CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 7. 8.

07. 08. 2022

Pondělí
🛤️schůzka s generálním ředitelem Správy železnic o hospodaření společnosti a rozpočtu na letošní rok s ohledem na finanční požadavky nutné pro realizaci plánovaných investičních akcí a zajištění provozuschopnosti (tady bude doplněno cca 650 mil Kč). Hovořili jsme také o stavebních prioritách pro další roky, plánech na budování VRT apod. V návaznosti na náš kraj jsme probrali zejména plány rekonstrukce nádraží v HK, modernizace trati Chlumec-Hradec-Týniště a směr na Kvasiny.
👩‍💼👨‍💼porada vedení, na níž navázalo zasedání Rady KHK s cca 70 body programu. 💰Schválili jsme změny v platbách za PHM u dopravců ve veřejné dopravě (aktuální čtvrtletní index za ceny PHM více odpovídá současnému nepředvídatelnému nárůstu cen, a současně dopravci musí nadále hledat své vnitřní úspory).
🚌Odsouhlasili jsme návrh dohody o využívání autobusového terminálu v HK (po změnách v původně nepřijatelných požadavcích) a schválili jsme rovněž několik investičních příslibů a více prací jako například u silnice Broumov - Velká Ves.
🧾Dohodli jsme se na parametrech vyjednávání mimořádných nákladů na používaný materiál při investičních stavebních akcích (příští pondělí schválíme pověření a parametry pro ÚDRŽBU SILNIC KHK, pro vyjednávání o konkrétních investicích při rekonstrukcích krajských silnic).
💰s ekonomickým odborem jsem probíral předběžné nálezy kontrol na krajské dotace, které poskytujeme různým organizacím v kraji (v minulosti jsme museli například řešit kauzu mládežnického Odrášovka Cupu, kde došlo k neoprávněnému nakládání s veřejnými prostředky). Stanovili jsme další plán, potřebu doplnění konkrétních podkladů, ale i možnosti metodické pomoci.

Úterý
👨‍💼krom operativy a papírování na KÚ jsem absolvoval jednání s primátorem Hradce Králové, abych jej informoval o podobě plnění obsaženém v krajem schválené smlouvě o financování vjezdu na autobusový terminál a obráceně jsem já byl informován o pokračující výstavbě fotbalového stadionu ve městě.
🚧jednání se starostkou města Česká Skalice o dlouhodobě připravované I etapě rekonstrukce silnice Česká Skalice - Červený Kostelec, kdy věřím, že s první etapou začneme příští tok (bude se týkat i části v obci Zlíč). Probírali jsme také možnosti pomoci s více než 17 milionovou investicí do výstavby zbývající části chodníků ve zmíněné oblasti a v neposlední řadě i další plány např. na rekonstrukci ul. Zelená a přeložky od Říkova směrem na obchvat České Skalice. (více viz můj úterní příspěvek).
🎿schůzka s předsedou Českého lyžařského svazu k přípravě pro ČR prestižní a pro KHK vrcholné sportovní akce, jíž bude v lednu 2023 Světový pohár alpského lyžování ve Špindlerově Mlýně, který koliduje s Olympiádou dětí a mládeže. Poskytujeme krajskou součinnost organizátorům a také složkám IZS včetně hygienické služby. O rozsahu vzájemného partnerství budeme jednat v září, kdy bude definitivně potvrzena výše dotace z Národní sportovní agentury a bude znám předpoklad výběru financí ze vstupného i participace sponzorů. Diskutovali jsme však i obecně o potřebné podpoře mládežnické lyžařského sportu ze strany státu a reálných možnostech případné podpory samospráv.
📜s předsedou kontrolního výboru jsem projednal předběžně závěry z kontrol Sdružení ozdravoven a léčeben Královéhradeckého kraje. S ohledem na stávající, různým způsobem uzavřené, smlouvy o využívání všech možných nemovitostí, jsem i na základě těchto předběžných výsledků již zadal úkol řediteli KÚ, aby připravil nový postup a pravidla, dle nichž budou tyto smlouvy do budoucna schvalovány.

Středa
📝jednání s náměstkyní pro sociální oblast k současnému stavu vyjednávání o využití finančních prostředků v ITI (region Hradecko Pardubicko) a o celkovém objemu peněz, který můžeme v oblasti investic využít. Probírali jsme také přípravu projektů a složitost vyjednávání, neboť celkový objem peněz si rozdělují dvě města, dva kraje a obce ležící v této aglomeraci, a resumé by mělo pro všechny skončit tzv. win-win. Dalším tématem, které musíme ještě projednat v koordinaci s ostatními kolegy a představiteli Opočna, je rozvoj zóny skoro uprostřed města (máme zde kromě rozsáhlých pozemků nevyužité prostory po střední škole) a plány na sociální bydlení, kdy je opět v plánování nejdůležitější nalezení dohody především s městem, o co nejlepším využití rozvojového území.
...⛷️🏂🛷⛸️jednání s náměstkem pro školství týkající se přípravy Olympiády dětí a mládeže, resp. synergiích možností, možných organizačních problémech a zajištění programu i s ohledem na využití spolupráce ze strany Českého lyžařského svazu, který jak bylo uvedeno již výše, ve stejném období bude pořádat Světový pohár v lyžování ve slalomu žen za účasti mnoha hvězd světového ženského lyžování.

Čtvrtek
🍺den volna na Vochtánce (http://kempwestern.cz/) u Potštejna a jedna z nejkrásnějších procházek údolím, nádherná a živá Orlice v bezprostřední blízkosti hradu, úžasný klid motivující k urovnání myšlenek …a také skvělá Plzeň na tomto nádherném místě Královéhradeckého kraje:-).

Pátek
👮‍♂️téměř všechna ostatní témata zatlačila do pozadí rozsáhlá mediální diskuse nad policejním zákrokem v rámci politického meetingu v Borovanech na Českobudějovicku a ani já jsem se nevyhnul řadě dotazů ze strany novinářů na názor na tento incident. Za mne je uvedený policejní zásah zcela jistě selháním policie a je nezbytné jej řádně vyšetřit a vyvodit odpovídající důsledky.
🤦‍♂️Nechápu, jak je možné, že policie jedná tak neprofesionálním způsobem (vystupování policistů v civilu, kteří navíc díky kšiltovce na hlavě zavdávají důvod se domnívat, že patří k pořadateli). Zejména když podobné akce už proběhly na mnoha místech jinde a policie má být na podobná setkání připravena. Způsob provedení zásahů nesvědčí o taktickém jednání a nebyly při něm využity postupy, které má mít pro předcházení takovému vyhrocení situace a pro klidné řešení i daleko závažnějších protestů perfektně zvládnuté (namísto toho zde došlo k zbytečnému zakleknutí, opožděné reakci na přestupky na místě, které incidentu předcházely). 🤷‍♂️Nicméně, do doby, než budou známy jednoznačné závěry vyšetřování, jsou všechny "zasvěcené" komentáře podsouvající jakýkoliv politický kontext neopodstatněné, a pouze prohlubují a podněcují rozdělování společnosti.

Sobota, neděle
… 🥅Sobotní odpoledne patřilo slavnostnímu otevření nového fotbalového stadionu v Červeném Kostelci, na jehož výstavbě se kraj podílel 3 miliony korun. Nový provoz odstartoval zápas mezi Týmem hvězd se jmény jako Poborský, Bejbl, Jukl, Ulich nebo třeba Vojta Dyk a výběrem zdejších bývalých nejlepších reprezentantů A týmu. A tak krom pár "hejtmanských" slov úvodem, jsem se nenechal dlouho přemlouvat k tomu, abych se po 17 letech opět ujal pískání⚽ tohoto slavnostního zapasu. Nebýt pár kil navíc, mohl jsem si jako Petr Janda zazpívat "jsem to já jak za mlada", ale spokojil jsem se připomínkou vzpomínky na krásná fotbalová léta a zápas jsem si moc užil.😉 Popřál jsem novému stadionu, aby se na něj sportovci i pořadatelé rádi vraceli, a hlavně všem, kteří jej budou užívat, aby jim sloužil co nejlépe. Neděle ve znamení odpočinku a přípravy na týden, který je před námi. Užívejte jej naplno stejně jako prázdniny a léto, které ještě nekončí.