CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 7.7.

07. 07. 2019

Pondělí
💰jednání o rozpočtu pro dopravu v našem kraji na příští rok – v minulém týdnu jsme řešili rámcové oblasti a očekávanou problematiku, tentokrát jsme probírali podrobněji jednotlivé požadavky a možnosti jejich financování. V tuto chvíli pracuji s předpokladem, že za autobusovou dopravu v kraji zaplatíme příští rok cca 417 mil Kč a za železniční dopravu cca 465 mil Kč a na běžnou zimní a letní údržbu vynaložíme minimálně 483 mil Kč.
🍀a protože v rámci svého senátního obvodu řeším nejenom dopravní problematiku, reagoval jsem také na žádost o pomoc se zajištěním dotací pro efektivnější svoz a třídění oděvů nebo třídění odpadu pro Diakonii Broumov. Toto zařízení, které zajišťuje specifické sociální služby, se v rámci své činnosti věnuje také sběru, třídění a distribuci nepotřebného oblečení k jeho dalšímu využití. Na první pohled nenáročná činnost, ale jak jsem se při osobní návštěvě přesvědčil - díky manuální i logistické práci navíc svázané množstvím předpisů s ohledem na zaměstnávání osob, ekologických opatření i realizace vlastního sociálního rozměru této činnost - opak je pravdou. Pomoc jsem neodmítl a budu se snažit, aby byla účinná.🤝

Úterý 
🖥cestou do práce jsem si přečetl👉: https://www.mvcr.cz/…/rok-ministra-vnitra-jana-hamacka-v-ur…
🙈Je báječné si číst o tom, jak je u nás zase bezpečněji (a z pohledu celoevropské bezpečnosti vůbec nerozporuji, že naše země patří k těm nejbezpečnějším), ale současně je třeba pro to, aby to tak zůstalo, skutečně něco dělat a ne se jenom opájet tímto konstatováním včetně výčtu toho, jak bojujeme s migrací, proti terorismu a kyberkriminalitě.🤷‍♂ Zajímala by mne konkrétní fakta a nejenom tato obecná konstatování - například, jak a kolik policistů, pane ministře, pracuje na známých problémových osobách v souvislosti s terorismem?! Dle kvalifikovaného odhadu jde cca o 300 lidí, pohybujících se v rámci celé ČR, kteří spadají do této „kategorie“ a reálně na to máme 30 policistů. O tom, že z většiny jimi zjištěné problémové skutečnosti, jejich nadřízení neberou vážně, snad ani nemluvě. Samochvála smrdí, pane ministře, a navíc by mohla přijít.💁‍♂
🚌mimořádná Rada Královéhradeckého kraje k probíhajícímu tendru na dodavatele veřejné autobusové dopravy - vyloučila jednoho z účastníků této soutěže (pro oblast Hradecka) z důvodu nesplnění podmínek zadávací dokumentace. Proto opět zasedne i hodnotící komise, která bude znovu hodnotit nabídky pro oblast Hradecka, ale již bez nabídky vyloučeného účastníka a teprve poté bude rada hlasovat o výběru dodavatele dané oblasti. V minulých týdnech jsme již vysoutěžili dodavatele pro 7oblastí, u kterých bude kraj objednávat linkovou dopravu na dalších 10 let.
👨💼v rámci senátní komise k návrhům auditních zpráv Evropské komise v tuto chvíli pracujeme s první neoficiální zprávou a bez ohledu na argumentaci předmětných ministerstev – jsme si oficiálně vyžádali obě auditní zprávy a v případě potřeby zažádáme též o spolupráci se stálým zastoupením v EU. Byl také stanoven harmonogram činnosti komise pro období do konec října t.r. včetně rozpisu jednání, na něž budou postupně přizváni zástupci příslušných ministerstev a premiér. Požádali jsme rovněž o koordinaci schůzek s vedoucími auditních skupin EK, na jednání srpnové komise bude přizván též prezident NKÚ Miloslav Kala. 💁Za mne je podstatné prověření předkládaných zjištění z pohledu střetu zájmů a z pohledu řídícího a kontrolního systému. Budeme se věnovat i rozboru - ve zprávách uvedených - dílčích operací a dotačním chybám.💰
👨‍💼Organizační výbor Senátu PČR – v rámci přípravy na další 10. schůzi Senátu ve dnech, která se uskuteční 24. – 25. 7., jsme rozhodli o zařazení 18 senátních tisků k projednání v rámci jednotlivých výborů Senátu PČR (je mezi nimi i jubilejní 100. senátní tisk v tomto kalendářním roce). Osobně se zaměřím na projednávání návrhu zákona, kterým se mění dosavadní zákony o zpravodajských službách.

Středa
📍jednání LIGA LIBE s předsedou Ústavně - právního výboru Senátu PČR - snažím se pomoci s přesvědčováním o případné ústavní úpravě k právu držet zbraň v rámci Listiny lidských práv a svobod, a mám pocit, že podporu předsedy tohoto významného výboru jsme získali.
na Ústavně - právním výboru jsme projednávali senátorský návrh novely zákona o státním zastupitelství. Osobně považuji za základ větší stability a nezávislosti státního zastupitelství možnost odvolat vedoucí státní zástupce pouze prostřednictvím kárného řízení, dále jasně definované předpoklady pro obsazování vedoucích míst v soustavě státního zastupitelství a také 10 letý mandát pro nejvyššího státního zástupce. K projednání v rámci pléna10. schůze Senátu PČR (24. – 25. 7. bude ještě přechodné období pro stávající vedoucí zástupce. Aktuální doporučení z dnešního jednání do pléna je - přechodná doba pro nejvyššího státního zástupce při účinnosti nového zákona 3 roky, u vrchních zástupců 2 roky a u ostatních dle vzniku mandátů. A přestože jsem v rámci středečního jednání tato doporučení nerozporoval, čekám na odbornou diskusi a umím si jako konečné resumé představit: pro nejvyššího státního zástupce 10 letý mandát a u ostatních (včetně vrchních státních zástupců)odstupňováno dle vzniku jejich mandátů (namísto přechodného období tedy klíčová odpovědnost nejvyššího státního zástupce "ohlídat", aby politické vlivy nepronikly ani do nižších úrovní soustavy státního zastupitelství.)💁‍♂

Čtvrtek, pátek, sobota, neděle
👨‍👦‍👦na čtyři dny jsem se stal tátou-mámou v domácnosti, ale stíhal jsem alespoň prostřednictvím médií vnímat i aktuální dění. Samozřejmě jsem jako většina občanů v této byl zvědav na výsledek jednání premiéra, ministra vnitra a prezidenta v Lánech.💁‍♂ A dodal bych k tomu snad pouze to, že jestliže jsem dosud vnímal chování prezidenta "jenom" na hraně, po zveřejnění výsledku schůzky k ne/odvolání ministra kultury, jsem přesvědčen, že už SE JEDNÁ o porušení naší ústavy. Proto, ne primárně proti prezidentovi, ale PRO OCHRANU ÚSTAVY ČR, souhlasím jen V TOMTO BODĚ s případným podáním ústavní žaloby.
🤔A nevnímám vzniklou situaci pouze jako špatný týden pro premiéra, ale pro nás všechny v této zemi. Prezident zjevně ukázal, že tancovat se bude podle jeho tanečního pořádku, který si patrně vychystal už mnohem dříve. Premiér se pouze vykrucuje ve snaze motýlím tancem zakrýt zrychlující se čardáš v zákulisí a předseda koaliční ČSSD ne/ví, že tanec mezi vejci nedopadne dobře, ale snaží se tvářit, že to má pod kontrolou. Nejhorší je přihlížet k porušování nedotknutelných pravidel našeho zákona č. 1 Ústavy ČR. A přestože je asi nutné si připustit, že bohužel „starého psa novým kouskům nenaučíme“, jsem stále přesvědčen, že by nám politikům - dnes více než kdy jindy - mělo jít kromě ochrany ústavního pořádku zejména o hledání společných priorit pro naši zemi a sblížení rozdělené společnosti. Ostatně připomínáme-li si v těchto dnech odkazy slovanských věrozvěstů Cyrila a Mětoděje, kterým se podařilo propojit rozdílné kultury, a Mistra Jana Husa, který neváhal zemřít pro pravdu, měli bychom si uvědomit, že je to opravdu důležité, pravda, morálka a svoboda mají svou nevyčíslitelnou cenu a hájit je, má smysl.🙏
…A tohle kdyby nebylo k pláči, tak se i budu smát🙃: https://globe24.cz/…/68875-cesko-je-peklem-pro-ridice-vlada…
💁‍♂Už více jak 10 let se pracuje s rizikovými skupinami účastníků silničního provozu, i když otázka je, jak intenzivně a konkrétně nejen v oblasti represe, ale zejména i prevence!? Všichni zainteresovaní vidí, jak funguje BESIP (nesystémovost, absence skutečně účinných preventivních programů pro všechny účastníky silničního provozu) a jaké má podmínky (nedostatek finančních prostředků) od ministerstva dopravy?! Když se ale problémy samy nebo jenom represemi nevyřeší a nedají zakrýt, tak – abychom ukázali, že teď s tím začneme něco dělat - honem pojďme vytvářet další nové strategie. A tentokrát o stupínek níže na krajích...ach jo🙈
🖥Nutnost mít v ČR kompatibilní elektronický systém napříč všemi orgány činnými v trestním řízení zastřešenými ministerstvy vnitra a spravedlnosti je zřejmá i bez dalších analýz dávno. Jak dlouho se o elektronizaci v resortu ministerstva spravedlnosti mluví a jaký je stav?💁‍♂
…Ale abych nekončil pesimismem – svou rodičovskou dvojroli jsem si moc užil 🙂 - zvládli jsem dva velké výlety na kole,🚲 byli jsme na letišti, obdivovali vláčky🚂 na několika nádražích, odměnili jsme se zmrzlinou🍦, navštívili v lese zvířátka, pracovali na zahradě a opékali na zahradě maso🥩. Na rozdíl od známé komedie, jsme se nekoupali v bačkorkách, a jak je to s těmi hady, jsme zatím taky nezjistili, ale souhlasně s jejím názvem - spolu nás baví svět👨‍👦‍👦. Přeji Vám do příštího týdne, aby Vás bez ohledu na vše zneklidňující kolem, pořád svět bavil a neztratili jste chuť jej měnit k lepšímu.🙂