CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 7.4.

07. 04. 2019

Pondělí 
…hned na začátku dne otevřená a náročná diskuze o výhledu investic💰 v jednotlivých gescích kraje (doprava, zdravotnictví, sociální oblast, školství atd.). Zejména s ohledem skutečnost, že do vyššího věku dospívají populačně silné ročníky, je třeba si uvědomit rostoucí potřebu sociálních služeb a plánovat investice do jejich zajištění. Více krajských peněz bude tedy třeba dát nejenom do silnic a nemocnic, ale i do zařízení sociální péče🛌. Nebyla to jednoduchá ani úsměvná debata, ale musíme o tom diskutovat a hledat reálné cíle v kontextu reálných možností. 🤷‍♂ 
👩💻👨💻83 bodů v rámci jednání Rady kraje – ocenil jsem věcný přístup kolegů a tím i svižný průběh jednání, díky kterému jsme v průběhu dvou hodin projednali a odsouhlasili všechny potřebné body (majetkové, dotační, školství….).
…v užším kruhu jsme se ještě věnovali výsledkům hospodaření a vrátili jsme se i k poměrně emotivní diskuzi o zdravotnictví z jednání Zastupitelstva kraje v minulém týdnu.🏨 Platí všechny závěry a úkoly pro zdravotnictví schválené v minulém roce (koncepce zdravotnictví, opatření v personální oblasti a v řízení holdingu a jednotlivých nemocnic apod.), nicméně je potřeba se podrobně věnovat výsledkům hospodaření jednotlivých nemocnic za rok 2018.📊 Mimo jiné i proto jsme stanovili termín dalšího jednání v příštím týdnu, na kterém mě osobně budou zajímat detailní informace.

Úterý
👨💼ráno jednání s místostarostkou Rychnova nad Kněžnou nejen o tamní nemocnici. 
🔨slavnostní zahájení stavby - přeložky silnice II/298. Bude spojnicí mezi Dobruškou a HK a hlavní přístupovou komunikací do rekreačních oblastí Orlických hor. Odvede tranzitní dopravu ze středu města Opočno, čímž se nejenom tato stane plynulejší, ale zlepší se též životní prostředí a silniční bezpečnost ve městě. Tato stavba v hodnotě 145 mil korun, kterou bylo možné započít již v letošním roce díky investicím do rozvoje průmyslových zón (v tomto případě Kvasiny), je první etapou a hotova bude v roce 2020.🛣
🚗jednání o obrovském problému posledních let, a to se extrémním nárůstu dopravy (zejména ze strany polských turistů) díky návštěvnosti turistických cílů v Adršpachu. Již jsem podobná jednání absolvoval, ale tentokrát poprvé s pocitem, že představitelé samospráv Teplic a Adršpachu chtějí pro zvládnutí návalových a dopravně složitých situací ve spolupráci s krajem, policií a CHKO udělat i něco víc, než do současné doby. Děkuji :-). 🤝 Za kraj jsem slíbil mimo jiné navýšení vlaků z Polska i od Náchoda do Adršpachu a intenzivnější železniční spojení (v půlhodinových intervalech) mezi Teplicemi a Adršpachem. Existují také další možnosti – např. kyvadlová doprava přes hraniční přechod ve Zdoňově. Rozešli jsme se s úkoly a společně s radním Hečkem je budeme chtít znovu po nějakém čase se zainteresovanými subjekty probrat, aby nezůstalo vzájemně jen u slov.💁
podvečerní Pražírna tentokrát v Hořicích, která se nesla z 90 % v „dopravním duchu“.🚌🛣 V mnohém obyvatele Hořic a okolí chápu a o mnohém jsem se opakovaně osobně na místě přesvědčil. Nicméně, jak jsem se snažil vysvětlit již mnohokrát - v situaci, kdy je v současnosti 50 % z 3300 km krajských silnic v havarijním stavu, a k nápravě by bylo potřeba dle kvalifikovaného odhadu (s přihlédnutím k aktuálním stavebním a materiálovým cenám) cca 15 miliard korun, nezbývá nic jiného než zajistit co nejvíce možných finančních prostředků💰 a následně je systémově použít na rekonstrukce a opravy. Za sebe jsem rád, že již třetím rokem se nám tento cíl daří naplňovat – do krajské dopravní infrastruktury investujeme 1 až 1,5 miliardy korun, tedy 2 – 3 násobek objemu, jež se investoval v minulosti👍. Stavby plánujeme tak, abychom v prvé řadě zajistili hlavní tahy městy a obcemi a následně návazné komunikace. Snažíme se, abychom v co největší možné míře plánovali stavby v logických návaznostech, a to i v kooperaci se státem (ŘSD), který rovněž v našem regionu ročně proinvestuje do silnic cca 1 miliardu korun. Snažíme se, abychom opravy v kraji rozprostřeli – respektive, abychom v jednom roce neinvestovali do oprav pouze v jednom miniregionu. Aby se ale tyto kroky významněji projevily na stavu naší silniční sítě, je třeba tento princip a objem prostředků realizovat ještě alespoň v 8 následujících letech. Padly zde i dotazy, které dostávám často – např. kdy budou realizovány velké stavby – jako jsou obchvaty měst apod.. Některé z nich jsou již v běhu, ale s ohledem na stávající legislativu, je to mnohdy běh na dlouhou trať. Některé stavby se daří uspíšit díky možnému čerpání investic na rozvoj průmyslových zón – což je příklad v tomto týdnu zahájené stavby přeložky, která bude součástí obchvatu Opočna. Další jsou plánovány, avšak s realizací v dlouhodobějším horizontu, a to z několika důvodů: některé představují tak velkou finanční investici, že kdybychom je měli v současnosti zrealizovat, museli bychom na každou z nich “obětovat“ celý roční rozpočet pro dopravní infrastrukturu, což není s ohledem na potřebnost mnohočetných oprav v různých částech regionu možné. Dalším důležitým aspektem je nutnost dokončení páteřních dálničních tahů, které v kraji odvedou velmi zásadní část tranzitní a nákladní dopravy z průtahů městy. Následně možná nebude nutné realizovat finančně tak velkorysé řešení uvnitř a v blízkosti měst a obcí – respektive bude možné optimalizovat dopravní zátěž účelnými přeložkami a rekonstrukcemi hlavních silničních tahů v regionu.💁 Na závěr příjemného setkání u šálku kávy v Hořicích jsme stačili probrat ale i jiná – možná v mnohých ohledech až trochu filozofická témata - o tom, kam jsme se v naší společnosti a zemi za posledních 30 let posunuli, a kam směřujeme. Určitě dobrý závěr a podnět k zamyšlení nás všech. Děkuji těm, kteří přišli, a těším se zase někdy příště.🙂

Středa
…jednání se zástupci BESIPu - stručné zhodnocení loňské spolupráce – např. při akci pro ženy řidičky a diskuse o dalších projektech, které v oblasti prevence může kraj podpořit👍. V té souvislosti jsme na kraj pozvali na tento den učitele základních škol👩🏫, kteří mohou v rámci své výuky věnované i dopravní výchově velmi výrazně již u dětí ovlivnit vnímání rizik a osvojování si správných návyků v souvislosti se silničním provozem. Zástupce BESIPu zajímala zejména zpětná vazba ze strany učitelů či specifikace dalších potřeb pro výuku, aby oboje promítli do přípravy nových projektů určeným školákům🎒. Kraj na projekty BESIPu realizované v našem regionu přispěje minimálně 400 000 korun.💰 Osobně děkuji učitelům, že se dopravní výchově ve své výuce věnují, protože i ze své předchozí praxe vím, jaké jsou následky nesprávného chování účastníků silničního provozu🛴🚲🛵🚗, také sám chci, aby moje děti v tomto ohledu měly správné návyky, a v neposlední řadě jsem přesvědčen, že prevence je vždy účinnější než následná represe. Ta bohužel život už nikomu nevrátí.
👨💼odpoledne jednání v Senátu k záměrům vlády v souvislosti se změnou stavební legislativy.
...večer jsem konečně mohl vstřebat i informaci, že jsem už zase o rok starší🤔 …Děkuji moc všem za velmi osobní gratulace i písemná přání…..na oslavy nějak nebyl čas. 💁Možná je ale lepší se unavit než rozjímat nad tím, jak čas letí……ostatně já si to vynahradím😎

Čtvrtek
📈společně s ředitelem ŘSD a vedením ÚDRŽBY SILNIC královéhradeckého kraje, jsme novinářům představili plán investičních staveb🚧 (rekonstrukce a opravy silnic v kraji) v roce 2019. V plánu je letos celkem 48 staveb - rekonstrukce 89 km krajských silnic II. a III. třídy a 11 mostů - kraj investuje 1,5 miliardy💰, a další 1 miliardu Kč investuje stát prostřednictvím 39 staveb do oprav silnic I. tříd. Budeme se opět maximálně snažit o koordinaci staveb kraje a státu a o součinnost s policií. Přesto se uzavírkám a objížďkám nevyhneme – omlouvám se dopředu řidičům za komplikace, ale bez toho silnice bohužel neopravíme🤷‍♂.

Pátek
🗄agenda k rozpracovaným projektům v kanceláři a odpoledne už příprava na výlet za dobrým vínem.

Sobota, neděle
🥂14. ročník akce vinařů z Velkých Bílovic – já jsem vyrazil „Ze sklepa do sklepa“ po třetí. 52 sklepů byla velká výzva a i s přípravou v podobě vydatné snídaně a svědomitého zamyšlení nad mapou, jsem jich zvládl 30. Dle organizátorů byla letos návštěvnost v počtu 6200 účastníků rekordní👏. Mně mile překvapilo na jihu Moravy setkání s krajany - Novoměšťáky a Novopačáky. A přestože množství ochutnávek bylo opravdu náročné, a následnou pamět trochu ohrožující, děkuji za příjemné povídání, potvrzuji svůj slib, a přijímám pozvání na sklenku vína🍷i do sklepa v Nové Pace, kam rád přijedu diskutovat o místních problémech.🤝 Děkuji ale také těm, co se postarali o příjemnou atmosféru a průběh akce a vinařům za dobré víno. Mně asi nejvíce zachutnala ta od Rusnoka, Knápka a Machů, ale věřím, že každý účastník si našel mezi všemi ochutnanými víny to své. Přeji Vám báječný příští týden a nezapomeňte si v něm udělat také chvilku na povídání u sklenky dobrého vína. In Vino Veritas!😉