CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 7. 5.

07. 05. 2023

Pondělí
🌱jak jinak oslavit svátek práce – než prací, že? Chopil jsem se jí na zahradě.
Úterý
🏟️jednání vedení kraje s primátorkou HK k žádosti o dotaci na podporu dostavby hradeckého multifunkčního stadionu, na němž jsme dohodli možné parametry a položky zajišťující multifunkční význam nového stadionu, jež mohou být předmětem dotace ze strany kraje
📝na poradě vedení kraje jsme dále řešili problémy jednoho z krajských školských zařízení a vyhodnotili jsme dalších cca 20 žádostí o individuální dotace.
👨‍💼👩‍💼zasedání Rady KHK se 116 body programu, na němž jsme mimo jiné projednali dotaci ve výši105 mil Kč na výstavbu DD v Nové Pace (podrobněji viz můj úterní příspěvek), vyřízení pohledávek a sankcí u Královedvorské Labské společnosti a další operativu v oblasti investic, majetku, školství a sociální oblasti.
📄odpoledne jsem byl seznámen s návrhy na kampaň, který si nechala vytvořit Krajská centrála cestovního ruchu.
💡jednání o energiích a potřebě nákupu pro náš kraj pro rok 2024, kdy znovu zvažujeme různé varianty včetně nákupu na burze, a hlavně s ohledem na kapacity a zásoby v energetice analyzujeme i správnou dobu k nákupu.
Středa
🛟s předsedou Senátu PČR jsem řešil problematiku financování Vodních záchranných služby. Například v našem kraji se to týká záchranářů na vodním díle Rozkoš, kde na svou roční činnost potřebují cca 100 tisíc Kč. Od státu doposud dostávali zhruba 30 tisíc a na zbytek si museli vydělat svoji činností. Nyní jsou díky liknavému přístupu ministerstva vnitra znejistěny Vodní záchranné služby v celé ČR neboť doposud nerozhodlo, jakým objemem a kdy v letošním roce na jejich činnost stát přispěje. Na nutnost urychleného vyřešení této situace jsem upozorňoval, a jednal o tom, již několikrát v očekávání, že 9. 5. padne konkrétní rozhodnutí. Přesto jsme se s předsedou shodli, že dopisem předsedy Senátu budeme ještě důrazněji apelovat na ministra vnitra, aby věc neprodleně řešil a zároveň požádáme i ostatní hejtmany o potřebnou součinnost při hledání dotačních zdrojů pro zajištění činnosti vodních záchranářů.
🤝operativa na KÚ a také ještě po poděkování sportovcům a trenérům jsem nyní sezval i všechny ty, kteří připravovali a organizačně zajišťovali zimní olympiádu děti a mládeže v našem kraji - konkrétně představitele partnerských měst, ředitele sportů, zástupce zimních areálů, VZ Bedřichov a celý organizační tým, abychom jim s společně s místopředsedou ČOV Filipem Šumanem ještě jednou poděkovali za úspěšné zvládnutí této prestižní akce.
Čtvrtek
🛣️spolu s mým druhým náměstkem a současně poslancem PČR a náchodským starostou jsme jednali o stavu přípravy stavby obchvatu Náchoda, která patří nepochybně ke klíčovým stavbám v této části regionu a byli jsme jím požádáni o pomoc při jednáních se státem, aby v důsledku nutnosti hledání úspor nedošlo k oddálení zahájení stavby. Myslím, že v tomto jsme zajedno. Kraj navíc souběžně pracuje na přípravě stavby přeložky komunikace na Hronov, která započne v roce 2024, a je tedy třeba dělat vše proto, aby bylo možné koordinovat návaznost obou staveb, jež ve svém významu ovlivní dopravní obslužnost nejenom na Náchodsku, ale také na Hronovsku, Policku a Broumovsku.
🔌jednání s vedením CIRI a zástupců společnosti ČEZ o možnostech na připojení nových obnovitelných zdrojů energie, do distribuční sítě. Například naším záměrem je v budoucnu s využitím fotovoltaiky ze střech krajských nemovitostí získat až 13 MWh a dalších 13 MWh z panelů na pozemcích kraje. V rámci jednání jsme hovořili též o regionálním rozvoji z hlediska průmyslových zón a investičních nabídek.
🖼️a jako podporovatel projektu Lavička naděje, činnosti hospice v Červeném Kostelci a dalších obdobných projektů jsem se zúčastnil vernisáže výstavy pořádané organizací Jelimán ve spolupráci s hospicem Anežky České, která je součástí motivačního projektu pro onkologické pacienty. Výstava je umístěna v informačním centru v Hradci Králové, tak budete-li mít chvilku, zastavte se a připomeňte si, jak moc platí, že „Každý den je dar“. (http://www.jeliman.net/.../pozvanka-na-vernisaz-vystavy)
Pátek
🏍️na Polygonu v Hradci Králové jsem navštívil první z 30 kurzů projektu www.ucmeseprezit.cz, určený začínajícím i aktivním motorkářům, zaměřený na zlepšování jejich dovedností a přípravu na různé nepředpokládané situace v silničním provozu. V roce 2012 bylo podle statistik Svazu dovozců automobilů v České republice registrovaných 15 212 nových motocyklů a 11 226 ojetých. V loňském roce to už bylo 25 561 nových a 17 868 ojetých. Nemalou část tvoří skútry, které tvoří zhruba třetinu nově registrovaných motocyklů. Z pohledu nehod, jejichž účastníky jsou motocyklisté, je naše republika na 7 místě v Evropě.
Osobně považuji za nejúčinnější prostředek ke snižování počtu dopravních nehod a jejich důsledků spíše prevenci než represi. Ta má samozřejmě také svou nezpochybnitelnou roli, ale měla by být tím krajním řešením zaměřeným především na ty nejzávažnější přestupky. Ale důležitá je prevence a zejména výchova všech účastníků silničního provozu, která má možnost dostat již do jejich podvědomí správné návyky a způsob uvažování, který není jenom o tom, že vyhovíme pravidlům v obavě před represí, ale vyhovíme jim proto, že chceme, abychom se my, naše děti i ti, se kterými se na silnici při jízdě potkáme, vraceli z cest ve zdraví. Proto jsem projekty i další aktivity zaměřené směrem na prevenci podporoval už ve své předchozí profesi a činím tak i dnes jako hejtman.
Sobota, neděle
🚴‍♂️čas s rodinou a také vzhledem k potřebě po zimě trochu obnovit kondici i některým neodbytným poznámkám lékařů, které v poslední době slýchám, jsem se rozhodl kromě obvyklého běhání v letošním roce najezdit i co nejvíce kilometrů na kole…😊
Přeji Vám krásný zbytek prodlouženého víkendu a úspěšný nadcházející týden.🌞