím průběhu zazněly. Za přínosnou považuji výměnu názorů na letošní návraty dětí do škol, nastavené podmínky maturit, nebo i vývoj nezaměstnanosti a příprava na případnou rekvalifikaci v některých oborech. Stejně tak i pohledy z první linie na situaci v našich nemocnicích jsou pro mě důležité a ujišťuji, že vedení Královéhradeckého kraje, zejména v této době, nebude přehlížet konkrétní problémy v oblasti sociálního smíru a případné potřeby našeho regionu.
💁‍♂‍Naprosto klíčové je, aby stavba obchvatu Jaroměře podle slibu ŘSD HK alespoň částečně začala ještě letos na podzim!
👀zpravy_tuu#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=domaci&utm_content=main
🙈 doufám, že (s)myšlenka ministra vnitra "zavřeme až do léta a ušetříme", označovaná jako politická satira, také pouze politickou satirou zůstane!
Středa
👨‍🦼setkal jsem se s 1. místopředsedou Rady pro zdravotně postižené p. Morávkem, abychom probrali situaci a plány očkování zdravotně postižených, další možnosti spolupráce v našem regionu i záměr pro rok 2022 uspořádat celorepublikové ocenění nej počinů v oblasti práce se zdravotně postiženými osobami v KH
⚽setkání s představiteli fotbalového evoluce - bylo zajímavé poslouchat jejich odhodlání a snahu za změny ve Fotbalové Asociaci ČR. Tak tedy držím palce!
🤝a protože se snažím navštěvovat, pokud možno, všechny výbory kraje a požádat je o efektivní spolupráci na jeho spoluřízení, výbor pro cestovní ruch a mezinárodní spolupráci není výjimkou. Kromě prosby o další spolupráci jsem poděkoval především za tu dosavadní
🧐a mimo jiné jsem spatřil přípis ministerstva vnitra tajemníkům pověřených měst a obcí (krajské úřady ovšem vynechali, přestože v přestupkovém řízení fungují jako odvolací orgány) se žádostí o urychlené vyřizování přestupků souvisejících s porušováním opatření k epidemii. Tak snad na ministerstvu vnitra nezapomněli, že správní orgány (krajů, měst a obcí) mají jednat nezaujatě?! Formulace "důrazně žádám" v kontextu uvedeného dopisu mi ale začíná silně připomínat nařizování a ovlivňování průběhu správního řízení!!!
Čtvrtek
🏨a jenom na okraj - tohle není jen v Náchodské nemocnici
👧👶tentokrát jsem ji ale měl možnost navštívit i u příjemnější okolnosti, a to otevírání zmodernizovaného babyboxu ve zdejším areálu (viz můj čtvrteční příspěvek)
🦠odpoledne jsem věnoval opět hodnocení epidemie v našem kraji ve spolupráci s krajskou hygienou.
Bohužel, situace se za poslední týden nezlepšila, denní přírůstky nově nakažených dosahují v některých dnech až 1292 zjištěných nově nakažených. Nejvíce je zasaženo stále zejména Trutnovsko a vyšší počty vykazuje rovněž Hradec Králové. Jako jednu z možných příčin parciálního skokového nárůstu lze očekávat výskyt nakažlivější britské mutace viru, nicméně oficiálně byl doposud potvrzen v našem kraji pouze jeden případ. Odeslali jsme však další vzorky nově zjištěných mutací koronaviru do Státního zdravotního ústavu a nyní stále čekáme na oficiální resumé, o jaký typ mutace se jedná.
🧪V současné době se v Královéhradeckém kraji testuje na covid-19 na devíti místech, za poslední týden se v regionu provedlo téměř 13 tisíc antigenních testů a stejný počet PCR testů. Přesto je třeba, aby lidé možnost testování co nejvíce využívali a předešli tak možnému nevědomému šíření nákazy. Díky tomu to snáze zdoláme. Projednáváme i nasazení mobilních testovacích týmů Armády ČR mimo zdravotnická zařízení v nejpostiženějších lokalitách.
Pátek
👵👴s ředitelkou Domova u Biřičky jsme diskutovali především o stavu a účinnosti režimových opatření v domovech pro seniory. Prozatím je situace v těchto zařízeních stabilizovaná s ohledem na komunitní šíření epidemie v našem kraji. Momentálně nakaženi klienti cca 6%, zaměstnanci cca 5 % a cca 20 % je postižených zařízení. Zhruba u poloviny klientů proběhlo očkování první dávkou a budeme pokračovat v příštích dnech. Zajímal jsem se ale také o dosavadní zkušenost s testováním a preventivní opatřeními nejen ve vztahu k návštěvám, ale zejména k personálu.
📲v posledních dnech na displeji svého telefonu nevidím téměř jiné osoby než ředitele krajské hygieny, koordinátory léčebné péče a očkování, vedení holdingu a jednotlivých nemocnic atd. a velkou část každého dne trávím rozhovory o vyhodnocení současné situace epidemie v nemocnicích a očkování a z toho vyplývajících úkolech.🦠A stejně tomu bylo i na oficiálním zasedání krajského týmu COVID. Díky nasazení všech nepochybuji, že vše v našem kraji ZVLÁDNEME a jsem také rád, že i moje poslední aktivita vůči vládě přinese doplnění původně plánovaných dodávek nových vakcín pro 💉očkování (došlo k navýšení pro účely co nejrychlejšího očkování skupiny 1A – tedy zdravotníků, rizikových pacientů v nemocnicích, seniorů a personálu v zařízení sociální péče, senioři 80 +) a díky tomu se původně možných 8000 nových očkování do konce února rozšíří cca o další 4000.
🚆ale musíme řešit i ostatní rozpracované úkoly, a proto jsem se věnoval aktuální problematice k tendru na železničního dopravce či ❄️průběhu zimní údržby s ohledem na zvýšené náklady.
🧑‍🏫po delší době se mi podařilo v rámci svých pracovních cest udělat si časový prostor na "mojí" střední školu ve Dvoře Králové nad Labem. S ředitelem jsem probíral hlavně naplnění očekávání studentů bezpečnostního studia v souvislosti se snahou, aby možnosti získat řidičský průkaz a absolvovat přípravu na získání zbrojního průkazu byly součástí schválených podmínek tohoto oboru. Prozatím jsme vedli marná jednání s MŠMT, ale i tak oceňuji, že se zatím díky iniciativě ředitele a jím oslovených sponzorů, podařilo domluvit alespoň zvýhodněnou cenu.
✒️na závěr dne jsem ještě podepsal všechny sekretariátem nastražené papíry - především k veřejným zakázkám apod.
Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦příjemný čas s rodinou, ale také po týdnu permanentní exekutivy, i trocha čtení toho, co se v týdnu událo v mediálním prostoru. 💁‍♂‍Zaujal mne mimo jiné tento komentář https://www.seznamzpravy.cz/.../komentar-uz-to-nefunguje...
🤔Po jeho přečtení i několika dalších komentářů/ výzev nejenom od členů vlády si myslím, že bychom měli mluvit nejen o ROZUMNÉM A PROMYŠLENÉM rozvolňování, ALE HLAVNĚ začít řešit relevantní NASTAVENÍ SYSTÉMU A PODMÍNEK, za jakých lze opět začít fungovat, k čemuž ale neodmyslitelně patří, že vláda přestane jenom fňukat, přešlapovat na místě, z nelepšící se situace neustále vinit občany a dožadovat se, aby zůstali doma. Většina lidí opatření (ta smysluplná) dodržuje.
Je třeba opakovat, že ani očkování není všelék (než bude dostatek vakcín, uběhne hodně vody, řada lidí má různé kontraindikace a není pro ně vakcína vhodná, mutace viru....), a proto je nutné v rámci nastavení podmínek, za jakých bude možné namísto živoření zase žít, konečně zajistit funkční trasování....tedy posílit hygieny (ať dostanou posily na administrativu apod., ale ať mohou dělat svou práci pořádně), testování PCR testy, zvýšení nemocenské na dobu nezbytné karantény a nemoci, aby se lidé nebáli testovat proto, že přijdou o peníze.
🤷‍♂‍Protože těžko bude ještě někdo ochoten uposlechnout jakékoliv výzvy od toho/těch, kdo/kteří nakázal/i, že:
- máte omezovat mobilitu, ovšem v obchodě ve vaší nebo vedlejší ulici, kde by se mimo jiné snáze zajistily odpovídající hygienické podmínky, nakupovat nemůžete, ale můžete jet 15 km do supermarketu (který mimo jiné z většiny odvádí daně někde úplně jinde než v ČR)
- se nemůžete ubytovat v hotelu a penzionu, ale v soukromí kvůli home office ano
- můžete dítěti koupit ponožky, ale v témže obchodě už mu nemůžete v zimě koupit rukavice a čepici (protože ty nebyly označeny jako nezbytné). Za to vedle si můžete koupit náruč kytek a věnců, kolik se vám zlíbí… a tak bychom mohli ještě dlouho pokračovat.
Nelze vyzývat, vy zůstaňte všichni doma a sám vyrazit lokálkou na výlet…
A kde jsou čísla a prokazatelná ne/účinnost jednotlivých opatření v praxi?
O proklamovaných podpůrných programech a miliardách „napumpovaných“ do ekonomiky a této „pomoci“, bychom mohli napsat pokračování románu Čekání na Godota.
💁‍♂‍Neříkám, že máme vše naplno otevřít a „děj se vůle boží“, ale hledejme řešení, jak postupně věci vracet k životu a současně zachovat nezbytná opatření, jejichž účinnost a nezbytnost bude podložena pravdivými fakty. Budeme moci díky tomu apelovat na rozum a odpovědnost kolem nás.
Nehazardujme, ale hledejme spolu s odborníky a fakty způsoby jak.
💁‍♂‍Do nadcházejícího týdne Vám přeji hlavně zdraví, sílu a důvody k úsměvu i zasmání. Neztrácejme naději a také ochotu se nad věcmi zamýšlet. Každý den vidím a smekám před odhodláním zdravotníků, ale i spousty dalších z Vás, kteří neztrácíte vůli, ve svém chování ohleduplnost, snahu pomoci druhým a nacházet řešení, v každodenních složitých okamžicích. A i díky tomu jsem přesvědčen, že to opravdu ZVLÁDNEME!🙂